Katon tuuletus – tuulettuva kattorakenne pitää rakennuksen kuivana ja terveenä

Kattoa rakentaessa ja saneeratessa on tarpeen huomioida riittävä katon tuuletus. Sen avulla vältytään ikäviltä kosteusvaurioilta katon ja pahimmillaan myös seinien rakenteissa. Parhaimmillaan hyvin tehty tuulettuva kattorakenne auttaa säilyttämään rakennuksen arvon ja käyttökelpoisuuden jopa vuosikymmeniä ilman suurempia korjaustarpeita. Yksi tärkeimmistä katon ja rakennuksen käyttöikään vaikuttavista asioista onkin kosteuden pitäminen poissa rakenteista. Hyvän katon saaminen rakennuksesi suojaksi ei ole onneksi kovin vaikeaa. Kattoremontti Pro nimittäin hoitaa ammattitaidolla kaikki tarkistukset, suunnittelut ja toteutukset niin, että sinun ei tarvitse murehtia toimiiko katto vai ei. Huolellisen työn takeeksi annamme aina ilomielin työtakuun kaikista tekemistämme korjauksista, asennuksista ja saneerauksista. Muista myös kauttamme haettavissa oleva rahoitusmahdollisuus sekä kotitalousvähennykset.

Tiedämme että erilaisilla kattotyypeillä ja katemateriaaleilla on hieman omia vaatimuksiaan tuuletuksen toteuttamisen suhteen. Näissä asioissa asiantuntemus on tärkeää, sillä yksi ja sama toteutustapa ei toimi kaikilla katoilla. Saneerauksia suunnitellessa ja tehdessä ymmärrämme, miksi tuuletus on niin tärkeä yksityiskohta. Tiedämme myös sen, kuinka saamme tuuletuksen toteutettua ihanteellisella tavalla erilaisilla katoilla kuten satula-, harja-, tai tasakatoilla. Korjauskohteissa tiedämme jo kokemuksemme kautta, kuinka saamme ratkaistua tuuletukseen liittyvät ongelmat tai kuinka pystymme toteuttamaan uudistukset ilman, että tuuletus kärsii. Myös materiaalitietous on meillä hyvin hallussa, se auttaakin meitä osaltaan parhaan lopputuloksen aikaansaamisessa.

Katon tuuletus

Kaksi tuuletusta katon eri kerroksissa

Parhaassa tapauksessa saamme yläpohjan tuuletuksen toteutettua ristiin tuulettuvalla tavalla. Se onkin ihanteellinen monissa tapauksissa, koska siinä ilma saadaan liikkumaan hallitusti tilan läpi sopivassa virtauksessa. Tällöin huolehdimme myös rakenteiden ilmatiiviydestä, sillä se auttaa hallitsemaan yläpohjan tuuletusta. Toteutamme katon tuuletuksen useimmiten kaksitasoisena. Tällöin valmiilla katolla on yläpohjan tuuletus, joka sijoittuu rakennuksen yläpohjan ryömintätilaan tai muuhun vastaavaan kattorakenteen asumattomaan tilaan ennen vesikatetta. Toinen taso on katekerrosten välinen tuuletus, joka puolestaan sijoittuu aluskatteen ja vesikatteen väliin. Jälkimmäisessä puhutaankin usein tuuletusvälistä, eli katekerrosten väliin jäävästä yhtenäisestä tilasta, jonka läpi ilma pääsee kulkemaan. Silloin kun harjakattoisessa talossa eristys on asennettu lappeen suuntaisesti, on räystään ohessa harjalla tai päädyissä omat tuuletusaukkonsa, jotka takaavat riittävän ilmankulun katteiden välissä. Harjalla tuuletusväli laajenee kolmiomaiseksi tilaksi, joka on katettu vesikatteen mukaisilla erikoistiilillä, pelleillä tai muilla sopivilla katetuotteilla.

