Mineriittikaton / varttikaton purku on lopulta vääjäämätön toimenpide

Vanhan mineriittikaton purku ja varttikaton purku on jossain vaiheessa rakennuksen elämää pakollinen toimenpide. Kattoa voidaan tietysti ylläpitää ja kunnostaa, aivan kuten kaikkia muitakin kattoja. Silloin kun katto itsessään on ehjä, sen kunnostukseen löytyy monia toimivia keinoja mutta loputtomiin katon uusimista ei kuitenkaan voida välttää. Mineriittikattoja ja varttikattoja asennettiin Suomessa paljon 1960-80-luvuilla, tuolloin materiaalityyppi edustikin aikansa tuotekehityksen huippua. Nyt näillä aikoinaan moderneilla ja suosituilla katemateriaaleilla alkaa olla sen verran ikää, että suuremmat saneeraukset tulevat kiihtyvällä tahdilla ajankohtaisiksi. Aika usein se tarkoittaakin jo koko vesikatteen vaihtamista uuteen. Koska varsinaista mineriittikatetta ei enää valmisteta, kate vaihdetaan yleensä johonkin muuhun, kuten tiileen, peltiin tai erilaisiin huopakatteisiin.

Suurin ongelma mineriittikatossa on se, että valmistusmateriaalina käytetty kuitusementti sisältää monissa tapauksissa asbestia. Ihan kaikissa mineriittikatteissa ei ole asbestia, mutta asbestikartoitus on pakollinen toimenpide joka kerta, kun mineriittikattoa tai varttikattoa ryhdytään saneeraamaan vuosikymmenten jälkeen. Vesikatteessa asbestista ei ole asukkaille mitään haittaa, koska se ei ole missään kosketuksissa huoneilman ja asuintilojen kanssa eikä päädy näin kosketuksiin ihmisten kanssa aiheuttaen terveyshaittoja. Asbestin vuoksi varttikattojen ja mineriittikattojen pesut, korjaukset ja purut ovat kuitenkin aina ammattilaisten työtä. Tämän Suomessa määrittää jo laki, eli puhutaan asbestipurkutöistä, joita tekeviltä tulee löytyä asianmukaiset luvat. Laki määrittää kaikki asbestimateriaaleihin liittyvät työt, myös painepesut samaan luokkaan kuuluviksi. Esimerkiksi Kattoremontti Pro:n kautta on mahdollista saada myös asbestityöt, kuten varttikaton purku teetettyä.

Kattoremontti Pro on täyden palvelun kattoremonttiyritys. Saat kaikki tarkistukset ja kartoitukset meiltä. Mikäli eteen tulee meidän osaamisemme ylittävä tilanne, toimiva yhteistyöverkostomme takaa sen, että saat kauttamme apua erikoisemmissakin kattoihin liittyvissä ongelmissa. Palveluihimme kuuluu myös se, että voit hakea kauttamme rahoitusta kattoremontteihin sekä kotitalousvähennyksiä henkilöverotuksessa meillä teetetyistä töistä. Meillä on myös tapana tehdä täysi tarkistus katolle, joka kerta kun sinne kiivetään. Eli tilasit meidät tekemään sitten tarkistusta tai jotain tiettyä korjausta, tutkimme katon aina huolellisesti käydessämme ja raportoimme sen tilanteesta sinulle. Raportti sisältää myös tarjouksen mahdollisesti löytyneiden korjaustarpeiden täyttämisestä. Lopulta kuitenkin sinä päätät, mitä korjataan ja mihin tahtiin.

Mineriittikaton, eli varttikaton purku

Mineriittikatto on korjaustarpeen tullen vaihdettava

Mineriittikatto on siis jossain vaiheessa vaihdettava uuteen katteeseen, sillä loputtomiin sen kunnostus ei enää onnistu. Ihan vastaavaa on edessä myös esimerkiksi monilla varhaisemmilla, pinnoitetuilla peltikatteilla, joiden pinnoitteet ovat lopulta korjauskelvottomassa kunnossa. Molemmissa tapauksissa ainoa pitkäntähtäimen ratkaisu on lopulta vaihtaa vesikate kokonaan uuteen. Yksi syy tähän on se, että mineriittikatto on poistunut markkinoilta jo aikaa sitten ja esimerkiksi paikkaaminen uusilla, erilaisilla materiaaleilla on hankalaa. Se on mahdollista esimerkiksi nykyään myynnissä olevalla asbestittomalla varttikatteella, mutta hyödyt jäävät väliaikaisiksi sillä materiaali ei ole sama kuin aiemmin myynnissä ollut. Tämän vuoksi katosta tulee vääjäämättä epäyhtenäinen. Mitä suuremmiksi korjaustoimenpiteet käyvät, sitä kannattavammaksi koko katteen vaihto alkaa muuttua.

