Ilmanvaihtoputkien eristäminen nyt Kattoremontti Pron avulla nopeasti ja taatulla ammattitaidolla

Puhdas ja raikas sisäilma on varmasti jokaisen toiveissa, ja erittäin tärkeää yleisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Kun sisäilma on puhdasta, vähenevät jaksamiseen ja yleiseen virkeyteen liittyvät ongelmat, kuten esimerkiksi väsymys. Mitä paremman sisäilman eteen voi tehdä?  Ilmanvaihtoputkien eristäminen on oleellinen osa toimivaa ilmanvaihtojärjestelmää. Asianmukaisesti toimiva eristys suojaa ilmanvaihtoputkia sekä rakennusta muun muassa lämpöhäviöltä sekä kosteus- ja homeongelmilta. Ilmanvaihtokanavien eristäminen täytyy hoitaa huolellisesti, jolloin asukkaan ei tarvitse murehtia lämpöhäviöstä ja kondensoitumisesta. Kattoremontti Prolta saat kaiken tarvittavan avun ilmanvaihtoputkien ja ilmanvaihtokanavien eristämiseen ja huoltoon. Meihin voit luottaa kaikissa kattoon ja ilmanvaihtoon liittyvissä toimenpiteissä.

Hoidamme puolestasi kaikki ilmanvaihtokanaviin liittyvät eristykset. Tuli kyseeseen sitten viemärintuuletusputken eristäminen, tuloilmaputken eristäminen, raitisilmakanavan eristäminen tai ulkoilmakanavan eristäminen, Kattoremontti Pro eristää puolestasi putket ja ilmanvaihtokanavat taatun asiantuntemuksen ja ammattitaidon voimin. Kattoremontti Pro huolehtii tarvittaessa myös eristyksistä, joita ei jostain syystä olla asennettu esimerkiksi ilmanvaihtoputkien asentamisvaiheessa. Esimerkiksi yläpohjassa olevien eristämättömien ilmanvaihtoputkien eristäminen sujuu Kattoremontti Prolta takuulla vedenpitävästi ja täsmällisesti. Kondenssivuotojen estäminen on ilmanvaihtoputkien suhteen merkityksellistä, sillä eristämättömistä ilmanvaihtoputkista tapahtuu kondenssivuotoa. Kondenssivuoto eristämättömistä ilmanvaihtoputkista on ensisijaisesti pyrittävä korjaamaan, sillä vedeksi tiivistyessään kosteus saattaa vahingoittaa rakenteita ja/tai aiheuttaa vaurioita ilmanvaihtoputkiin.

Kattoremontti Pro on täyden palvelun yritys. Kun tilaat Kattoremontti Pron luoksesi, tarkistamme aina koko katon kunnon silmämääräisesti, vaikka saapuisimme hoitamaan vain pienempääkin huoltotoimenpidettä. Meidän kauttamme saat myös joustavat rahoitusmahdollisuudet, joihin pääset kätevästi tutustumaan www-sivujemme kautta. Kannattaa myös pitää mielessä, että kun teetätät työt kattoalan ammattilaisella, olet oikeutettu kotitalousvähennykseen. Ota siis yhteyttä Kattoremontti Prohon, ja hoida koko rakennuksen ilmanvaihto kerralla kuntoon.

Ilmanvaihtoputkien eristäminen

Liesituulettimen putken ja muiden ilmanvaihtokanavien eristystyöt Kattoremontti Prolta laatutyönä

Ilmanvaihtokanavien toimiva eristys saattaa kuulostaa itsestään selvältä, mutta ei välttämättä sitä ole: kondenssivuodot ovat yllättävänkin yleisiä ja saattavat esiintyä monien erilaisten ilmanvaihtoputkien yhteydessä. Hyvä eristäminen on muutenkin tarpeen lukuisten eri syiden vuoksi, sillä esimerkiksi ilmanvaihtokanavien kärsiessä olemattomasta tai virheellisestä eristyksestä on sisään tuleva ilma liian kylmää. Tämä aiheuttaa myös vedon tunnetta rakennukseen ja huoneisiin. Eristämättömät ilmanvaihtokanavat aiheuttavat siis väistämättä lämpöhukkaa. Kun ilmanvaihtoeristys on kunnossa, ei jäähdytys- tai lämmitystehoja tarvitse erikseen kasvattaa: tämä tarkoittaa luonnollisestikin sitä, että energiaa säästyy paljon enemmän. Toimivan ja laadukkaasti asennetun eristyksen avulla säästät siis pitkän pennin.

