Pulpettikatto remontti, huolto ja korjaus Kattoremontti Prolta

Kattoremontti tai erilaiset katon huolto- ja korjaustyöt tulevat aika ajoin ajankohtaiseksi. Voit kääntyä meidän puoleemme missä tahansa pulpettikaton remontti, huolto ja korjaustyössä. Teemme kaikenlaiset kunnostukset pulpettikattoihin vaivattomasti ja vankalla ammattitaidolla.

Kattoremontti Pron tekemä pulpettikaton remontti kestää aikaa vuosikymmenestä toiseen. Toteutamme kattoremontin laadukkaasti asiakasta kuunnellen. Pulpettikaton huolto tai pulpettikaton korjaus tukevat katon pitkäikäisyyttä. Pulpettikaton remontti, huolto ja korjaus voivat sisältää paljon muutakin kuin pintamateriaalin kunnostuksen tai muutoksen. Vaihdamme pelti-, tiili- ja huopakattojen katteet omakotitaloihin, rivitaloihin ja vapaa-ajan asuntoihin. Teemme kattojen korotukset, kattokulman muutokset ja rakennamme kattoterassit. Kattoremontti Pron palveluihin kuuluvat myös tarvittavien kattoturvatuotteiden asennus. Tällaisia ovat muun muassa lumiesteet ja tikkaat.

Pulpettikaton remontin, huollon ja korjauksen hyödyt ovat taloudellisia. Kunnostettu tai uusi katto kohentaa myös rakennuksen ilmettä ja suojaa taloa, rakennusta sekä sen rakenteita vuosikymmenten ajan. Pulpettikatto on talon tärkein suoja, joten se saa myös näkyä. Oikein asennettu laadukas katto suojaa rakenteita ja säästää näin myös energiakuluja. Sen tehtävä on estää laho- ja homevaurioita sekä erityisesti pitää hengitysilma puhtaana. Laadukas pulpettikatto vähentää rakennuksen muita remonttitarpeita.

Pulpettikattoremontin kanssa kannattaa olla liikkeellä mieluummin hieman etuajassa kuin liian myöhään. Esimerkiksi mahdolliset vuotokohdat saattavat paikkaamattomina aiheuttaa turhan suuria kustannuksia. Kattoremontin tarvetta voi arvioida itse tarkkailemalla muutamia enteitä, joiden ilmaantuessa kannattaa ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen. Kattoremontin tarpeesta kertovat muun muassa seuraavat oireet:

 • Vesikate vuotaa
 • Räystäisiin muodostuu pakkasilla jääpuikkoja
 • Katon pintamateriaali tai aluslaudoitus on selvästi hajonnut
 • Katosta puuttuu aluskate kokonaan
 • Katto on painunut aiempaan verrattuna
 • Katolla on huono tuuletus
 • Yläkerrassa selvästi vetää
 • Katto ei enää näytä hyvältä
 • On syytä epäillä home- tai kosteusvauriota

Kattoremontti Pro tekee pulpettikattotyöt laadukkaasti ja lupaa huolellisesti toteutetun lopputuloksen. Katolla liikkuessamme tarkistamme katon kunnon ja sen vaatimat huolto- ja korjaustyöt. Alan luotettava osaajana haluamme tehdä työmme kunnolla eli parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli havaitsemme korjaustyömme lisäksi muita huolto- ja korjaustarpeita, teemme myös näistä töistä tarjouksen. Katon remontti, huolto ja korjaus pidentävät katon elinkaarta. Niistä on hyvä huolehtia aina tasaisin väliajoin. Tarkastuksia kannattaa tehdä vähintään kerran, mutta mieluummin kaksi kertaa vuodessa.

Kotitalousvähennys kuuluu talouden kaikkiin kattotöihin. Sitä voi hyödyntää ison kattoremontin kohdalla, mutta myös pienemmissä huolto- ja korjaustöissä. Kotitalousvähennys kattaa omakotitalon kattoremontin kuluja, mutta myös vanhempien tai isovanhempien omistamiin asuntoihin tehtävät muutokset. Kotitalousvähennys ei ole varsinaisesti kiinteä, vaan sen suuruus määräytyy kattotyön kulujen mukaan. Hyödynnä kotitalousvähennys ja säästä kattotöiden kuluissa.

