Huopakattoremontti  –  Uusi huopakatto

Huopakattoremontti ajoissa tehtynä voi pidentää huopakaton elinkaarta useilla vuosilla. Uusi huopakatto on kuitenkin järkevä vaihtoehto, jos vanha kate alkaa selvästi olla jo täysin palvellut ja katon paikkaaminen on liiankin usein toistuva ohjelmanumero. Huonokuntoisen vesikatteen kanssa eläminen aiheuttaa kustannusten lisäksi myös turhan riskin koko rakennukselle, kun katteen vedenpitävyydestä ei enää ole takeita. Tässä vaiheessa katolle kannattaa pyytää Kattoremontti Pro ammattilainen. Asiantuntijamme tekemien havaintojen perusteella on helpompi arvioida, vieläkö vanhaa huopakatettanne kannattaa remontoida vai joko olisi kannattavampaa uusia koko huopakate.

Huopakatto, palahuopakatto

Huopakaton uusiminen ja hinta asennettuna

Huopakaton uusiminen on ajankohtaista viimeistään silloin, kun vanha huopakate on selvästi tullut elinkaarensa päähän kattoa pitää paikkailla ja ehostaa tämän tästä. Huonokuntoinen, osin jo ehkä vaurioitunut huopakate muodostaa aina vuotoriskin ja vaarantaa siten koko kiinteistön käyttöarvon.

Huopakatevaihtoehtoja on useita niin laadun, muodon kuin värinkin suhteen. Rajoittavana tekijänä voi kuitenkin olla esimerkiksi katteen muodon osalta katon kaltevuus ja värin osalta mahdolliset aluekohtaiset määräykset. Loivalle katolle huopakate on oikea vaihtoehto, mutta hyvin loivaan kohteeseen paanuhuopakate ei sovellu. Silloin ainoa vaihtoehto on hitsattava bitumikermi, josta muodostuu mahdollisimman yhtenäinen katteen pinta ja vähän saumakohtia. Lisää huopakaton uusimisesta.

Huopakaton hinta asennettuna riippuu useista seikoista, kuten katon koosta ja mallista sekä rakenteesta ja yksityiskohdista, kuten kattoikkunoista ja läpivienneistä. Huopakaton asennushinta riippuu myös kohteeseen valittavasta huopa/bitumikatteen tyypistä sekä sen vaatimasta asennuksesta. Asuinrakennuksiin asennetaan usein kahdenkertainen huopakate, kun taas ei-asuttavissa rakennuksissa riittää usein yksi kerros katetta. Kokonaishintaan sisältyy myös vanhan katteen purku tarvittaessa sekä aluskatteen pohjustustyöt ja varsinainen huopakatteen asennus. Sadevesijärjestelmän ja tarvittavien kattoturvatuotteiden asennus on tavallisesti osa huopakaton uusimista. Lue lisää huopakaton hintaan vaikuttavista asioista.

Arvioimme huopakaton remontin kustannukset mahdollisimman tarkasti katsastuskäynnin ja asiakkaan toiveiden perusteella. Laaja kokemuksemme huopakatoista mahdollistaa yllättävienkin ongelmien paikallistamiseen. Tämä kuitenkin vaatii usein sitä, että pääsisimme yläpohjaan kurkkaamaan kattorakenteiden kunnon. Jos pääsy ei ole mahdollista, emme pysty suoralta kädeltä arvioimaan missä kunnossa rakenteiden puuosat tai laudoitus/vanerointi on.

Usein kosteus on suurin ongelma ja jos kate on reikiä täynnä, voidaan olettaa että osansa kosteudesta ovat saaneet myös yläpohjan villat ja puuosat. Yllättäväksi seikaksi voi osoittautua se, ettei kosteuden puute kerro aina ongelmattomuudesta. Jos huopakaton umpilaudoitus on esimerkiksi rakennettu sahatavaralaudasta, voi sen kuivuus aiheuttaa rakoilua. Tämä voi aiheuttaa ongelmatilanteen uuden katon kanssa, kun huopia naulataan paikoilleen. Jos naula osuu tällaiseen rakoon, on se suora kanava vedelle yläpohjan rakenteisiin ja villoihin. Mikäli rakoja on aluslaudoitukseen syntynyt, asennamme kattoremontin yhteydessä laudoituksen päälle tiiviin katevaneroinnin.

Kustannuksia mietittäessä kannattaa ottaa huomioon myös yksityishenkilöiden käytössä oleva, työkustannuksista tehtävä kotitalousvähennys. Vähennysoikeus on voimassa omassa sekä vanhempien tai isovanhempien käytössä olevissa kohteissa. Kiinteistön kunnon parantamiseen on tietyin ehdoin mahdollista saada myös tukea esimerkiksi omasta kunnasta. Lisäksi eri rahoitusyhtiöt suhtautuvat hyvin myönteisesti kiinteistöjen perusparannuksen rahoitukseen.

Huopakaton uusiminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä Kattoremontti Pro ammattilaisiin. Katolla tekemiemme havaintojen pohjalta voimme yhdessä arvioida vanhan huopakatteenne kuntoa ja uusimistarvetta sekä eri vaihtoehtoja uusimisen toteuttamiseksi.