Mineriittikatteen pinta on kokemuksemme mukaan erittäin usein jo laajasti kärsinyt muun muassa lämpötilavaihteluista ja UV-säteilystä niin, että katteen yleensä kaksikerroksinen maalipinta on rapautunut ja hapertunut. Näin voi käydä muillekin katemateriaaleille vuosikymmenten saatossa. Tällainen vesikatteen eroosio antaa kasvumahdollisuuden muun muassa sammaleelle ja jäkälälle, jotka kuluttavat katteen pintaa yhä kiihtyvällä tahdilla.

Vastaavasti mineriittikatoilla ongelmia aiheuttaa pakkasrapautuminen. Se aiheuttaa mineriittilevyjen sisään päässeen kosteuden jäätymisen ja sulamisen seurauksena jopa levyjen halkeilua ja hajoamista. Tämänkin taustalla on mineriittikatteen pinnan eroosio, jonka vuoksi veden imeytyminen levyyn on mahdollista. Levyjen halkeilu aiheuttaa kosteusvaurioiden riskiä, sillä pikkuhiljaa kosteus pääseekin aluskatteeseen, eristeisiin ja yläpohjaan saakka. Vaikka aluskate olisi hyvin tehty ja yläpohjan tuuletus kunnossa, eivät ne kestä sisään enenevissä määrin valuvaa vettä. Pikkuhiljaa alkaa muodostua kosteusvaurioita, lahoa ja hometta, joiden korjaaminen käy hyvin haastavaksi ja saneerauksen mittakaava kasvaa. Uutta mineriittilevyä ei ole saatavilla, joten rikkoumien korjaaminen käy sitä vaikeammaksi, mitä kuluneempi katto ja mitä laajemmat vauriot ovat. Koska emme voi vaihtaa rikkoutunutta levyä uuteen ja katemateriaalien yhdistely paikkausmielessä on riskialtista, se ei toimi pidempikestoisena ratkaisuna.

Kevyet huoltotoimenpiteet voi mineriittikatolle vielä tehdä, jos katon peruskunto on hyvä

Silloin kun kattoa on huollettu säännöllisesti eikä siinä ole mitään mittavia vaurioita, on mineriittikaton huolto vielä ihan mahdollista. Pienet paikkaukset, läpivientien tiivistykset, katon pesut ja uudet pinnoitukset ovat mahdollisten toimenpiteiden listalla. Kaikki korjaustyöt ja pesutkin kuitenkin vaativat asbestityölupia, jos katteesta on löydetty asbestia. Se rajoittaakin sitä, kuka kattoa voi korjata ja kuinka korjauksissa tulee menetellä.

Mineriitti- ja varttikaton huolto aloitetaankin tarkistuksella ja näytteenotolla, jonka perusteella saamme selville sisältääkö kyseisen katon kate asbestia vai ei. Jos sisältää, työ jatkuu tarkkaan säädellyn kaavan mukaisesti. Kaikki purkumateriaali ja painepesussa tuleva vesi kerätään talteen ja käsitellään oikeaoppisesti niin, ettei niistä synny haittoja ihmisille tai ympäristölle. Myös työntekijöiden suojaus kaikissa työvaiheissa on oleellinen osa asbestipurkutyötä. Huomioitavaa on siis paljon ja mikäli katolta löytyy asbestia. Tällöin kaikki korjaus- ja purkutyö on luvanvaraista, ja se velvoittaa ilmoituksiin ja selvityksen tekemiseen.

