Tiilikaton aluskatteen korjaus nyt Kattoremontti Prolta kohteeseen kuin kohteeseen: pidäthän huolta kattosi hyvinvoinnista ja panostat toimivaan aluskatteeseen

Tiilikate on Suomessa erittäin suureen suosioon noussut katetyyppi, eikä suosion syitä voikaan ihmetellä, onhan tiili materiaalina kiitettävästi erilaisia säätiloja kestävä, ja samalla myös näyttävä ja kaunis kate-elementti. Tiilikate on asianmukaisesti huollettuna hyvin pitkäikäinen, ja tiilikatteen materiaalin puolesta puhuu myös sen ekologisuus ja hengittävyys. On kuitenkin totta, että tiilikate tarvitsee alleen toimivan aluskatteen, sillä tiilikate ei ole suunniteltu täysin vedenpitäväksi. Tiilikaton aluskatteen korjaus onkin elintärkeää katon ja koko rakennuksen kunnon kannalta, mikäli aluskatteessa on jostain syystä havaittu vaurioita tai vuotovahinkoja. Kattoremontti Pro on alansa johtavana ammattilaisena rutinoitunut niin asentamaan ja korjaamaan, kuin paikkaamaan ja vaihtamaan aluskatteita erilaisille kattotyypeille. Olemme kohdanneet pitkän kokemuksemme aikana monenlaisia tiilikatteita erilaisine aluskatteen korjaus- ja asennustarpeineen, joten osaamme vastata vahvalla ammattitaidollamme haastavampienkin kohteiden kutsuun.

Tiilikaton suhteen ei ole aina välttämättä edes selvää, onko katteen alle sijoitettu aluskatetta, varsinkin, jos kyseessä on jo huomattavasti vanhempi rakennus, jonka kattohuollot ovat jääneet jostain syystä unholaan. Aluskate on kuitenkin katon merkittävin osa, kun kyseessä on tiilikatto tai peltikatto, sillä aluskatteen tehtävänä on pitää katon ja rakennuksen rakenteet kuivina. Kastuessaan rakenteet altistuvat kosteus- ja lahovaurioille, joista voi seurata vakavampiakin home- ja sisäilmaongelmia, puhumattakaan rakenteiden rapistumisesta ja rakenteellisesta heikkenemisestä. Aluskatteen korjaus tiilikatosta on välttämätön toimenpide, kun pyritään säilyttämään katon ja kiinteistön kunto ennallaan. Me Kattoremontti Prolta huollamme ja korjaamme aluskatteesi priimakuntoon, eikä sinun tarvitse enää kantaa huolta kattorakenteiden toimivuudesta ja turvallisuudesta.

Kattoremontti Pron tarkistuskäynnin tilatessasi voit luottaa vankkaan ammattiosaamiseemme ja laajaan tietotaitoomme. Me tarkistamme aina koko kattosi kunnon silmämääräisesti, vaikka tulisimme suorittamaan vain pienempääkin huoltotoimenpidettä. Kauttamme voit hakea joustavaa rahoitusmahdollisuutta, josta löydät lisätietoa kätevästi www-sivujemme kautta. Ethän unohda myöskään kotitalousvähennyksen mahdollisuutta, kun teetät kattotyösi ammattilaisella.

Tiilikaton aluskatteen korjaus

Tiilikaton aluskatteen uusiminen kannattaa hoitaa kattoalan pätevöityneellä ammattilaisella

Tiilikaton aluskatteen uusiminen on toimenpide, joka kannattaa luottaa kattoalan ammattilaisen käsiin. Aluskatteen asennus ja uusiminen sisältävät esimerkiksi lukuisia työvaiheita, joissa korostuu vankan tietotaidon merkitys: aluskatetta uusiessa on muun muassa kiinnitettävä huomiota oikeisiin työvälineisiin- ja tekniikoihin. Vääränlaiset välineet tai välttävä tekniikka uutta aluskatetta asennettaessa saattavat nimittäin kostautua hyvinkin pian mittavien lisäkustannusten muodossa. Mikäli aluskate tulee huonosti tai väärin asennetuksi tai se vaurioituu asennustöiden lomassa, kasvavat luonnollisesti yleensä kustannuksetkin, puhumattakaan tuhlatusta ajasta ja turvallisuusnäkökohtien laiminlyönnistä. Aluskatteen oikeaoppisesta asentamisesta, materiaalien laadusta ja työturvallisuudesta ei missään nimessä kannata tinkiä, kun haluaa kestävän ja pettämättömän lopputuloksen. Kattoremontti Pro on olemassa juuri sinua ja kattoasi varten, joten yhteydenoton suhteen ei kannata turhia viivytellä.

