Kattoturvatuotteet ammattilaisten asentamana

Talon omistaja on velvollinen pitämään huolen siitä, että työntekijälle on esteetön ja turvallinen kulkutie katolle ja katolla huollettaville kohteille. Katolle voisi tarvita pääsyä esimerkiksi lumenpudottaja, antenninkorjaaja tai nuohooja. Tätä varten on tärkeää, että rakennuksesta löytyvät asianmukaiset tikkaat, joilla katolle päästään. Katolla olisi hyvä olla turvalliset kulkusillat korjattaville kohteille.

Tärkeimpiin katon perusturvatuotteisiin kuuluvat lumiesteet, joilla estetään lumen putoamisen aiheuttama vaara ihmisille ja rakenteille. Tarkoituksenmukaisilla lumiesteillä voidaan välttyä henkilövahingoilta sekä mahdollisilta vaurioilta itse rakennukselle.

Asennamme kaikki katon turvatuotteet. Saat meiltä ammattilaisen asentamana kattosillat ja kulkusillat, turvatikkaat ja palotikkaat sekä katon lumiesteet. Tee katostasi ja ympäristöstäsi turvallisempi ja pyydä tarjous kattoturvatuotteiden asennuksesta.

Kattosillat ja kulkusillat

Kattosillat - kulkusillat

Asennamme kattosillat ja kulkusillat kaikkiin rakennuksiin turvallisesti ja takuulla ammattitaidolla. Laitetaan kuntoon talosi hätäpoistumistiet ja tehdään katostasi turvallinen paikka työskennellä.

Talotikkaat ja turvatikkaat

Talotikkaat - seinätikkaat - lapetikkaat - turvatikkaat - palotikkaat

Talotikkaat, palotikkaat ja muut talosi tikasasennukset kattoalan ammattilaiselta. Ota yhteyttä, niin tehdään talostasi ja katostasi turvallisempi paikka.

Lumiesteet ja asennustyöt

Lumiesteet ammattitaidolla

Lumiesteet pitävät talon vierustan sekä kulkutiet turvallisina painavan lumen ulottumattomissa. Asennamme, huollamme ja korjaamme lumiesteet pitkällä kokemuksella.

Kattoturvatuotteet ja kattoturvatuotteiden asennus

Kattoturvatuotteet ja kattoturvatuotteiden asennus ovat olennainen osa kattokokonaisuutta. Kattoturvatuotteiden avulla varmistetaan sekä katolla liikkujien että alhaalla katon läheisyydessä liikkuvien turvallisuus. Määräyksiä katon turvallisuudesta sisältyy jo yleiseen Maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä yleisiin ja alueellisiin rakennusmääräyksiin. Katolla liikkujia kohtaavat tapaturmat saavat aikaan turhaa inhimillistä kärsimystä –  ja korvausvastuun omistajalle.  Samoin on laita katolta putoavien esineiden tai lumen ja jään aiheuttamissa tapaturmissa. Vastuu kattoturvallisuuden laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista on aina kiinteistön omistajalla.

Tärkeimpiä kattoturvatuotteita ovat nousu- ja päätytikkaat, lapetikkaat katolla, kattosillat ja turvavaljaiden kiinnityspaikat, turva-askelmat ja seisontatuet  sekä lumiesteet. Nousutikkaat takaavat turvallisen nousun ja laskun katolla tapahtuvan huoltotyön yhteydessä. Liukkaat ja ruosteen haurastamat tai lahoavat askelmat ovat aina riski. Päätytikkaiden kautta on voitava nopeasti päästä ulos esimerkiksi tulipalotilanteissa. Kestävät ja luistamattomat lapetikkaat katolla sekä kattosillat varmistavat turvallisen liikkumisen huoltotöiden aikana. Turvavaljaiden kiinnittämiseksi pitää myös olla riittävän vahvat kiinnityskohdat. Riittämättömät tai huonokuntoiset kiinnitysviritykset osoittavat piittaamattomuutta ja saattavat katolla liikkujat todelliseen vaaraan.

Meidän Kattoremontti Pro ammattilaisemme varustavat kattonne asianmukaisilla ja tarvittavilla kattoturvatuotteilla. Tavallisimmin päivitämme katon turvallisuuden samalla kattoremontin yhteydessä, mutta kattoturvatuotteiden kuntoa on seurattava muutenkin säännöllisesti esim. katon vuosittaisen kuntotarkistuksen ja kattohuollon yhteydessä. Asiantuntijamme tekevät aina katolle noustessaan havaintoja kaikista sieltä käsin tarkasteltavista seikoista, olipa kyse sitten katon ja sen kiinnitysten kunnosta, ilmastointijärjestelmästä, piipusta, kattoturvatuotteista, antenneista, aurinkopaneeleista, sadevesijärjestelmästä jne.

