Katon huolto tiilikatolla, peltikatolla ja huopakatolla

Katon huolto voi tarkoittaa monia erilaisia katon kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä. Tiilikatto, peltikatto ja huopakatto voivat kuitenkin vaatia erilaisia toimenpiteitä kukin oman luonteensa mukaan. Katon huolto onkin syytä tehdä aina katon materiaali huomioiden ja sitä kunnioittaen. Eri katemateriaaleilla on myös erilaisia tyypillisiä vikoja ja niiden käyttöiät voivat vaihdella useita kymmeniä vuosia keskenään. Kattoremontti Pro huoltaa katon kuin katon juuri sille sopivilla menetelmillä, käyttäen kunkin katteen puhdistuksiin ja pinnoituksiin tarkoin valittuja aineita. Tämä onkin hyvin oleellista, jos katto halutaan pitää kunnossa ja pitkäikäisenä. Katto on helppo pistää pilalle mm. liian kovakouraisilla menetelmillä tai yksinkertaisesti vääriä aineita käyttämällä.

Kattoremontti Pro:ssa suhtaudumme vakavasti katon asianmukaiseen huoltoon. Katon huolto sisältää usein puhdistustöitä, sillä katolle ja sadevesijärjestelmiin kertyy herkästi roskaa. Tiilikatto ja peltikatto on kätevää puhdistaa harjaamalla, eli ihan manuaalinen puhdistus on hyvä tapa saada roskat pois katolta. Tiilikatto kestää vähän voimakkaampaa harjalla rapsuttelua ja se on mahdollista myös pestä. Huopakatto ei kestä ihan samanlaista harjausta. Se vaatii erityisen pehmeän harjan. Useimmiten me puhdistammekin huopakaton ilmapuhalluksella, joka ei vahingoita huopakatteen herkkää sirotepintaa. Vastaavasti painepesu on vahingollinen huopakatteelle. Peltikatteilla menetelmät valitaan sen mukaan, ettei katteen pinta naarmuunnu tai mahdollista maalia tai pinnoitetta vahingoiteta. Peltikatteenkin puhdistus onnistuu meiltä sekä sopivalla harjalla että sopivalla vedenpaineella. Katon roskaantuminen johtaa nopeasti kaikilla katteilla katon eroosioon ja hoitamattomana se johtaa vuotoihin sekä katteen ennenaikaiseen vaihtotarpeeseen.

Kaikki katteet voivat vaatia käyttövuosien kertyessä muutakin puhdistusta, kuin irtoroskan poistamista katolta. Peltikatolla ruoste on selvä merkki hieman perusteellisemman katon läpikäynnin tarpeesta. Ruoste poistetaan. Tämän jälkeen katto puhdistetaan ja maalataan, jolloin se saa jälleen suojansa takaisin. Tiili- ja huopakatteilla on puolestaan yleisenä vaivana sammaloituminen. Sammal poistetaan mekaanisesti ja katto käsitellään sammaleenpoisto- ja suoja-aineilla sekä pinnoitetaan aina katteelle sopivilla aineilla. Kaikki kattotyöt teemme takuutyönä ja täyden palvelun avaimet käteen -periaatteella.

Meillähän jokaiseen katolle kiipeämiseen sisältyy katon tarkistus. Katon huolto sisältää siis katon kunnon selvittämisen kaikissa tilatuissa kattotöissä. Kun olemme selvittäneet katon kunnon vaikkapa katon puhdistuksen yhteydessä, raportoimme mahdollisesti löytyneistä vioista ja puutteista sekä jätämme tarjouksemme niiden hoitamisesta. Mikäli suunnitteilla on jokin isompi kattotyö, käymme yleensä jo tarjouspyynnön saatuamme tutkimassa katon tilannetta. Samalla silmäilemme katon huoltoon tai remonttiin mahdollisesti vaikuttavien seikkojen, kuten rakennuksen lähiympäristön piirteitä. Näin voimme huomioida monia kattotöihin vaikuttavia tekijöitä ja suunnitella tarkemmin aikatauluakin. Katon kunnon kartoittamisen ohessa selvitämme myös sinun toiveitasi katon suhteen. Näiden kartoitusten pohjalta laadimme korjaussuunnitelman ja laskemme tarjouksemme.

