Aumakaton kattoremontti vaatii vahvaa ammattiosaamista ‒ pyydä Kattoremontti Pro paikalle

Aumakaton kattoremontti on usein vaativa ja runsastöinen, ja aumakaton remontissa kannattaakin panostaa vahvan osaamisen omaavaan kattoalan ammattilaiseen. Kattoremontti Prolla on pitkä ja monipuolinen kokemus aumakatoista, eikä meillä mene sormi suuhun vaativammissakaan remonttihaasteissa. Kun aumakattosi tarvitsee remonttia, on Kattoremontti Pron ammattilaiset oikea vastaus. Ota meihin yhteyttä jo tänään, ja kattosi tulee kiittämään!

Aumakatto on kattotyyppi, jossa neliön mallinen rakennus kannattelee jokaisella sivullaan omaa lapettaan. Aumakatto muistuttaa melko paljon harjakattoa, mutta erona harjakattoon on se, että aumakatossa on neljä lapetta. Aumakaton voi nähdä varsin usein koristavan yksikerroksisia kiinteistöjä, sillä se on suosittu kattotyyppi matalissa, mutta hieman raskastekoisilta vaikuttavissa rakennuksissa. Aumakatto antaa usein keventävän ja ryhdikkään vaikutelman esimerkiksi tiilitalon arkkitehtoniseen ilmeeseen. Suomalaisissa omakotitalolähiöissä aumakattoihin törmää usein, ja aumakatto onkin toimiva kattotyyppi silloin, kun kyseessä on matala ja jyhkeä rakennus.

Aumakaton kattoremontti kannattaa suunnitella hoidettavaksi ennen, kuin vakavia katon kuntoa rappeuttavia merkkejä alkaa ilmaantumaan. Tällaisia merkkejä ovat muun muassa katon selkeä painuminen, kosteusvaurioiden ilmaantuminen tai katon tuulettumisessa esiintyvät selvät puutteet. Jos katto on jo selvästi ikääntynyt ja haluat selvittää kattosi remontin tarpeen, kannattaa yhteys ottaa Kattoremontti Prohon. Me selvitämme kattosi tarpeet nopeasti ja osaamme antaa täsmällisen arvion katon kunnosta tarkistuksemme yhteydessä. Kattoremontin suunnittelussa auttavat myös säännölliset vuositarkastukset, joiden avulla saadaan ylläpidettyä katon kuntoa niin, että katon kuntoa heikentävät vauriot eivät pääse iskemään yllättäen. Näin sinulle jää aikaa valmistautua tulevaan kattoremonttiin. Kattoremontti on aina mittava sijoitus rakennuksen kuntoon ja jälleenmyyntiarvoon, joten ammattimaiseen tulokseen kannattaa panostaa.

Kattoremontti Pro tarkastaa koko katon yleisilmeen joka kerran katollasi käydessään, vaikka saapuisimme suorittamaan vain pienempääkin huoltotoimenpidettä. Meidän kauttamme saat myös joustavan rahoitusmahdollisuuden, joka mahdollistaa remonttikustannusten maksun kuukausittain osissa. Rahoitusmahdollisuuteemme voit käydä tutustumassa kätevästi www-sivujemme kautta. Ethän myöskään unohda, että alan ammattilaisen suorittamista kattotöistä saat myös kotitalousvähennyksen, jonka avulla voit säästää tuntuvastikin.

Aumakaton kattoremontti

Aumakattoremontti Kattoremontti Prolta takaa laadukkaan ja kestävän tuloksen

Aumakattoremontti vaatii tekijältään vakiintunutta ammattitaitoa ja perehtyneisyyttä aumakaton haasteisiin nähden. Aumakaton rakennustekniset haasteet paikoittuvat osiltaan katon ”monilappeisuuteen” eli aumakaton neljään eri lappeeseen ja muun muassa katon toimivan tuuletusjärjestelmän toteuttamiseen. Aumakaton päädyt piirtyvät esiin kolmion muotoisina lappeina, ja tämä onkin aumakaton tunnusomaisin piirre. Aumakatossa lappeiden välisiin liitoskohtiin muodostuu ylimääräinen taite. Ammattimaisen taitteen rakentaminen kysyy osaavaa otetta ja taitoja, sillä taitteen tekeminen on työläämpää ja vaativampaa kuin suoran lappeen rakentaminen. Tuuletusjärjestelmä on järjestettävä aumakatolle tuuletusputkien avulla, sillä aumakatto ei tuuletu päädyistä harjakaton tapaan. Tuuletuksen toimivuus pyritään monessa tapauksessa takaamaan lisäämällä katolle alipainetuulettimia, jotka kytketään kiinni tuuletusputkiin. Vaihtoehtoisesti aumakaton tuulettuvuus voidaan taata tuulettuvan harjan avulla. Aumakatossa on myös enemmän remontoitavaa pinta-alaa kuin vastaavasti muissa kattotyypeissä: tämä korottaa hieman aumakaton kustannuksia, sillä materiaalia ja työaikaa kuluu näin ollen enemmän. Harjakattoon verrattuna aumakaton remontointi on monimutkaisempaa ja katon valmistamisessa ovatkin timpurin taidot tarpeen. Luottamalla kattoalan ammattilaiseen eli Kattoremontti Prohon voit varmistaa kattoremontin onnistumisen laadukkaasti ja kestävällä tuloksella.

