Hormin massaus ja pinnoitus lisää hormin käyttövuosia

Ajan ja käytön myötä hormin sisäpinta kuluu, ja yhtenä vaihtoehtona hormin sisäpinnan kunnostamiseen on hormin massaus tai hormin pinnoitus. Periaatteessa massaus ja pinnoitus tarkoittavat samaa asiaa. Joskus menetelmästä puhutaan myös liukuvaluna tai hormin sisäpintojen slammauksena. Käytännössä kaikki toimenpiteet kuitenkin tarkoittavat sitä, että hormin kulunut ja rapautunut sisäpinta pinnoitetaan uudestaan tarkoitukseen soveltuvalla laastilla.

Hormi eli savupiippu jää rakennuksen osista usein liian vähälle huomiolle, vaikka sen merkitys talon toiminnan kannalta on äärimmäisen oleellinen. Hormi joutuu kestämään vaativia olosuhteita päivästä toiseen, ja olosuhteet luonnollisesti kuluttavat ja rapauttavat hormin rakenteita. Muuratun hormin tiilet ovat yleensä lähes ikuisia eivätkä ne kovuutensa vuoksi juuri kulu.

Sen sijaan tiilien välissä oleva laasti lohkeilee ja murenee kosteuden, lämmön ja palokaasujen vaikutuksesta. Laastin rapistuessa tarpeeksi pitkään tiilien väliin alkaa muodostua tyhjiä koloja, joihin kerääntyy muun muassa nokea ja kosteutta. Koloihin kertynyt noki voi pahimmillaan syttyä kuumien palokaasujen vaikutuksesta ja sytyttää hormissa nokipalon. Huonokuntoinen hormi on siis turvallisuusriski, ja sen vuoksi hormin kuntoa tulisi tarkkailla säännöllisesti ja sen huonoon kuntoon puuttua mahdollisimman ripeästi.

Hormin saattaminen uudelleen hyvään kuntoon ei kuitenkaan ole pitkä ja kallis remontti! Hormin massauksella savupiipun sisäpinnat saadaan nopeasti ja kestävästi kuntoon. Me Kattoremontti Prolla hoidamme kaikki kattoon liittyvät asiat tehokkaasti ja edullisesti – meiltä saat kaiken hormien massauksesta kattotiilten vaihtoon! Teemme työmme aina kokonaisvaltaisesti, eli katolla käydessämme tarkistamme aina koko katon yleisilmeen – vaikka kyse olisikin vain pienestä huoltotoimenpiteestä. Näin voimme varmistaa, että katto kokonaisuudessaan toimii. Kanssamme voit myös keskustella erilaisista rahoitusmahdollisuuksista. Muista myös, että kaikki tekemämme työt ovat kotitalousvähennyskelpoisia!

Hormin massaus ja pinnoitus

Savuhormin korjaus massaamalla eli laastipinnoittamalla

Rapautuneen hormin saa miltei uudenveroiseksi hormin massaamalla. Hormin massauksesta puhutaan myös hormin pinnoituksena ja slammaamisena. Menetelmä on kustannustehokas ja kestävä. Massaus tehdään niin kutsutulla liukuvalulla, eikä hormin halkaisija tästä syystä merkittävästi pienene. Huolellisesti tehty massaus täyttää kaikki rapautumisesta aiheutuneet kolot tiilien välissä. Samalla se myös tekee koko piipun rakenteen tukevammaksi.

Massaus myös parantaa hormin lämmönvarauskykyä. Se on tärkeä ominaisuus, sillä tulisijoja käytetään myös tänä päivänä paljon talon lämmittämiseen. Massaus parantaa lämmönvarauskykyä, sillä se on osa hormin lämpöä varaavaa massaa toisin kuin esimerkiksi hormiin asennettu putki. Hyvä lämmönvarauskyky on kustannustehokasta ja myös energiatehokasta, kun lämpö ei karkaa harakoille oitis vaan hormi pystyy pitämään lämpöä pidempään. Hormin sisäpinnan massaus myös silottaa hormin sisäpinnan, ja tästä syystä hormin veto paranee.