Mikäli katon huolto tai kattoremontti vaatii rahoitusta, voit hakea sitä luotettavasti ja helposti kotisivujemme kautta. Rahoituksen avulla kattotöiden kustannukset voi jakaa vaikkapa useampaan pienempään erään ja näin saat kätevästi joustoa maksuihin joutumatta tinkimään katon kunnossapidosta. Kun kattotyöt on teetetty niin muista ihmeessä merkitä työmme osuus myös omaan veroilmoitukseesi, sillä pääosasta meillä teetettyjä töitä saa hakea kotitalousvähennystä omassa henkilökohtaisessa verotuksessa. Etu voi kattotyöstä riippuen olla ihan tuntuvaa mittaluokkaa.

Tiilikaton, peltikaton ja huopakaton huolto

Katon huolto on toimivan ja pitkäikäisen katon salaisuus

Katon huolto toimii pohjana pitkäikäiselle, hyvin toimivalle ja vuotovarmalle katolle. Huoltoja täytyy suhteuttaa katon materiaaleihin, katon malliin sekä katon ikään. Erilaiset ja eri ikäiset katot vaativat aina hieman omanlaisiaan toimenpiteitä pysyäkseen kunnossa. Kattoremontti Pro palvelee pitkällä kokemuksella ja lujalla osaamisella kaikkien kattojen kunnossapidossa. Osan kattotöistä voi tehdä itsekin, mutta osaamisen ja tarvittavan turvavarustuksen puutteessa se ei ole turvallisin vaihtoehto. Valitettavan usein ne kattohuollot myös vain jäävät tekemättä ja katto jää oman onnensa nojaan. Meidän kanssamme asiointi on helppoa, saat pidettyä kattosi kunnossa soittamalla tai lähettämällä meille tarjouspyynnön verkkosivujemme lomakkeella. Täyden palvelun avaimet käteen -palvelumme hoitaakin sitten oikeastaan aivan kaiken muun. Meille kaikki Suomessa käytettävät katemateriaalit ovat tuttuja, joten katteenmukainen huolto on taattu jokaisella katolla. Meiltä onnistuvat kaikkien rakennusten kattotyöt ja haastavatkin kohteet, kuten jyrkät katot tai korkeat rakennukset.

Katon rutiinihuolto saadaan suoritettua kustannustehokkaasi usein muutamassa tunnissa, jos kyse on esimerkiksi katon puhtaanapidosta ja katon kunnon tarkistamisesta. Meiltä saat aina tiedon katon mahdollisista korjaustarpeista, joten tiedät käyntimme jälkeen melko tarkkaan myös kattosi kunnon. Se helpottaa isompien kattohuoltojen suunnittelua hyvissä ajoin etukäteen. Säännöllisen katon tarkistuttamisen etu piilee myös siinä, että kaikki orastavatkin vaivat löydetään ja näin saadaan korjattua ajoissa. Yleisellä tasolla katto ei siis ehdi mennä huonoon kuntoon. Myös mahdolliset viat läpivienneissä, katteen saumauksissa, jiireissä ja muissa yksityiskohdissa huomataan ajoissa. Saamme hoidettua ne kuntoon usein jo ennen kuin minkäänlaista vuotoa ehtii tapahtua.

