Yläpohjan kosteusvaurio ‒ onko yläpohja homeessa? Anna kattoalan ammattilaisen tarkastaa kattosi kunto

Katon yläpohja käsittää yleisesti ottaen vesikatteen alapinnan sekä kiinteistön ylimmän kerroksen väliin jäävän tilan. Yläpohja on monessa tapauksessa altis kosteusvaurioiden syntymiselle. Yläpohjan kosteusvaurio saattaakin syntyä monesta eri syystä, eikä oikea syy selviä kuin perusteellisen tarkastuksen avulla. Yläpohjan kosteusvauriota ei useinkaan tule havainneeksi ennen kuin ikävä yllätys osoittaa selviä esiintymismerkkejä. Yleisiä merkkejä mahdollisista kosteusvaurioiden syntymisestä ovat esimerkiksi rakennuksen sisäkatossa näkyvät tummat kosteusläikät ja lahovauriot ullakolla. Millaisista merkeistä sitten voi erityisesti tunnistaa, että katon kosteusongelmat paikantuvat eritoten katon yläpohjaan, ja katolla saattaa olla yläpohja homeessa? Yläpohjan näkyviin kosteusvaurioihin voi liittyä erilaisia tuntomerkkejä. Jos huomaat aluslaudoituksessa tummia pilkkuja, ruodelaudoituksessa hometta ja kattotuoleissa valumajälkiä, on korkea aika hälyttää kattoalan osaajat paikalle. Me Kattoremontti Prolla tiedämme pitkän ammattikokemuksemme kautta, kuinka edetä katon yläpohjan ongelmien kanssa ja kuinka korjata mahdollisten kosteusvaurioiden aiheuttamat vahingot kuntoon nopeasti ja turvallisesti.

Riski kosteusvaurioiden suhteen kasvaa huomattavasti silloin, kun katon säännöllinen huolto ja tarkistus ovat jostakin syystä unohtuneet. On täysin ymmärrettävää, että katon yleiskuntoa ei välttämättä tule miettineeksi arjen juoksussa. Katon kuntoon liittyviä seikkoja tulee ajatelleeksi usein vasta silloin, kun kunnossa näkyy huolestuttavia merkkejä. Vaikka katon vesikate näyttäisikin olevan moitteettomassa kunnossa, se ei välttämättä kerro vielä mitään katon kokonaiskunnosta. Tämän vuoksi on hyvin suositeltavaa pitää huolta katon säännöllisistä vuositarkastuksista ja huolloista, jotta syntymäisillään olevat ongelmat pystyttäisiin kartoittamaan mahdollisimman pian. Kun kattosi kunto mietityttää, kannattaa ottaa yhteys viipymättä Kattoremontti Prohon, joka tarkastaa kattosi perusteellisesti ja osaa antaa luotettavan arvion kattosi yläpohjan tilanteesta.

Katon yläpohjan kunnossa pitäminen takaa katon ja rakennuksen hyvinvoinnin. Kun kutsut meidät paikalle, tarkistamme joka kerralla kattosi kunnon silmämääräisesti, vaikka saapuisimme suorittamaan vain pienempäänkin huoltotehtävää. Näin voit olla aina varma siitä, että saat ajankohtaista ja asianmukaista palvelua. Meidän kauttamme löydät joustavat rahoitusmahdollisuudet, joihin pääset tutustumaan kätevästi www-sivujemme kautta. Ethän unohda myöskään kotitalousvähennyksen mahdollisuutta silloin, kun teetät kattotyösi alan ammattilaisella.

Yläpohjan kosteusvaurio

Yläpohjan kosteusvaurioiden syynä moninaiset ongelmat: korjauta kattosi mahdollisimman pian ongelmien havaitsemisen jälkeen

Vuotava katto saattaa olla paljon laajempi ongelma, kuin yleisesti tiedetäänkään. Koska vuodot saattavat johtua moninaisista syistä, on asukkaan vaikea jäljittää kosteusvaurioiden alkuperää. Yleensä kosteusvaurioiden laajuus ja syyt selviävät silloin, kun kattoalan ammattilainen tarkistaa katon kunnon ja tekee tarvittavat arviot ongelman levinneisyydestä, vakavuudesta ja korjaustoimenpiteistä. Tarkistamme aina katon harjasta alimpiin kattorakenteisiin asti, ja kosteusvaurioiden syitä etsiessämme tutkimme luonnollisesti myös esimerkiksi kattoläpiviennit ja savupiipun seudun. Kattoremontti Pro on arvostettu alansa kattokonkari, jolla kosteusvaurioiden korjaaminen kuuluu kiinteästi työnkuvaan. Kattosi on ennen kaikkea hyvissä käsissä, kun luotat Kattoremontti Prohon.

