Katon jiirin, eli sisätaitteen rakentaminen ja korjaus Kattoremontti Prolta

Katon jiirillä tarkoitetaan yleisesti ottaen katon sisätaitetta ja/tai kulmaliitosta, jossa katon lappeet kohtaavat toisensa. Näihin sisätaitteisiin asennetaan yleensä jiiripellit, jotka muodostavat katolle tiiviiksi tarkoitetun liitoksen. Jiirien tehtävänä on tiivistää katon niin kutsutut taitoskohdat, jotka muuten olisivat alttiina kosteudelle ja vuotoriskeille. Jiirit ovat hyvin merkittävässä roolissa suojattaessa kattoa ja katon taitoskohtia sekä rakenteita vaihtuvia sääolosuhteita ja sadetta vastaan.

Kattoremontti Prolta saat katon jiirit asianmukaisesti asennettuna ja laatutyönä. Katon jiirin rakentaminen ja korjaus ovat kattoalan ammattilaiselle kuuluvaa työtä, sillä jiirien asentaminen edellyttää monialaista osaamista ja vankkaa rakennuskokemusta. Jiirien rakennustyössä vaaditaan usein muun muassa vesikatteen muovaamista ja perinpohjaisesti alustettuja pohjatöitä. Katepeltien ollessa kyseessä saatetaan edellyttää myös esimerkiksi peltien leikkaamista, jolloin osaavan ammattilaisen otteet ovat enemmän kuin tarpeen onnistuneen tuloksen takaamiseksi. Katon sisätaitteen rakentaminen ja korjaus ovat Kattoremontti Prolle tuttua ja soljuvalla ammattirutiinilla sujuvaa työtä. Kattoremontti Pron asentamana katon jiirit sinetöivät katon vedenpitävyyden ansiokkaasti.

Katon jiiriä rakennettaessa on tärkeää huomioida myös vesikatteen materiaali ja asennustavat sisätaitteisiin nähden. Myös tiilikatto vaatii tiiviit sisätaitteet niin kuin peltikattokin. Tiilikatolle asennettavat jiirit ovat vedenpitävyyden vuoksi teräksestä valmistettuja. Katon jiirien korjauksessa tulee edetä tarkkaotteisesti, jotta jiireistä tulee täysin tiiviit. Jiirejä korjatessa on huomioitava myös aluskatteen kunto. Kattoremontti Pron kattotiimin avulla jiirit tulevat kuntoon katteeseen katsomatta. Rikkinäisten kattotiilien vaihtotyöt sisätaitteista eli jiireistä hoituu meiltä tuossa tuokiossa.

Kattoremontti Pro tarkistaa kattosi silmämääräisesti käydessään luonasi. Vaikka saapuisimme suorittamaan vain pienintäkin huoltotoimenpidettä, luomme aina kattavan yleissilmäyksen koko kattoosi. Näin voit olla varma siitä, että saat ajankohtaista kattopalvelua. Kattoremontti Prolta on tarvittaessa mahdollista hakea myös joustavaa rahoitusmahdollisuutta, jonka avulla kattomaksut saa jaksotettua kätevästi kuukausittain lyhennettäväksi summaksi. Lisätietoa rahoitusmahdollisuudestamme löydät www-sivujemme kautta. Kannattaa myös muistaa, että teettäessäsi kattotyöt kattoalan ammattilaisella asuintaloosi tai mökillesi, on sinulla oikeus kotitalousvähennykseen. Näin voit säästää tuntuviakin summia samalla, kun sijoitat toimivaan, kestävään ja kauniiseen kattoon.

Kattojiirit ja sisätaitteet kuntoon säännöllisten kattohuoltojen ja korjausten avulla

Jiirit eli sisätaitteet ovat hyvin tyypillisiä katoille, joissa esimerkiksi parvekkeet tai kattoikkunat työntyvät esiin varsinaisesta kattolappeesta luoden rakennukseen tiettyä t-mallisuutta. Parvekkeelliset kattolyhdyt ovat yleinen esimerkki siitä, miten jiirit eli katon sisätaitteet sijoittuvat muuhun kattoon nähden. Monissa kattolyhdyissä parveke työntyy esiin katosta ulokkeena, joka noudattaa yleensä samaa vesikateratkaisua kuin muukin katto. Parvekkeen katon ja rakennuksen muun katon väliin jäävät taiteosat tarvitsevat välilleen vettä pitävät jiirit. Näin jiirit toimivat osaltaan myös katon lappeet yhteen niveltävänä elementtinä, yhdistäen katon saumattomaksi ja vesitiiviiksi kokonaisuudeksi. Kun kyseeseen tulee kattojiirien huolto ja korjaus, on Kattoremontti Pro oikea ammattilainen hoitamaan työn moitteetta maaliin!