Saat meiltä kokonaisvaltaista palvelua kaikille katoille, kattotyypistä, kattomateriaalista tai rakennuksesta riippumatta. Asennamme yhtä taidokkaasti lapetikkaat peltikatolle ja kattosillat huopakatolle kuin kattopollarit tiilikatolle.

Kattoturva varmistaa työturvallisuuden ja luo käyttömukavuutta

Rakennuksen katolla pitää pystyä suoriutumaan tarvittavista huolto- ja asennustöistä. Tavallisimpia näistä ovat esimerkiksi nuohous, antenniasennukset, ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot, aurinkopaneelien asennukset ja huollot, piipun ja ilmastointikanavien huolto, katon vuosittainen tarkastus ja huolto, lumen ja jään pudotus, sadevesijärjestelmien tarkastus ja huolto sekä itse kattoturvatuotteiden kunnon seuranta ja huolto. Eli liikennettä katolla voi olla yllättävänkin paljon.

Yleisessä Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään mm. pääsystä säännöllistä huoltoa ja tarkastusta vaativiin rakennuksen osiin siten, että työntekijöiden ja sivullisten turvallisuus ei vaarannu. Katolle ja ullakoille pääsystä sekä katon turvatuotteista on lisäksi erillisiä määräyksiä – joskin hyvin yksityiskohtaisesta säätelystä on luovuttu ja tilannetta on arvioitava tapauskohtaisesta yleinen turvallisuus ja vastuu huomioon ottaen. Tärkeän näkökulman kattoturvatuotteiden suunnitteluun ja asennukseen tuo myös käyttömukavuus, josta esimerkkeinä voisivat olla ulko-ovien ja kulkuväylien yläpuolelle sijoitettavat lumiesteet myös matalammissa rakennuksissa.

Katoilla jatkuvasti työskentelevät ammattilaisemme ymmärtävät kattoturvatuotteiden merkityksen. Lisäksi me Kattoremontti Pro asiantuntijat olemme perillä rakennusmääräysten vaatimuksista myös turvatuotteiden osalta. Oman kattonne turvatuotteiden kuntoa, riittävyyttä ja ajanmukaisuutta kannattaakin ryhtyä arvioimaan yhdessä ammattilaistemme kanssa.

Mitä kattoturvatuotteita tarvitaan omakotitaloon ja rivitaloon, kesämökkiin tai kerrostaloon

Se, mitä kattoturvatuotteita tarvitaan omakotitaloon, rivitaloon, kesämökkiin ja kerrostaloon, riippuu sekä voimassaolevista yleisistä ja alueellisista rakennusmääräyksistä että rakennuksen erityisominaisuuksista ja käyttötarkoituksesta. Erityisominaisuuksina huomioon on otettava esimerkiksi rakennuksen korkeus ja katon muoto sekä katemateriaali, jolle kattoturvatuotteita asennetaan. Käyttötarkoitus huomioon ottaen voidaan kattoturvatuotteiden tarvetta arvioida hiukan eri tavalla, jos kohteena on esimerkiksi ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajanasunto tai samalla tontilla sijaitseva matala autokatos/varastorakennus.

Periaatteena on aina kuitenkin katolla liikkujien ja maassa katon läheisyydessä kulkevien turvallisuuden takaaminen. Rakennusmääräyksissä vaaditaan turvallinen ja katkeamaton kulkuyhteys huoltoa vaativien laitteiden ja rakennelmien luo. Tällaisina huoltokohteina mainitaan erikseen piippu ja ilmanvaihtojärjestelmä, mutta sama vaatimus ulottuu tietysti kaikkeen muuhunkin katolla tehtävään työhön.

Sekä Maankäyttö- ja rakennuslaissa että alueellisissa rakennusmääräyksissä on myös rakennuksen ulkonäköön vaikuttavat seikat otettu huomioon. Siten myös rakennuksen katon ja sillä olevien turvatuotteiden on oltava sopusoinnussa ympäristönsä kanssa, mikä tarkoittaa kattoturvatuotteiden osalta esimerkiksi laite- ja värivalintoja. Ilman erityistä syytä esimerkiksi mustalle katolle ei voi asentaa neonvihreitä, tavanomaisesta selvästi poikkeavia turvatuotteita.

Kattoturvatuotteiden asennukseen on mahdollista saada rahoitusta. Ethän unohda, että kattoturvatuotteiden asennuksesta voi saada kotitalousvähennystä.

