Kesämökin aluskatteen korjaus edessä? Anna Kattoremontti Pron hoitaa kesämökkisi katto kuntoon!

Oletko pohtinut, millaisessa kunnossa kesämökkisi katto on? Onko kesämökkisi katto hoitanut virkaansa jo monia vuosia tai peräti vuosikymmeniä, ilman kattotarkistusta tai kattohuoltoa? Kesämökin katto saattaa olla talven jälkeen huoltoa vaativassa kunnossa, mutta monen huoltamattoman talven jälkeen kesämökkisi katto taatusti kaipaa ammattimaista otetta palvellakseen paremmin ja turvallisemmin koko rakennusta. Jos vesikatteessa näkyy silmin nähtäviä puutteita, on myös katon aluskate hyvä tarkistaa. Myös kesämökin katon sisärakenteet on aina hyvä tarkistaa vähintäänkin silmämääräisesti läpi, jotta katon kunnosta saataisiin ajankohtainen ja realistinen käsitys. Kesämökin aluskatteen korjaus on hyvä ajoittaa samaan ajankohtaan kuin katon vesikatteen korjaus, sillä vesikate ja aluskate on aina kätevintä korjata kuntoon samaan aikaan. Kummatkin katteet on myös mahdollista uusia kokonaan, ja näin kannattaakin toimia, mikäli vesi- ja aluskatteelle on kertynyt ikää jo monien vuosikymmenien edestä, ja/tai katteet ovat kuluneet tai hajonneet muusta syystä.

Aluskatteen korjaus kesämökistä saattaa olla haastava tehtävä, sillä kattotöiden oikeaoppiseen suorittamiseen tarvitaan paljon kokemusta ja asiantuntevaa, nykypäivään päivitettyä tietotaitoa. Kattotyöt vaativat onnistuakseen myös asianmukaiset välineet ja materiaalit, jotta tulos on korkealuokkainen, ja jotta katto täyttäisi sille asetetut laatuvaatimukset. Näin voit olla aina varma siitä, että kattosi todella kestää ja suojaa rakennusta pitäen sen vesitiiviinä ja kuivana. Kattoremontti Pro on kattoalan asiantuntija, joka korjaa kattosi kuntoon nopeasti ja luotettavasti. Meihin voit ottaa yhteyttä aina, kun kattosi tarvitsee korjausta, huoltoa tai vaikkapa kokonaista remonttia. Toimimme valtakunnallisesti koko Suomen alueella, joten kattoalan ammattilaiset ovat aina lähelläsi ja valmiita kunnostamaan kattosi, katteeseen katsomatta!

Kun pyydät Kattoremontti Pron paikalle, me tarkistamme aina koko kattosi kunnon silmämääräisesti läpi, vaikka saapuisimme suorittamaan pientäkin katon huoltotoimenpidettä. Kattoremontti Prolta saat myös haettua asiakasystävällistä rahoitusmahdollisuutta, joka mahdollistaa maksusi lyhentämisen kuukausittain. Pääset tutustumaan rahoitusmahdollisuuksiimme tarkemmin www-sivujemme kautta. Ei myöskään kannata unohtaa kotitalousvähennystä, jonka saat silloin, kun teetät kattotyösi alan ammattilaisella. Meiltä saat aina kokonaisvaltaisen palvelun!

Kesämökin aluskatteen korjaus

Kesämökin aluskatteen uusiminen Kattoremontti Prolta: panosta toimintavarmaan ja turvalliseen kattoon myös kesämökilläsi

Kesämökki ja vapaa-ajan asunnot ovat paikkoja, jossa aikaa tulee vietettyä pääosin kesäisin ja muina loma-aikoina. Kun ajatukset ovat kiinni lomailussa, ei välttämättä tule ajatelleeksi kesämökin katon kuntoa. Katto vesi- ja aluskatteineen ovat kuitenkin erittäin tärkeä osa koko rakennuksen toimivuutta, sillä katon kunnosta riippuu rakennuksen vesitiiviys ja suojaisuus. Sinun ei kuitenkaan tarvitse uhrata lomapäiviäsi katon kunnon tuskailuun, sillä voit aina luottaa Kattoremontti Prohon: kun pyydät meidät paikalle, me huollamme ja korjaamme kattosi aina osaavin ottein. Tarkistamme aina kattosi kunnon perusteellisesti ennen mahdollisten korjaus- tai uusimistoimenpiteiden aloittamista, ja neuvottelemme aina kanssasi kaikista kattotöihin liittyvistä toimenpiteistä.