Jo mineriittikatolle remontintekijää etsiessä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, tarjoaako yritys asbestipurkupalveluita vai ei. Tällöinhän yritys on jo lähtökohtaisesti perillä siitä, kuinka toimitaan. Eli millainen menettelytapa on kyseessä ja mitä lupia tarvitaan, jos kattosi mineriitistä tai varttikatteesta sitten näytettä tutkiessa löytyy asbestia. Kun valitset heti Kattoremontti Pro:n, saat kattosi kuntoon riippumatta näytteen lopputuloksesta. Kattoremontti Pro tarjoaa kaikki kattotyöt aina kilpailukykyiseen hintaan, joten heti sen oikean kumppanin valinnalla saat hoidettua katon kuin katon, oli siellä tutkimusten jälkeen sitä asbestia tai ei.

Mineriittikaton puhdistustyöt

Mielestämme mineriittikaton parhaisiin kunnossapitokeinoihin kuuluu perusteellinen puhtaanapito. Oikeastaan kaikki muutkin katot ja sadevesijärjestelmät hyötyvät säännöllisestä puhdistamisesta, jonka yhteydessä meidän on kätevää tehdä myös tarkistukset, kuten katon, sadevesijärjestelmien ja räystäiden kunnon tutkimukset. Esimerkiksi mineriittikatolta neulasten ja lehtiroskien poisto kuuluu Kattoremontti Pro:n palveluvalikoimaan. Roskanpoistolla on tarkoituksena ennaltaehkäistä katon pinnoitteen kulumista, roska kerää vettä ja mahdollistaa erilaisia kasvustoja. Toinen hyvä toimenpide onkin mineriittikatolta sammaleenpoisto, sillä sammal aiheuttaa eroosioita kaikille kattopinnoille. Mineriittikatoilla sammal on jo yleistä, koska nämä katot ovat ehtineet sen verran jo vuosia nähdä, että sammal on ehtinyt levittäytyä niiden pinnoille, vaikka se onkin hidasta kasvamaan. Sama koskee erilaisia jäkäliä. Mineriittikatossa yhä huokoisemmaksi ajan myötä muuttuva pinta edesauttaa sammaleen kasvua, koska huokoiseen pintaan kasvuston on helpompi tarttua ja pysyä säidenkin armoilla. Seuraava, mitä voimme tehdä on varttikaton eli mineriittikaton sammaleentuhokäsittely, ja lopuksi ohjelmassa on aina myös vesikourujen puhdistus. Puhdistamme räystäskourut ja syöksyputket, sillä katolta puhdistuksissa irtoavat sammaleet ja muu roska tukkivat helposti sadevesijärjestelmänkin.

Samalla kun teemme puhdistuksia, käy meiltä kätevästi myös mineriittikaton ehjyyden tarkastaminen. Puhdistuksessa käymme katon läpi hyvin yksityiskohtaisesti ja kun sammaleet ja roskat poistetaan sekä katolta että sadevesijärjestelmästä, meidän onkin helppo havainnoida niiden kuntoa yksityiskohtaisesti. Puhdistuksen yhteydessä voimme korjata kaikki pienemmät viat kätevästi. Jos katto on suhteellisen hyvässä kunnossa ikävuosista ja sammaleesta huolimatta, parhaimmillaan voimme pinnoittaa katon uudella maalilla niin että se kestää taas vuosia huolettomana. Mahdolliset ja parhaat toimenpiteet erilaisille katoille ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä.

Katon huoltotarve riippuu monesta asiasta, kuten alkuperäisen katteen laadusta ja siitä, onko se asennettu oikein. Sekä siitä, millainen aluskate ja yläpohja rakennuksessa on. Kuntoon vaikuttaa myös se, kuinka kattoa on puhdistettu ja huollettu vuosien varrella, myös mahdollisten edellisten omistajien toimesta. Myös ympäristö vaikuttaa, sillä sademäärät, pakkaset ja muut sääilmiöt voivat vaihdella paikallisesti aika paljonkin. Lisäksi rakennuksen lähiympäristön puut ja muu luonnonympäristö vaikuttavat roskan määrään sekä sammaleen ja jäkälän leviämiseen. Meidän onkin helpointa aloittaa katon täydellä tarkistuksella erityisesti silloin, kun on vielä epäselvää, riittääkö katon kunto enää pikkukorjauksiin. Vaihtoehtona voi olla jo koko katteen vaihtaminen uuteen.