Kattopeltien uusiminen, vaihto ja korjaus – oikea ajoitus tärkeää

Kattopeltien uusiminen, vaihto ja korjaus voi tulla ajankohtaiseksi katon elinkaaren eri vaiheissa. Kattopeltien uusiminen kokonaan ei aina heti ole tarpeen, vaikka pientä kulumaa katolla näyttäisikin olevan. Oikea-aikainen kuluneiden tai vaurioituneiden kattopeltien vaihto ja korjaus sekä perusteellinen huolto antavat vanhallekin peltikatolle vielä paljon lisävuosia.

Oman katon tilannetta voi olla hankala arvioida maasta käsin, mutta silti ei aina kannata itse lähteä katolle katselmusta tekemään. Asiaan vihkiytymätön ei välttämättä edes havaitse katolla olevia puutteita ja katolla liikkumiseen liittyy aina myös riskejä.

Me Kattoremontti Pro ammattilaiset tulemme kartoittamaan tilanteen katollasi. Aina ei ole tarvetta heti ryhtyä uusimaan koko kattoa, vaan tilannetta kannattaa arvioida eri vaihtoehtoja vertaillen. Meiltä saat luotettavaa tietoa omalle katollesi soveltuvista vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä kustannuksista sekä tehtyjen toimien vaikutuksista katon kestoikään. Asiakkaillamme on myös mahdollisuus saada rahoitusta katon korjauskuluihin. Lisäksi kannattaa pitää mielessä yksityishenkilöille myönnettävä kotitalousvähennys työkustannusten osalta.

Selvitä kattosi kunto.  Helpoiten se käy ottamalla yhteyttä Kattoremontti Pro ammattilaisiimme. Ja katolla käydessämme teemme havaintoja ja raportoimme samalla muustakin katolta käsin näkyvästä.

Kattopeltien vaihto, uusiminen ja korjaus

Milloin peltikattoremontti edessä?

Peltikattoremontti voi olla edessä useastakin eri syystä. Peltikatot ovat yksilöitä ja siksi peltikattoremontin tarvettakin on harkittava tapauskohtaisesti. Oikea-aikaset huoltotoimet elinkaaren eri vaiheissa luovat vankan perustan pitkäikäiselle peltikatolle. Katon kunnon seuraaminen säännöllisesti mahdollistaa nopean reagoinnin ja havaittujen puutteiden korjaamisen ripeästi.

Luonnollisesti katon kestoikään vaikuttaa myös se, miten asiantuntevasti peltikatto on alunperin asennettu ja minkälaisia materiaaleja ja välineitä asennuksessa on käytetty. Suurin osa peltikattojen ongelmista aiheutuukin säännöllisen huollon laiminlyönneistä sekä peltikaton asennuksessa tehdyistä virheistä.

Selviä merkkejä peltikattoremontin tarpeesta on mm. katteesta lohkeileva maali tai katolla näkyvät ruosteläikät. Nämä viat on helppo havaita jo maasta käsin. Laajemmat ruosteläikät sekä ruosteisen veden valuminen katolta sateen aikana ovat jo merkkejä pahoin viivästyneestä huollosta tai kattoremontista.

Lähemmässä tarkastelussa voi katolta löytyä vikoja, jotka hoitamattomina altistavat koko rakennuksen kosteusvaurioille.  Esimerkiksi peltikatteen kiinnityksissä ja saumauksissa olevat puutteet on aina korjattava viipymättä. Irronneet tai huonosti kiinni olevat ruuvit ja naulat tai suurentuneet ruuvien reiät altistavat katteen alla olevat rakenteet kosteudelle. Samoin heikentyneet peltikatteen ja kattoläpivientien saumaukset.

Peltikate voi olla myös selvästi paikoin kulunut tai vaurioitunut, jolloin kulumakohdat hoitamattomina muodostavat ajan mittaan vuotoriskin. Kulumia peltikatteelle voi syntyä esimerkiksi sääolosuhteiden – auringon, lumen ja jään vaikutuksesta. Suoranaisia vaurioita katteelle saattaa tulla myös liian kovakouraisesta lumenpudotuksesta, jolloin kate naarmuuntuu rikkoen sen suojapinnan tai kiinnitysruuvit irtoilevat. Väärin asennetut kattoturvatuotteet saattavat niin ikään vaurioittaa ja repiä katetta esimerkiksi lumi- ja jäämassojen liikkuessa katolla.

