Kerrostalon kattoremontti ja kattoremontin hinta

Kun kerrostalon kattoremontti ja kattoremontin hinta askarruttavat, ottakaa yhteyttä meidän yritykseemme Kattoremontti Prohon. Kattoremontti Pro on täyden palvelun kotimainen vakavarainen kattoremonttiyritys. Toteutamme vankalla kokemuksella kaikki kerrostalojen kattourakat avaimet käteen-periaatteella. Meiltä luonnistuvat yhtä täydellisesti sekä pienet paikkaukset, asennukset ja korjaukset kuin laajamittaiset kattosaneeraukset ja remontit. Halutessanne uusimme koko vesikatteen. Hoidamme aina kaikki kattotyöt loppusiivousta myöten. Meiltä tilaatte kätevästi myös kattoturvatuotteet ja niiden asennukset.

Korkeanpaikankammo ei Kattoremontti Pron hurjapäitä huimaa. Noudatamme ehdottomasti kaikkia turvallisuusmääräyksiä ja suosituksia, koska työturvallisuuden lisäksi kannamme vastuumme työkohteittemme asukkaiden ja muiden käyttäjien turvallisuudesta. Täytämme kaikki ne kriteerit, jotka hyvältä urakoitsijalta vaaditaan: noudatamme aina lainsäädäntöä, hyvää rakennustapaa, alan sopimuksia ja käytänteitä. Dokumentoimme kaiken tarkasti ja selkeästi. Olemme tavoitettavissa sovitun mukaisesti, kommunikointi ja viestintä kanssamme on toimivaa ja mutkatonta. Laskutuksessa erittelemme selvästi materiaalien ja työn osuuden. Hinnoittelumme on reilua ja asiallista, eikä sisällä piilokustannuksia. Meiltä saatte parhaan vastineen rahoillenne, sillä toteutamme tilatut kattotyöt sataprosenttisesti parhaiden kykyjemme mukaisesti. Meille jokainen kerrostalon katto on kiistattoman näytön paikka, jossa pääsemme todistamaan ammattitaitomme, osaamisemme ja kokemuksemme kerran toisensa jälkeen. Vastaamme kaikkiin kerrostalojen kattotarpeisiin. Kattoremontti Pro on nimensä mukaisesti kattoremonttien vankka ammattilainen. Ottakaa meihin yhteyttä tiedustellaksenne lisää kerrostalonne katon huollosta ja korjauksista. Kattoremontti Pro hoitaa kattonne kuntoon!

Kerrostalon kattoremontti

Kerrostalon kattohuolto

Kerrostalon kattohuolto tulisi suorittaa säännöllisin väliajoin. Vesikatteiden ikä pitenee huomattavasti, kun ammattiyritys tarkastaa, putsaa ja huoltaa katteet riittävän usein. Kattoremontti Pro huoltaa kaikenlaisten kerrostalojen ja piharakennusten kuten autotallien ja roskakatosten katot vankkumattomalla kokemuksella ja taatulla tarkkuudella. Säännöllisesti suoritettuna kerrostalon kattohuolto ennaltaehkäisee ongelmia ja niiden pahenemisen. Kun tilaatte meiltä kerrostalon katon kuntokartoituksen ja kattohuollon, saatte meiltä täsmällisen raportin talonne vesikatteen ja kattotuotteiden kunnosta sekä havaintojemme perusteella myös ennakoivan arvion sellaisista tarkastuksen ja huollon yhteydessä ilmenevistä seikoista, joihin tulisi puuttua kohtuullisen ajan sisällä ja pidemmälläkin tähtäimellä. Kerromme teille kaikista kattonne tarkastuksen yhteydessä ilmenevistä seikoista. Niiden perusteella taloyhtiössänne voidaan ryhtyä riittävän ajoissa suunnittelemaan tarvittavia toimenpiteitä kerrostalon katon kunnossapitoa ja korjauksia ajatellen.

Yleensä huoltokäynti suositellaan tehtäväksi kahdesti vuodessa; kattofirmamme asiantuntijoiden tulisi nousta katsastamaan kattonne ainakin vuoden välein. Keväisin pääsemme näkemään, kuinka katto on selvinnyt taakse jääneestä talvesta. Etenkin runsaslumiset, suurten lämpötilavaihteluiden talvet rasittavat vesikatteita. Keväällä tehtävän kattotarkastuksen ansiosta pystymme korjaamaan talven aikana aiheutuneet viat ja samalla varmistamme, että kattojen pellitykset ja kattoturvatuotteet ovat asianmukaisessa kunnossa. Mikäli näin ei ole, annamme teille tarjouksen vaadituista toimenpiteistä, joilla katon kunto saatetaan ajan tasalle.