Yleisimmät syyt katon yläpohjaan syntyvälle kosteusvauriolle ovat esimerkiksi vuotavat kattoläpiviennit, puuttuva aluskate ja kondenssivesivuodot, yläpohjan puutteellinen tuuletus ja yläpohjan puutteellinen eristys. Näiden syiden lisäksi myös vesikate voi olla mahdollisesti vaurioitunut, ja yhdessä puutteellisen tuuletuksen kanssa se voi aiheuttaa ikäviä ongelmia katon yläpohjaan. Läpiviennit ovat yksi yleisimmistä kosteusvaurioiden aiheuttajista. Huonosti tai liian harvoin hoidettuna ja huollettuna läpiviennit ovat alttiita kosteus- ja vesivuodoille. Näin voi käydä niin kattoikkunan, kattokuvun, savupiipun tai kattoluukun kanssa. Myös ilmanvaihtoputket ja katon sisätaitteet ovat alttiita kosteusvaurioiden syntymiselle.

Ehkä vakavin ja merkittävin kosteusvaurioiden aiheuttaja on puuttuva tai hajonnut aluskate. On yleistä ajatella, että katon vedenpitävyyden ja rakenteiden kuivuuden kannalta tärkein rooli on vesikatteella ja sen ehjyydellä. Aluskate kuitenkin toimittaa katon varsinaisen ”supersankarin” viitan virkaa, sillä sen tehtävänä on estää niin vesikatteesta valuvan ylimääräisen veden pääsy rakenteisiin kuin myös rakennuksen sisältä päin nousevan kosteuden tiivistyminen rakenteisiin. Näin toimien aluskate estää myös veden tippumisen takaisin sisätiloihin, sillä muussa tapauksessa eli aluskatteen puuttuessa tai ollessa rikkinäinen alhaalta noussut kosteus kondensoituu ja tippuu esimerkiksi eristeisiin aiheuttaen villojen kastumisen ja pahimmillaan homehtumisen. Toimiva, hyväkuntoinen ja laadukkaasti asennettu aluskate pelastaa katon siis monelta vakavalta ongelmalta. Aluskatteeseen ja veden kondensoitumiseen liittyviä ongelmia esiintyy erityisesti tiili- ja peltikattoisissa rakennuksissa, sillä pelti- ja tiilikatteen pinnat ovat yleensä viileitä. Tällöin jo pelkästään sisätiloista nouseva lämmin ilma saattaa muodostaa runsaasti kosteutta kylmien vesikatteiden alapintaan, mikäli sisä- ja ulkolämpötilojen eroavat toisistaan jonkin verran, eikä yläpohjan eristystä ole hoidettu asianmukaisesti. Aluskatteen ensiluokkaisesta laadusta ei missään nimessä kannata pihistellä, ellei halua maksaa myöhemmin kalliita oppirahoja. Kattoremontti Pro asentaa katollesi tarvittaessa uuden aluskatteen, tai vastaavasti korjaa tai paikkaa vanhemman, mutta vielä pääosin toimivan aluskatteen uudelleen toimivaksi.

Aluskate-materiaalin hyvälaatuisuuden ja oikein asentamisen merkityksellisyys korostuu myös läpivientien kohdalla. Aluskate on nimittäin osattava tiivistää läpivientien, kuten kattoikkunan alueelta niin, että se ei pääse vuotamaan läpiviennin saumojen kohdalta. Taitamaton asentaja ei välttämättä tule edes ajatelleeksi kattoläpivientien tärkeää roolia aluskatteen asennuksessa. Aluskate tulee huolehtia erittäin tarkasti läpivientien kohdalle hellävaraisesti myös niin, että se ei vahingoitu. Revennyt tai kauttaaltaan reikiä täyteen tullut aluskate ei enää palvele ketään. Aluskatteen kunnon suhteen tulee huomioida myös sen ikä: liian vanha, monta kertaa paikkailtu tai hapertunut aluskate ei pysty suojelemaan kattoa loputtomiin kosteudelta, vedeltä ja lialta. Me Kattoremontti Prolla vaihdamme ja uusimme välttävässä kunnossa olevan aluskatteen tuossa tuokiossa.