Aumakaton hyviin puoliin lukeutuu ehdottomasti se seikka, että vesikatteessa on usein riittävästi jyrkkyyttä eri katemateriaalien käyttöön. Tämä jättää vapaammat kädet valita erilaisten katetyyppien välillä: aumakattoa kaunistamaan sopii siis käytännössä useimmiten niin pelti, tiili kuin huopakatekin. Jokaisessa katemateriaalissa on omat hyvät ja huonot puolensa, ja vesikatetta valikoidessa kannattaakin punnita tarkkaan juuri niitä ominaisuuksia, joita kate-elementissä itse arvostaa. Peltikatteen hyvissä puolissa korostuvat esimerkiksi toimiva hinta-laatusuhde ja katteen kestävyys. Peltikate on nopea asentaa, ja katetta on saatavilla monissa eri väreissä ja tyyleissä. Valmiit peltikatto-tuotepaketit takaavat katteen nopean saatavuuden, ja edesauttavat omalta osaltaan asennustöiden etenemistä. Peltikatteen miinuspuoliin sen sijaan kuuluu pinnan kuluminen säätilojen myötä, sillä talven pakkaset ja lumi kuluttavat peltikatteen pintaa. Paahtava aurinko on peltikaton kunnon kannalta toinen huomioitava riskitekijä. Tällöin kate altistuu herkästi korroosiovaurioille. Säännölliset huollot ja peltikatteelle suoritetut pinnoitukset ja maalaus pitävät katteen kuitenkin kunnossa pidempään.

Aumakatolle sopii erinomaisesti myös tiilikate, joka takaa usein näyttävän lopputuloksen. Tiilikatteen mahdollisuudet ovat moninaiset: tiilikatteella saadaan aikaiseksi kaunis ja kestävä katto, josta ei tyyliä puutu. Tiilikate on hiljainen katemateriaali, eikä se toista sadepisaroiden synnyttämiä rumpusooloja audiona rakennuksen sisätiloihin. Tiilikate on usein myös ympäristötietoisen valinta, ja varsinkin savitiili on katemateriaalina erittäin arvostettu ja ekologinen vaihtoehto. Tiilikatteen pinnoituksesta tulee kuitenkin pitää hyvää huolta, sillä muussa tapauksessa tiilikate voi kärsiä esimerkiksi sammaloitumisen mukanaan tuomista ongelmista.

Aumakatolle sopii loistavasti myös huopa- eli bitumikate, jossa sulautuvat yhteen hyvin pitkäikäisen ja kulutusta kestävän sekä hiljaisen vesikatteen ominaisuudet. Erilaisista bitumikatteista löytyy taatusti oikea vaihtoehto vaativaankin makuun. Bitumikate on suhteellisen helppo huollettava, mutta vaatii kuitenkin säännöllisyyttä. Bitumi on katteena herkkä sääolosuhteille, joten huoltoja ja vuositarkastuksia ei kannata jättää väliin.

Kaikki vesikatemateriaalit kestävät aumakatolla erinomaisesti silloin, kun ne ovat ammattilaisen toimesta oikein asennettu. Kun vesikatteen kuntoa pyritään ylläpitämään ja sen elinkaarta jatkamaan, korostuu luonnollisesti säännöllisten tarkistusten ja kattohuoltojen rooli. Usein toistuville remonteille ei tule tarvetta silloin, kun katto tarkastetaan ja huolletaan ammattilaisen toimesta. Kattoremontti Pron osaava kattotiimi takaa aumakattosi hyvinvoinnin katteeseen katsomatta.

Aumakaton kattoremontti on edessä yleensä silloin, kun katto alkaa olemaan jo iäkäs ja kauttaaltaan kulunut, eikä pelkkien täsmäkorjauksien avulla saada enää toivottuja tuloksia aikaiseksi. Kattoremontti Pro tarkistaa kattosi aina perusteellisesti, jonka pohjalta työstämme tarkan ja vaiheittaisen remonttisuunnitelman ja kustannuslaskelman. Suoritamme kattoremontin aina takuutyönä ja asiakasystävällisenä avaimet käteen-palveluna, eikä sinun tarvitse murehtia kattotöiden etenemisestä: Kattoremontti Pro hoitaa kaiken remonttiin liittyvän puolestasi.