Syksyisin varmistamme kattohuollolla, että kerrostalon katto kestää tulevan talven haasteet. Toisin kuin nurmikot, istutukset ja suloiset siilit, katto ei talvehdi paremmin lehtipeitteen alla. Siksi tuulen tuoma roska ja lintujen jätökset on syytä puhdistaa peltikatoiltakin ennen talven tuloa.

Helposti saatetaan olettaa, etteivät korkeat kerrostalokohteet tarvitse kattojen huoltokäyntejä yhtä tiheään kuin matalammat kohteet. Tämän olettamuksen ja säästösyiden vuoksi kattojen huoltotyöt saatetaan joissain kerrostaloyhtiöissä laiminlyödä olennaisesti siten, ettei katoilla käy kukaan vuosiin. Vaikka esimerkiksi ylellinen tiilikatto on pitkäkestoinen tuote, tiilen pinta on hyvä pestä ja käsitellä kasvunestoaineilla säännöllisesti, jotta tiilipinta ei ala sammaloitua. Tuulen mukana itiöt ja luonnonmukaiset roskat lentävät hyvinkin korkealle. Saadessaan sijaa tiilikatolta mikrobit ja kasvustot iskevät kiinni tiilen huokoiseen pintaan, kasvattavat yhdyskuntansa katteeseen ja ajan myötä rapauttavat vesikatteen pintaa samoin kuin vesi ja jää. Myös huopa eli bitumikate vaatii säännöllistä puhdistamista erityisesti loivemmilla katoilla. Samalla on syytä tarkistaa, onko vesi paikoin jäänyt seisomaan katolle. Eräs kerrostalojen katoilla ongelmia aiheuttava tekijä ovat ornitologien ykkösystävät eli linnut, joiden ulosteet saattavat pakkautua tukkimaan kattokaivoja. Tuolloin sade- ja sulamisvedet jäävät katolle seisomaan, ja vaikka huopakate onkin kestävä materiaali, sitä ei ole kuitenkaan tarkoitettu katolle muodostuvan uima-altaan alustaksi. Ajan myötä katolla seisova vesi löytää reitin katteiden alle rakenteisiin. Vesivahingot voivat aiheuttaa mittavia vaurioita ja ennalta-arvaamattoman korkeita kustannuksia. Kattoremontti Pron suorittama kerrostalon säännöllinen kattohuolto tuo taloyhtiöllenne selviä ja suuriakin säästöjä. Kerrostalon kattohuolto koostuu kaikista tarvittavista toimenpiteistä eli vesikatteen, katon suojapellitysten, katon läpivientien, katon turvavarusteiden ja sadevesijärjestelmän tarkastuksista ja huolloista sekä vesikaton alapuolisten rakenteiden tarkastuksesta aina, kun se suinkin on mahdollista.

Kerrostalon kattosaneeraus

Kerrostalon kattosaneeraus on taloyhtiölle rupeama, jonka onnistunut läpiveto edellyttää toimivaa yhteistyötä taloyhtiön ja urakoitsijan välillä, mutta ennen kaikkea ehdotonta osaamista, kokemusta ja luotettavuutta työhön valitulta vakavaraiselta kattofirmalta. Kattoremontti Pro on oikea valinta kaikkiin kerrostalosaneerauksiin. Meillä on tarvittava kokemus, näkemys ja ymmärrys, joilla suoritamme kerrostalojen kattosaneeraukset onnistuneesti kaikille kattotyypeille. Kaikenlaiset kattoremontit, myös kerrostalon kattosaneeraus ovat meille perustöitä, mutta taloyhtiön vastuuhenkilöiltä ja isännöitsijältä suurempien projektien luotsaaminen edellyttää prosessinhallintaa ja tietoa hankkeiden hoitamisesta yleisten käytäntöjen mukaan. Meidän kanssamme on helppo toimia, sillä tunnemme kerrostalokohteiden remonttiprosessit. Kattoremontti Pron kanssa suuret kattourakat onnistuvat takuuvarmasti.

