Asbestikaton purku ja asbestityöt kattoremontissa

Kauttamme saat myös asbestikaton purkutyöt ja muut kattoremontin asbestityöt. Onko vanha varttikattosi remontin tarpeessa? Asbestikaton huolto ja korjaustoimenpiteisiin harvoin ryhdytään, yleensä korjaustarpeen ilmaantuessa on turvallisempaa uusia koko katto asbestivapaalla ratkaisulla.

Meille urakan antaneena, onnistuu asbestikaton purku siististi, turvallisesti ja hyvällä jäljellä. Asbestityömaa suojataan ensin huolellisesti ja se merkitään asbestista varoittavin kyltein ohikulkijoille. Viranomaisille tehdään asbestityöstä säädösten mukainen työturvasuunnitelma ja ilmoitus. Tehokkaiden pölynestovälineiden avulla huolehditaan, ettei asbestipölyä pääse leviämään katolta ympäristöön. Kun purku- tai muokkaustyö on tehty, siistitään työmaan alueen tarkasti. Lopuksi kuljetamme asbestijätteen tiiviissä pakkauksissa soveltuvalle jäteasemalle, niin ettei asbestista jää jälkeäkään kiinteistöösi.

Aina kun liikumme katolla, teemme myös katon yleisilmeen tarkastuksen. Ilmoitamme sinulle havainnoistamme ja teemme tarvittaessa kaikista muistakin mahdollisista kattotöistä tarjouksen. Kattoremontti Pro tarjoaa kaikenlaiset kattotyöt ja varustelut laidasta laitaan, joten teidän ei tarvitse sumplia useamman urakoitsijan kanssa. Näin säästätte aikaa ja vaivaa ja koko remontti sujuu yksinkertaisesti.

Kattotöihin on mahdollista saada meiltä myös rahoitus. Näin remonttikassan koko ei estä sinua suorittamasta kiinteistösi tarvitsemia remontteja. Lue lisätietoja rahoitusratkaisusta tästä linkistä.

Kattotöistä saat aina myös kotitalousvähennystä. Kaikista remonteista, jotka teetät kotiisi tai vapaa-ajan asuntoosi, voit tehdä vähennyksiä verotuksessasi.

Asbestikaton purku ja asbestityöt

Asbestikatot, mineriittikatto ja varttikatto

Mineriitti- eli varttikatto on tehty kuitusementistä. Limittäin ladottavien kattopalasten seoksessa on tyypillisesti myös asbestia mukana. Mineriittikattoja rakennettiin erityisesti 1970- ja 80-luvuilla, jolloin asbestin haittavaikutuksista ei ollut vielä niin paljon tietoa. Asbestia käytettiin katoissa erityisesti sen palonesto-ominaisuuksien, lämmöneristävyyden ja edullisuuden vuoksi.

Kattolaattojen pintaan on maalattu suojakerros, joka estää kosteutta pääsemästä itse kuitusementtiin. Kuitusementti on huokoista ja herkempää kosteudelle. Sääolot kuitenkin kuluttavat tuota maalipintaa vähitellen ja altistavat katon kuitusementin kosteusriskille.

Mikäli kosteutta pääsee laattojen sisään, se alkaa kostua ja kosteus jää sinne helposti pysyvästi. Tällöin pakkasen jäädyttämä kosteus aiheuttaa katolle yhä voimakkaampaa rapautumista, ja kesäaikaan puolestaan kosteudessa alkaa elää bakteereja, sammalta ja muuta kasvustoa. Biologista kasvustoa voidaan pyrkiä ehkäisemään myös sammalmyrkyillä.

Vuosien saatossa mineriitti- eli varttikate kuitenkin hapertuu niin, että se tulee tiensä päähän, eikä sitä voi enää korjata. Vauriot ovat jo niin pahoja, ettei korjaaminen ja paikkailu ole enää järkevää. Myös liikkuminen vaurioituneella katolla on jo hankalaa tai jopa vaarallista. Tällöin katto tulee purkaa ja vaihtaa uuteen.

Kun mineriittikate, eli varttikate päätetään purkaa ja vaihtaa, on katteelle valittava myös uusi materiaali, kuten vaikkapa pelti tai tiili, sillä asbestikattoja ei enää rakenneta. Materiaalin vaihtuessa on arvioitava, kestävätkö kattotuolit ja muut rakenteet uuden katteen painon. Nämä laskelmat kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi, sillä muuten voidaan päätyä kalliisiin, hankalasti korjattaviin vaurioihin.

Asbesti katon purkutyöhön ei kannata ryhtyä itse. Pelkkä asbestikaton muokkauskin vaatii kattoremonttiyritykseltä työsuojeluvaltuutetun luvan ja koulutetut asbestityön ammattilaiset. Asbestikaton purku kannattaa aina jättää asbestitöiden ammattilaiselle. Asbestin vakavien terveysvaarojen takia sen kanssa työskennellessä ei kannata ottaa turhia riskejä.

Asbestista

Asbestia on käytetty rakentamisessa jo hyvin pitkään ja monissa tarkoituksissa. Sen sisältämiä mineraaleja ovat aktinoliittu, antofylliitti, amosiitti, krokidoliitti, tremoliitti ja krysotiili. Asbestia pidettiin pitkään oikein hyvänä materiaalina, sillä se eristää hyvin lämpöä ja sähköä. Se myös estää tulipalon leviämistä hyvin ja se antaa rakenukselle hyviä akustisia ominaisuuksia. Lisäksi asbesti on halpaa.

Näiden etujen vuoksi asbestia käytettiin erityisesti 1960- ja 70-luvuilla rakentamisessa monenlaisissa tarkoituksissa. Asbestia käytettiin kattoeristyksen lisäksi muun muassa lämpöputkien ja kattiloiden eristeenä. Sitä käytettiin myös tasoitteissa, laasteissa ja laattaliimoissa. Samoin rakennuslevyissä, laatoissa, kaakeleissa ja myös maaleissa asbestia käytettiin raaka-aineena.

Tietoisuus asbestin vakavista terveysriskeistä kasvoi 80- ja 90-luvuilla vähitellen, ja sen käytön sääntelyä on kiristetty laissa yhä enemmän.

Asbestin terveysriskit riittyvät erityisesti hengityselimiin. Asbesti aiheuttaa syöpää keuhkoihin ja kurkunpäähän sekä asbestoosia ja keuhkopussin sairauksia. Asbestin riskiä rakennusaineena kasvattaa se, että siltä on hyvin haastavaa edes suojautua. Asbestipöly läpäisee tavalliset hengityssuojaimet eikä se kerran kehoon jouduttuaan poistu sieltä koskaan. Asbestin käsittely rakennustyömaalla vaatii yritykseltä työsuojeluviranomaisen valtuutuksen. Yksityisen ihmisen itse muokatessa tai purkaessa asbestimateriaaleja on toimittava erittäin varovaisesti, suojauduttava asianmukaisesti eikä jätteen käsittely ja toimitus jätelaitokseen saa aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille.

Rakennuksen rakenteiden sisällä asbesti ei kuitenkaan aiheuta vaaraa asukkaille. Vasta silloin, jos asbestia sisältävän rakenteen pinta on rikkoutunut esimerkiksi kuluman tai poratun reiän vuoksi, vaara syntyy ja on syytä ryhtyä toimiin rikkouman korjaamiseksi. Erityisesti vanhempia rakennuksia remontoidessa on syytä hankkia asbestikartoittaja paikalle. Soita meille, niin tutkitaan kattosi asbestitilanne.