Silloinkin kun jostain vettä pääsee läpi, voimme säännöllisellä tarkistamisella pelastaa paljon. Lyhyen aikaa kestänyt pikkuvuoto saadaan usein tyrehdytettyä ilman suurempia vahinkoja katon rakenteissa. Mitä pidempään vuoto ehtii huomaamatta jatkua, sitä laajemmalle alalle kosteus katon rakenteissa ja eristeissä ehtii levitä. Sitä todennäköisemmäksi kaikenlaiset kosteusvauriot ehtivät muuttua. Pitkään jatkunut, laho- ja homevaurioita synnyttänyt kattovuoto tarkoittaa yleensä myös sangen mittavaa ja kallista kattoremonttia. Pahimmillaan katosta joudutaan rakennuksen pelastamiseksi purkamaan molemmat katekerrokset, ruoteet, eristeet ja muutakin. Kun vertaa sitä kattoremonttiin, jossa vaihdetaan katteen kuluessa loppuun vesikate ja ehkä aluskate uusiin, työn määrä on aivan eri mittaluokkaa. Samoin kulujen. Katon säännöllinen tarkastuttaminen ja pikkuvikojen huollattaminen siis kannattaa.

Katon tarkistus katon huollon yhteydessä

Tässähän on tullutkin jo mainittua, kuinka katon tarkistaminen kuuluu kaikkiin tekemiimme kattotöihin. Toisinaan teemme katon kuntokartoituksen ja tarjousvaiheessa. Toimimme näin varsinkin silloin, kun olemme aloittelemassa jotain vähän suurempaa työtä katolla. Esimerkiksi katteenvaihto on yksi sellainen työ, joka usein meillä etenee tarjouspyynnöstä katon tarkistukseen, tarjoukseen ja sitten kattoremonttiin. Täyden palvelun periaatteella katon tarkistus sisältyy kaikkien tilaustöiden hintaan, riippumatta työn koosta tai sisällöstä. Saat kattotarkistuksen vaikkapa katon puhdistuksen tai sadevesirännien uudelleenkiinnitysten yhteydessä. Säännöllinen, harjaantuneen ammattilaisen suorittama kattotarkistus auttaa sinua pitämään kattosi kunnossa ja säästämään rahaa.

Katon tarkastuksessa tutkimme mm. katteen pinnan erilaisten vaurioiden, kulumien, murtumien ja kaiken tavallisuudesta poikkeavan varalta. Usein erilaiset vauriot merkitsevät kohonnutta vuotoriskiä. Ne onkin syytä tutkia ja tarpeen mukaan laittaa kuntoon, ennen kuin vesi pääsee läpi. Tutkimuksemme jatkuu katteen kiinnityksiin, varsinkin peltikatteissa riittävä ja kunnollinen peltien kiinnitys katolle on tärkeää. Kiinnikkeitä voidaan helposti lisätä tai vaihtaa uusiin, mikäli vanhat ovat tiivisteineen huonossa kunnossa. Huopakatteissa tärkeä tutkimuskohde on katteen saumausten kunnon selvittäminen, saumat vuotavat herkästi, jos ne ovat lähteneet avautumaan. Sitten jatkamme matkaa katon sisätaitteisiin, läpivienteihin ja selvitämme, missä kunnossa kattotuotteet ovat. Kattotuotteiden osalta myös niiden kiinnitysten tarkistaminen on oleellista ja se kuuluu aina tarkistusrutiiniimme.

Kun katto on pintapuoleisesti käyty läpi, katsastamme myös sadevesijärjestelmän. Usein esimerkiksi lumikuormat tai räystäskouruihin kertynyt, vettä kerännyt roskamassa vääntävät räystäskouruja huonoon kulmaan tai vahingoittavat niiden kiinnityksiä. Myös räystäslaudoissa voi olla vaurioita, ne tutkimme varsinkin silloin kun räystäskouruissa on jotain korjattavaa. Sitten pyrimmekin jo katon yläpohjaan. Se jää sangen herkästi tarkistamatta mutta me olemme jo vuosien varrella todenneet, että sinne kannattaa kiivetä, vaikka se ei aina niin yksinkertaista olekaan. Yläpohjassa voimme tutkia aluskatteen ja eristeiden kunnon sekä silmäillä, näkyykö missään vuodon jälkiä. Yläpohjassa voimme havainnoida myös tuuletuksen riittävyyttä, mahdollisia pieneläinten tekemiä tuhoja ja muita toimenpiteitä vaativia asioita.

