Katon yläpohjan lisälämmöneristys parantaa kiinteistösi energiatehokkuutta ja voi säästää tuntuvia summia lämmityskuluissa

Katon yläpohjan rakenne ja rakenteiden kunto on merkittävä osa rakennuksen toimivuutta. Katon yläpohjan kunto vaikuttaa suoraan asukkaiden asuinolosuhteiden mukavuuteen ja rakenteiden kestävyyteen. Oletko tullut koskaan päivitelleeksi rakennuksen lämmityskuluihin uppoavia, kenties liian korkeilta tuntuvia summia? Entä tiedätkö, millaisessa kunnossa kattosi yläpohja on ja koska olet tarkistuttanut sen viimeksi? Jos lämmityskuluihin tuntuu uppoavan vuosittain pieniä omaisuuksia eikä katon yläpohjan kunnosta ole saatavilla ajankohtaista käsitystä, on hyvinkin mahdollista, että kattosi yläpohja kaipaa osakseen lisää lämmöneristystä. Mikäli kattoa ei ole eristetty tarpeeksi tukevasti, voi jopa 20 % kiinteistön lämmityksestä karata teille tietymättömille katon yläpohjan kautta. Tästä lämmöstä pääsevät luultavasti harakat nauttimaan, mutta hukkaenergian lasku lankeaa joka tapauksessa kiinteistön omistajalle.

Katon yläpohjan lisälämpöeristys ratkaisee katolta karkaavan energiahukan ongelman. Kun katto lisälämpöeristetään, saadaan jopa katon vanhat rakenteet vastaamaan nykypäivän mukanaan tuomia vaatimuksia. Energiahukka vähenee näin huomattavasti, lämpimänä pysyvässä rakennuksessa on viihtyisämpää oleskella, mahdollinen veto huoneissa lakkaa ja huomaat myös sisäilman laadun paranevan. Kattoremontti Pro on oikea vastaus, kun mietit kattosi yläpohjan lämpöeristyksen tarkistusta ja mahdollista huoltoa. Lisäeristeiden asennus sujuu Kattoremontti Prolta sujuvasti ja täsmällisesti, aina niin kattoa, rakennusta kuin asukkaita kunnioittaen. Lisäeristeiden asennuksen kanssa ei kannata turhia viivytellä, sillä syksyn sateet ja talven viimat ovat aina edessä pikemmin kuin arvaatkaan. Kattoremontti Pro takaa yläpohjan lisäeristeiden laadukkaan asennuksen ja aina korkealuokkaiset materiaalit. Panosta siis lämmityskulujen minimoimiseen ja asumisviihtyvyyden parantamiseen jo tänään, ja tilaa paikalle Kattoremontti Pro.

Kattoremontti Pron saapuessa paikalle tarkistamme aina koko katon yleistilanteen silmämääräisesti, vaikka saapuisimme suorittamaan vain pienempääkin huoltotoimenpidettä. Näin voit aina luottaa siihen, että tiedossamme on aina katon kokonaistilanne, ja että teemme parhaamme kattosi kunnon suhteen. Kauttamme saat myös kätevät rahoitusmahdollisuudet, joihin pääset tutustumaan www-sivujemme kautta. Olet oikeutettu myös kotitalousvähennykseen silloin, kun teetät kattotyösi alan ammattilaisella. Kattoremontti Pro ei jätä sinua pulaan katto-ongelmien kanssa!

Katon yläpohjan lisälämmöneristys

Yläpohjan ja katon villoitus hoituu Kattoremontti Pron kautta nopeasti ja luotettavin ottein

Yläpohjan villoitus on hyvin tärkeää osata asentaa oikeaan kohtaan katon yläpohjassa. Villoitusta on asennettava myös oikea määrä, sillä tuuletustiloille on osattava jättää riittävästi tilaa. Tuuletustilojen toimivuus on katon yläpohjan ja katon rakenteiden kannalta erittäin merkityksellistä, jotta ongelmia ei pääsisi muodostumaan esimerkiksi kosteusvaurioiden merkeissä. Katon villoitus on yleisesti ottaen kuitenkin helpompaa, kuin muiden rakenteiden uudelleen eristäminen. Tästä huolimatta voi yläpohjan ja katon villoitukseen piiloutua monia sudenkuoppia, joita ei amatööriasentaja tule välttämättä edes ajatelleeksi. Kattoremontti Prolla ei tätä ongelmaa ole, sillä raudanlujina kattoalan ammattilaisina me osaamme kiinnittää huomiomme automaattisesti juuri oikeisiin kohteisiin ja toteuttaa yläpohjan ja katon villoituksen asianmukaisesti.

