Rivitalon katon huolto ja korjaus raudanlujalla osaamisella

Rivitalon katon huolto ja korjaus tarkoittaa Kattoremontti Pro:lla asiakasta ja asukkaita huomioivaa työtapaa. Se tarkoittaa myös sovittujen aikataulujen pitämistä ja katon huolellista läpikäyntiä. Meille on tärkeää laittaa katto kuin katto kokonaisvaltaisesti kuntoon. Rivitalon katon huolto ja korjaus tai vaikkapa kattoremontti ei ole poikkeus, vaan lähestymme kaikkia kohteita samalla periaatteella. Huollamme niin peltikattoja kuin tiili- ja huopakattojakin kaiken ikäisissä ja kokoisissa kohteissa. Meillä työt sujuvat katon mallista ja rakennuksen korkeudesta riippumatta. Vaativammatkin kohteet onnistuvat niin kaluston kuin osaamisenkin myötä.

Se, mitä rivitalon katon huolto ja korjaus pitää sisällään riippuu pitkälle kyseessä olevasta katosta. Katon ikä vaikuttaa, samoin se, kuinka hyvin se on alun perin tehty. Jos katossa on jo valmiiksi jokin rakennusvirhe, voi sen ennuste olla huonompi kuin oikein tehdyllä katolla. Katon huoltotiheys vaikuttaa suuresti siihen, missä kunnossa katto on. Yleensä huoltojen teho -tai niiden puutteen aiheuttamat vaivat alkavat näkyä käyttövuosien karttuessa. Katemateriaali vaikuttaa kuitenkin paljon katon kunnossa pysymiseen. Vaikkapa huopakate voi sammaloitua herkästi, vaikka kattoa olisi huollettukin suhteellisen säntillisesti. Katto kuin katto voi myös roskaantua. Mitä lähempänä rakennus on korkeita puita tai metsää, sitä todennäköisemmin katolle kertyy biohajoavaa roskaa, joka vaatii katon siivousta. Jos katto jätetään roskan valtaan ympäri vuoden, se kuluu ennen aikojaan vaihtokuntoon. Roskaantumisesta koituu vaivaa myös katon vedenpoiston kanssa.

Panostamme aina laadukkaisiin materiaaleihin ja hyvään laatuun kaikissa toteutuksissa, näin katon korjauttaminen on sinulle kustannustehokasta ja kannattavaa. Me teemme kaikki katon työt ns. avaimet käteen -palveluna, eli täyden palvelun periaatteella. Meiltä saat aina osaavat työntekijät töihin, samoin tarvittavat työkalut ja työkoneet. Jos vaikkapa rakennustelineet tai nostimet ovat tarpeen, nekin hoituvat. Olemme jo lähtökohtaisesti laskeneet niiden käytön mukaan työaikatauluun sekä tarjoukseen. Hoidamme kaikki työvaiheet lujalla osaamisella katon kunnon tarkistamisesta työvaiheiden suorittamiseen ja loppusiivoukseen. Täyden palvelun periaatteemme kattaa myös jätteiden hävityksen asianmukaisella tavalla. Kaikki tekemämme työ on lisäksi takuutyötä.

Meillä on tapana tarkistaa katto aina, kun sinne kiipeämme. Katon tarkistus tarjouspyyntövaiheessa on paikallaan silloin, kun tekeillä on jotain suurempaa. Esimerkiksi kattoremonttia suunnitellessa katon tarkistus ja taloyhtiön edustajan kanssa juttelu antavat hyvän pohjan pitävälle ja katon tarpeita vastaavalle remonttisuunnitelmalle. Samoin paikkaansa pitävälle tarjoukselle. Muissa tapauksissa, kuten katon kausihuolloissa tai tilatussa paikkaustyössä tutkimme katon, kun saavumme töihin. Tarkistus on ilmainen tilattujen töiden, kuten rivitalon katon huollon tai korjauksen yhteydessä. Näin voimme varmistua siitä, ettei kattoon jää muita vikoja, vaikka juuri olemme katolla käyneet. Ainakin viat ovat tiedossa, sillä korjauspäätöksen tekee aina asiakas. Jos jotain muuta korjattavaa tilatun työn lisäksi siis löytyy, kerromme siitä ja jätämme tarjouksemme työn hoitamisesta.