Suunnittelemme ja toteutamme esimerkiksi jälkiasennuksina tehtävät läpiviennit ja katon ikkunaratkaisut niin, etteivät ne katkaise tuuletusväylää katon rakenteessa. Yksi yleinen ongelma katteidenvälisessä tuuletuksessa onkin se, ettei tila esimerkiksi myöhempien lisäasennusten jälkeen olekaan enää yhtenäinen, koska osaamaton asentaja ei ole tiedostanut koko asiaa. Tällöin tuuletukseen tarkoitettu tila tukkiutuu eikä ilma enää pääse liikkumaan, kuten se on alun perin liikkunut. Ongelmat alkavat pikkuhiljaa kasaantua kosteuden kertyessä katteiden väliin.

Harjakaton tuuletus harjalta räystääseen ja päätyyn

Silloin kun harjakatto on eristetty lappeen suuntaisesti, tapahtuu harjakaton tuuletus tuuletusaukkojen avulla. Sellaisia löytyy sekä räystäältä, harjalta että päädyistä. Tuuletusaukkojen sijoittelu, määrä ja koko riippuvat rakennuksesta. Tuuletusaukko harjalla ja tuulettuvan harjakolmion rakentaminen kuuluvatkin erityisesti harjakaton tuuletuksen järjestämiseen riippumatta käytetystä katemateriaalista. Tuuletuksen suunnittelussa kokemuksestamme on apua, koska ymmärrämme myös käytännössä sen, kuinka ilma saadaan kulkemaan oikeissa paikoissa halutulla tavalla. Tiedämme, että tuuletusaukkojen sijoitteluun ei ole olemassa patenttiratkaisua, joka sopisi ihan jokaiseen kohteeseen. Rakennuksen koko on kuitenkin yksi vaikuttava seikka. Isompi tila vaatii useampia tuuletusaukkoja niin että ilma jaksaa virrata tehokkaasti laajemmankin tilan läpi haihduttaen haitallista kosteutta. Jos rakenteelliset seikat sitä vaativat, voimme tehostaa tuuletusta myös alipaintuulettimilla tai jopa koneellisella ilmanpoistolla. Näihin turvaudumme erityisesti silloin kun tuuletusväli on liian ahdas tai ilma ei muuten liiku toivotulla tavalla.

Voimme tarvittaessa lisätä tai vähentää tuuletusaukkojen määrää remontin yhteydessä. Eli jos ongelmana on liika kosteus, voimme tehdä rakennuksen yläpohjaan lisää tuuletusaukkoja tai suurentaa jo olemassa olevia. Lisäksi voimme puhdistaa vanhoja aukkoja peittävä verkot tai ritilät, sillä aina ilman vaihtumisen esteenä eivät ole puuttuvat tai liian pienet aukot. Joskus ongelmaksi paljastuukin niiden tukkeutuminen muun muassa roskan ja eläinten pesien vuoksi. Tuuletusaukkoja onkin hyvä tutkia silloin tällöin, ne kuuluvat ainakin Kattoremontti Pro:n rutiinitarkistuslistaan. On siis monia tapoja huolehtia katon riittävästä tuuletuksesta harjakattoisissa rakennuksissa. Tasakatoissa ja muissa kattomalleissa on puolestaan omat tapansa toteuttaa riittävä tuuletus.

Peltikaton tuuletus käy helposti

Esimerkiksi peltikaton tuuletus on ihan yhtä yksinkertaista, kuin minkä tahansa muunkin katon tuuletus. Katemateriaalia enemmän katon malli ja tapauskohtaiset rakenneratkaisut vaikuttavat tuuletusratkaisuihin. Esimerkiksi hyvin tyypillisen peltikaton muodon, eli harjakaton tuuletus onnistuu hyvin tuuletusaukkojen ja vaikkapa tuulettuvan harjakolmion avulla. Samasta rakennuksesta voi hyvin löytyä molempia näistä. Yleensä peltikaton tuuletuksesta on helpoin huolehtia jo rakennusvaiheessa. Me teemme kuitenkin parannuksia katon tuuletukseen remontin yhteydessä ja kunnostamme pelkän tuuletuksenkin tarpeen vaatiessa. Joissain tapauksissa katon osittainen purkaminen on tarpeen toimivan tuuletuksen aikaan saamiseksi. Joskus isompikin korjaus voi olla kannattava, jos se edesauttaa rakennuksen arvon ja käyttökunnon säilymistä jopa vuosikymmeniä. Usein kunnostamme tuuletuksia peltikattojen katesaneerausten yhteydessä, eli silloin kun katto saa kokonaan uudet pellit ja rakenteita avataan joka tapauksessa.