Katon eristävän yläpohjan tehtävänä on yksinkertaisesti pitää rakennuksen sisältä nouseva lämpö tallessa. Kun katon yläpohja on oikein ja laadukkaalla materiaalilla eristetty, lämpö pysyy talossa. On suoraan kohteesta riippuvaista, miten yläpohjan lisälämmöneristys ja villoitus on parasta hoitaa. Esimerkiksi 1940‒luvun hirsitalon alkuperäiset yläpohjaeristeet eroavat melko paljon 1960‒luvulla käyttöön otetuista mineraalivillaeristyksistä. Ennen 1960‒lukua käytettävät yläpohjien eristeet olivat suomalaisissa rakennuksissa melko erilaisia, mutta luonnollisia: sammal, sahan- tai kutterinpurut, heinä tai oljet ovat täyttäneet lisälämmöneristykselle mitoitettuja tehtäviä. Näitä sekaeristeitä on kutsuttu yleisesti ottaen nimellä ”muha”, ja uutta lisälämmöneristystä asennettaessa se on yleensä hyvä poistaa. Sahanpurueristeen toimivuudesta voidaan olla montaa eri mieltä, mutta vanha sahanpuru kannattaa mielellään poistaa ja vaihtaa kaikki yläpohjan eristeet uusiin. Lisälämmöneristys asennetaan ristikkopohjaisissa katoissa yleensä vanhan lämmöneristekerroksen päälle, mikäli lämmöneristeet ovat säilyneet kunnossa. Muussa tapauksessa lämmöneristeet kannattaa uusia kokonaan.

Uusi vanhan eristeen päälle asennettava lisälämmöneristyskerros on oltava harvempi ja hengittävä, jotta alle jäänyt eriste ei altistu kosteusvaurioiden riskille. Tällä tavoin uusi lisäeristys lämmittää alle jäävää vanhempaa eristettä. Näin lisäeristys auttaa myös katon yläpohjaa ja rakenteita pysymään kuivina. Tuuletustilojen riittävyyteen on kiinnitettävä tarkasti huomiota, sillä muussa tapauksessa voi olla vaarana, että ilma ei pääse kunnolla liikkumaan ja vaihtumaan tilassa. Tällöin yläpohjan rakenteet ovat riskialttiina esimerkiksi erilaisille kosteus- ja lahovaurioille. Ammattimaisesti toimiva kattotyöntekijä tarkistaa aina myös höyrynsulkukerroksen kunnon ja toimivuuden sekä IV-putkien lämmöneristyksen ennen uuden yläpohjan lisälämmöneristyskerroksen asentamista. Tässä yhteydessä tarkistetaan luonnollisesti myös katon muut rakenteet. Kattoremontti Pro tarkastaa aina poikkeuksetta myös yläpohjan tiiveyden ennen asennustöiden aloittamista: tiivistämme aina pienet vuodot paikallisesti, mutta jos eteen sattuu suuria vuotoja, on koko yläpohjan höyrynsulku uusittava.

Millaisia materiaaleja kullekin katon yläpohjatyypille kannattaa sitten käyttää? Jos katon yläpohja on ristikkorakenteinen, on suositeltavaa käyttää yläpohjan lisälämmöneristämiseen levyvillan ja puhallusvillan sekoitusta. Mikäli katon yläpohja on puolestaan palkkirakenteinen, käytetään niin eristämiseen kuin lisäeristämiseenkin erityyppisiä eristelevyvilloja. Kun levymäistä lämmöneristystä asennetaan, kootaan se kolmesta tai neljästä eri eristekerroksesta. Jos katto on loiva, on kivivilla monella tapaa erinomainen vaihtoehto eristystä silmällä pitäen. Kivivilla sietää hyvin kosteutta ja on materiaalina varsin kestävää. Palkkirakenteisen yläpohjan kanssa huomiota on erityisesti kiinnitettävä tuuletustilan riittävyyteen, sillä palkkirakenteinen yläpohja on ristikkorakenteista yläpohjaa ahtaampi. Katon tuulenohjainten rooli on myös huomioitava silloin, kun suunnitellaan katon yläpohjan lämmön- ja lisäeristämistä. Räystäille asennettavat tuulenohjaimet pitävät huolen siitä, että yläpohjan eristeet eivät tuki katolle elintärkeitä tuuletusvälejä.