Kotitalousvähennyksen lisäksi kattotöihin voi hakea kauttamme rahoitusta. Kattoremontin kulujen maksaminen on rahoituksen myötä usein helpompaa. Luoton voi maksaa takaisin osissa. Rahoitusta lyhennetään kuukausittain tasaerissä, joten niihin pystyy varautumaan jo etukäteen. On helpompi ryhtyä isompaankin remonttiin, kun rahoituksen puolesta voi huokaista helpotuksesta.

Pulpettikaton remontti, huolto ja korjaus

Pulpettikatto on nimitys kaltevalle kattorakenteelle, jossa on tavallisesti vain yksi lape julkisivun puolella. Pulpettikaton kaltainen yksilappeinen ratkaisu sopii taloihin, jotka ovat runkosyvyydeltään pieniä ja toisaalta katon vaakasuoran yläräystästä mukaillen pitkiä. Talon runkosyvyyden ollessa suuri lappeesta tulee turhan pitkä, mikä johtaa yleensä pitkään ja vähintäänkin loivaan lappeeseen. Tällöin katon toimivuus ainoastaan heikkenee.

Pulpettikaton tuuletus on helppo järjestää siten, että ilman tulo tapahtuu alaräystäällä ja poistuminen yläräystäältä. Pulpettikaton etuna on myös se, että sisätilojen katto voidaan tehdä samalla kaltevuudella kuin lape ilman tuuletuksen kärsimistä. Kaltevalla sisäkatolla saadaan haluttaessa lisää huonekorkeutta esimerkiksi olo- tai makuuhuoneeseen.

Pulpettikatossa voi joissain tapauksissa olla myös toinen lape. Se on isompaa lapetta huomattavasti lyhyempi ja toisaalta myös jyrkempi. Suosittu pulpettikattoratkaisu on suunnitella rakennukseen useita eri tasolla olevia lappeita. Niiden väliin jää tavallisesti ulkoseinän yläosia ikkunoineen. Tällainen pulpettikatto elävöittää taloa monimuotoisuudellaan ja lisää persoonallisuutta. Ratkaisu sopii erityisesti projekteihin, kun rakennetaan jyrkkään rinteeseen ja porrastetusti maaston muotoa myötäilevää rakennusta tai omakotitaloa.

Pulpettikattoremontti – uusi pulpettikatto nostavat talon arvoa

Pulpettikattoremontti tai uusi pulpettikatto – katon vaihto kannattaa, sillä se nostaa talon arvoa. Pulpettikatto on talon suoja. Pulpettikaton toimivuus on tärkeintä koko rakennuksen toiminnallisuutta ajatellen. Pulpettikatto joutuu muiden kattotyyppien tavoin vuosien kuluessa alttiiksi sään vaihteluille, ja vähitellen tulee aika arvioida pulpettikattoremontin tarve. Tarkastukset on kattomateriaalista riippumatta hyvä tehdä puolivuosittain. Pulpettikatto on muiden kattoprofiilien tavoin niin sanotusti rakennuksen viides julkisivu. Se vaikuttaa oleellisesti koko talon ulkoasuun ja ilmeeseen. Pulpettikaton uusimisella voikin kohentaa rakennuksen ilmettä ja nostaa samalla sen arvoa, mikä ei koskaan ole huono asia.

Monien kattomateriaalien asentaminen pulpettikatolle voi sujua ominkin voimin. Suositeltavaa on kuitenkin tukeutua Kattoremontti Pron asiantuntevaan tiimiin. Toteutamme ammattitaidolla pulpettikaton remontit ja muut kattotyöt. Myös huolto- ja korjaustyöt kuuluvat palveluidemme valikoimaan. Kattoasentajana meillä on vaadittu osaaminen sekä tiedossa kaikki pulpettikattoihin liittyvät laatu- ja turvallisuuskysymykset. Tiedämme, kuinka valittu kattomateriaali asennetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Teemme pulpettikattoremontit ja uudet pulpettikatot ammattitaidolla.