Rivitalon katon huolto ja korjaus

Rivitalon katon huolto takaa katon kunnossa pysymisen

Rivitalon katon huolto auttaa pitämään katon kunnossa, se ehkäisee tehokkaasti ennalta erilaisia ongelmia katolla. Vaikkapa katon puhtaanapito hidastaa katteen eroosiota ja pitkällä tähtäimellä se antaa katolle lisää käyttövuosia. Puhdistuksen yhteydessä me myös tutkimme katon, joten sen tekniset ongelmat tulevat huomioitua samalla reissulla. Yksi parhaista tavoista säästää kattoa ja rahaa on huoltaa kattoa säännöllisesti ja tarkistaa katon kunto kokonaisvaltaisesti jokaisen käynnin yhteydessä. Näin viat huomataan ajoissa, usein jo ennen kuin ne ehtivät alkaa aiheuttamaan suurempia vaivoja kuten katon vuotoa ja kosteusvaurioita.

Suosittelemmekin säännöllisiksi rivitalon katon huolloiksi katteesta riippumatta katon puhdistusta irtoroskasta. Samalla putsaamme kertyneet roskat myös ränneistä. Rännejä siivotessamme tutkimme räystäskourujen kiinnitysten ja kaatojen tilanteen. Nämä on helppo laittaa kuntoon rutiinihuoltojenkin yhteydessä. Samalla voimme varmistaa, että rakennuksen vedenpoisto toimii jatkossakin, kuten kuuluu. Kattoa puhdistaessamme käymme läpi katteen pinnan kunnon sekä saumaukset, jiirit ja läpiviennit. Erilaisissa katon yksityiskohdissa piilee omat vuotoriskinsä, jopa useammin kuin itse katteen pinnassa. Näitä katon rakenteita ja yksityiskohtia on mahdollista kuitenkin huoltaa tiivistämällä ne uudestaan. Läpivientejä, kuten hormeja ja savupiippuja voi lisäksi huoltaa myös asentamalla niihin juuripellitykset ja piipunhatut, ellei niitä ole tai tuotteet ovat epäkunnossa.

Käymme tutkimassa myös rakennuksen yläpohjan, aina kun sinne pääsee. Tiedämme etteivät läheskään kaikki ammattilaisetkaan tee tätä, mutta me olemme todenneet, että vaivannäkö kannattaa. Yläpohjassa voimme havaita yleensä aivan ensimmäisenä kattovuotojen merkkejä ja näin vuoto on mahdollista laittaa kuntoon ihan alkuvaiheessa. Vuotojälkiä voi näkyä kattorakenteissa ja eristeissä. Yläpohjassa on myös ainoa mahdollisuus tarkistaa aluskatteen ja eristeiden tilanne.

Rivitalon kato rutiinitarkistuksessa käymme läpi myös kaikki katolle asennetut tuotteet. Kattotuotteiden kiinnitysten tarkistaminen on tärkeää, sillä heiluva kattotuote voi tehdä yllättävänkin paljon tuhoa. Jos kattotuotteet irtoavat, jälki voi olla pahaa. On tietysti tärkeää, että kattotuotteet myös toimivat kunnolla, joten käymme läpi niiden toimivuudenkin samalla. Katolla voi olla sekä katon turvatuotteita, että muita asennuksia. Turvatuotteisiin lukeutuvat seinätikkaat ja palotikkaat sekä lapetikkaat, kattosillat ja lumiesteet. Muita kattotuotteita voivat olla esimerkiksi aurinkopaneelit.

Katon vesikatteesta kuitenkin riippuu osa mahdollisista tarkistuksista, huolloista ja korjauksista. Huopakatolla olennaista on katteen saumausten tarkistus, sillä ne muodostavat yleisimmän vuotoriskin huopakatolla. Myös huopakatteen yleiskunto on tärkeä tutkia. Ikääntyessään huopakate voi menettää joustavuuttaan ja revetä, sen lisäksi että saumaukset aukeavat yhä herkemmin. Huopaan voi tulla myös muita muutoksia ja vikoja, kuten pullistumia, kupruja ja kuoppia, ne täytyy kaikki laittaa ajoissa kuntoon, etteivät ne repeä ja aiheuta vuotoa.

Peltikatolla tyypillisiin tarkistuksiin kuuluu katteen pinta ja mahdolliset ruostekohdat. Toisinaan peltikatto vaatii kiinnikkeiden vaihtoa ja lisäämistä. Vanhat katenaulat on nyt viimeistään aika vaihtaa nykyaikaisiin, tiivisteellä varustettuihin kateruuveihin. Myös ruuvit voivat vaatia vaihtoa, jos niiden tiivisteet ovat hajonneet tai hävinneet. Puuttuvien ruuvien kohtiin tarvitaan uudet kiinnikkeet. Yllättävänkin yleistä on se, ettei ruuveja ole katolla tarpeeksi. Liian pitkät kiinnitysvälit aiheuttavat erilaisia vaivoja katon meluisuudesta ruuvinreikien avartumiseen, mutta tilanne on helppo korjata lisäämällä kiinnikkeitä tarpeen vaatiessa. Tiilikaton rutiinitöihin kuuluu hajonneiden tiilten vaihto uusiin.