Tuuletuksen tärkein peruste on rakenteisiin päätyvän kosteuden haihduttaminen. Kosteutta on aina jossain muodossa, vetenä, höyrynä tai jopa jäänä. Esimerkiksi pelti- ja tiilikatot luonteen omaisesti kondensoivat ilmankosteutta, eli ilmankosteus tiivistyy niiden pinnoilla jälleen nestemäiseen muotoon. Joskus puhutaan katon hikoilusta, vaikka katto ei itsessään kosteutta tuotakaan vaan se tiivistyy ilmasta. Kosteus ei itsessään vielä ole ongelma, jos se pääsee tehokkaasti haihtumaan rakennuksesta eikä pääse valumaan tai imeytymään rakenteisiin missään muodossa. Tämä kondensoituminen kuitenkin on yksi peltikaton ominaisuuksista, jonka vuoksi peltikaton tuuletus sekä katon vesikatteen ja aluskatteen välissä sekä yläpohjassa on tarpeellinen.

Yleensä peltikattoa uusittaessa vanha kate puretaan kokonaan pois. Jos katolla on siis peltiä ennestäänkin, vanha pelti poistetaan ja esiin tulee aluskate. Näin myös tiilikatosta peltiin vaihdettaessa. Tarkistamme aluskatteen kunnon ja teemme siihen tarvittavat korjaukset tässä vaiheessa. Tällöin voimme laittaa kuntoon vanhan katon vesikatteen ja aluskatteen välisen tuuletuksenkin, jos siinä on ollut ongelmia tai se on puuttunut kokonaan. Tällöin voimme tehdä muun muassa korotuksen, jonka ansioista katteiden väliin jää riittävä tuuletusväli, jos se on aiemmin puuttunut tai ollut liian matala. Huopakatto on joissain tapauksissa mahdollista muuttaa peltikatoksi ilman että vanhaa vesikatetta puretaan pois. Tällöinkin me huolehdimme siitä, että katon rakenteiden ja yläpohjan tuuletus ovat kunnossa, vaikka vanha huopakate jäisikin uuden peltikaton alle. Tuuletuksen huomioiminen on helppoa silloin kun teemme kokonaan uutta peltikattoa tai uusimme vanhan rakennuksen kattoa uusien samalla myös aluskatteet. Näissä tapauksissa voimme hoitaa tuuletusvälin kuntoon yksinkertaisesti rakentamalla riittävästi tilaa katekerrosten välille.

Tiilikaton tuuletus tuuletusrimojen avulla

Kun on aika laittaa kuntoon tiilikaton tuuletus, Kattoremontti Pro palvelee sinua. Tiilikatto on perinteikäs ja pitkäikäinen vesikate erilaisiin rakennuksiin, mutta pitkän iän takaamiseksi tulee katon perustuksista ja tuuletuksesta huolehtia asianmukaisesti. Kokemuksemme mukaan hyvin tehty aluskate ja toimiva yläpohja tuuletuksineen tekevät jo paljon tiilikatonkin perustana. Tiilikate ladotaan aluskatteen eli ruoteen päälle, tiilikatossa katteen ja ruoteen välisestä ilmankulusta huolehtii tuuletusrima, joka mahdollistaa ilman kulkemisen katekerrosten välillä ja näin myös sinne mahdollisesti pääsevän kosteuden poistumisen.

Kuten peltikatolla, on tiilikatollakin taipumus kondensoida kosteutta. Eli ilmankosteus tiivistyy tiilikaton pinnalle ja muuttuu jälleen vedeksi. Siitä vesi joko valuu, haihtuu tai imeytyy johonkin eteenpäin. Haihtuminen on rakennuksen kannalta ihanteellisin vaihtoehto. Tiilikatolla kondensoitumistaipumus on kuitenkin hieman peltikattoa lievempi. Kosteutta voi päästä tiilikaton rakenteisiin esimerkiksi rikkoutuneiden tiilien tai saumakohtien kautta. Myös harjan ja räystäiden tiivistäminen on tärkeää rakennusvaiheessa sekä niiden kunnon tarkkailu osana katon tarkistusrutiineja. Rikkoutuneet tiilet, heikkokuntoiset läpiviennit ja hajonneet saumakohdat tulee korjata heti, kun niitä löytyy ja näin on mahdollista estää kaikkien suurempien vaurioiden syntyminen. Hyvin tehty aluskate suojelee myös vesikatetta ja toimiva tuuletus auttaa, vaikka pieniä vikoja aina välillä tulisikin.