Pulpettikaton uusiminen on ajankohtaista, kun vesikate on vaurioitunut liiaksi esimerkiksi ruosteen myötä tai vauriot ovat ehtineet edetä aluskatteeseen asti. Mitä suurempi vaurio, sitä tärkeämpää on huolehtia asianmukaisista korjaus- ja huolto toimenpiteistä. Pulpettikaton uusimisessa otamme huomioon seuraavat asiat:

 • Vanhan materiaalin ja ruoteiden poistaminen
 • Vanhan aluskatteen poistaminen
 • Uuden aluskatteen asentaminen
 • Tuuletusrimojen asentaminen
 • Muiden vaadittujen tarvikkeiden asentaminen (kiinnikkeet, kattoturvatuotteet ja läpiviennit)

Pulpettikaton korjaus- ja remonttisuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon muun muassa kaavamääräykset ja talon ympäristö. Uudet tilojen tarpeet, rakennuksen yleiskunto ja budjetti vaikuttavat toki myös remonttisuunnitelmaan.

Pulpettikaton uusiminen, remontointi tai muutos voi laajuudestaan riippuen tarvita jonkin asteista rakennuslupamenettelyä. Näistä on hyvä ottaa selvää ennen remonttiin ryhtymistä välttyäkseen myöhemmiltä toimenpiteiltä.

 1. Toimenpidelupa antaa mahdollisuuden muuttaa rakennuksen käyttötarkoitusta, julkisivua tai väriä, muun muassa kattomuodon muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa.
 2. Rakennuslupa tarvitaan, kun taloa laajennetaan saneerauksen yhteydessä ja siihen rakennetaan lisäosa. Luvat haetaan tavallisesti kirjallisena. Ohjeita voi pyytää kunnan rakennustarkastajalta ja tarvittavat lomakkeet saa rakennusvalvontavirastosta tai rakennustarkastustoimistosta. Menettelytavoissa on vaihtelua paikkakunnittain.

Pulpettikaton muuttaminen harjakatoksi onnistuu samalla tavoin kuin tasakaton muuttaminen pulpettikatoksi tai harjakatoksi. Loivan katon tilalle voidaan rakentaa jyrkkäharjainen katto, jonka alle saadaan luotua esimerkiksi varasto- tai asuintilaa. Tällaisen remontin yhteydessä myös sadevesijärjestelmän ratkaisuja voidaan joutua korjaamaan. Kaikissa muutoksissa tärkeintä on kuitenkin kiinnittää huomiota kokonaisuuteen ja laadukkaaseen lopputulokseen.

Rakennuksen värien ja käytettyjen materiaalien keskinäinen sointuminen yhteen korostuu väistämättä. Pulpettikaton vesikatteet ovat tavallisesti vedenpitäviä, mutta vaihtelevien sääolosuhteiden myötä vettä tai kosteutta saattaa päästä liitosten tai läpivientien kautta katon yläpohjaan. Toimiva ja ehjä aluskate on pulpettikaton rakenteen kannalta yksi oleellisimpia osia.

Vuotavan pulpettikaton korjaus ja paikkaus tulee hoitaa välittömästi

Vuotava pulpettikatto kertoo välittömästä ongelmasta. Kattoremontti Pro on aina apua, kun rakennuksen vesikate on altistunut riskitekijöille ja yllättäviä vaurioita tapahtuu. Toisinaan pulpettikaton huolto, korjaus tai paikkaus on tinkimättä välttämättömyys.

Kattoremontti Pro on korjauksen ja paikkauksen vahva osaaja. Osa ammattitaitoamme on korjata ja paikata vauriot nopeasti. Hoidamme kattokorjaukset laadukkaasti ja ammattitaidolla kaikkiin rakennuksiin ja kattomateriaaleihin. Teemme vuotokorjaukset ja olemme aina valmiina auttamaan. Kattotöiden yhteydessä tarkastamme katon yleiskunnon varmistaaksemme, ettei katolta löydy yllättäviä ongelmia. Katon hyvinvointi on meille kunnia asia.

Jos vahinkoja, vikoja tai muuta korjaustarvetta esiintyy pulpettikaton tai muiden kattoprofiilien kohdalla, ota aikailematta yhteys ammattilaiseen. Kattoremontti Pro hoitaa paikalle kattotöiden spesialistin, joka tutustuu pulpettikaton korjaustarpeisiin. Käynnin perusteella laadimme kiinteähintaisen ja kilpailukykyisen tarjouksen töiden kokonaisuudesta.