Sisätaitteiden huolto ja korjaus ovat säännöllisiä toimenpiteitä, joista kiinteistön omistajan kannattaa huolehtia ylläpitääkseen katon kestoa ja lisätäkseen katon elinkaarta ilman suurempien remonttien tarvetta. Kun säännönmukaisista huolloista huolehditaan ajallaan, ei katon tai sisätaitteiden suurempiin korjauksiinkaan ole niin usein tarvetta. Sisätaitteiden huolto sujuu Kattoremontti Prolta luotettavasti ja taidolla, ja sisätaitteet voidaan huoltaa tai tarkistaa helposti muun kattohuollon yhteydessä. Niin koko katto kuin katon jiiritkin on suositeltavaa tarkastaa ja huoltaa kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Syksy ja kevät ovat katon kannalta käytännöllisintä aikaa huollolle. Syksyllä katon realistinen kunto on parhaiten todennettavissa, sillä mahdolliset vuotokohdat ulkokatossa on helppo havaita sateiden jälkeen. Syksy on myös hyvä ajankohta valmistaa katto talven tulevia haasteita varten. Keväällä katto on puolestaan tärkeää tarkastaa talven jäljiltä lumen ja jään sulamisen jälkeen, jolloin voidaan kätevästi myös varmistaa katteen ja jiirien vesitiiveys.

Katon vesikate-elementti määrittää huoltotoimenpiteiden kulun ja huoltotavat: eri vesikatteet vaativat erilaista huoltoa ja käsittelymenetelmiä. Katon jiirejä ja sisätaitteita huollettaessa on pääosassa usein jiirin tiivisteet ja niiden pitävyys. Tiilikaton jiirien ja sisätaitteiden tiivisteiden asennustyöt on hyvä jättää asian taitavalle kattoammattilaiselle, samoin kuin peltikaton jiirien ja sisätaitteiden tiivisteiden asennustyöt. Katon sisätaitteet ovat tavallista alttiimpia sääolosuhteiden haasteille, sillä sade- ja sulamisvedet valuvat jiiripeltejä pitkin sadevesijärjestelmään. Sisätaitteet kohtaavat näin runsaasti rasitusta, jonka vuoksi huoltoja ei kannata jättää väliin. Varsinkin tiilikatolla tiivisteet tulee vaihtaa useammin kuin varsinaiset tiilet. Kattoremontti Pro tiivistää katon sisätaitteet tarpeen mukaan, ja samalla huolehdimme myös katon muista tiiviste- ja saumaustoimenpiteistä. Pitämällä kiinni aktiivisesta huoltoaikataulusta varmistat kattosi hyvinvoinnin, samalla kun pidennät sen elinkaarta tuntuvasti. Tällä tavoin säästät huomattavasti myös katon kustannuksissa.

Kattoremontti Prolta saat kattohuollon, jossa koko katto huomioidaan yhtenä kokonaisuutena. Meiltä saat kattohuollon aina joustavasti. Harjaantunut silmämme tavoittaa huollon tarpeessa olevat yksityiskohdat nopeasti ja tarkasti. Lujan ammattiosaamisemme ansiosta tunnistamme jokaisen kattoelementin vaatimukset, ja osaamme luonnollisesti kohdentaa kullekin katemateriaalille soveltuvat työvälineet ja työmetodit. Kattohuollossa pääpaino on yleisesti ottaen katon puhdistuksessa, mutta esimerkiksi tiilikattoa huoltaessamme kiinnitämme huomiota tiilien kuntoon, ja suoritamme tiilikaton rikkoutuneiden kattotiilien vaihtotyöt.  Tiilikatolla on aiheellista huomioida katon taitekohdat erityisen tarkan katseen voimin, sillä sisäjiirit ja seinäliitokset ovat usein huolellisen puhdistuksen tarpeessa. Kattotiiliä vaihtaessamme on mahdollista selvittää samalla myös katon aluskatteen sekä tiilien alta löytyvien puurakenteiden kunto.

Kun haluat varmistaa, että kattosi kunto vastaa odotuksiasi sekä valmistaa kattosi tulevan vuodenajan haasteita varten, kannattaa yhteys ottaa Kattoremontti Prohon. Me huolehdimme kattosi jiirien toimivuudesta ja panostamme katon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kattoremontti Pro on koko kattosi etu, ja kattotiimimme ylittämätön apu katollesi.