Kun lähdemme uusimaan tiilikatetta, vanha tiilikate voidaan joutua purkamaan kokonaan pois. Tällöin meille kuitenkin avautuu hyvä näkymä tutkia aluskatteen kuntoa ja sitä, onko tuuletusväli riittävä. Puramme vanhan katteen pois myös silloin, kun vaihdamme jokin muun katteen tiileen. Todettakoon kuitenkin, että joissain tapauksissa huopakato päälle on mahdollista rakentaa uusi tiilikatto. Tällöin vanhan huopakatteen tulee kuitenkin olla täysin kunnossa, joten tarkistamme sen todella huolellisesti. Näissäkin saneerauksissa huolehdimme riittävästä tuuletuksesta kuten aina muulloinkin.

Huopakaton tuuletus

Aivan kuten muutkin katot, huopakaton tuuletus voi vaatia sekä vesikatteen ja aluskatteen välistä tuuletusta että yläpohjan tuuletusta. Huopakatteisessa, harjakattoisessa rakennuksessa käytämme tyypillisesti harjatuuletusta, jonka rakennamme jo kattoa tehdessä tai sitä saneeratessa. Harjatuuletin on tyypillinen moderneissa huopamateriaaleissa, lisäksi erilaiset alipainetuulettimet ja muut erityistarvikkeet ovat hyvin asennettavissa huopakatolle. Asennamme niitä tarpeen mukaan. Huopakatolla ei kuitenkaan ole mitään materiaaliin yksiselitteisesti liittyviä vaatimuksia tuuletuksen suhteen. Voimme järjestää tuuletuksen katon mallin mukaisesti rakentamalla riittävän tuuletusvälin vesikatteen ja aluskatteen väliin kokonaan uutta kattoa tehdessä. Huomioimme asian vastaavasti katetta vaihtaessa, eli tutkimme aluskatteen kunnon ja tuuletusvälin riittävyyden ennen kuin asennamme uuden katteen. Huovasta huopaan vaihdettaessa vanha, huonokuntoinen vesikate meillä on tapana purkaa, jolloin voimmekin tutkia aluskatetta yksityiskohtaisemmin. Jos vanha kate on hyvässä kunnossa, on mahdollista joissain tapauksissa tehdä sen päälle uusi. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, ettei katossa ole muun muassa kosteuden aiheuttamia vahinkoja ja sitä, että tuuletus katon rakenteissa toimii tavalla tai toisella.

Huopakatto ei puolestaan kondensoi kosteutta kovinkaan tehokkaasti, tämä onkin yksi materiaalin eduista verrattuna peltiin ja tiileen. Lisäksi se on hiljainen, se ei juuri kolise, ropise tai pidä muutakaan sisätiloihin kuuluvaa ääntä. Toisaalta, huopakatteiden liimapinta aiheuttaa myös sitä, ettei kosteus pääse rakenteisiin päädyttyään haihtumaan pois vaan aiheuttaa ongelmia muun muassa nostamalla ilmakuplamaisia kupruja vesikatteeseen lämpötilavaihteluiden seurauksena. Kosteuttahan voi siis rakenteisiin tulla niin ylhäältä kuin alhaaltakin päin, riippuen siitä onko kosteus veden vai höyryn muodossa. Siksikin kaksitasoinen katon tuuletus on hyvä pitää kunnossa, koska vuotava kate ei ole ainoa mahdollinen kosteuden lähde. Katoremontti Pro hoitaa huopakaton pikkuviat, kuten kosteuden aiheuttamien kuprujen korjaukset. Tutkimme samalla sen, mistä kosteus on sinne päässyt ja kuinka vastaavat ongelmat saadaan jatkossa pidettyä poissa. Saatkin joka kerta kartoituksen kattosi kunnosta korjaustarjouksineen, kun tulemme käymään.