Vähemmän rutiininomaisia, mutta lopulta vastaan tulevia huoltoja rivitalon katolla voivat olla katon pesut. Huopa- ja tiilikatot voivat vaatia sammaleenpoistokäsittelyitä ja uudelleenpinnoituksia. Peltikatto vaatii kaikista katteista tavallisemmin pesua ja sen pinnoitus hoituu maalauksella.

Rivitalon katon korjaustyöt lujalla osaamisella Kattoremontti Pro:lta

Rivitalon katto ei valitettavasti ole turvassa muita kattoja ihan yhtä lailla rasittavista vioilta ja vaurioilta. Katto voi siis vaatia erilaisia korjauksia, jotta se toimii teknisesti, kuten kuuluukin. Rivitalon katossa pätevät samat lainalaisuudet, kuin muidenkin rakennusten katoissa. Paljon riippuu katon ympäristöstä, iästä ja katemateriaalista, miten katto kestää ja mitä korjaustarpeita siinä ilmenee.

Mikä tahansa katto voi kärsiä myrskyvaurioista, Suomessa myös lumen tekemät tuhot ovat sangen yleisiä. Me korjaamme myrskyvauriot, katolle kaatuneiden puiden tekemät tuhot ja lumen aiheuttamat vauriot katolla kuin katolla. Jos vaikkapa rivitalon katto notkahtaa, oikaisemme sen. Toisinaan oikaisu onnistuu ilman suurempaa kattoremonttiakin, mikäli katto muuten on kohtuullisessa kunnossa. Taustalla voi kuitenkin olla rakennusvirhe tai katon lahovaurio, jolloin suosituksemme on tietysti remontoida katto kuntoon niidenkin osalta. Mikäli katossa on lahovaurio, korjaus vaatii vioittuneiden puuosien vaihtoa ehjiin. Joskus vesi on päässyt eristeisiin saakka, jolloin eristeidenkin vaihto voi olla tarpeen. Me hoidamme myös eristeremontit ja jäljitämme katon lämpövuodot, jos sellaista vaivaa on syytä epäillä. Yläpohjassa voimme havainnoida aluskatteenkin kuntoa. Aluskatteen yleisien ongelmakohta on läpiviennit, joiden korjaus onnistuu yleisesti ottaen laadukkaasti ja kestävästi. Jos vikaa on esim. läpiviennin ympäristössä tai kyseessä on hyvin paikallinen vaurio, voimme tapauskohtaisesti saada tilanteen hallintaan myös katon osittaisella korjauksella.

Laitamme kuntoon vuotavan katon, riippumatta siitä, mikä vuodon syy on. Katossa voi olla reikä, jonka paikkaamme katteen mukaisesti aina kun se on mahdollista. Vaikkapa huovassa voi olla mm. repeämiä ja pullistumia, jotka hoidamme kuntoon usein paikkausta vastaavilla menetelmillä silloinkin, kun vaurio ei vielä kattovuotoa ole aiheuttanut. Tiilikatto tavallisesti vaatii hajonneiden tiilten vaihtoa, siinä missä huopa paikkaamista. Vaihdamme pellit, huovat ja tiilet myös uusiin. Kattovuoto voi kuitenkin tapahtua katon yksityiskohdista, jolloin suoritamme läpivientien, saumojen ja jiirien tiivistykset. Jos katolla on kattoikkuna, kattovalokupu tai kattoluukku, joita rivitaloissakin aika usein on, voi tällainen läpivientiä vaativa kattotuote myös vuotaa. Tällöin tiivistämme itse läpiviennin tiivisteet, tai vaihdamme ikkunan tai luukun. Kattotuote voi vuotaa myös varsinaisesta läpiviennistä ja näissä kohdissa aluskatteenkin virheet ovat tavallisia, hoidamme nekin kuntoon. Korjaamme myös hormit ja savupiiput katon yläpuolisten osien tasolla.