Nykypäivänä on myös huomioitava, että pientaloissa on uusien energiansäästömääräysten vuoksi pakolliseksi käynyt ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmä. On siis selvää, että ilmanvaihtokanavien eristämiseen kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota. Paloeristys ilmanvaihtokanavissa on hyödyllinen hidastaessa mahdollisen tulipalon etenemistä, jättäen näin myös aikaa riittävästi pelastautumiselle. Kun ilmanvaihtokanavissa on riittävät ja asianmukaiset paloeristeet, rajoittavat ne palot palo-osastoihin. Tarve äänenvaimennuseristykseen saattaa vahvistua, sillä ilmastointilaitteiden meteli ja kanavien virtausäänet saattavat joissakin tapauksissa häiritä. Eristystarpeita on siis eri kodeissa moneen lähtöön. Kun haluat tarkistaa ilmanvaihtoputkien eristystarpeet tai jos olet huomannut ilmanvaihtokanavien eristyksen suhteen ongelmia, kuten vaikkapa kondenssivuotoja, on Kattoremontti Pro oikea vastaus kysymyksiisi.

Tarkistamme ja hoidamme ilmanvaihtoputkien eristykset monipuolisesti ja monenlaisiin eri kohteisiin. Esimerkiksi liesituulettimen putken eristys ja eristyksen pitävyys on hyvin merkityksellistä niin kodin paloturvallisuuden kuin kondenssivuotojen huomioimisenkin suhteen. Mikäli liesituulettimen poistokanava jää eristämättä, on riskinä liedellä syttyneiden palojen leviäminen poistohormin kautta yläpohjaan altistaen koko yläpohjan näin laaja-alaisille tuhoille. Liesituulettimen eristämättömyys aiheuttaa suuret riskit, jotka ovat kuitenkin helposti vältettävissä. Ilmanvaihtokanavien eristys on pidettävä kunnossa vähintäänkin lämpöeristeillä. Näin pitää toimia aina, vaikka ilmanvaihtokanavat olisivatkin ympäröity puhallusvillalla. Jos ilmanvaihtokanavat ovat muovia, niiden eristystoimien suhteen toimitaan aivan samalla tavalla kuin metallistenkin ilmanvaihtokanavien suhteen. Kun ilmanvaihtokanavat ovat oikein ja asiantuntemuksella eristetyt, vähentää se kanavien ja laitteiston lämmönhukkaa, ja samalla varmistuu ilmanvaihtokanavien toimivuus sekä suunnitelman mukainen hallinta.

Alan ammattilainen, kuten Kattoremontti Pro, osaa kartoittaa tarvittaessa tehtävät toimenpiteet ja asentaa oikeanlaiset eristeet halliten työn vaatiman työskentelytekniikan. Käyttämämme materiaalit ovat aina markkinoiden ensiluokkaisinta laatua, joten voit myös unohtaa arpapelillä ostetun eristemateriaalin ja aikaa vievän etsinnän itse. Kun pyydät meidät paikalle, suoritamme perusteellisen tarkistuksen, jonka pohjalta saat antamamme arvion tarvittavista töistä sekä kustannusarvion. Suoritamme työt aina takuutyönä sekä avaimet käteen- periaatteella, joten sinun ei tarvitse murehtia töiden kulusta. Kun panostat kiinteistösi turvallisuuteen ja laatuun, panostat samalla luonnollisesti myös omaan elämänlaatuusi.

Kaikki kattosi muutkin eristystyöt meiltä monipuolisesti ja ympäri Suomen – Kattoremontti Pro hoitaa joka kohteen eristystyöt varmalla otteella

Kattoremontti Prolta saat kaikki kiinteistösi eristystyöt monipuolisesti ja varmaotteisesti. Rakennuksen eristämiseen sekä lisäeristyksiin liittyvät suoritukset onnistuvat Kattoremontti Prolta erinomaisesti, ja voit tarpeen tulla kysyä meiltä lisää toimivan eristyksen asentamisesta ja käyttämistämme tekniikoista. Eristäminen on hyvin huomattava osa kiinteistön toimivuutta, sillä kunnollinen ja hyvin toimiva eristys pitää huolen siitä, että rakennus pysyy talvisin lämpimänä ja kesällä viileämpänä. Lisäeristykset kohentavat rakennuksen energiatehokkuutta, jolloin säästät niin ympäristöä kuin eurojasikin. Yläpohjan lämpöeristys on yleensä toimenpiteenä kaikista energiatehokkain, sillä katon yläpohja on alue, jolta suurin osa lämmöstä pyrkii poistumaan. Huomionarvoista on, että jos eristeitä ja lisäeristystä kaipaa vanha rakennus, on toimivan eristyksen asentamisella yleensä jo kiire. Vanhemmat rakennukset saattavat aiheuttaa kunnollisten eristeiden puutteessa ja lämpöhukan kannalta hyvinkin mittavia kustannuspiikkejä lämmityskuluihin. Kattoremontti Pro tarkistaa puolestasi eristeiden kunnon rakennukseen katsomatta, ja asentaa puolestasi tarvittaessa uudet ja tehokkaat eristeet.

Kattoremontti Prolta voit tilata myös esimerkiksi kastuneiden lämpöeristeiden uusintatyöt. Jos rakennuksessa syystä tai toisesta on havaittu esimerkiksi kattovuodosta tai kondenssivuodosta aiheutuneita kosteusvaurioita, on hyvin mahdollista, että myös lämpöeristeet ovat päässeet kastumaan. Kastuneet lämpöeristeet ovat vaihdettava uusiin mahdollisimman pian, jotta mahdolliset ongelmat kosteus- ja homevaurioiden suhteen saadaan eliminoitua ja hengitysilma pidettyä puhtaana ja terveenä. Vanhojen eristeiden poistaminen ja uusien lämpöeristeiden asennustyöt kuuluvat Kattoremontti Pron ydinosaamisen alueeseen, ja voit takuuvarmasti luottaa tekemämme työn laatuun ja hyvään tulokseen.