Tehdäksemme teille tarjouksen kattosaneerauksesta asiantuntijamme käyvät katollanne kartoittamassa tilanteen omin silmin. Voitte tehdä meille tarjouspyynnön myös valmiin hankesuunnitelman pohjalta, mutta antaaksemme realistisen tarjouksen meidän on todettava tilanne paikan päällä. Tällä menettelyllä varmistamme, että saneeraustarve tulee määritettyä kaikessa tarvittavassa laajuudessaan. Kattoremonttifirmat eroavat toisistaan, eivätkä kaikki tee yhtä tarkkoja huomioita ja perusteellisia työsuunnitelmia kuin me. Kattosaneerauksella eliminoidaan suurempia ongelmia, koska hyvin saneerattu ja ylläpidetty vesikate estää kattorakenteiden vaurioita ja hintavien vesivahinkojen syntymistä. Kattosaneerauksen yhteydessä kannattaa samalla tarvittaessa parantaa paloturvallisuutta, tehdä rakenteellisia parannuksia sekä lisätä ja uusia esimerkiksi kattoturvatuotteet. Entä onko taloyhtiössänne ollut jo puhetta aurinkopaneelien asentamisesta? Vihreät arvot ja energiataloudellisuus ovat noususuhdanteessa, joten lähitulevaisuudessa aurinkopaneelien käyttö yleistyy kerrostalojen katoilla. Saneeraussuunnittelun yhteydessä teidänkin taloyhtiössänne voisi olla hyvä huomioida aurinkosähkön pientuotannon mahdollisuus kerrostalonne katolla. Aurinkopaneelien elinkaari on suunnilleen kahdenkymmenen ja kolmenkymmenen vuoden välillä. Jos aurinkosähkö kiinnostaa teidän taloyhtiötänne, voitte tiedustella asiasta lisää tarkemmin sähköntuotantoyhtiöistä. Aurinkopaneelien kiinnityksessä vältetään tekemästä katteeseen läpivientejä tai reikiä, joten paneelien kiinnityksestä ei ainakaan teoriassa pitäisi aiheutua vesivahingon riskejä. Aurinkopaneelit kannattaa asentaa riittävän perusteellisesti kunnostetulle tai kokonaan uusitulle katolle.

Kerrostalon kattotyöt Kattoremontti Prolta

Suoritamme kaikki varsinaiset kerrostalon kattotyöt kaikkialla Suomessa. Kerrostalon kattotyöt käsittävät esimerkiksi sääolosuhteiden aiheuttamien vaurioiden korjaukset, vaurioituneiden ja irronneiden kattopeltien ja tiilien vaihdot ja paikkaukset, räystäspeltien, päätypellitysten ja jiiripeltien asennukset esimerkiksi irronneiden tai vääntyneiden tilalle sekä läpivientien tiivistyslevyjen, suojapellitysten, ilmastointiputkien kauluskiinnitysten ja kaulustiivisteiden korjaukset ja vaihdot. Kiinnitämme irronneet kattosillat, lumiesteet, vesikourut ja muut sadevesijärjestelmän osat. Kerrostalojen pelti- ja tiilikatteet saavat meiltä myös komeat pinnoitukset eli hoidamme kattojen ensi- ja huoltomaalaukset tehtyämme tarvittavat pohjatyöt viimeistä piirtoa myöten. Pintakäsittely on katolle muutakin kuin kosmeettinen toimitus. Kerrostalojen katot hyötyvät pinnoitteesta siinä missä muidenkin kiinteistöjen katteet, sillä maali suojaa kattomateriaalia samalla, kun sillä saadaan siistittyä rakennuksen ulkonäköä. Huolellisesti ylläpidetty ja ulkosivultaan siisti kerrostalokiinteistö säilyttää arvonsa ja arvokkuutensa, jolloin osakkaat saavat asunnoistaan myyntitilanteessa paremmat hinnat. Repsahtaneet ja kulahtaneet kerrostalot eivät herätä luottamusta, eivätkä kiinnostusta. Tällaisissa kohteissa asuntojen kysyntä on vähäisempää ja hinnat alhaisempia. Asianmukaisesti ja taloudellisesti ylläpidetty kerrostaloyhtiö houkuttaa ostajia kaikenlaisilla asuinalueilla. Kun Kattoremontti Pro hoitaa kerrostalon kattotyöt, taloyhtiössänne voidaan huoletta luottaa vesikatteen pidempään kestoon ja parempaan kuntoon. Mikään kattotyö ei ole meille liian pieni tehtävä, vastaavasti laajemmatkin kattotyöt teemme ripeästi ja perusteellisesti kaikki standardit täyttäen.