Jos katon yläpohja on vino ja kattolappeen suuntainen, on lisälämmöneristeet asennettava silloin vanhan eristeen alapuolelle yläpuolen sijasta. Näin voidaan toimia myös siinä tapauksessa, jos yläpohjaan jäävä tuuletustila jäisi liian ahtaaksi lisälämmöneristeen asentamisen jälkeen. Alapuolelta eristäminen tulee usein kysymykseen esimerkiksi matalissa 1960‒luvun taloissa. Omat haasteensa tähän tapaan tuovat ne tosiseikat, että ullakkotilan huonekorkeus madaltuu ja yläpuolelle jäävän eristekerroksen lämpötila voi mahdollisesti kylmentyä. Tällöin eristekerros ei välttämättä enää kuivu kovinkaan nopeasti. On kuitenkin aina täysin katto- ja kohdekohtaista, millä tavoin lisälämmöneristys voidaan toteuttaa. Voit olla varma, että Kattoremontti Pron osaavien otteiden ansiosta kattosi kunto ja lisälämmöneristys kohentuvat tuntuvasti.

Kattoremontti Pro hoitaa lisälämmöneristykseen ja katon yläpohjaan liittyvät huolto- ja korjaustoimenpiteet käyttämällä aina tarkoituksenmukaista työtekniikkaa. Korjaustöitä suoritettaessa on esimerkiksi huomioitava, että yläpohjan eristeiden päällä ei saa eikä voi kulkea. Tämän vuoksi yläpohjaan asennetaan kattotöiden ajaksi pitkospuut, joiden päältä työskennellään eristeitä vahingoittamatta. Ennen lisäeristystöiden aloittamista osaava ammattilainen huomioi lukuisia muitakin kattoon liittyviä seikkoja, kuten sen, että savuhormit tulee ympäröidä paloeristykerroksin niin, että paloeristyskerros ulottuu tulevan lisäeristyskerroksen yläpintaan asti. Lisälämmöneristystyöt on siis hyvin suositeltavaa hoitaa taitavan kattoammattilaisen avulla, jotta välttyy ikäviltä ja kalliiksikin koituvilta myöhemmiltä yllätyksiltä. Kattoremontti Pro toimii aina vastuullisesti ja vankan tietotaitonsa kautta navigoiden.

Katon lämpövuoto kasvattaa kodin lämmityskuluja tuntuvasti ja tarpeettomasti ‒ pyydä Kattoremontti Pro apuun ja säästä vuoden lämmityskuluissa useita satoja euroja

Katon lämpövuoto saattaa aiheuttaa kiinteistönomistajan rahapussiin todella huomattavan loven vuosittain, sillä lämmön karatessa rakennuksesta yläilmoihin syntyy lämpöhukkaa huomattavat määrät. Voit laskea yhdessä Kattoremontti Pron kanssa, kuinka paljon lämpöhukkaa juuri sinun lisälämmöneristämätön kattosi synnyttää. Useimmiten kyseessä on monen sadan euron vuosisäästöt- eikö olisikin mukavampaa käyttää nämä eurot vaikkapa lomamatkaan tai omiin harrastuksiin?

Energiakuluja koituu sitä enemmän, mitä pohjoisemmassa ilmastossa asutaan, mutta jo pääkaupunkiseudulla asuessasi saatat säästää vuositasolla tuntuvankin summan energiasäästöjen myötä, puhumattakaan pohjoisemmista asumisalueista. Asianmukaisesti toimiva ja ammattilaisen huolella asentama yläpohjan lisälämmöneriste maksaa usein itse itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa. Erityisesti vanhemmissa asuintiloissa energiansäästö voi koitua todella huomattavaksi silloin, kun katon yläpohjan lämpöeristys huolehditaan nykypäivää vastaavalle tasolle.

Kattoremontti Pro valitsee aina kohteeseen parhaiten sopivat lisälämmöneristemateriaalit, ja neuvottelee aina asiakkaan kanssa suoritettavista toimenpiteistä. Useimmiten käytämme katon eristykseen liittyvissä töissä markkinoiden energiatehokkaimmiksi osoittautuneita levyinä asennettavia eristeitä, tai puhallusvillaa. Ota yhteyttä Kattoremontti Prohon ja tilaa meiltä tarkistuskäynti. Yhdessä voimme miettiä, tarvitseeko kattosi yläpohja lisälämmöneristystä tai esimerkiksi uusien villojen asentamista.