Suomalaisissa ja ylipäätään pohjoismaalaisissa ilmasto-olosuhteissa aluskatteen merkitys on suuri, sillä sää- ja lämpötilojen vaihdellessa radikaalisti eri vuodenaikojen kuluessa joutuvat katon rakenteet äärimmäiseen kestävyystestiin. Aluskatteen rooli erityisesti pelti- ja tiilikatteisissa rakennuksissa on suuri, sillä pelti- ja/tai tiilikate saattaa raivokkaammalla myrskyllä päästää vettä aluskatteeseen asti. Samoin voi käydä lumen ja jään kanssa, kun lämpötilojen vaihtelut kurittavat vesikatetta. Aluskatteissa ja niiden laadussa on eroja, ja tiilikatolle sopivat aluskatteet saattavat tottumattomalle aiheuttaa päänvaivaa. Millainen aluskate olisi sopiva juuri sinun tiilikatollesi? Sopiva aluskate valikoituu monen eri seikan tuloksena. Aluskatteen sopivuuteen vaikuttavat muun muassa vesikate, kohteen erityisvaatimukset sekä katon malli. Aluskatteen tarkat kriteerit tarkentuvat aina katon perusteellisen tarkistuksen jälkeen. Me Kattoremontti Prolla olemme alan ammattilaisia, ja osaamme valita täydellisen aluskatteen katolle kuin katolle.

Aluskate asennetaan tiilikatolla niin, että se asettuu ylempänä sijaitsevan vesikatteen ja alapuolelle jäävien lämpöeristeiden väliin. Tiilikatteen aluskatteen uusiminen edellyttää aina vesikatteen purkamista pois tieltä. Ennen varsinaisten asennustöiden aloittamista Kattoremontti Pro tekee katolle aina ammattimaisen säävarauksen, jonka avulla huomioimme vaihtuvien säätilojen riskin katon ja kiinteistön rakenteisiin nähden, sillä avonainen ja osittain purettu katto on luonnollisesti aina altis kosteudelle ja vedelle. Kun aloitamme työt, puramme vesikatteen eli tiilet aluskatteen tieltä pois. Vesikatteen ja aluskatteen ikä ja kunto eivät välttämättä kulje käsi kädessä, sillä jos vesi- ja aluskate ovat esimerkiksi asennettu jostain syystä eri aikaan tai jompaakumpaa on uusittu eri ajankohtana, saattaa kummankin katteen kunto erota toisistaan radikaalistikin. Mikäli katon tiilikate on vielä hyvässä kunnossa, ajan mittaan hyvin huollettu ja/tai se ei ole vielä järin vanha, voimme käyttää tiilet uudelleen uuden aluskatteen päälle, mikäli asiakas näin toivoo. Tällöin puramme tiilet erityisen huolellisesti sivuun, jotta ne säilyvät edelleen käyttökelpoisina. Jos vanha tiilikate sen sijaan on ajan mittaan kärsinyt, tiilet ovat lohkeilleet useista paikoista tai kuluneet paikoittain murenemispisteeseen asti, kannattaa vanhan tiilikatteen suhteen harkita uuden katteen mahdollisuutta. Uusi vesikate on huomattavasti huokeampaa asentaa samaan aikaan kuin uusi aluskatekin, sillä lyhyen ajan kuten muutaman vuoden sisään asennettava uusi tiilikate tulee kustannuksiltaan kalliimmaksi kuin kerralla kuntoon laitettaessa. Kattoremontti Prolta saat aina markkinoiden laadukkaimmat kattotyöt, ja taatusti järkevään ja kuluttajaystävälliseen hintaan.

