Kattoremontti hinta

Kattoremontin hinta koostuu monesta eri tekijästä

Kun suunnitteilla on kattoremontti, hinta on monta kertaa yksi eniten huolta aiheuttava asia. Liian pitkään ei kuitenkaan kattoremonttia kannata siirtää, kun remontin hinta on taipuvainen kasvamaan katon mennessä yhä kurjempaan ja kurjempaan kuntoon. Vääjäämättä edessä olevan kattoremontin siirtäminen voi koitua kohtalokkaaksi jopa koko rakennukselle, jos kosteusvaurioita pääsee muodostumaan. Kattoremontin hintaa onkin hyvä katsoa hiukan laajemmasta perspektiivistä ja pitemmällä aikavälillä – onhan katto koko rakennusta suojaava rakenne, jonka hyvä hoito on osaltaan säilyttämässä koko kiinteistön arvoa.

Kattoremontin hintaa pohdittaessa on hyvä samalla ottaa selvää mahdollisista tukimuodoista ja rahoitusvaihtoehdoista, joita remontoijalle on tarjolla. Esimerkiksi yksityishenkilön käytössä on kotitalousvähennys ja pienituloinen voi saada avustusta remonttiin omasta asuinkunnastaan. Myös rahoitusyhtiöt tarjoavat tällä hetkellä hyvin avokätisesti apuaan mm. erilaisiin kodinparannusprojekteihin.

Kattoremonttia ja sen hintaa kannattaa lähteä pohtimaan yhdessä Kattoremontti Pro ammattilaisen kanssa, jolloin selvitämme katon peruskunnon sekä kattoremontin tarpeen ja kohteessanne käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Kattoremontin hintaan vaikuttavat remontin laajuus, katon koko ja malli sekä kattotyyppi. Parhaimman arvion oman kattosi remontista saat meiltä. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous, niin kattoasiantuntijamme tulevan paikan päälle tarkastamaan kattosi kunnon.

Laske kattoremontin hinta

Voit laskea oheisella laskurilla kattoremontin alkaen hinnan. Valitse ensin kattomateriaali ja sitten syötä katon koko neliöinä.

Kattoremontin todellinen hinta riippuu eri tekijöistä, kuten katon alapuolisten rakenteiden kunnosta, läpivientien määrästä, katolle asennettavista kattotuotteista yms. Ota meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai soittamalla ja sovi maksuton katon tarkastus. Tarkastuksen jälkeen tiedämme tarkalleen mitä kattoremontti vaatii ja teemme huippuhyvän tarjouksen avaimet käteen kattoremonttipaketista.

Kattoluullu talon katolle

Mitä kattoremontti maksaa?

Sitä, kuinka paljon kattoremontti maksaa, on lähes mahdoton arvioida etukäteen ilman riittäviä taustatietoja. Katon hinta kun on aina monen eri tekijän summa. Olennaisimpia hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. katon rakenne ja koko, katon nykyinen kunto, kattoremontille asetettavat vaatimukset ja tavoitteet, toteutettavan remontin vaatima työmäärä, käytettävät materiaalit, tarvittavat oheismateriaalit jne. Koska kaikki katot ovat yksilöitä, on myös kunkin hintaan vaikuttavan tekijän osalta tilannetta arvioitava tapauskohtaisesti. Voit kuitenkin katsoa suuntaa antavan hinnan kattolaskurillamme.

Tärkeätä on myös tarkastella katon ja koko rakennuksen hintaa pitemmällä aikavälillä, mikä tarkoittaa useamman vuosikymmenen päähän ulottuvaa ajanjaksoa. Hyvin tehty kattoremontti varmistaa, että katto täyttää tehtävänsä ja suojaa hyvin hoidettuna koko rakennusta vuosikymmenten ajan säilyttäen näin osaltaan rakennuksen arvoa. Kattoremontin hintaa ei voidakaan pitää pelkkänä kustannuksena, vaan pikemminkin järkevänä satsauksena tulevaisuuteen. Tällaisessa tarkastelussa ja vuotta kohti jyvitettynä tämä satsaus tuntuu varsin kohtuulliselta. Katto on kuitenkin yksi tärkeimmistä koko taloa suojaavista rakenteista.