Kerrostalon katon korjaus

Parhaassa tapauksessa kerrostalon katon korjaus on vain paikallinen operaatio, jonka me Kattoremontti Prolaiset hoidamme näppärästi täsmäpaikkauksella ilman kaiken kattavaa remonttirumbaa. Nopeat vaurioiden korjaukset ovat vahva osa ydinosaamistamme. Ennen korjauksia varmistamme, ettei aluskatteeseen ja rakenteisiin ole päässyt kosteutta. Jos kosteusvaurioita on ehtinyt syntyä, huolehdimme niistä ennen kuin suoritamme tarvittavat korjaukset, sillä missään nimessä emme jätä märkää muhimaan vesikatteen alle. Kaikki paikkaukset on aina tehtävä huolella ja perusteellisesti, jotta korjauksella saavutetaan maksimaalinen hyöty. Suoritamme kokonaisvaltaiset kattokorjaukset kaikessa tarvittavassa laajuudessaan niin kerrostalojen peltikatoille, huopakatoille kuin tiilikatoillekin. Teemme vankkumattomalla ammattitaidolla ja kovalla kokemuksella kattovuotokorjausten ja reikien paikkausten lisäksi muun muassa tasakattojen vesikaatojen korjaustyöt, ilmanvaihtokanavien kondenssivuotojen korjaustyöt sekä ilmanvaihtoläpivientien ja piipunjuurten vesivuotokorjaukset, aluskatteiden ja vesikatteiden osittaiset uusintatyöt, seinälinjojen ja kattojiirien vesivuotokorjaukset, lahovaurioituneiden kattorakenteiden uusimistyöt, pellitykset ja tiivistykset. Täytämme kaikki korjaustarpeet jokaisella pelti-, tiili- ja huopakatolla. Kun kerrostalon katon korjaus tulee ajankohtaiseksi teidän taloyhtiössänne, pyytäkää meiltä tarjous. Tulemme katollenne toteamaan tilanteen ja kerromme, mitä meidän on tehtävä sen korjaamiseksi. Hoidamme kuntoon kaikki korjausta vaativat kohteet.

Kerrostalon katon uusiminen

Vanhojen kerrostalojen kohdalla ei kannata sinnitellä liian pitkään kattokorjausten varassa, vaan kustannustehokkain ja pitkäikäisin ratkaisu on tarvittaessa kerrostalon katon uusiminen. Tämä tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun vanha kate on selvästi tulossa tiensä päähän, tarkastuskäynneillä löydetään lisääntyvässä määrin huomautettavaa ja korjattavaksi suositeltavia kohteita. Tällöin teemme mielellämme tarjouksen koko vesikatteen uusimisesta. Joskus vesikatteen osittainenkin uusinta saattaa riittää. Tarvittaessa myös aluskate on uusittava. Uusintatöiden yhteydessä teemme tarvittaessa parannuksia ja korjauksia katteen alapuolisiinkin rakenteisiin.