Kesämökin aluskatteen uusiminen saattaa tulla kysymykseen, mikäli aluskate on jostakin syystä vioittunut, iän tai rasituksen myötä kulunut tai esimerkiksi repeytynyt niin, että se ei enää palvele tarkoituksenmukaisella tavalla. Aluskatteen tehtävänä on suojata koko rakennusta vedeltä, rännältä, lumelta, jäältä ja irtoroskilta, ja ohjata vesikatteen kautta tippunut vesi sujuvasti pois aluskatteen alueelta. Aluskatteen merkitys korostuu varsinkin tiili- ja peltikatteisilla kesämökeillä, sillä tiili- ja peltikate eivät vesikatteina ole täysin vedenpitäviksi suunniteltuja. Aluskatetta voidaan näissä tapauksissa pitää hyvällä syyllä katon tärkeimpänä elementtinä, sillä sen avulla rakenteet pysyvät kuivina ja vesitiiviinä ilman, että ei-toivottuja kosteusvaurioita pääsee rakenteisiin syntymään.

Kosteusvaurioiden syntyminen on mahdollista myös rakennuksen sisältä käsin, kun kondensoitunut vesi tippuu takaisin rakenteisiin. Toimiva aluskate ehkäisee myös kondensoituneen veden aiheuttamia vaurioita, kuten kosteus- ja lahovaurioiden syntymistä. Modernit, tätä päivää edustavat aluskatteet ovat hengittäviä, joten ne poistavat rakennuksen sisältä nousevan kondensoituneen veden. Rakennuksen sisältä nouseva ylimääräinen kosteus pääsee siis poistumaan mutkattomasti ulos kattorakenteista katon kautta. Kaikista kesämökeistä ei välttämättä edes löydy aluskatetta, sillä aluskatteet rakennuksissa alkoivat yleistymään vasta 1980‒luvulla. Suomen ja pohjolan vaativissa sääolosuhteissa aluskatteen rooli on kuitenkin ehdottoman tärkeä, sillä ilmastonmuutoksen myötä ilmaston kosteus lisääntyy jatkuvasti. Tämä aiheuttaa luonnollisestikin uusia haasteita myös kattorakenteiden kestävyydelle. Katon kuntoon kannattaa ehdottomasti panostaa, mikäli haluaa rakennuksen pysyvän kunnossa ja asukkailleen turvallisena. Pyydä Kattoremontti Pro paikalle, kun haluat kartoittaa kattosi aluskatteen tilanteen: me asennamme ja uusimme tarvittaessa aluskatteesi ripeästi ja vaivatta.

Aluskatteen uusiminen suoritetaan aina ulkokautta. Tämä tarkoittaa sitä, että puramme aina alta pois katetiilet tai peltikatteen, jotta pääsemme asentamaan uutta aluskatetta. Aluskate ja vesikate ovat yleisesti ottaen suunniteltu kestämään saman ajan, mutta aina näin ei välttämättä ole. Aluskate voi olla vaurioitunut jostakin syystä, jonka vuoksi se olisi uusittava mahdollisimman pian vauriohavainnon jälkeen kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi. Pääsääntöisesti vesikate ja aluskate kannattaa kummatkin uusia kerralla, sillä kustannuksiltaan tulee aina halvemmaksi teettää kummankin katteen remontti samaan aikaan. Mikäli ajattelee vesikatteen kestävän vielä muutaman vuoden uusimattomana, mutta vesikateremontin olevan edessä tulevaisuudessa lyhyen ajan sisään, kannattaa vesikatteen uusiminen suorittaa ehdottomasti yhdessä aluskatteen kanssa. Aluskate voidaan toki uusia ja asentaa myös, kun vesikate on vielä suhteellisen uusi ja toimiva. Tällöin irrotamme katteen hellävaraisesti ja siirrämme sen varmaan talteen ja sivuun siksi aikaa, kunnes aluskatteen uusimistyöt ovat saatu päätökseen. Tämän jälkeen asennamme vanhan vesikatteen uudelleen aluskatteen päälle. Vesikatteen ja aluskatteen uusimiseen liittyvät yksityiskohdat ja työtekniikat riippuvat aina kohteesta, ja työvaiheet tarkentuvat aina perusteellisen kattotarkastuksen jälkeen.