Aluskatteen puuttuminen kokonaan on myös jokseenkin yleistä vanhemmissa asuinrakennuksissa. Kiistämätön tosiasia on kuitenkin se, että nykyaikana aluskatteen tarve on täysin erilainen kuin se oli esimerkiksi vielä 30 ‒ 40 vuotta sitten. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että kosteusrasitus asuintiloissa ja rakennuksissa on viime aikoina kasvanut huomattavasti, sillä asukkaat käyvät suihkussa ja käyttävät vettä paljon enemmän verrattuna vuosikymmenten takaisiin aikoihin. Lisäksi ilmastonmuutos tuo vääjäämättä mukanaan kosteamman ilmanlaadun, ja tämä kasvattaa katon rakenteiden rasitusta. Ilmanvaihto vanhemmissa rakennuksissa jää usein liian heikoksi kasvavaan veden kulutukseen ja ilmaston nykyiseen kosteuteen nähden. Jos olet epätietoinen siitä, sisältääkö kattosi aluskatetta tai aluskatteen nykyisestä kunnosta, on suositeltavaa ottaa yhteys Kattoremontti Prohon.

Yläpohjan puutteellinen tuuletus aiheuttaa monenlaisia ongelmia, joista kosteus- ja lahovauriot ovat yleisempiä ja vakavimpia. Kun tuuletus on oikein järjestetty ja toimii moitteetta, kuivuvat pienet ja satunnaiset vuodot ja kosteus katteelta ongelmitta. Poikkeuksen muodostaa eristeisiin asti valunut vuoto ja kosteus. Toimivan aluskatteen merkitys korostuu kuitenkin tässäkin tapauksessa, sillä vaikka tuuletus toimisi katon yläpohjassa hyvin, ei laajamittainen kosteusrasitus poistu pelkästään tuuletuksen voimin. Tuuletus on joka tapauksessa oleellinen osa katon yläpohjan toimivuutta. On täysin rakennuksen ja katon mallista sekä tyylistä riippuvaista, miten tuuletus katon yläpohjaa silmällä pitäen asennetaan. Kattoremontti Pro osaa kertoa sinulle suorittamansa täydellisen kattotarkastuksen jälkeen juuri sinun katollesi sopivat yläpohjan tuuletusmekanismit. Kun katon tuulettuvuudesta huolehditaan, on hyvin yleisenä tapana asentaa harjakattoisen rakennuksen molempiin päätyihin tuuletusaukot. Kattoremontti Pro asentaa tuuletusaukkoihin myös asianmukaiset tuuletusritilät. Yläpohjan tulisi saada tuulettua myös vesikatteen ja seinän väliin jäävän raon kautta ja myös räystäslautojen välistä. Räystäslautojen rakoihin jäävän tilan pitäisi näin tuulettaa vesikatteen ja aluskatteen välistä tilaa. Jos tuuletusaukoista on ”vaarana” muodostua liian suuria, on toimivana käytäntönä asentaa tuuletusaukkojen peitoksi esimerkiksi verkkoa, joka estää muun muassa pikkulintujen pääsyn tilaan. Tuuletusaukkoja verkolla tai muulla pieneläimiltä suojaavalla materiaalilla peitettäessä on kuitenkin aiheellista muistaa, että suojausmateriaali on hyvä puhdistaa aika ajoin. Riittävä puhdistusväli on usein katon kevät- ja syksyhuoltojen yhteydessä. Näin turvataan raikkaan ilman esteetön pääsy katon yläpohjaan, jolloin tuuletus toimii tarkoituksensa mukaisesti.

Kutsu paikalle Kattoremontti Pro, kun olet epävarma kattosi yläpohjaan liittyvästä tuuletuksesta. Me otamme asiasta selvää ja hoidamme katollesi ensiluokkaisesti toimivan ilmanvaihdon. Lisäksi osaamme kartoittaa, millainen ilmanvaihtoon ja tuuletukseen liittyvä tekniikka toimii juuri sinun kattoasi silmällä pitäen. Harjakattoiseen taloon toimiva tuuletustekniikka on erilainen, kuin esimerkiksi tasakattoisen rakennuksen yläpohjan tuulettava tekniikka.