Yläpohjan tai katon kastuneiden villojen sekä lämpöeristeiden uusiminen pitää suorittaa mahdollisimman pian kosteusvaurion havaitsemisen jälkeen

Epäiletkö, että katollasi saattaa olla kosteusvaurio? Yläpohjan kosteus- ja homevaurioiden syy on usein vuotavassa katossa tai puutteellisessa aluskatteessa. Katon kosteusvaurioon liittyviä tunnusmerkkejä voi olla joskus vaikea havaita, vaikka osa niistä osoittaakin ilmaantumismerkkejään monessa eri muodossa. Esimerkiksi tunkkainen sisäilma, tummentumat ja vuotojäljet katossa sekä maalin hilseily kertovat siitä, että kaikki ei katon yläpohjassa ole välttämättä aivan niin kuin pitäisi. Epäilykset kosteus- ja homevaurioista kannattaa aina pyrkiä selvittämään mahdollisimman pian, jotta katto ja katon sekä rakennuksen rakenteet olisi mahdollista korjata pian. Kosteusvaurioisen katon kanssa ei kannata liiaksi odotella, sillä näillä ongelmilla ei ole tapana korjaantua itsekseen – päinvastoin, sillä katto ja koko rakennus altistuu ongelman pitkittyessä yhä vakavammille haitoille. Kosteus- ja homevaurioilla on usein myös hyvin ikävät vaikutukset asukkaiden terveyteen. Pyydä paikalle meidät Kattoremontti Prolta, ja selvitämme perinpohjaisesti kattosi ja katon yläpohjan kunnon.

Yläpohjan kastuneiden villojen tai lämpöeristeiden uusiminen on suoritettava ripeästi silloin, kun kosteusvaurio on rakenteissa havaittu. Katon kastuneiden villojen tai lämpöeristeiden uusiminen hoituu Kattoremontti Prolta taatulla ammattitaidolla, sujuvin ottein ja luotettavasti. Me poistamme kastuneet villat ja asennamme tilalle uudet ja toimivat. Yläpohjan tai katon kastuneiden villojen poistaminen saattaa kuulostaa yksinkertaiselta ja helpolta toimenpiteeltä, mutta kosteuden ja homeen vuoksi vaurioituneita villoja ei saa käsitellä huolimattomasti ja kevein ottein. Home on aina vakava terveysriski, ja vahingoittuneita materiaaleja on osattava käsitellä turvallisesti ja ammattitaitoisesti. Tässä voit aina luottaa Kattoremontti Prohon, sillä me olemme pitkän kokemuksemme kautta harjaantuneet käsittelemään riskialttiitakin rakennusmateriaaleja. Yläpohjan tai katon kastuneiden lämpöeristeiden poistaminen vaatii myös ammattilaisten otteita, sillä lämpöeristeissä saattaa myös esiintyä kosteudesta johtuvaa mikrobikasvustoa tai hometta.

Kun tarvitset apua katon yläpohjan kosteusvaurioihin ja vuotavaan kattoon liittyen, Kattoremontti Pro auttaa. Varmista nyt meidän avullamme kattosi yläpohjan ja kattorakenteiden kunto, ja voit olla jatkossa huoletta!

Kattoremontti Pro palvelee valtakunnallisesti ja monipuolisesti ympäri Suomen

Jotta asiantuntevat ja suositut kattopalvelumme olisivat kaikkien tarvitsevien ulottuvilla, me Kattoremontti Prolla palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti ympäri koko Suomen. Kattosi kunto ei siis jää kiinni palveluiden aluerajoituksista!

Kattomme alta saat asiakkaanamme myös monipuoliset kattopalvelumme, aina ystävällisellä ja asiakaslähtöisellä avaimet käteen- palveluperiaatteellamme. Katon huollot, korjaukset ja remontit ovat ydinosaamisaluettamme, ja meiltä löydät esimerkiksi myös tarpeellisten kattoturvatuotteiden valikoiman ja asennuspalvelun. Asennamme myös kattoläpiviennit ja tarjoamme myös korkealuokkaisen peltisepänpajan työsuoritukset. Kutsu luoksesi Kattoremontti Pro, kun tahdot katollesi Suomen parasta kattopalvelua!