Kattoremontti Pro kokeneet ammattilaisemme osaavat arvioida tilanteen omassa kohteessanne ja yhdessä voimme pohtia oikeanlaista kattoturvavarustusta juuri omalle katollenne.

Omakotitalon ja rivitalon kattoturvatuotteet

Omakotitalon ja rivitalon kattoturvatuotteet muodostavat rakennusmääräyksissä säädetyn turvallisen ja katkeamattoman kulkuyhteyden kaikkeen katolla tapahtuvaan toimintaan. Turvatuotteiden valintaan vaikuttavat mm. rakennuksen korkeus sekä katon muoto ja katemateriaali, johon tuotteet asennetaan.  Nousutikkaiden lisäksi katolla on oltava kiinteästi ja tukevasti asennetut lapetikkaat, kattosillat sekä tarvittavat askeltasot ja jalkatuet aina vähintään kaksikerroksisissa taloissa, joissa katon kaltevuus on enemmän kuin 1:8.  Eli jo noin 7 asteen kattokaltevuuden omaavassa kaksikerroksisessa talossa koko turvatuotesetti on oltava katolla.

Matalammissakin rakennuksissa kannattaa aina ottaa huomioon katon muodosta johtuvat seikat, jotta erilaiset huoltotyöt katolla sujuvat riittävän helposti ja turvallisesti. Lisämukavuutta ja turvaa tuovat lumiesteet, jotka estävät lumen ja jäälohkareiden putoamisen katon läheisyydessä liikkuvien niskaan. Lumiesteet ovatkin välttämättömiä varsinkin ovien ja kulkureittien kohdalle asennettuina.

Lisäksi monikerroksisissa rakennuksissa vaikuttaa varustukseen paloturvallisuus; yli kaksikerroksisissa taloissa katolle ja ullakolle pääsy on turvattava sekä sisä- että ulkokautta. Seinä- eli nousutikkaiden lisäksi kaksikerroksisissa taloissa on oltava myös seinätikkaat/palotikkaat/hätäpoistumistikkaat ylempien ikkunoiden ulottuvilla.

Kattoremontti Pro asiantuntijamme osaa arvioida kattonne turvatuotteita ja mahdollista päivitystarvetta. Yhdessä löydämme juuri omalle katollenne parhaiten soveltuvan ratkaisun.

Kesämökin kattoturvatuotteet

Kesämökin kattoturvatuotteiden valintaan vaikuttavat pakollisten turvavaatimusten lisäksi kohteen erityisominaisuudet ominaisuudet, käyttötarkoitus sekä huoltotarve. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää turvallista ja katkeamatonta kulkureittiä katon huoltotöitä, kuten nuohousta ja katon vuosihuoltoa varten. Rakennuksen korkeus ja katon muoto huomioon ottaen voi olla tarpeen asentaa kiinteät lapetikkaat, kattosilta turvakiinnikkeineen sekä tarvittaessa askeltasoja tai seisontatukia katolla liikkumisen turvaamiseksi. Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajanasunnon katolla lumiesteet lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta estäen lumi- ja jäämassojen hallitsemattoman putoamisen ovien eteen ja katon alla liikkuvien niskaan.

Kattoremontti Pro ammattilaisemme tekemän peruskartoituksen pohjalta voimme yhdessä arvioida oman vapaa-ajanasuntonne katon ja sen turvatuotteiden kuntoa ja mahdollista päivitystarvetta.

Kerrostalon kattoturvatuotteet

Kerrostalon kattoturvatuotteiden ja niiden asennuksen laatu on standardiluokiteltu ja vaatii aina luokituksen mukaisten materiaalien käyttöä sekä hyväksytyn ammattilaisen tekemää asennustyötä. Kerrostalojen nousutikkaissa vaaditaan käytettäväksi erityisiä turvakiskoja tai selkäsuojaa turvallista kulkua takaamaan.

Samoin kattosillassa on oltava erityinen turvakisko ja muuallakin katolla tarvittavia lisäsuojia takaamaan huoltotöissä katolla liikkuvien turvallisuutta.  Esimerkiksi lumen ja jään pudotus katoilta on aina vaarallista ja sitä varten on katolla oltava riittävän vahvat kiinnikkeet turvavaljaiden kiinnittämiseksi luotettavasti. Kerrostalojen paloturvallisuus vaatii myös katkeamattoman ja turvallisen kulkureitin tarvittaessa ullakon kautta ulos rakennuksesta.