Tiilikaton, peltikaton ja huopakaton jiirien sekä sisätaitteiden työt katto- ja katemateriaalikohtaisesti

Jokainen katto saattaa tarvita silloin tällöin korjausta, tuli kyseeseen sitten tiilikatto, peltikatto tai huopakatto. Vesikaton korjaaminen on ammattilaiselle kuuluvaa työtä, jolla taataan nopea ja luotettava tulos. Kun katollasi ahkeroivat Kattoremontti Pron kattotaiturit, voit olla varma siitä, että niin pienet kuin suuretkin korjaamista vaativat yksityiskohdat tulevat kuntoon. Pienetkin kattovauriot on syytä paikantaa ja korjata mahdollisimman nopealla aikataululla, sillä ajan kuluessa vauriot voivat laajentua suuremmiksi, ja kasvattaa näin huomattavasti kattovuotojen riskiä. Kattoremontti Pro arvioi aina yksilöllisesti kunkin katon korjaustarpeet, jotta asiaamme saavat juuri heille mitoitettua palvelua ja ennen kaikkea toimivan katon. Meille asiakkaan tyytyväisyys on sydämen asia.

Kattoremontti Pro hoitaa kaikki kattoosi liittyvät korjaukset vahvalla ammattiylpeydellä. Kattoremontti Prolta saat palvelukseesi kattoalan mestarit, joilta sujuvat niin tiilikaton jiirien ja sisätaitteiden korjaus, peltikaton jiirien ja sisätaitteiden korjaus kuin myös huopakaton jiirien ja sisätaitteiden korjaus. Kun katon sisätaitteita ja jiirejä korjataan, on kysymys usein katon vuotokohtien paikkaamisesta ja korjaamisesta. Jiirit voivat tarvita korjausta monesta eri syystä. Usein syynä on sisätaitteen- tai taitteiden saumojen tiivistys, sillä taitteet joutuvat kovaan rasitukseen vuodenaikojen ja säätilojen vaihdellessa. Veden on päästävä virtaamaan esteettä ehjää jiiriä pitkin, jotta katon rakenteet pysyvät jatkossakin kuivina. Jiirien rakennus- ja asennusvaiheessa ihanteellisin tilanne olisi, että asennettava jiiri olisi yhtenäistä peltiä, eikä saumakohtia jiirissä olisi. Usein jiiri joudutaan kuitenkin valmistamaan kahdesta tai kolmesta erillisestä jiirikappaleesta, joka luonnollisesti lisää mahdollisia korjaustoimenpiteitä tulevaisuudessa. On hyvin tärkeää, että jiiripellit ovat jo asennusvaiheessa limitetty ja tiivistetty täsmälleen valmistajien ohjeiden mukaisesti. Myös muun vesikatteen asentaminen jiiripeltien ympärille on raudanlujan ammattitaidon sanelemaa työtä, sillä katteen on pysyttävä tiiviinä ilman pelkoa vuotoriskeistä. Kattoremontti Prolta katon ja jiirien limittäminen ja tiivistys luonnistuvat kuin kahvinjuonti ministeriltä – varmalla ammattirutiinilla, mutta tyylillä!

Jiiriä ja sisätaitteita ympäröivän vesikatteen korjaustyöt tulevat myös aika ajoin ajankohtaisiksi. Kattoremontti Prolta saat kätevästi esimerkiksi jiireihin ja sisätaitteisiin uusien kattotiilien asennustyöt. Katon sisätaitteissa sijaitsevien rikkoutuneiden tiilien kanssa tulee olla varovainen, sillä jiireissä tiilet ovat useimmiten naulattu. Mikäli varovaisuutta ei noudata, voi hajonneita tiiliä poistaessaan tulla vahingossa rikkoneeksi ehjiä tiiliä. Kattoremontti Pro suorittaa tiilien poiston ja uusien tiilien asennuksen hellävaraisesti ja varmoin ottein.

Kattoremontti Prolta saat jiirien huollon ja korjauksen lisäksi myös lukuisat muut kattotyöt. Palvelemme sinua ympäri Suomen, aina etelästä pohjoiseen. Olemme tavoitettavissasi ympäri vuoden. Korjaamme kattovuotosi, uusimme kattosi suojapellit ja oikaisemme painumat. Jos kattolyhtysi tai jokin kattosi läpivienneistä vaatii huoltoa, korjausta tai peräti poistoa, me olemme palveluksessasi. Pitkän kokemuksemme aikana olemme asentaneet ja korjanneet joukoittain läpivientejä, niin kattoikkunoita, kattoluukkuja kuin kattovalokupujakin. Löydät kauttamme myös kaiken savupiippusi pellitykseen liittyvän avun, ja korkealuokkainen peltisepänpajamme valmistaa piipullesi käsityönä esimerkiksi laadukkaan piipunhatun. Kattoturvasi kohenee tuntuvasti, kun hankit tarpeelliset kattoturvatuotteet meidän kauttamme: kattosillat, lape- ja seinätikkaat ja lumiesteet tulevat myös tukevasti asennetuksi saman tein. Kattoremontti Pro toimii kattosi parhaaksi!