Myös ne kattotuotteet, jotka eivät vaadi läpivientiä vaativat usein pientä kunnostusta. Erityisesti niiden kiinnityksistä on huolehdittava, mutta myös itse tuotteen kunto on tarkistuslistallamme aina. Huollamme kuntoon lumiesteet, kulkusillat, lapetikkaat sekä katto- ja palotikkaat. Samoin käymme läpi sadevesijärjestelmän kiinnitykset ja kunnon katon huollon yhteydessä. Ränneissä kaatokin voi vaatia säätöä, sillä mm. lumi ja jää turmelevat sen herkästi. Kunnostusta, jopa kattopeltiseppämme käyntiä voivat vaatia myös erilaiset katon peltilistat ja suojat, joita ovat piipunhatut, piipunjuuripellitykset ja seinällenostopellit. Katosta voi löytyä irronneita tai vaihtokunnossa olevia peltilistoja ja räystäslautoja, räystäspeltejä, päätypeltejä ja jiiripeltejä. Hoidamme nekin kuntoon kokonaisvaltaisella otteella.

Rivitalon kattohuolto pitää rakennuksen kunnossa

Meillä on tarjolla aina kokonaisvaltainen ja ammattitaitoinen katon huolto, se kattaa kaikki katot, myös rivitaloissa. Asiakaspalveluumme kuuluu se, että tutkimme katon aina, kun sinne kiipeämme. Tarkistus on kaikkien tilattujen töiden ohessa ilmainen, oli kyseessä sitten ränninen tyhjennys tai hajonneen kattotiilen vaihto ehjään.

Katon kokonaisvaltainen tutkimus kannattaa, sillä se auttaa löytämään erilaisia vikoja. Osa vioista löytyy jo sangen varhaisessa vaiheessa ja voimme laittaa ne kuntoon, ennen kuin esim. kattovuotoa ehtii edes syntyä. Tämä on oivallinen tapa säästää kattoa ja rahaa. Katto pysyy kunnossa, kun sitä huolletaan ja korjataan ennakoiden. Esimerkiksi vesikatteen kuluminen, erilaiset tiivistystyöt sekä läpiviennit on helppo käydä läpi ammattilaisen silmin ja todeta, jos niitä olisi syytä kunnostaa vuotojen ehkäisemiseksi. Kattosi pitäisikin palvella asukkaita yhtä hyvin kuin me, siksi teemme katon tarkistuksen. Mikäli löydämme jotain korjattavaa, mikä olisi syytä myös laittaa kuntoon, jätämme asiasta tiedon ja edullisen tarjouksen.

Rivitalon kattohuolto toimii parhaiten säännöllisesti tehtynä. Kaikki vesikatteet vaativat puhtaanapitoa, roska kuluttaa katetta kiihtyvällä vauhdilla ja katteenvaihtoremontti on kallis, verrattuna katon puhdistamiseen. Pahimmillaan omillaan pärjännyt katto on vuotanutkin ja korjattavaa riittää. Samoin kuluja. Me huolehdimme aina katteen mukaisesta huollosta ja korjauksesta, esimerkiksi huopakatteella on omat vaatimuksensa verrattuna peltiin. Valitsemme välineet, materiaalit ja käsittelyaineet aina katteen tyypin mukaan ja juuri tällaisissa asioissa ammattilaisen apu näkyy. Turhat virheet jäävät tekemättä. Huollot, korjaukset ja remontit pysyvät aikataulussa aiheuttaen mahdollisimman vähän vaivaa ja kuluja asukkaille. Kaikki voittavat.

Katon huolto tarkoittaa usein yksinkertaista puhtaanapitoa, jossa siistimme katon ja rännit, sekä tutkimme katon päällisin puolin. Jos mahdollista tutkimme sitä myös yläpohjan kautta. Näin kaikki ongelmat saadaan huollon yhteydessä selville. Samalla voimme suorittaa pieniä korjaustöitäkin, mm. kattotuotteiden kiinnitysten parantelu ja katteen saumausten tiivistäminen ovat tarpeellisia pieniä korjauksia. Katon ikääntyessä se voi vaatia enemmän huolenpitoa. Tiili- ja huopakatot alkavat kuluessaan sammaloitua, mikä kuluttaa niitä vielä lisää. Huopakatto menettää myös joustavuuttaan, mikä lisää erilaisten kattovuotoon johtavien vaurioiden riskiä. Nämä katteet voimme käsitellä sammaleentuhoaineella ja pinnoitteella. Sammaleentuhokäsittely tuhoaa myös kasvuston juuret katteen sisältä, eikä sammal pääse kasvamaan juurista takaisin. Uudelleenpinnoitus auttaa sammaltakin vastaan, mutta se palauttaa muutenkin katteen säänsuojan ja antaa kestävyyttä. Peltikattoa ei pinnoiteta eikä se useinkaan kasva mitään, mutta peltikatto voi vaatia pesua ja maalausta. Lisäksi peltikatossa tyypillistä korjaustyötä on kiinnikkeiden vaihtaminen ja lisääminen.