Kattoremontti Pro asiantuntijamme hallitsevat myös korkeuksissa tehtävän huoltotyön ja sen vaatiman turvavarustelun. Tekemämme peruskartoituksen pohjalta voimme yhdessä miettiä taloyhtiönne kattoturvatuotteiden kuntoa ja mahdollista päivitystarvetta. Samalla teemme luonnollisestikin havaintoja kaikesta muusta katolla näkyvästä, kuten katon ja sen kiinnitysten kunnosta, sadevesijärjestelmästä, ilmanvaihtolaitteisiin ja piippuihin liittyvistä seikoista, antenneista jne.

Meiltä kattoturvatuotteet peltikatolle, tiilikatolle ja huopakatolle

Kattoturvatuotteet peltikatolle, tiilikatolle ja huopakatolle poikkeavat hiukan toisistaan sekä käytettävien materiaalien että asennuksen osalta. Kullekin katemateriaalille on käytössä kyseiseen katemateriaaliin parhaiten soveltuvat turvalaitteet ja niiden kanssa käytettävät kiinnitystarvikkeet. Asennus erilaiseen vesikatteeseen vaatii aina asiantuntemusta, jotta turvatuotteiden asennus tulee riittävän laadukkaasti ja tukevasti tehtyä. Asennuksessa on lisäksi varmistettava se, ettei alla oleva katemateriaali vaurioidu asennuksessa.

Kattoturvatuotteiden asennuksessa ja materiaalien valinnassa onkin parasta aina turvautua ammattilaisten apuun.  Kattoremontti Pro kokeneet asiantuntijamme tuntevat erilaiset katot ja osaavat valita kullekin kattomateriaalille soveltuvat turvatuotteet ja asennustavan. Tekemämme peruskartoituksen pohjalta voimme yhdessä arvioida oman kattonne turvatilannetta ja sen mahdollisesti vaatimaa päivitystä. Samalla saatte arvokasta tietoa oman kattonne yleiskunnosta sekä kaikesta muusta katoltanne käsin havainnoitavasta, kuten piippuun, ilmastointiin, antenniin ja sadevesijärjestelmään liittyvistä seikoista.

Kattoturvatuotteet, hinta jolla voidaan pelastaa henkiä

Kun kyseessä ovat kattoturvatuotteet, hinta on monen tekijän summa. Siihen vaikuttavat mm. katon tyyppi, muoto ja laajuus sekä nykyisten kattoturvatuotteiden kunto. Suuri osa hinnasta muodostuu yleisten rakennusmääräysten mukaisista pakollisista tuotteista ja niiden asennuksesta, kuten nousutikkaat, lapetikkaat ja kattosillat. Sen lisäksi tulevat mietittäviksi muut tarvittavat, turvallisuuta ja käyttömukavuutta lisäävät varusteet, kuten lumiesteet.

Kun kyse on katolla työskentelevien ja katon läheisyydessä liikkuvien turvallisuudesta, ei kattoturvatuotteiden hintaa pidä ajatella pelkästään kustannuksena. Asianmukaisella turvavarustuksella ennakoidaan ja ehkäistään turhat tapaturmat ja siten vältytään oman laiminlyönnin vuoksi aiheutuvasta vahingonkorvausvastuusta. Lisäksi asianmukaisesti huollettujen kattoturvatuotteiden elinkaari on pitkä, joten yhtä vuotta kohti jyvitettynä kustannus on hyvin kohtuullinen. Lue lisää kattoturvatuotteiden asennushinnasta.

Kattoturvatuotteiden hinta muodostuu käytettävistä materiaaleista ja tarvittavasta asennustyöstä.  Materiaalit ja tarvittava työmäärä ovat aina riippuvaisia kohteesta, joten hinta-arvio vaatii hiukan perustietoja.  Kokeneen Kattoremontti Pro asiantuntijamme tekemän peruskartoituksen pohjalta pystymme arvioimaan hinnan oman kattonne turvatuotteiden osalta.  Yhdessä asiantuntijamme kanssa voimme sitten pohtia juuri oman kattonne turvatuotteiden kuntoa ja mahdollista päivitystarvetta.

Toteutamme kattoremontit koko Suomen alueella.
Ota yhteyttä, niin tehdään Sinullekin onnistunut kattoremontti!