Kun katon kuntoa tarkkaillaan kokonaisvaltaisesti, on korjaustöiden tekeminen ajoissa mahdollista. Katon huollon yhteydessä tehtävä tarkistus varmistaa sen, että katto on kunnossa, kun lähdemme työmaalta. Vaikka et haluaisi teettää kaikkia kunnostustöitä sillä kertaa, tiedät ainakin sen, missä kunnossa katto on ja osat varautua tuleviin korjaustöihin.

Kattohuollot säännöllisesti tehtynä auttavat kattoa tekemään työnsä

Katon huolto tarkoittaa kaikkia mahdollisia katon kunnossapitoon tähtääviä toimia ennen minkäänlaisen kattoremontin tai kattosaneerauksen tekemistä. Ne ovat juuri niitä pieniä, usein suhteellisen nopeita töitä, joiden avulla katto pysyy ihanteellisessa kunnossa. Niiden avulla suurempaa kattoremonttia on mahdollista lykätä ja näin myös säästää rahaa.

Katon huolto voidaan tehdä esim. kausihuoltoina kaksi kertaa vuodessa. Ihanteellisin hetki on syksyllä, kun puut ovat lehtensä tiputtaneet, mutta lunta ei vielä ole tullut. Sekä keväällä, kun lumi on puolestaan ehtinyt jo sulaa. Tärkeimpiin huoltotoimiin kuuluu katon puhtaanapito. Varsinkin syksyllä monilla katoilla on paljon lehtiä ja muutakin roskaa lähitienoon puista. Myös tuuli lehtiä katolle kuljettaa ja kosteus liimaa lehdet tehokkaasti mihin tahansa katemateriaaliin kiinni. Keväälläkin katolla voi olla yllättävän paljon roskaa, jos lähistöllä on kukkivia puita tai myrsky tuo oksia ja muuta irtoroskaa katolle ja vesikouruihin. Katon puhdistuksen ohessa puhdistamme myös räystäskourut sekä tutkimme niiden kaadon, jotta vesi pääsisi hyvin pois katolta ja sadevesijärjestelmästä.

Katon puhdistuksen yhteydessä tarkistamme sen läpikotaisin. Sopimuksemme mukaan huollamme joko pikkuviat vaikka samalla kertaa tai teemme niistä sinulle katsauksen ja tarjouksen, joiden pohjalta voimme sopia korjausajankohdan erikseenkin. Kaikki isommat havaitut huoltotarpeet käydään aina asiakkaan kanssa läpi ja suunnitellaan tarkasti, kuinka lähdemme etenemään. Joskus katolta löytyy jo jonkin aikaa katon rakenteisiin vettä päästänyt vuoto tai jotain muuta kunnostusta vaativaa, jota ei ihan tunnissa tai parissa saada laitettua kuntoon.

Katon iästä riippumatta se vaatii puhdistusta. Samoin sadevesijärjestelmän ja kattotuotteiden kunnon ja kiinnitysten tarkastuksia. Ne voivat vaatia myös kunnostusta. Samoin erilaiset lumi- ja myrskyvahinkojen korjaukset voivat osua minkä tahansa ikäisen katon kohdalle. Toki uusi tai hyvin pidetty katto kestää paremmin kaikenlaisia luonnonilmiöitä, kuin huonoon kuntoon päässyt katto. Tässäkin mielessä katon huollattaminen kannattaa. Vakuutukset valitettavan huonosti korvaavat varsinkaan lumivahinkoja, joten katon ja lumiesteiden pitäminen kunnossa auttavat paljon rakennuksen omistajaa. Lumenpudotus ja jäiden sulatukset voivat myös koskea kaikenikäisiä kattoja. Kyse on vain siitä, millaisia talvia osuu kohdalle.