Taloyhtiön remonttisuunnitelmissa osakkaat kokevat usein perustelluimmaksi vaihtoehdoksi vesikatteen uusimisen samalla materiaalilla, josta nykyinen vesikate on valmistettu. Kerrostalon vesikate on mahdollista vaihtaa myös toiseen materiaaliin. Tätä varten ei aina ole tarpeen poistaa vanhaa vesikatetta, vaan yleisesti ottaen on tietyin edellytyksin mahdollista tehdä esimerkiksi peltikatto vanhan huopakaton päälle purkamatta bitumia pellin alta. Kaikissa vesikatetyypeissä on omat hyvät puolensa, joskaan kaikkia materiaaleja ei voida käyttää aivan kaikenlaisilla katoilla. Rajoitteita asettavat muun muassa katon muoto ja kaltevuusaste. Vesikatemateriaalin vaihtaminen on perusteltua vaikkapa silloin, kun vaihto olennaisesti hyödyttää taloyhtiötä huolto- ja korjauskulujen osalta. Esimerkiksi tiilikatto on arvokkaan näköinen ja hyvin kestävä, mutta sen uusiminen peltikatoksi saattaa tulla halvemmaksi, sillä peltikaton huoltokulut saattavat olla matalammat kuin tiilikaton osalta. Kerrostalon katon uusiminen vaatii aina ammattilaisen näkemystä, sillä jokainen kiinteistö on yksilöllinen. On taloyhtiökohtaista, mikä katevalinta tulee taloudellisemmaksi lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä ja kumman aikavälin mukaan päätös on kannattavampaa tehdä. Taloudellisen näkökulman lisäksi täytyy huomioida kerrostalojen paloturvallisuus ja muut erityisvaateet, joita isoille asuinkiinteistöille asetetaan. Konsultoimme kerrostaloyhtiöitä vesikatteen valinnassa ja teemme tarjouksen kerrostalon katon uusimisesta sekä kaikista siihen liittyvistä välttämättömistä ja suositeltavista lisätöistä. Meidän kauttamme ovat tilattavissa myös kaikki tarvittavat kattoturvatuotteet, jotka tulee niin ikään uusia etenkin, jos katemateriaali vaihtuu. Muun muassa lumiesteet on suunniteltu erilaisille kattotyypeille, minkä vuoksi kerrostalon katon uusiminen toiseen materiaaliin edellyttää myös lumiesteiden asentamisen kyseisen vesikatetyypin mukaisesti. Nämä tarpeet ja käytännöt ovat tiedossamme, joten suunnitellessanne kerrostalon katon uusimista pystymme ohjeistamaan teitä tarvittavista hankinnoista sisällyttäen kokonaistyön hinnan ja kaikki tarvittavat hankinnat mahdollisimman kiinteään kustannusarvioomme. Kun teetätte katon uusimistyöt Kattoremontti Prolla, tiedätte mistä tulette maksamaan ja mitä siihen hintaan saatte: kaiken tarvittavan. Meidän toimestamme kaikki tarpeellinen tulee varmasti asennettua oikeaoppisesti ammattipätevyydellä, eikä asennuksista koidu ylimääräisiä kustannuksia, vaan kaikki kattotyöhön liittyvä on hinnoiteltu tekemässämme tarjouksessa.

Kerrostalon katon talvikunnossapito ja lumiesteet

Kerrostalokohteissa lumet on syytä pudottaa hallitusti ja nopeassa aikataulussa vaarallisten lumimassojen kertymisen ehkäisemiseksi. Kerrostaloyhtiöt ovat velvollisia huolehtimaan, että lumenpudotukset suoritetaan henkilövahinkojen estämiseksi. Kattojen lumityöt eivät ole oikea säästökohde, vaan ne kannattaa poikkeuksetta suorittaa ajoissa ennen kuin katoille pääsee syntymään raskaita lumi- ja jääkertymiä, jotka omia aikojaan irrotessaan aiheuttavat suurta vaaraa sekä kiinteistön asukkaille että sivullisille. Epäammattitaitoinen lumenpudotus saattaa vaarantaa ulkopuoliset, jos turvallisuudesta ei huolehdita kunnolla. Sen lisäksi väärillä menetelmillä toimitetut lumityöt voivat aiheuttaa vesikatteeseen vaurioita. Huoltoyhtiöiden kanssa tehdyt sopimukset eivät ole vedenpitävä tae siitä, että lumenpudotukset tehdään aina ajoissa ja asianmukaisesti. Kattoremontti Pro suorittaa lumenpudotukset luotettavasti ja kokemuksella kerrostalojen katoilta. Kutsukaa siis meidät suorittamaan kerrostalon katon talvikunnossapito ja sen myötä varmistamaan kattonne turvallisuus.

Huomiota kannattaa kiinnittää myös kerrostalon lumiesteisiin. Lumiesteet vaaditaan aina harjakattoisiin rakennuksiin silloin, kun alapuolella on kulkuväylä, mutta ne on hyvä asentaa kerrostalojen katoille muutenkin. Etenkin peltikaton pinnalta lumi pääsee valumaan omalla painollaan, mikä helpottaa katon talvihuoltoa, mutta saattaa aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja lumen ja jään rytistessä katoilta varsinkin säiden lämmetessä. Meidän kauttamme ovat tilattavissa lumiesteet kaikkine tarvikkeineen oikein mitoitettuina ja asennettuina niin tiili-, pelti-, huopa- kuin tapauskohtaisesti mineriittikatoillekin. Lumiesteet eivät ole ainoastaan ihmisten turvaksi, vaan suojaavat myös muun muassa kattoikkunoita ja läpivientejä. Kaikille kattotyypeille on saatavissa tarkoituksenmukaiset lumiesteet, jotka valitsemme ammattituntemuksella juuri teidän katollenne.