Huopakaton ikä ja kesto – Mikä on huopakaton käyttöikä

Huopakaton ikä ja kesto on riippuvainen ensinnäkin siitä, millaisia materiaaleja käytetään ja miten asianmukaisesti huopakate asennetaan. Lisäksi huopakaton käyttöikään vaikuttaa paljon se, miten säännöllisesti katon kuntoa seurataan ja miten laadukkaasti tarvittavat huoltotoimet tehdään. Esimerkiksi katon säännöllinen puhdistus roskista ja mahdollisesta sammalesta on tärkeää.  Samoin katon saumausten ja läpivientien seuranta sekä havaittujen puutteiden korjaaminen välittömästi ovat aivan keskeisiä tekijöitä huopakatteen käyttöiän pidentämiseksi. Hyvistä ja kohteeseen sopivista materiaaleista tehty sekä laadukkaasti asennettu ja säännöllisesti huollettu huopakatto kestää hyvinkin useita kymmeniä vuosia.

Huopakatto omakotitaloon, rivitaloon, kesämökkiin, leikkimökkiin, saunamökkiin, grillikatokseen jne.

Huopakatto omakotitaloon ja rivitaloon on hyvä vaihtoehto varsinkin hyvin loivien ja tasaisten kattojen ollessa kyseessä. Huopa/bitumikate on materiaalina kevyt, hiljainen ja helppohoitoinen, kunhan sen kuntoa seurataan säännöllisesti ja tarvittavat pudistus- ja korjaustoimet tehdään heti tarvittaessa.

Huopakatto kesämökkiin ja muihin mökkikiinteistön rakennuksiin on suosittu vaihtoehto.  Huopakate onkin mökkiympäristöön hyvin sulautuva, hiljainen ja kevyt katemateriaali. Sadepisaroiden vaimea rapina huopakatteella on vahvasti mieleenpainuva ja tunnelmaa luova äänielämys. Huopakate on myös paras ja joskus ainoakin vaihtoehto hyvin loiviin kattoratkaisuihin.

Huopakatto leikkimökkiin, grillikatokseen, vajaan ja muihin pinta-alaltaan pieniin ja mataliin rakennuksiin on suhteellisen yksinkertainen asentaa, pitää puhtaana ja huoltaa. Keveytensä ansiosta se soveltuu hyvin kevytrakenteistenkin rakennelmien katteeksi.

Olemme Kattoremontti Pro osaajina remontoineet erilaisista bitumikatteista hyvin monenlaisia kattoja ja alan tietotaito onkin monipuolisesti hallussamme.  Olipa kohteesi mikä tahansa, ammattilaistemme asiantuntemusta kannattaa käyttää hyödyksi huopakatteen remonttia tai uusimista harkitessasi.

Vanhan huopakaton purkaminen katteen kunnosta riippuen

Täysin ehjä tai kunnostettu huopakate voidaan joissain tapauksissa jättää paikalleen uuden huopakatteen alle tai katemateriaalin toiseen vaihtamisen yhteydessä, jolloin uusi aluskate rakennetaan huopakatteen päälle. Mutta huonokuntoinen, kulunut ja reikiintynyt tai useasta kohdasta selvästi vaurioitunut huopakate on hyvä aina purkaa pois, jotta sen alla olevan aluskatteen kunto voidaan tarkistaa koko katon alueelta. Vaurioitunut huopakate on usein ehtinyt jo aiheuttaa vaurioita ainakin aluskatteessa, mutta mahdollisesti myös katon alla olevissa rakenteissa.

Uusi huopakate voidaan asentaa vanhan, ehjän huopakatteen päälle, kunhan vanhasta katteesta kaikki poimut ja rypyt tasoitetaan sekä huonosti kiinni olevat palat kiinnitetään tukevasti pohjaan. Vanhassa katteessa ei myöskään saa olla selkeitä painaumia, jotka kielivät tavallisimmin alusrakenteen huonosta kunnosta ja voivat olla merkki rakennuksessa jo syntyneestä kosteusvauriosta, mikä on aina hyvä tarkistaa sekä ulkoapäin aluskatetta tutkimalla että rakennuksen sisältä.

Kattoremontti Pro asiantuntija käy katollasi tarkastamassa huopakatteen kunnon ja katolla tehtyjen havaintojen pohjalta voimme yhdessä miettiä vanhan huopakatteen kohtaloa ja tarvittavia toimia kattosi saamiseksi sään kuin sään kestävään kuntoon.

Huopakaton tekeminen kannattaa jättää ammattilaiselle

Huopakaton teko on haastava prosessi, johon kuuluu useita ammattitaitoa vaativia työvaiheita. Alustan valmistelu, umpilaudoituksen tai katevaneroinnin asennus sekä katteen kiinnitys on tehtävä tarkasti ja tietyssä lämpötilassa. Myös tulityökortti vaaditaan jos kyseessä on hitsattava bitumikermi. Laadukkaista materiaaleista ja oikein asennettuna huopakate on kestävä ja helppohoitoinen katevaihtoehto. Kattoremontti Pro ammattilaiset taitavat huopa/bitumikatteiden asennukset eri kohteisiin. Huopakatteen valintaa omalle katollenne kannattaakin lähteä miettimään yhdessä kokeneen ammattilaisemme kanssa.