Kattoremontti Pro asiantuntijamme tekemän alkukartoituksen pohjalta voimme yhdessä lähteä miettimään kattoremonttinne tarvetta ja laajuutta sekä erilaisia vaihtoehtoja kattonne kohdalla. Riittävien perustietojen pohjalta voimme sitten arvioida kattoremonttinne hintalappua.

Kattoremontin hinta ja laatu-suhde

Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että kattoremontin hinta ja laatu kulkevat käsi kädessä. Hintavertailussa selvästi alle alan yleisen hintatason sijoittuviin tarjouksiin kannattaakin suhtautua aina hiukan varoen ja tutustua erittäin huolellisesti tällaisen tarjouksen sisältöön sekä varmistua tarjouksen tekijöiden taustoista ja ammattitaidosta. Halvin vaihtoehto ei ajan mittaan välttämättä aina olekaan se halvin. Laadukkaasti tehty kattoremontti saattaa kertakustannuksena olla hiukan suurempi verrattuna huonolaatuisempaan kattoremonttiin. Mutta pitkän aikavälin tarkastelussa tilanne voi kääntyä aivan päinvastaiseksi, kun huonolaatuisemman katon elinikä osoittautuu lyhyemmäksi ja sitä joudutaan pitkin matkaa korjailemaan puutteellisen, huonolaatuisen työsuorituksen ja/tai huonolaatuisten materiaalien vuoksi. Kattoremontin voi saada myös nopeasti ja halvalla, mutta kattoremontti täytyy mm. tällöin toteuttaa riittävän ajoissa, ettei katon alapuoliset rakenteet ole vaurioituneet.

Me Kattoremontti Pro ammattilaiset olemme saaneet palautetta hyvästä hinta-laatu -suhteesta.  Haluammekin aina varmistaa sen, että asiakas saa juuri haluamansa lopputuloksen eikä maksa mistään ylimääräisestä. Huonoa laatua emme kuitenkaan suostu tekemään. Ammattilaisemme tekemän kartoituksen perusteella voimme yhdessä miettiä oikeata vaihtoehtoa omalle katollenne.

Kattoremontin kustannukset ja kustannusarvio

Kattoremontin kustannukset ja kustannusarvio on ainakin jollain tasolla hyvä olla selvillä jo suunnitteluvaiheessa. Kattoremontin suunnittelu ja toteutus sisältää kuitenkin niin paljon ammatillista erityisosaamista vaativaa tietoa, ettei rakennuksen omistajan tarvitse – eikä kannatakaan – yksin ruveta arvailemaan kustannuksia ja kustannusten loppusummaa. Jo pelkästään eri katemateriaalien vaatimat asennustavat ja vaatimukset aluskatteen rakenteesta vaihtelevat eri kattotyypeissä ja kohteissa sen verran, ettei alaan vihkiytymätön voi hallita kaikkea kattoremonttiin ja sen eri vaiheisiin olennaisesti liittyvää tietoa.

Kattoremontti Pro ammattilainen antaa asiantuntemuksensa käyttöönne jo suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin kattoremontin eri vaihtoehtoja juuri oman kattonne kohdalla on helpompi vertailla ja arvioida samalla kattoremontista aiheutuvia kustannuksia.

Kattoremontin hinta per neliö / neliöhinta

Kattoremontin hinta per neliö / neliöhinta on remonttia suunniteltaessa aina parhaimmillaankin vain ohjeellinen arvio ja se on riippuvainen sekä itse katosta ja kattoremontin laajuudesta että kattoremontin toteutustavasta ja siinä käytettävistä materiaaleista. Lisäksi voi kustannuksia tulla mahdollisista oheistöistä katolla, kuten sadevesijärjestelmän, tikkaiden ja kattosiltojen sekä lumiesteiden asennuksesta.  Käsitteiden kanssa on myös syytä olla tarkkana. Kun puhutaan kattoremontin neliöhinnoista, niin puhutaanko silloin todellakin kattoremontin kokonaiskustannuksista katon pinta-alaneliötä kohden vai puhutaanko jostain aivan muuta, kuten esimerkiksi katemateriaalin neliöhinnasta alimmillaan. Esimerkiksi valmiiksi asennettu peltikatto on aivan eri asia kuin alhaisin tarjolla oleva käsittelemättömän peltikatteen neliöhinta tukkurin varastossa. Lue lisää kattoremontin neliöhintaan vaikuttavista tekijöistä.