Kun korjaukset ja huollot eivät enää helpota, saat meiltä saat myös tasokkaat kattoremontit

Kun rivitalon katon huoltamiseksi ja korjaamiseksi kaikki voitava on tehty, on aika ryhtyä suunnittelemaan kattoremonttia. Joskus jo ennen kuuluisaa viimeistä pisaraa ryhdytään kattoremonttiin, jotta turhalta stressiltä ja rahankululta vältyttäisiin. Niin tai näin, Kattoremontti Pro on paras kumppani myös remonttiasioissa. Meillä on pitkä kokemus monenlaisten kattojen remontoinnista.

Kattoremontin mittakaava riippuu aina kohteesta, me räätälöimme remontin kohteen tarpeiden ja asiakkaan toiveiden mukaan. Joskus rivitaloissa on toimimaton tasakatto, jolloin työ voi olla kattomuodon muuttaminen jyrkemmäksi ja paremmin tuulettuvaksi. Sekin onnistuu meiltä. Muulloin kattoremontti voi olla ns. osittainen, tällöin vaihdamme lähinnä vesikatteen, toisinaan myös aluskatteen samalla. Osittainen kattoremontti on mahdollinen silloin, kun katto on suhteellisen hyvässä kunnossa mutta kulunut. Täydellinen kattoremontti on käsillä puolestaan silloin, kun katto on vuotanut ja korjattavaa on paljon. Tällöin katteiden ohessa vaihtoon menee usein myös katon puurakenteita sekä eristeet.

Riippumatta siitä, mikä mittakaava remontissa on kyseessä, meillä kaikki työ on takuutyötä ja toimimme täyden palvelun avaimet käteen -periaatteella. Me huolehdimmekin kaikesta, tarkistamme katon kunnon ja laadimme työsuunnitelman aikatauluineen ja tarjouksineen. Kun asia etenee, saavumme työmaalle osaavan ja riittävän henkilöstön kanssa ja ryhdymme töihin. Joskus työ vaatii erityisosaamista. Tällöin me huolehdimme siitä, että erityisosaaja saapuu paikalle, kun häntä tarvitaan. Työmaan huolellinen suojaus kuuluu asiaan, sitten ryhdymme purkamaan kaiken vaihdettavan materiaalin katolta. Jos remontti tehdään talvella, voimme edetä lohkoittain, eli koko kattoa ei aukaista kerallaan vaan etenemme lyhyt pätkä kerrallaan. Näin ehkäisemme tehokkaasti lämpöhävikkiä. Kattoremontinhan voi tehdä ihan mihin vuodenaikaan vain.

Me tuomme mukanamme kaikki työssä tarvittavat välineet ruuvimeisselistä tikkaisiin ja huopanaulaimesta rakennustelineeseen, riippuen täysin siitä, mitä kohteessa kulloinkin tarvitaan. Esimerkiksi työntekijöiden suojavarustus kuuluu aina asiaan. Hankimme myös sopimuksen mukaiset, laadukkaat tarvikkeet katteista tiivistemassoihin ja kattotuotteisiin, jos niitä remontin yhteydessä uusitaan. Pidämme huolen tuotevalmistajien asennusohjeista. Niiden noudattaminen on ehto sille, että tuotevalmistajien myöntämät tuotetakuut pysyvät voimassa. Näin katolla on meidän työtakuumme lisäksi kaikkien tuotevalmistajien tuotetakuutkin.

Meille on tärkeää hoitaa työt viimeisen päälle hyvin ja asiakasta ajatellen. Pitkä työkokemus auttaa suunnittelussa, jolloin ymmärrämme hyvin, millainen aikataulu on realistinen ja millä miehityksellä se onnistuu. Meidän jälkiämme ei muiden tarvitse tulla korjaamaan eikä työmaata myöskään remontin jälkeen siivoamaan. Meillä huolellinen loppusiivous kuuluu aina tarjoukseen. Keräämme purku- ja rakennusjätteen ja toimitamme kaiken roskan asianmukaiseen hävitykseen. Todisteena käynnistämme on vain uudenkarhea ja teknisesti toimiva katto.