Tiilikatteen purkamisen jälkeen katon ruoteet ja tuuletusrimat puretaan myös alta pois, jotta saadaan vanha aluskate irrotettua ja poistettua paikoiltaan.  Uusittaessa aluskatetta se vaihdetaan pääsääntöisesti kokonaan uuteen, sillä osittainen korjaaminen tulee kysymykseen lähinnä niissä tapauksissa, jolloin aluskate ei ole vielä kovin vanha ja kulunut, sekä vauriokohdat ovat satunnaisia ja korjattavissa uusilla aluskatevuodilla. Uutta aluskatetta asennettaessa on huomio kiinnitettävä asennustekniikkaan ja tarkkoihin otteisiin. sillä asennettava aluskate ei missään nimessä saisi repeillä asennuksen aikana. Aluskatteen asennus toteutetaan yleensä vaakasuunnassa, ja asennus aloitetaan aina katon lappeen alaosasta. Aluskatteen ensimmäinen vuota asennetaan räystään vierustalle, ja tällä tavoin aluskatteen asennustyö jatkuu aina alhaalta ylös asti, kohti katon harjaa. Aluskatteen asennuksessa tarkkuus ja täsmällisyys korostuvat, sillä kate asennetaan vuota kerrallaan.

Vaakasuoraan katetta asennettaessa kate on aina limitettävä tehdasohjeiden ja valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Teknisesti aluskatteen limittäminen toimii niin, että kaksi aluskatevuotaa asennetaan osittain päällekkäin. Limityksessä ensin asennettu kaistale jää aina seuraavaksi asennettavan vuodan alle, jolloin vesivahinkojen riski eliminoituu. Limittäminen on hyvin tärkeä toimenpide aluskatteen vesitiiviyden ja asianmukaisen toimivuuden kannalta. Kun kate limitetään virheettömästi, valuu katolta juokseva vesi näiden saumakohtien ylitse, eikä jää mahdollisten saumojen väliin katolle. Kun ammattimainen kattotyöntekijä hoitaa aluskatteen asentamisen ja limittämisen, tulee myös aluskatteen limityksen leveys huomioiduksi takuuvarmasti. Limityksen leveys riippuu nimittäin aina tuotteesta, eikä noudata mitään yleismaailmallista kaavaa. Kattoremontti Pron ammattilaiset hoitavat aluskatteen aina lappeen alaosasta harjalle asti takuulla ensiluokkaisena työnä.

Kun aluskate on menestyksekkäästi asennettu ja limitetty, on se kiinnitettävä kattoon mahdollisimman pitävin ottein. Aluskate kiinnitetään tiilikatolla kattotuolien päälle vaakasuuntaisesti, ja aluskate on jätettävä löysäksi siinä määrin, että se pysyy kattotuolien välissä lievästi notkolla. Tämä mahdollistaa veden kulkeutumisen suoraan alas niin, että vesi ei pussitu tuuletusrimoihin. Aluskatteen kiinnittäminen itsessään edellyttää esimerkiksi isokantaisia huopanauloja tai vaihtoehtoisesti kiinnityshakasia. Kattoremontti Prolle on itsestäänselvyys, että käytettävät aluskate- ja kiinnitysmateriaalit ovat laadultaan markkinoiden huippuluokkaa ja testiolosuhteissa sekä pitkän kokemuksen kautta erinomaisiksi osoittautuneita. Kattoremontti Pro käyttää myös aina kattotöissään korkealuokkaista ammattivälineistöä, jotta työn laatu ja turvallisuus eivät kärsi missään vaiheessa.

Toimiva ilmanvaihto pitää kattorakenteet hyväkuntoisina pitäen kosteuden poissa ja säästäen näin rakenteet muun muassa lahovaurioilta ja homeelta. Kattoremontti Pro huolehtii aluskatteen uusimisen ohella automaattisesti kuntoon ilmanvaihtoon liittyvät seikat, jotta kattosi ja koko rakennuksesi säilyisi puitteiltaan ja rakenteiltaan hyväkuntoisina. Tiilikaton ilmanvaihto varmistetaan kattotuolien kohdalle asennettavilla tuuletusrimoilla, jolloin ilma pääsee vapaasti kiertämään aluskatteen ja vesikatteen välissä. Kun toimiva ilmanvaihto on tällä tavoin varmistettu, asennetaan kattoruoteet aluskatteen ja tuuletusrimojen päälle. Ruoteet asennetaan vaakasuuntaisesti kattoon nähden, ja niiden välit riippuu kattotiilistä. Tämän jälkeen tiilet asennetaan kattoruoteiden päälle. Aluskatteen uusimisen jälkeen pidämme huolta kaikesta mahdollisesta työssä kertyneestä rakennusjätteestä, joten voit olla täysin huoletta. Kattoremontti Pro hoitaa kattotyöt aina alusta loppuun asiakasystävällisenä avaimet käteen- palveluna, jolloin sinun ei asiakkaanamme tarvitse murehtia mistään: luovuta kattomurheesi siis Kattoremontti Pron harteille, ja kattosi kiittää.