Aluskatetta voidaan uusia monesta eri syystä. Aluskatteen vaurioitumiseen johtaneet syyt voivat johtua vaikkapa rajusta myrskystä, joka on aiheuttanut veden pussittumisen aluskatteeseen. Näin voi tapahtua silloin, kun vesikatteesta pääsee syöksymään liialliset määrät vettä aluskatteeseen, eikä koko vesimäärä pääse vapaasti valumaan aluskatetta myöten alas katolta, vaan jää ikään kuin loukkuun aluskatteeseen. Jumiin jääneen veden alla aluskate saattaa kulua ja hapertua puhki ennen aikaisesti, ja näin aiheuttaa kosteusvaurioita alempiin kattorakenteisiin. Mikäli katon sisärakenteissa näkyy kosteusvaurioihin viittaavia merkkejä, on selvää, että aluskate on jossain määrin päässyt vahingoittumaan. Aluskatteen korjaus- tai uusimistarve on tällöin jo kiireellinen, eikä vahinkojen kanssa kannata jäädä yksin murehtimaan. Kattoremontti Pro auttaa aina kattovaurioiden sattuessa, ja hoitaa kaikki tapahtuneet vahingot kerralla kuntoon.

Jotta katon kuntoon ja kosteusvaurioihin liittyvät riskit olisivat mahdollisimman pienet, kannattaa katon huollosta pitää aktiivisesti kiinni. Kattoremontti Pro saapuu huoltamaan myös kesämökkisi ja vapaa-ajan asuntosi katon siinä missä muidenkin rakennusten katot. Ethän tahdo törmätä ikäviin kattoyllätyksiin saapuessasi kesämökille pitkän talven jälkeen, tai kohdata talvilomallasi odottamattomia ongelmia lumen ja jään kuormittumisen suhteen? Säännölliset kattohuollot ja Kattoremontti Pron apu sekä neuvot ehkäisevät ikävien yllätysten vaaraa. Asianmukaisesti suoritettu kattohuolto lisää huomattavasti katon elinkaarta ja luo monipuolisesti asumismukavuutta ja turvallisuutta jokaiseen kiinteistöön. Kattohuollot on suositeltavaa ajoittaa kevääseen ja syksyyn, jotta kuluneen vuodenajan jäljiltä saadaan realistinen kuva katon kunnosta. Samalla katto tulee huollettua tulevan vuodenajan haasteita silmällä pitäen. Tarkistamme katon perinpohjaisesti jokaisen huoltokäyntimme yhteydessä, joten voit olla varma siitä, että katto tulee tarkistetuksi myös aluskatteen osalta. On myös hyvä suorittaa tarkastukset ja huollot aktiivisesti kesämökillä siitäkin syystä, että monikaan ei tule viettäneeksi kesämökillä niin paljon aikaa kuin kodissaan. Tällöin voi jäädä huomaamatta jotain katon kannalta hyvin tärkeää ja oleellista. Ammattilaisen silmä tavoittaa helposti ja tottuneesti kaiken huomionarvoisen, ja tarvittavat kohteet tulevat korjattua ja uusittua. Kattoremontti Pro huoltaa kattosi aina tarkalla otteella ja yksityiskohdat huomioiden.