Tarkista, toimiiko kotisi lämmöneristys kunnolla – laadukkaat ja toimivat lämpöeristeet pitävät koko kiinteistön lämmityskulut aisoissa ympäristöystävällisyyttä unohtamatta

Kattoremontti Pro tekee kaikkensa toimivan katon ja kiinteistön puolesta, jotta voit nauttia puhtaasta sisäilmasta ja vesitiiviistä rakenteista. On usein helppoa unohtaa kiinteistön ja katon kuntoon liittyvät huollot ja tarkistukset, ja olettaa niiden toimivan täydellä teholla ilman sen kummempia toimenpiteitä. Ikävä kyllä, monet kattovuodot ja kastuneet lämpöeristeet tulevat huomatuksi vasta, kun vahingot ovat laajalti silmin nähtävissä: tällöin vaurioiden korjaaminen tulee luonnollisesti kalliimmaksi, kuin esimerkiksi tarkastus- tai huoltokäynnin yhteydessä havaittu epäkohta tai vielä aluillaan oleva, syntyvä katastrofi. Kun katto, välipohja ja yläpohja ovat kunnolla eristetyt, eivät lämmitys- ja ilmastointikulutkaan pääse nousemaan kohtuuttomiksi.

Kun eristämme kattosi, alapohjan ja yläpohjan, pidämme huolta siitä, että eristemateriaalit ovat juuri kohteeseen sopivat niin materiaaleiltaan kuin asennustavoiltaankin. Eristämme katon välipohjan ilmatiiviisti ja kunkin rakennuksen olosuhteet huomioiden, sillä välipohja on katon osista se, joka muodostaa yhtenäisen pinnan kattaen koko rakennuksen. Lämmönhukkaa pyritäänkin estämään juuri välikaton tiiviin eristämisen kautta käsin. Välikaton ollessa tehokkaasti eristetty poistaa se myös tilaan kertyneen kosteuden, joten vesi- ja kosteusvaurioita ei pääse syntymään kovinkaan helposti. Katon yläpohjan eristämiseen on olemassa monia erilaisia tapoja, mutta eristys on suoritettava tarkasti ja oikeilla menetelmillä, jotta yläpohjasta ei pääse vapautumaan lämpöä taivaan tuuliin. Eristys itsessään voidaan hoitaa esimerkiksi eristyslevyillä tai puhallusvillalla. Yläpohjasta itsestään riippuu, millä tavoin eristys on ihanteellisinta hoitaa. Kattoremontti Pron ammattilaiset osaavat kartoittaa katollesi juuri sopivat eristeratkaisut.

Katon yläpohjan eristyksessä on huomioitava tarkasti myös työstettävän tilan ilmanvaihto. Ilman pitää päästä kiertämään myös katon yläpohjassa, jotta kosteus pääsee poistumaan tilasta esteettömästi. Muussa tapauksessa mahdolliset homevauriot ja eristeiden homehtuminen saattavat olla riskinä. Onnistunut ja ammattimaisesti suoritettu eristys auttaa pitämään rakennuksen energiatehokkaana ja torjumaan kosteus- ja homevaurioita. Kattoremontti Prolta saat myös yläpohjan korjaustyöt vaillinaisen tuuletustilan korjaamiseksi: jos yläpohjan eristetilassa tuuletus ei toimi eikä rakennuksen höyrynsulku ole vuodonkestävä, jää kosteus hyvin mahdollisesti rakenteisiin. Tällöin myös lahovaurioiden riski kasvaa huomattavasti. Kattoremontti Pro tarkistaa ja korjaa kaikki katon yläpohjaan liittyvät ongelmat, johtuivat ne sitten tuuletuksen puutteesta, viallisista eristeistä tai höyrynsulun vuodoista. Meiltä saat asennettuna myös tarpeelliset tuuletusta parantavat alipainetuulettimet ja ilmaventtiilit. Kattoremontti Pro on oikea ammattilainen pitämään huolta katostasi kokonaisvaltaisesti ja vahvan ammattiosaamisen turvin.

On turhaa murehtia yksin ilmanvaihtoputkien, liesituulettimen tai muiden ilmanvaihtokanavien eristämisestä. Meiltä saat valmiin paketin: osaavan työvoiman, laadukkaat materiaalit ja ystävällisen palvelun, joka huomioi jokaisen kiinteistön ja asiakkaan yksilöllisesti. Kattoremontti Pro palvelee sinua valtakunnallisesti ympäri Suomen. Ota siis yhteyttä jo tänään, ja saat toimivan ilmanvaihdon kotiisi tai vaikkapa vapaa-ajan asuntoosi aiemmin kuin arvaatkaan.