Tiilikaton aluskatteen paikkaus on mahdollista, kun kyseessä ovat lievät vauriot pienillä alueilla

Tiilikaton aluskatteen paikkaus on mahdollista tietyissä tapauksissa, kun aluskate on suurimmaksi osaksi hyvässä kunnossa ja kohtuullisen uusi. Paikkaus tulee kysymykseen erityisesti silloin, kun aluskatteeseen on jostain syystä päässyt syntymään pieniä ja paikallisia reikiä. Reikiä voi syntyä esimerkiksi silloin, kun kattotöitä on tehty huolimattomasti, esimerkiksi lumen pudotuksen yhteydessä. Viisainta on pyytää kattoalan asiantuntija paikalle katsomaan, onko mahdolliset aluskatteen korjaustoimenpiteet mahdollista suorittaa paikkaamalla katetta. Itse katetta ei kannata lähteä paikkailemaan, ellei ole täysin varma aluskatteen vaurioiden tilasta ja pienuudesta. Jos aluskate on esimerkiksi revennyt laajalta alueelta, ei ole missään nimessä suositeltavaa lähteä korjaamaan suuria vaurioita ilman asiaankuuluvaa ammattiosaamista.

Kattoremontti Pro osaa kartoittaa aluskatteesi paikkausmahdollisuudet nopeasti ja täsmällisesti. Mikäli paikkaus on mahdollista ja kate sen avulla tulee toimintakuntoon, suoritamme paikkauksen yleensä laadukkaalla paikkaukseen tarkoitetulla teipillä. Joissakin tapauksissa voimme harkita myös aluskatteen osittaista korjaamista. Riippuu myös aina kohteesta ja kohteen olosuhteista, miten aluskate voidaan parhaiten korjata. Paikkaamista ei korjauskeinona suositella kovinkaan pitkäaikaiseksi ratkaisuksi, varsinkaan jos kyseessä on jo vanhempi ja kuluneempi aluskate. Tällaisissa tapauksissa yleensä paikkaamme aluskatteita silloin, kun katolle on tulossa suurempi remontti. Jos haluat tietää tai kysyä lisää aluskatteesi paikkaustarpeesta, pyydä Kattoremontti Pro paikalle, ja voimme yhdessä löytää aluskatteesi kannalta parhaimman korjausratkaisun.

Uuden aluskatteen asennus tiilikatolle sekä kaikki muut kattotyöt saat markkinoiden parhaalla hinta-laatusuhteella Kattoremontti Prolta

Uuden aluskatteen asennus tiilikatolle on aina suuritöinen operaatio, jossa koko katto avataan, jotta uusi aluskate saadaan moitteetta asennettua paikoilleen. Uusi aluskate tiilikattoon tulee ajankohtaiseksi aina silloin tällöin, riippuen siitä, kuinka paljon kulumia ja rasitusta aluskate on joutunut kohtaamaan. Aluskate omaa usein saman käyttöiän kuin rakennuksen vesikatekin, mutta ei aina. Mikäli vesikate, kuten tiili- tai peltikate, on joutunut rankkojen sääolosuhteiden valtaamaksi verrattaen usein, saattaa aluskate olla monessa tapauksessa jo suhteellisen kulunut. Näin voi käydä silloin, kun aluskate on joutunut kannattelemaan suuret määrät vettä, jolloin kate itsessään on saattanut alkaa hapertumaan ennen aikojaan. Usein on kuitenkin tarpeen uusia sekä vesi- että aluskate samaan aikaan. Näin voidaan varmistaa katon asianmukainen kestävyys.

Kattoremontti Pro hoitaa kaikki kattotyöt luotettavasti ja raudanlujalla osaamisella. Kauttamme pääset nauttimaan markkinoiden parhaasta laadusta!