Kattoremontti Pro hoitaa korjauksen eikä asiakkaan tarvitse huolehtia mistään. Pulpettikaton korjaus sisältää korjauksen sekä sen yhteydessä vaadittavat työkalut ja materiaalit sekä tietenkin aina säntillisen loppusiivouksen.

Teemme niin isoja remontteja kuin pienempiä pulpettikaton korjaustöitä. Jos pulpettikatto vuotaa, on ratkaisu luonnollisesti pulpettikaton korjaus tai paikkaus. Kattoremontti Pron pääasia on pulpettikattojen hyvinvointi. Teemme muun muassa erilaisia vesikatteen ja aluskatteiden korjaustöitä, rikkoutuneiden kattotiilien vaihtoja, irronneiden peltilistojen korjauksia sekä muita peltitöitä. Lisäksi hoidamme irronneiden lumiesteiden ja muiden kattotuotteiden kiinnityksiä, läpivientien paikkauksia, tuuletusputkien korjauksia, vesikaatojen korjauksia sekä muiden katon korjaustöitä kohteesta riippuen.

Pulpettikaton hinta on osiensa summa

Pulpettikaton hinta ei tietenkään ole kiinteä kulu, vaan se määräytyy kohteen mukaan. Pulpettikaton hinta on osiensa summa. Se riippuu kattomateriaalista, pulpettikaton pinta-alasta ja asennustyön kustannuksista. Pulpettikaton hinta riippuu myös siitä, onko kyseessä kattoremontti vai täysin uusi katto. Lisäksi remontin yhteydessä voidaan joutua uusimaan myös kattorakenteita. Uuden pulpettikaton kohdalla kattorakenteet lukeutuvat rakennuskustannuksiin.

Pulpettikaton hinta vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä uusi rakennuskohde vai remontoitava pulpettikatto. Uuden pulpettikaton kohdalla aluskatteet ja muut rakennustoimenpiteet kuuluvat työn hintaan. Sen sijaan saneerauskohteen kanssa tulee ottaa huomioon vanhan katon kattorakenteet. Pulpettikaton hinta elää kattomateriaalin mukaan. Sijoittamalla takaa, että katto on ammattitaidolla asennettu.

Suurin osa kattoremontin hinnasta määräytyy pinta-alan mukaan. Pulpettikaton hinta asennettuna on toki suurempi kuin itse asennettuna, mutta laadukkaan lopputuloksen vuoksi on suositeltavaa palkata Kattoremontti Pron kaltainen ammattilainen. Kun työn tilaa ammattilaiselta, on pulpettikatto asennettu oikein. Pulpettikaton hinta ammattilaisen asentamana maksaa itseään takaisin pitkäikäisyydellään ja asumismukavuudellaan.

Pulpettikatto tulee suoraa harjakattoa yleisesti ottaen kalliimmaksi, sillä pulpettikaton kantavat rakenteet ovat harjakaton rakenteita kalliimpia. Pulpettikaton tekeminen on työlästä, mutta helpotusta saa palkkaamalla työhön ammattilaisen joko avuksi tai hoitamaan työn kokonaisuudessaan. Kattoremontti Pro rakentaa pulpettikaton vuosien kokemuksella.

Kattoturvatuotteet ja lumiesteet pulpettikatolle oikein asennettuna

Kattoturvatuotteet ja niiden asennus ovat olennainen osa katon kokonaisuutta. Kattoturvatuotteiden avulla varmistetaan sekä katolla liikkuvien että alhaalla katon läheisyydessä liikkuvien turvallisuus. On hyvä muistaa, että vastuu kattoturvallisuuden laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista on aina kiinteistön omistajalla.

Tärkeimpiä kattoturvatuotteita ovat nousu- ja päätytikkaat, lapetikkaat katolla, kattosillat ja turvavaljaiden kiinnityspaikat, turva-askelmat ja seisontatuet sekä lumiesteet. Nousutikkaat takaavat kattotyöntekijälle turvallisen nousun ja laskun katolla tapahtuvan huoltotyön yhteydessä. Päätytikkaiden kautta on päästävä nopeasti poistumaan esimerkiksi tulipalotilanteissa. Kestävät ja luistamattomat lapetikkaat katolla sekä asennetut kattosillat varmistavat turvallisen liikkumisen katolla huoltotöiden aikana. Katolla on oltava myös turvavaljaiden kiinnittämiseksi riittävän vahvat kiinnityskohdat. Katon turvatuotteista ei sovi tinkiä.