Hormin korjaus massaamalla sopii monenlaisiin eri hormeihin. Massaus on luotettava, tehokas ja kestävä tapa saada jo vuosia kokenut hormi uudenveroiseksi. Parhaimmillaan massaus parantaa hormin toiminnan lisäksi myös talon kokonaisviihtyvyyttä hormin lämmönvarauskyvyn ja hormin vedon parantuessa! Kun hormi on kunnossa, ei myöskään tarvitse huolehtia nokipalon vaarasta. Tästä syystä hormin kuntoon kannattaisikin kiinnittää tarkasti huomiota. Parasta hoitoa myös hormille on ennalta ehkäisevä huolto ja säännölliset tarkastukset.

Tarkastus kannattaa teettää asiantuntijalla säännöllisin väliajoin. Asiansa tunteva ammattilainen pystyy jo silmämääräisesti näkemään, onko hormi niin huonossa kunnossa, että tulisijaan tai nuohousluukkuun on tippunut murentunutta laastia. Perusteellisempaan tarkastukseen kuuluu lisäksi hormin kuvaus ja sen tiiveyden tarkastaminen savupanoskokeella. Kokeella voidaan testata, leviääkö savu vinttitilaan tai yläpohjaan. Perusteellisella tarkastuksella voidaan todeta kaikki hormin kunnostusta vaativat kohteet. Hormin kunnon tarkastaminen onkin ensimmäinen askel sen saattamisesta jälleen hyvään kuntoon: kun tiedämme, minkälaisten ongelmien kanssa olemme tekemisissä, sitä helpompi meidän on hankkiutua niistä eroon!

Rapautuneen hormin korjaus massaamalla vai putkittamalla

Kun hormi alkaa rapautua ja tarve sen korjaamiselle on todettu asiantuntijan kanssa, seuraavaksi tulisi päättää millä menetelmällä hormi korjataan. Yleisimpiä hormin korjaukseen käytettäviä menetelmiä ovat massaaminen ja putkittaminen. Jokainen hormi ja talo on erilainen, joten selkeitä rajoituksia ja yleispäteviä ohjeita ei voida antaa ilman talon ja hormin lähempää tarkastelua.

Kun hormi putkitetaan, sen sisähalkaisija kuitenkin hieman pienenee ja hormin lämpöä varaavat ominaisuudet katoavat. Hormin putkituksessa putki eristää lämmön hormista eikä hormin materiaali tällöin varaa lämpöä. Kuuma putki ja viileä hormi voivat yhdistelmänä myös kerätä herkästi kondenssivettä hormiin. Vesi voidaan kuitenkin kerätä talteen, jotta se ei pääse aiheuttamaan ongelmia talon rakenteisiin.

Hormin massaus taas parantaa hormin lämmönvarauskykyä sekä lisää hormin vetoa. Hyvin tehty massaus myös tekee hormin rakenteesta tukevamman ja pidentää siten hormin käyttövuosia. Jos et tiedä, mikä menetelmä sinun talosi hormille sopisi parhaiten, ota rohkeasti yhteyttä meihin Kattoremontti Prolla! Meillä on kokemusta kaikenlaisista taloista ja hormeista, ja meillä on asiantuntemusta ja tietotaitoa suositella parasta mahdollista korjausmenetelmää kullekin hormille.

Meiltä saat hormien korjausten lisäksi myös kaikki muut tarvittavat kattotyöt laadukkaasti ja huolellisesti tehtynä! Teemme muun muassa kattojen huoltoja, puhdistuksia, korjauksia ja saneerauksia. Hormin korjauksen yhteydessä voimme korjata kuntoon myös muut talosi katon ongelmakohdat. Meiltä saat asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista palvelua. Jos siis haluat kattosi kerralla kuntoon, ota yhteyttä ja homman hoitaa Kattoremontti Pro!