Tarkkailkaa myös jääpuikkojen muodostumista. Jääpuikot ovat turvallisuusriski, joka yleensä kielii lämpövuodoista talon rakenteissa. Energianhukka aiheuttaa loven taloyhtiön tilinpitoon lisääntyneinä kustannuksina. Kattoremontti Pro selvittää taloyhtiönne puolesta energiavuotojen syyt. Ne ovat yleensä korjattavissa esimerkiksi lämmöneristystä parantamalla. Jääpuikoista saattaa olla hyvä hankkiutua eroon autotallienkin räystäiltä, vaikka niiden muodostuminen onkin sellaisissa kohteissa yleistä. Autotallien katoilta lumia harvemmin pudotetaan, mutta sulaessaan lumesta muodostuu jäätä loiville katoille, jolloin paksujenkin jääpuikkojen muodostuminen saattaa olla runsasta. Lapset rakastavat jääpuikkoja, mutta niistä aiheutuu merkittävä vaara matalissakin rakennuksissa. Koska asfaltti on usein paljaana autotallin katon lipan alla, kun muu piha on liukkaana hiekoituksesta huolimatta, asukkaat kulkevat mieluummin paljaasta kohdasta kuin luistelevat turvallisuutensa kustannuksella. Järeä jääpuikko voi tehdä ikävää jälkeä jysähtäessään epäonnekkaan alikulkijan päähän. Tällaisessakin tapauksessa korvausvelvollisuus kohdistuu taloyhtiöön, joten jääpuikkojen runsas muodostuminen ei kaikesta kauneudestaan huolimatta ole leikin asia. Autotallien jääpuikoista varoittaminen kuulostaa ehkä liioittelulta, mutta meille Kattoremontti Prolaisille turvallisuus on etusijalla. Kannattaa siis ainakin kiertää jääpuikot kaukaa.

Kattoremontti Pro asentaa kerrostalojen kattosillat, kattoturvatuotteet ja tikkaat

Turvallisuusmääräysten mukaan yli kaksikerroksisessa rakennuksessa, jonka katon kaltevuus on suurempi kuin 1:8, on katolle järjestettävä niin kutsuttu katkeamaton kulkutie, jota myöten päästään säännöllisiä käyntejä edellyttäville laitteille sekä rakennuksen osille. Tällaisia ovat savupiiput, ilmanvaihtolaitteet ja vastaavat katoilla sijaitsevat kohteet. Kulkutien muodostavat kattosilta, lapetikkaat, kattoporras, askeltasot ja jalkatuet. Suoritamme kattosiltojen ja kulkusiltojen asennukset ja huollot kerrostalokohteissa.

Suomen rakentamismääräyskokoelma F2 määrittää katkeamattoman kulkutien tarpeellisuuden lisäksi vaateet kerrostalojen talotikkaiden lapsiturvallisuudesta. Valitettavasti lapsilla on luontaista taipumusta kiipeilyyn, eivätkä hyvää ajattelevien aikuisten varoitukset yleensä saa alaikäisiltä akrobaateilta hyvää vastaanottoa. Jos lapsia huvittaa kiipeillä talotikkailla, he tekevät niin kielloista huolimatta, ellei asiattomien pääsyä talotikkaille ole estetty. Lasten ja asiattomien pääsy tikkaille estetään tehokkaimmin asentamalla niiden alapäähän joko irrotettava tai avattava suojalevy, joka mahdollistaa asianomaisten pääsyn katolle. Kattoremontti Pro suorittaa kerrostalokohteissa kaikkien tikkaiden ja varsinaisten kattoturvatuotteiden asennukset luotettavalla ammattitaidolla.