Kattoremontti Pron ammattilaiset varustavat katon asianmukaisilla kattoturvatuotteilla. Päivitämme kattoturvallisuuden kattoremontin yhteydessä, mutta kattoturvatuotteiden kuntoa on seurattava myös säännöllisesti esimerkiksi vuosittaisen kuntotarkastuksen ja kattohuollon yhteydessä.

Omakotitalon, kiinteistön tai rakennuksen katolla on pystyttävä suoriutumaan vaadittavista huolto- ja asennustöistä. Tavallisimpia näistä ovat esimerkiksi nuohous, antenniasennukset, ilmastointilaitteiden asennukset, korjaukset ja huollot, aurinkopaneelien asennukset ja huollot, savupiipun ja ilmastokanavien huolto, katon vuosittainen tarkastus ja huolto, lumen ja jään pudotus, sadevesijärjestelmien tarkastus ja huolto sekä itse kattoturvatuotteiden kunnon seuraaminen ja huolto. Katolla voi siis olla yllättävänkin paljon liikennettä. Tätä ei aina tule huomioineeksi kattoa suunniteltaessa.

Katoilla työskentelevät ammattilaiset ymmärtävät kattoturvatuotteiden merkityksen. Lisäksi Kattoremontti Pron osaajat ovat tietoisia rakennusmääräysten vaatimuksista myös työturvallisuuden osalta. Kiinteistön katon kattoturvatuotteiden kuntoa ja riittävyyttä kannattaa ryhtyä arvioimaan yhdessä alan ammattilaisen kanssa. Kattoremontti Pro osaa arvioida katon turvatuotteita ja mahdollista päivitystarvetta. Yhdessä löydämme kaikille kiinteistölle parhaiten soveltuvan ratkaisun.

Kattoturvatuotteet poikkeavat hieman kattomateriaalien mukaan sekä käytettävän materiaalin että asennuksen osalta. Eri kattomateriaaleille on käytössä kyseiseen katemateriaaliin parhaiten soveltuvat turvalaitteet ja niiden kanssa käytettävät kiinnitystarvikkeet. Ammattilainen osaa neuvoa näiden kanssa. Myös asennus erilaiseen vesikatteeseen vaatii aina asiantuntemusta, jotta turvatuotteiden asennus tulee riittävän laadukkaasti ja tukevasti tehty. Samalla asennuksessa on varmistettava se, ettei alla oleva kattomateriaali vahingoitu asennuksessa.

Runsasluminen talvi aiheuttaa vaaratekijöitä etenkin räystäiden alapuolella. Painavat lumi- ja jäämassat saattavat hallitsemattomasti pudota katolta. Pulpettikatto ei ole poikkeus, vaikka siinä onkin vain yksi lape ja kattokulmakin tavallisesti loiva. Pulpettikatolle asennettavien lumiesteiden avulla pystytään kuitenkin turvaamaan kiinteistön ja muun irtaimen omaisuuden turvallisuus, mutta tärkeimpänä on alueella liikkuvien henkilöiden turvallisuus. Lumimassat saattavat myös vahingoittaa lappeella sijaitsevia läpivientejä ja kattoikkunoita, mutta lumiesteen avulla tämäkin riski voidaan välttää, kun lumieste asennetaan läpiviennin yläpuolelle.

Jokaiselle kattomateriaalille löytyy omat lumiesteiden kannakkeet, jotka asennetaan katolle. Tiilikaton lumiesteet vaativat katteen alapuolelle ruodelaudoituksen yhteyteen asennettavat ylimääräiset ruodepuut. Muille kattomateriaaleille lumiesteiden asentaminen käy hieman vaivattomammin. Suositeltavaa on asentaa lumiesteet ainakin talon kulkuväylien yläpuolelle, jotta henkilövahingoilta vältytään. Asennus toteutetaan mahdollisimman lähelle räystästä, jotta kuormitus saadaan kohdistettua kannatteleviin rakenteisiin.