Katon ikääntyessä huoltoihin tulee usein mukaan katteen pinnan kunnostusta, kuten paikkauksia, saumauksia, sammaleentuhokäsittelyitä, pinnoituksia ja peltikatolla myös maalaustöitä. Tiilikatolla rikkinäisten tiilten vaihto on rutiinityötä, joka pitää katon kunnossa. Peltikatolla kiinnitysten tarkistukset, puuttuvien kiinnikkeiden kohtiin muodostuu pieni, mutta vettä läpäisevä reikä. Kiinnikkeiden reiät voivat myös avartua peltien eläessä mm. lämpötilojen mukaan, jolloin on tarpeen vaihtaa isommat ja paremmat tiivisteet ruuveihin, niin ettei vesi pääse rakenteisiin ruuvinreikien kautta. Suoritamme huollot aina katon kunnon ja tarpeiden, sekä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kun voitavat huollot on tehty, on aika uusia katto kattoremontilla

Kaikki katot päätyvät lopulta siihen pisteeseen, ettei sen huoltamisesta enää saada pidempiaikaista varmuutta katon kunnossa pysymistä ajatellen. Toisinaan syntyy kierre, jossa katon huoltotahti kiihtyy kiihtymistään. Katto vaatii jatkuvaa tarkkailua, huoltoväli tihenee ja kulut luonnollisesti alkavat kasvaa. Tällöin suosituksemme on yleensä siirtyä suunnittelemaan kattoremonttia, jonka avulla saamme palautettua katon toimintavarmuuden.

Riippumatta siitä, kuinka hyvin tai huonosti katosta on huolehdittu, kaikki materiaalit kuluvat lopulta loppuun ja vaativat vaihtoa. Vesikatteen vaihto uuteen on yleinen kattoremontin toimenpide. Aluskatteiden käyttöiät ovat samaa luokkaa, kuin vesikatteidenkin. Niiden vaihto on aika tavallinen toimenpide samalla kun vaihdamme vesikatetta. Katteita uusiessa asennamme uudet, tiiviit läpiviennit. Tarpeen vaatiessa voimme parannella eristystä tai vaihtaa esimerkiksi eläinten tai kosteuden pilaamat eristeet uusiin. Mikäli yläpohjasta löytyy kosteutta, käymme tarkkaan läpi kaikki puurakenteet. Lahoja rakenteita ei kattoon voi jättää vaan ne uusitaan, jotta katto kestää taas sen, mitä uuden katteen käyttöikä lupaa.

Toimimme kaikissa kattotöissä täyden palvelun periaatteella. Tämä avaimet käteen -palvelu sisältää aina kaiken, mitä kattoremontti vaatii. Oli kyse sitten työvoimasta tai erikoisosaajista, kaikki väki tulee meidän kauttamme. Et joudu etsimään tai palkkaamaan ketään kattoremonttiin meidän lisäksemme. Tuomme kaikki tarvittavat työkalut, työkoneet ja telineet mukanamme. Kattoremontti kauttamme ei siis vaadi hankintoja tai vuokrauksia. Tilaamme sovitut kattotarvikkeet suoraan valmistajalta. Tuomme maalit, pinnoitteet, katemateriaalit ja kiinnikkeet mukanamme. Työmaan suojaus, siivous ja jätteiden hävitys kuuluvat myös kattoremonttipakettiimme. Työtakuu myönnetään vastaavasti kaikille tekemillemme työvaiheille ja asennuksille. Ammattilaisen tekemä kattoremontti takaa myös sen, että tuotevalmistajien tuotetakuut pysyvät voimassa. Esimerkiksi vesikatteella voi olla parhaimmillaan kymmenien vuosien tekninen toimintatakuu. Tuon takuun ehtoihin kuuluu aina se, että kate on asennettu valmistajan suositusten mukaisella tavalla, oikeilla kiinnikkeillä. Tuotetakuun saa pidettyä voimassa huollattamalla kattoa normaalisti. Näin uuttakaan kattoa ei kannata asennuksen jälkeen jättää oman onnensa nojaan. Pitkä käyttöikä saadaan taattua sillä, että katosta huolehditaan koko sen elinkaaren ajan, uudenkin katon säännöllinen huolto on siis katon kannalta tarpeen. Katteiden käyttöiät voivat katteesta riippuen olla 20-200 vuotta, mutta mikään kate ei kestä täyttä ikää, ellei siitä pidetä huolta.