Kerrostalon kattotyypit: peltikatto, tiilikatto, huopakatto

Kerrostalon kattotyypit jakautuvat pääsääntöisesti peltikattoihin, huopakattoihin ja tiilikattoihin. Ehkä yhteiskunnan kehittyessä entistä ekologisemmaksi hurjimmat futuristit voivat palauttaa turvekatot kerrostalojenkin harjoille. No, tuskinpa sentään. Toisaalta etenkin uudessa rakennuskannassa voidaan hyödyntää kattopinta-alaa omavaraisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin. Puun yleistyessä kerrostalorakentamisessakin mikä muu materiaali täydentäisi rakennusten luonnonmukaista ulkoasua paremmin kuin perinteiset päre- ja paanukatot? Toki tällaisissa ratkaisuissa on aina huomioitava tarkasti paloturvallisuus, mutta siihenkin lienee suunnitteilla erilaisia ratkaisuja.

Toistaiseksi kerrostalojen vesikatteissa pysytellään pääpiirteittäin kolmessa perusmateriaalissa. Makuasiat ja alhaisin hintataso eivät ole vesikatteen valinnassa ne määrittävät tekijät, joiden mukaan vesikatteen valinta kannattaisi tai olisi aina edes mahdollista tehdä. Alueelliset rakennusmääräykset ja kaavoitus, kattorakenteet ja katon kaltevuus, alusrakenteet ja katemateriaalien ominaisuudet vaikuttavat siihen, millaisiin vesikatevalintoihin jo aikoinaan on päädytty ja mitä materiaaleja on valittavissa kerrostalon kattouudistuksessa ja uudisrakentamisessa.

Peltikatto on Suomessa suosituin vesikattotyyppi pitkäikäisyytensä, helppohoitoisuutensa ja suhteellisen edullisuutensa vuoksi. Laajan väri- ja pinnoitevalikoiman ansiosta peltikatot eivät ole vain toistensa persoonattomia klooneja, vaan niillä saadaan rakennukselle luonnetta ja ilmeikkyyttä. Useimmiten peltikattoelementin valmistukseen käytetään kuumasinkittyä ja muovipinnoitettua teräspeltiä, mutta peltikatot voidaan valmistaa myös kuparista, sinkistä ja ruostumattomasta teräksestä. Profiilipeltikate, rivipeltikate ja pystysaumakate ovat peltikattojen päätyyppejä.

Tiilikate on huolellisesti hoidettuna hyvin kestävä kattotyyppi, jonka käyttöikä saattaa ylittää huopakaton elinkaaren jopa kahdellakymmenellä vuodella. Tiilikatto tuo kerrostalon olemukseen arvokkuutta, joka säilytetään parhaiten säännöllisillä puhdistuksilla ja aika ajoin uudelleen pinnoittamisella.

Tiili- ja peltikatot eivät sovellu kovin loiville ja tasaisille katoille, joten sellaisten kohdalla katevalinta osuu huopa- eli bitumikatteeseen. Huopakaton ehdottomia etuja ovat sen monikäyttöisyys erilaisissa kohteissa. Huopakatosta on helppo tehdä tiivis liitosten ja läpivientien kohdalta. Yleisesti ottaen hyvin huollettu huopakatto kestää pitkään. Tämä edellyttää säännöllistä puhdistusta ja käsittelyä esimerkiksi sammalkasvuston estämiseksi.

Saatte Kattoremontti Pron asentamana lukkosaumaprofiiliteräspeltikatteet, tiilikuvioprofiiliteräspeltikatteet, aaltoprofiiliteräspeltikatteet, konesaumatut peltikatteet, betonikattotiilet, savikattotiilet, palahuopakatteet, kolmiorimahuopakatteet sekä tiivissaumahuopakatteet. Siinäpä muutama sanahirviö vaikka tavauskilpailua varten taloyhtiön talkoo-ohjelmaan ennen makkarangrillausta!

Kerrostalon vesikate saadaan kestämään vuosikymmeniä materiaalista riippumatta, kunhan katto tarkastetaan huolellisesti ja säännöllisesti sopivin väliajoin, huolletaan aina tarpeen mukaan, pintakäsittelyt uusitaan ajoissa ja kaikkiin korjaustarpeisiin reagoidaan mahdollisimman pikaisesti heti niiden ilmettyä. Kerrostalon vesikaton kunto on olennainen tekijä kiinteistön yleiskunnon kannalta. Vain vesikatteen ylläpidolla varmistetaan, ettei talon rakenteisiin ja sisäilmaan pääse syntymään ongelmia, jotka ovat lähtöisin katolta. Konsultoimme kerrostalokohteita kaikissa kattoasioissa. Valitkaa teidänkin taloyhtiönne luottokumppaniksi Kattoremontti Pro!