Kun vaihdetaan kaikki kattopellit, mutta katon muut rakenteet ovat kunnossa, on kyse suhteellisen helposta ja kevyestä kattoremontista. Katso mitä peltien vaihto katollesi voisi maksaa peltienvaihtolaskurilla.

Pyydä Kattoremontti Pro ammattilainen arvioimaan oman peltikattosi kuntoa. Tekemiemme havaintojen pohjalta voimme yhdessä miettiä remontointitarvetta ja käydä läpi eri vaihtoehtoja kattosi kuntoon saattamiseksi. Meiltä saat selkeän tarjouksen juuri niistä toimista, joita katollasi pitää tehdä etkä maksa turhasta.

Rikkinäisten kattopltien vaihto viivyttelemättä

Rikkinäisten kattopeltien vaihto uusiin on järkevää tehdä heti, kun vaurioita katteessa havaitaan. Peltikatolla voidaan ensiapuna tehdä oikomisia ja täsmäpaikkauksia esimerkiksi myrskyvaurioissa tai akuuteissa vuototapauksissa, mutta pitempiaikaisena ratkaisuna rikkinäinen kattopelti ei ehostettunakaan takaa täysin vesitiivistä ja kestävää suojaa rakennukselle. Säiden vaikutuksesta paikkaukset saattavat irtoilla ja kosteutta pääsee paikkaussaumoista rakenteisiin.

Kattopeltien uusiminen voidaan kattoremontin yhteydessä tehdä joko vain osaan kattoa tai tarvittaessa voidaan uusia koko kate. Uusien kattopeltien asennus on aina parempi ja luotettavampi vaihtoehto kuin vanhojen ja rikkinäisten peltien paikkaaminen.

Peltikaton perusteellisempaa remontointia kannattaa harkita, jos katolla on jouduttu jo vähän väliä tekemään täsmäpaikkauksia. Peltikatto alkaa silloin olla elinkaarensa loppuvaiheessa eikä sen vesitiiviys ole enää täysin luotettava paikattunakaan.

Kattopeltien uusiminen ja vaihto kannattaa jättää Kattoremontti Pro ammattilaisten tehtäväksi. Meillä on vankkaa osaamista ja välineet peltien vaihdon toteuttamiseksi tehokkaasti ja laadukkaasti. Ja tietysti vanhat pellit laitamme ekologisesti kierrätykseen.

Hyvä ottaa huomioon sekin, että aina ei ole tarpeen uusia koko kattoa, vaan helpompi ja edullisempi tapa voi olla vaihtaa uudet kattopellit vaurioituneiden tilalle.  Yhdessä voimme arvioida oman kattosi tilannetta ja sen tarvitsemaa kunnostusta.

Peltikaton huolto ja korjaus – riittävä seuranta tarpeen

Säännöllinen peltikaton huolto ja korjaus tarvittaessa pitävät peltikatteen kunnossa ja lisäävät katteen käyttöikää. Peltikaton huollon minimivaatimuksena on vuosittainen kausihuolto sekä aika ajoin toistuva määräaikaishuolto.

Vuosihuollon yhteydessä katon kunto tarkastetaan ja katto puhdistetaan roskista ja muusta sinne kuulumattomasta aineksesta. Samalla tarkistetaan sadevesijärjestelmän toimivuus ja kattoturvatuotteiden kunto. Aika ajoin peltikatto tarvitsee myös laajempaa ”määräaikaishuoltoa”, jolloin kate puhdistetaan perusteellisemmin ja suojataan maalilla tai muulla suojaavalla pinnoitteella.

Peltikaton vaurioiden korjaus on tehtävä aina välittömästi, kun vika tai vaurio havaitaan.  Tyypillisiä korjausta vaativia vaurioita syntyy esimerkiksi väärien kiinnitysruuvien tai aiemmin yleisesti käytettyjen naulojen peltikatteeseen jättämien reikien laajentumisesta ajan mittaan, jolloin kosteus pääsee läpäisemään katteen. Muita tyypillisiä vaurioita peltikatteeseen voi muodostua mm. kattoläpivientien yhteydessä olevien pellitysten kiinnityksiin tai virheellisesti asennettujen kattoturvatuotteiden kiinnityskohtiin.

Peltikaton huolto- ja korjausasioissa on hyvä turvautua alan ammattilaisten apuun.  Me Kattoremontti Pro ammattilaiset huollamme kattosi kuntoon ja tarkistamme samalle peltikatteen tiiviyden. Tarvittaessa teemme myös kaikki korjaukset katollasi. Aloita nyt kattosi kuntokoulu ottamalla yhteyttä asiantuntijaamme!