Katon yläpohjan ikäville kosteusvaurioille altistaa myös yläpohjan puutteellinen eristys. Erilaiset rakennukset tarvitsevat erityyppisiä eristeitä, ja eristeiden on oltava rakennuksen ja yläpohjan malliin sopiva. Eristeiden materiaalin on sovelluttava täydellisesti yläpohjan malliin. Eristeitä asennettaessa on oltava myös valppaana, jotta eristeet eivät tukkisi tarpeettomasti olemassa olevien tuuletusteiden reittejä. Tämä vaatii luonnollisestikin asentajan asiantuntemusta ja vakaita otteita. Kun annat Kattoremontti Pron ammattilaisen asentaa eristeet puolestasi, voit aina luottaa siihen, että kiinteistösi on varmasti ensiluokkaisesti eristetty.

Vaurioitunut vesikate on syy, miksi katteelta valuu vesi alas rakenteisiin. Toisaalta pelti- ja tiilikate päästävät joskus vettä lävitseen. Toimiva aluskate pitää tällöin vuodot kurissa. Me vaihdamme kattoosi tarvittaessa uuden vesikatteen tai korjaamme jo syntyneet vauriot luotettavalla tekniikalla.

Säännöllisillä tarkastuksilla ennaltaehkäistään ongelmia ja pidetään asuinolosuhteet rakennukselle ja terveydelle suotuisina

Säännölliset kattotarkastukset ovat halpa henkivakuutus niin katolle, rakennukselle ja omalle terveydellesi. Jos viimeisimmästä kattotarkastuksesta on vierähtänyt tuntuvasti aikaa, on erittäin suositeltavaa ottaa yhteyttä Kattoremontti Prohon ja varata aika perusteellista kattotarkastusta varten. Tarkistuksemme aikana tutkimme aina katon yläpohjan, vesikatteen ja katon rakenteet mahdollisten vuotojen varalta. Kuuntelemme myös aina asiakkaidemme toiveita katon tarkistukseen liittyen, ja syvennymme toiveiden mukaisesti tiettyyn katto-ongelmaan, mikäli sellainen on tiedossa.

Kattoremontti Pro suorittaa kattosi huoltotoimenpiteet aina täsmällisesti ja vakaalla ammattirutiinilla. Huoltotoimenpiteiden ajankohta on hyvä sijoittaa kalenteriin tapahtuvaksi syksyisin ja keväisin, jolloin katon kuntoa on helpointa kartoittaa menneen vuodenajan jäljiltä. Tällöin katto myös valmistellaan tulevan vuodenajan haasteita silmällä pitäen. Voit kysyä meiltä lisää siitä, mitä kattohuoltotoimenpiteet pitävät sisällään. Vastaamme aina mielellämme mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin!

Kattoremontti Pro korjaa, vaihtaa ja huoltaa kattosi ongelmat monipuolisesti ja tehokkaasti

Kattoremontti Pro on alansa vankkumattomana ammattilaisena tottunut havaitsemaan ja korjaamaan mitä erilaisimpiin kohteisiin syntyneitä kosteusvaurioita. Me suoritamme katon tarkastuksen aina perusteellisesti ja huomaamme kosteusvaurioihin johtaneet syyt. Harjaantunut silmämme ja horjumaton keskittymiskykymme tunnistaa kosteusvauriot nopeasti, myös silloin, kun riski on vielä pieni. Kosteusvaurioihin johtavia syitä on monia, ja on tärkeää selvittää, tuleeko esimerkiksi eristeet vaihtaa uusiin kokonaan vai riittääkö välikaton tuuletusta parantavat keinot turvaamaan kattosi. Kattoremontti Pro vaihtaa villat uusiin ja uusii rakennuksen tuuletuksen katon ja kiinteistön rakenteita kunnioittaen.

Kauttamme löydät myös muut monipuoliset kattopalvelumme. Voit tilata meiltä niin kattohuollot kuin kattoturvallisuutta kohentavat kattoturvatuotteet. Asennamme ja korjaamme katollesi läpiviennit ja toimitamme aurinkopaneelit asiantuntevan palvelun kera. Meiltä saat myös ensiluokkaiset peltisepäntyöt ja savupiipun toimivuuden kannalta korkeatasoiset tuotteet ja palvelut. Kattoremontti Prolla on tarjota kaikki kattosi erinomaista kuntoa tukevat eväät!