 • A

 • E

  • Eckerö
  • Enonkoski
  • Enontekiö
  • Espoo
  • Etelä-Karjala
  • Etelä-Pohjanmaa
  • Etelä-Savo
  • Etelä-Suomi
  • Eura
  • Eurajoki
  • Evijärvi
 • F

 • H

 • I

  • Ii
  • Iisalmi
  • Iitti
  • Ikaalinen
  • Ilmajoki
  • Ilomantsi
  • Imatra
  • Inari
  • Inkoo
  • Isojoki
  • Isokyrö
  • Itä-Suomi
 • J

 • K

  • Kaarina
  • Kaavi
  • Kainuu
  • Kajaani
  • Kalajoki
  • Kangasala
  • Kangasniemi
  • Kankaanpää
  • Kannonkoski
  • Kannus
  • Kanta-Häme
  • Karijoki
  • Karjaa
  • Karkkila
  • Karstula
  • Karvia
  • Kaskinen
  • Kauhajoki
  • Kauhava
  • Kauniainen
  • Kaustinen
  • Keitele
  • Kemi
  • Kemijärvi
  • Keminmaa
  • Kemiönsaari
  • Kempele
  • Kerava
  • Keski-Pohjanmaa
  • Keski-Suomi
  • Keuruu
  • Kihniö
  • Kinnula
  • Kirkkonummi
  • Kitee
  • Kittilä
  • Kiuruvesi
  • Kivijärvi
  • Kokemäki
  • Kokkola
  • Kolari
  • Konnevesi
  • Kontiolahti
  • Korsnäs
  • Koski Tl
  • Kotka
  • Kouvola
  • Kristiinankaupunki
  • Kruunupyy
  • Kuhmo
  • Kuhmoinen
  • Kuopio
  • Kuortane
  • Kurikka
  • Kustavi
  • Kuusamo
  • Kymenlaakso
  • Kyyjärvi
  • Kärkölä
  • Kärsämäki
 • L

 • M

  • Maalahti
  • Marttila
  • Masku
  • Merijärvi
  • Merikarvia
  • Miehikkälä
  • Mikkeli
  • Muhos
  • Multia
  • Muonio
  • Mustasaari
  • Muurame
  • Mynämäki
  • Myrskylä
  • Mäntsälä
  • Mänttä-Vilppula
  • Mäntyharju
 • N

 • O

  • Orimattila
  • Oripää
  • Orivesi
  • Oulainen
  • Oulu
  • Outokumpu
 • P

  • Padasjoki
  • Paimio
  • Paltamo
  • Parainen
  • Parikkala
  • Parkano
  • Pelkosenniemi
  • Pello
  • Perho
  • Pernaja
  • Perniö
  • Pertunmaa
  • Petäjävesi
  • Pieksämäki
  • Pielavesi
  • Pietarsaari
  • Pihtipudas
  • Pirkanmaa
  • Pirkkala
  • Pohjanmaa
  • Pohjois-Karjala
  • Pohjois-Pohjanmaa
  • Pohjois-Savo
  • Pohjois-Suomi
  • Polvijärvi
  • Pomarkku
  • Pori
  • Pornainen
  • Porvoo
  • Posio
  • Pudasjärvi
  • Pukkila
  • Punkalaidun
  • Puolanka
  • Puumala
  • Pyhtää
  • Pyhäjoki
  • Pyhäjärvi
  • Pyhäntä
  • Pyhäranta
  • Päijät-Häme
  • Pälkäne
  • Pöytyä
 • R

 • S

  • Saarijärvi
  • Salla
  • Salo
  • Saltvik
  • Sastamala
  • Satakunta
  • Sauvo
  • Savitaipale
  • Savonlinna
  • Savukoski
  • Seinäjoki
  • Sievi
  • Siikainen
  • Siikajoki
  • Siikalatva
  • Siilinjärvi
  • Simo
  • Sipoo
  • Siuntio
  • Sodankylä
  • Soini
  • Somero
  • Sonkajärvi
  • Sotkamo
  • Sulkava
  • Suomussalmi
  • Suonenjoki
  • Sysmä
  • Säkylä
 • T

  • Taipalsaari
  • Taivalkoski
  • Taivassalo
  • Tammela
  • Tampere
  • Tervo
  • Tervola
  • Teuva
  • Tohmajärvi
  • Toholampi
  • Toivakka
  • Tornio
  • Turku
  • Tuusniemi
  • Tuusula
  • Tyrnävä
 • U

  • Ulvila
  • Urjala
  • Utajärvi
  • Utsjoki
  • Uurainen
  • Uusikaarlepyy
  • Uusikaupunki
  • Uusimaa
 • V

  • Vaala
  • Vaasa
  • Valkeakoski
  • Valtimo
  • Vantaa
  • Varkaus
  • Varsinais-Suomi
  • Vehmaa
  • Vesanto
  • Vesilahti
  • Veteli
  • Vieremä
  • Vihti
  • Viitasaari
  • Vimpeli
  • Virolahti
  • Virrat
  • Vöyri
 • Y

 • Ä