Toimintavarma ja turvallinen katto kesämökillesi on helppo saavuttaa Kattoremontti Pron avulla. Aluskatteen asennuksessa on huomiota kiinnitettävä moniin seikkoihin, jotta aluskate tulee asennettua oikein ja toimintavarmasti. Jos aluskate tulee väärin asennetuksi, ei se luonnollisestikaan toimi katon kannalta optimaalisesti. Lukuisten työvaiheiden lisäksi on myös kiinnitettävä huomiota oikeisiin materiaaleihin ja työvälineisiin, unohtamatta oikeaa tekniikkaa. Aluskatteen uusimisen yhteydessä amatöörin on esimerkiksi helppoa vaurioittaa aluskatetta tietämättään, jolloin aluskatteen asennuskustannukset luonnollisestikin kohoavat. Monien kesämökkien katoilla on usein läpivientejä, kuten savupiippu. Jos katolla on savupiippu, on aluskate osattava asentaa oikein myös läpiviennin kohdalta. Muussa tapauksessa osaamattomat otteet altistavat katon ja koko rakennuksen kosteusvaurioille. Kattoremontti Prolla on raudanlujat ammattilaisen otteet ja laaja kattotietämys, joten käsissämme kesämökkisi katto on ennen kaikkea pätevien osaajien hallussa.

Kesämökin aluskatteen paikkaus onnistuu, kun aluskatteesi tarvitsee pikaista ja väliaikaista apua

Kesämökin aluskatteen paikkaus voi tulla kysymykseen silloin, kun katteeseen on syystä tai toisesta syntynyt pieniä naarmuja tai reikiä pienelle alueelle. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun kokemattomampi aluskatteen asentaja työstää aluskatetta paikoilleen. Esimerkiksi harha-askelista aiheutunut mekaaninen rasitus vahingoittaa aluskatetta, ja saattaa haurastuttaa katetta ennalta arvaamattomin seurauksin. Tästä syystä aluskatteen asennus kannattaa aina hoitaa ensikädessä ammattilaisen avulla. Joskus vahinkoja voi kuitenkin sattua, ja tällöin paikkaus saattaa olla paikallaan.

Kattoremontti Pro paikkaa aluskatteeseesi syntyneet pienet reiät erityisteipillä, joka on tarkoitettu aluskatteeseen aiheutuneisiin pieniin naarmuihin. Vaikka nykyaikaiset paikkausteipit ovatkin korkealaatuisia ja kestäviä, suosittelemme paikkausta vain pikaiseksi ja väliaikaiseksi avuksi aluskatteen vahinkoihin. Pyydä aina alan ammattilainen tarkistamaan aluskatteesi paikkaustarve, sillä on aina parempi varmistua katon turvallisesta ja asianmukaisesta toiminnasta.

Uuden aluskatteen asennus kesämökkiin Kattoremontti Prolta avaimet käteen- palveluna

Uuden aluskatteen asennus kesämökkiin käy kätevästi ja tehokkaasti nyt Kattoremontti Pron kautta. Ota yhteyttä Kattoremontti Pron ammattilaisiin ja varaa tarkastuskäynti kesämökillesi. Uusi aluskate kesämökkiin järjestyy meidän kauttamme nopeasti ja aina asiakasta kunnioittaen. Kattoremontti Pro toimii avaimet käteen- palvelun periaatteella, jolloin sinun ei tarvitse huolehtia kattoon liittyvistä töistä, vaan voit jättää kaiken meidän harteillemme.

Oikeanlaisen ja juuri sinun kesämökkisi katolle istuvan aluskatteen löytäminen voi olla hankalaa, sillä nykyisin markkinoilla on aluskatteita moneen lähtöön. Kokemattomalle materiaalivalinnat ovatkin suuremman työn takana, sillä aikaa voi kulua katteen etsimisestä aina katteen kuljettamiseen asti. Kun annat ammattilaisen pitää huolta katostasi, säästät niin aikaa kuin rahaakin. Kattoremontti Pro takaa, että kesämökkisi katolle löytyy juuri oikeanlainen aluskate: me valitsemme aluskatteen aina kunkin kohteen yksilöllisten vaatimusten mukaan. Aluskatteen valintaan vaikuttaa muun muassa vesikatteen materiaali, katon malli ja kohteen edellyttämät erityisvaatimukset. Aluskatteen korkea laatu itsessään on valintakriteeri, jota ei voi sivuuttaa, sillä huonolaatuisen aluskatteen valinnasta kärsii niin katto, rakennus kuin lompakkokin. Kattoremontti Pron asentamana uusi aluskate maksaa itse itsensä takaisin.

Kattoremontti Pro palvelee monipuolisesti ympäri Suomen ja hallitsee kaiken kattoon liittyvän: tilaa meiltä niin kattohuollot kuin korjauksetkin. Ota yhteyttä jo tänään!