Kattoremontti Pron asentamat kestävät ja pitkäikäiset lumiesteet soveltuvat kaikille kattotyypeille ja mahdollistavat turvallisen liikkumisen kiinteistöjen läheisyydessä suojaten vaaratilanteilta, joita katolta putoava lumi ja jää muutoin aiheuttaisivat ihmisille ja omaisuudelle. Lisäksi lumiesteet suojaavat katolla sijaitsevia rakenteita ja kattoturvatuotteita, kuten sadevesikouruja tai lapetikkaita.

Lumenpudotus ja jääpuikkojen poistaminen pulpettikatolta kannattaa jättää ammattilaiselle

Lumenpudotus, lumityöt ja jääpuikkojen poistaminen tarvitsevat asiantuntevan tekijän. Kattoremontti Pro huolehtii kaikista kiinteistöjen lumitöistä turvallisesti, asiantuntevasti ja tehokkaasti. Pulpettikatolla oleva lumi voi pudotessaan vaarantaa asuinkiinteistön turvallisuuden, eikä se ole ongelmaton myöskään kattomateriaalille. Kattoremontti Pron palveluilla pulpettikatto kestää eikä vaaratilanteita pihalla synny. Älä turhaan mene pulpettikatolle, me hoidamme kunnostuksen, huollon sekä korjauksen ja lumenpudotuksen puolestasi!

Varomaton pulpettikaton lumenluonti voi naarmuttaa pulpettikattoa ja vesikatetta. Kattoremontti Pron tekemänä lumenpudotus ja jääpuikkojen poistaminen on turvallista pulpettikatolle ja edullista rakennuksen omistajalle.  Palveluihimme kuuluvat muun muassa lumenpudotus omakotitalon, rivitalon ja kerrostalon katolta, jään pudotus ja sulatus höyryttämällä pulpettikatolta ja ränneistä sekä lumiesteiden asennukset.

Kattoremontti Pro työskentelee pulpettikatolla lumenpudotus- sekä jäänpudotustöissä putoamissuojaimia käyttäen ja aina vähintään työpareittain. Puomitamme katutasossa lumenpudotusalueen ja tiedotamme rakennuksessa liikkuvia henkilöitä. Laitamme näkyville myös asianmukaiset varoituskyltit. Lumen- ja jäänpudotusaluetta sekä muiden alueella liikkuvien turvallisuutta valvoo katutasossa lumenpudotuksen valvontahenkilö. Lumenpudotushenkilöiden määrä ja työturvallisuusasiat määritellään erikseen jokaisen kohteen mukaan.

Työntekijämme tekevät lumenpudotuksen ohella katolla käydessään katon yleisilmeen tarkistuksen ja ilmoittavat havainnoistaan asiakkaalle, mikäli katon rakenteissa ilmenee ongelmia. Teemme luonnollisesti myös tarjouksen tarvittavista korjauksista ja muista huoltotöistä. Pulpettikaton kunto kannattaa tarkastaa säännöllisesti vuosittain vesikatteen pitkän käyttöiän ja parhaan mahdollisen toimivuuden turvaamiseksi. Jätä kattotyöt Kattoremontti Pron huoleksi. Hoidamme huolto- ja korjaustyöt vankalla ammattitaidolla.

Kattoremontti Pro tekee myös muut lumityöt varmasti ja nopeasti. Hoidamme tehokkaasti lumityöt käsin ja auraamalla. Palveluihimme kuuluvat myös hiekoitus ja liukkauden esto sekä pihakaivojen ja tierumpujen sulatus höyryllä.

Kattoremontti Pron tekemänä lumenpudotukset ja lumityöt hoidetaan tehokkaasti ja turvallisesti sekä luontevasti ammattitaidolla: laadukkaasti ja nopeasti. Lumenpudotus katolta on kiinteistöjen tärkeimpiä vuosittaisia huoltotöitä. Se kannattaa hoitaa ajoissa, sillä katolle kasautunut lumi ja jää aiheuttavat vaaratilanteita ihmisille. Lisäksi ne voivat vaurioittaa kattoa. Lumenpudotus ja jääpuikkojen poistaminen pulpettikatolta on syytä tehdä, mutta se kannattaa jättää ammattilaisten huoleksi. Lumenpudotus on työtä, joka vaatii osaamista ja oikeat välineet.