Kattoremontti Pron toteuttamana kattoremontti käynnistyy aina asianmukaisella ja pitävällä sääsuojauksella. Suojaamme näin kattosi ennen remontin aloittamista, jotta yllättävätkään sääilmiöt eivät pääsisi tekemään tuhojaan avonaisiin kattorakenteisiin. Puramme vanhan katteen uuden tieltä pois remonttia tehdessämme, ja mikäli remontin tarkoituksena on uudistaa koko katto rakenteineen, puramme luonnollisesti myös aluslaudoituksen ja rakennamme uuden tilalle remontin edetessä. Kun aumakattosi remontti lähenee loppusuoralleen, me tarkistamme huolellisesti myös katon kaikki kiinnikkeet ja tiivisteet, sekä varmistamme tuuletuksen toimivuuden. Kattoremontti Prolta voit aina odottaa huolellista työjälkeä. Noudatamme kunkin katon kanssa erikseen valmisteltua remonttisuunnitelmaa, sillä jokainen kohde ja katto ovat erilaisia. Me Kattoremontti Prolta pyrimme vastaamaan jokaisen katon tarpeisiin aina täsmällisesti ja yksilöllisesti, ja palvelemaan asiakastamme ensiluokkaisen tietotaitomme voimin.

Aumakattoremontin hinta muodostuu monesta eri tekijästä ‒ Kattoremontti Pron avulla pääset nauttimaan markkinoiden parhaimmasta hinta-laatusuhteesta

Aumakattoremontin hinta muodostuu monesta eri tekijästä, ja hintaan vaikuttavat kaikki kattoremontin vaiheet, työt ja materiaalit. Aluksi toteutetaan tarkistuskäynti katolla, jossa huomioidaan katon nykyinen kunto sekä muut tärkeät asiat. Tämän jälkeen jätämme sinulle tarjouksen laatimamme tarkan remonttisuunnitelman pohjalta. Kattoremontti Prolta saat aina markkinoiden parhaan hinta-laatusuhteen, sillä kerralla tehty laadukas ja aikaa kestävä kattoremontti on tuplasti hintansa väärti.

Aumakattoremontin hintaan sisältyvät muun muassa remonttiin sisältyvät työt ja materiaalit, katon mahdollisista erityispiirteistä johtuvat kulut, kohteen sijainti ja työn määrä/laajuus. Aumakaton remontissa hintaa nostavat hieman ylöspäin esimerkiksi aumakaton haasteellisuus rakennettaessa katon lappeiden taitetta sekä katon materiaalit, sillä aumakattoa remontoidessa puutavaran ja vesikatemateriaalin menekki on hieman tavanomaista suurempaa. Lisäksi aumakaton monilappeisuuden vuoksi tulee aumakatolle asentaa enemmän räystäskouruja kuin esimerkiksi harjakatolle. Aumakaton remontti vie näin myös hieman enemmän aikaa, toki kohteesta ja sen koosta riippuen. Koska jokainen kohde on yksilöllinen, ei tarkkaa hintaa voida laskea ennen katon tarkistusta. Kattoremontti Pro sisällyttää kaikki remonttiin liittyvät suoritukset ja materiaalit automaattisesti hintaan, sillä meiltä saat niin ammattitaitoiset työntekijät, tarvittavat kattomateriaalit ja välineet sekä mahdolliset henkilönostimet ja telineet yhteen ja samaan hintaan. Remontin lopuksi suoritamme aina loppusiivouksen ja toimitamme roskat kierrätykseen. Kattoremontti Pro on täyden palvelun kattoammattilainen, jonka otteessa kattotyöt luonnistuvat!

Kattoremontti Prolta saat kaikki kattotyöt‒ ja palvelut monipuolisesti ympäri Suomen

Kattoremontti Prolta löydät kaikki kattoon liittyvät monipuoliset palvelut. Palvelemme sinua ympäri Suomen, ja meidät on aina helppo tavoittaa. Kun kattosi kunto kaipaa kohennusta tai haluat vaikkapa tarkistaa katon mahdollisten vaurioiden varalta, on Kattoremontti Pro oikea vastaus kysymyksiisi.

Meiltä hoituvat niin harjakatot, pulpettikatot, aumakatot kuin tasakatotkin, eikä mikään vesikatemateriaali ole meille tuntematon. Ulkokattosi tulee varmasti kuntoon avullamme, sillä kattotiimimme on kattoalan ehdotonta valiojoukkoa. On kattosi sitten peltikatteesta, tiilikatteesta tai huopakatteesta, on meillä aina tehokkaat keinot taistella ei-toivottuja kattovaurioita vastaan. Kattoremontti Pro hoitaa kattosi pienet ja suuret ongelmat, päivittää tarvittaessa kattosi ilmettä uuteen ja asentaa katollesi tarpeelliset kattoturvatuotteet, kuten lumiesteet, kattosillat ja seinä- ja lapetikkaat. Kun toiveissasi on kaunis, turvallinen ja kestävä katto, ota yhteys Kattoremontti Prohon.