Meillä Kattoremontti Pro ammattilaiset kertovat teille selkeästi, mitä kattoremontin kokonaishintaan sisältyy ja mitä siihen mahdollisesti ei sisälly.  Tosin työn kuluessakin voi vanhan vesikatteen alta paljastua aina jotain sellaista, mitä ei ennakkolaskelmissa pystytä ottamaan huomioon.

Kattoremontin hintaan vaikuttaa rakennustyyppi

Kattoremontin hinta omakotitalo, rivitalo ja kesämökki -kohteissa sisältää joitakin erityisiä seikkoja, jotka on hyvä ottaa huomioon jo remontin suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi sijainnilliset tekijät, kohteena olevan katon tyyppi ja kattoremontille asetettavat vaatimukset sekä päätöksentekoon osallistuvien ja oikeutettujen määrä vaikuttavat koko remonttiprojektin kulkuun. Yhdessä Kattoremontti Pro asiantuntijan kanssa on hyvä tarvittaessa käydä läpi heti alkuvaiheessa myös näitä juuri omaan kattoonne liittyviä erityisiä seikkoja.

Omakotitalon kattoremontin hinta

Omakotitalon kattoremontissa hintaan eniten vaikuttavat katon tyyppi, rakenne ja kunto sekä tarvittavan remontin laajuus. Yksikerroksisen talon tavallinen harjakatto on helpompi remontoida kuin esimerkiksi kolmikerroksisen talon moniosaista pulpettikattoa, jossa on useita kattoikkunoita ja läpivientejä.  Asennustyön määrään ja siten lopulliseen hintaan vaikuttavat myös tarvittavan aluskatteen kunto ja rakenne sekä kohteeseen valittava katemateriaali. Hintaan mukaan laskettaviksi tulevat myös tarvittavat katon turvarakenteet (mm. tikkaat, kattosillat, lumiesteet) sekä sadevesijärjestelmä (mm. kattokaivot, räystäät, syöksytorvet).  Varsinkin korkeammissa kohteissa voi lopullista hintaa kasvattaa hiukan myös tarvittavien rakennustelineiden pystyttäminen sekä materiaalien kuljettaminen katolle.

Kattoremontti Pro asiantuntijamme arvioi kanssanne remontointitarpeen laajuuden ja tarvittavat työvaiheet.  Yhdessä voitte myös pohtia omalle katollenne parasta katemateriaalia ja sen vaatimaa asennustapaa sekä tarvittavia oheistuotteita (turvatuotteet, sadevesijärjestelmä). Näin askel askeleelta edeten kattoremontin hinta on mahdollista arvioida.

Rivitalon kattoremontin hinta

Ennen rivitalon kattoremontin hinnan arviointia on hyvä varmistua siitä, millaisen päätöksentekoprosessin kattoremontin toteuttaminen vaatii ja mitkä tahot osallistuvat päätöksentekoon kaikkia sitovan päätöksen aikaansaamiseksi. Ennen kustannuksia aiheuttavien toimien aloittamista on hyvä varmistua myös vastuunjaosta, remontin maksajasta sekä rahoituksesta.

Katon rakenteen ja tyypin sekä katon kunnon lisäksi rivitalon kattoremontin hintaan vaikuttavat logistiset tekijät sekä katolla tarpeen mukaan tehtävät oheistyöt, kuten turvarakenteiden ja sadevesijärjestelmien asennus. Varsinkin korkeammissa kohteissa voi olla tarpeen käyttää rakennustelineitä ja erilaisia nostimia asennustöiden ja materiaalien kuljetuksen sujumiseksi turvallisesti ja tehokkaasti. Katoilta pitää myös aina löytyä rakennusmääräysten mukaiset turvatuotteet, kuten tikkaat ja kattosillat varmistamaan katolla liikkujien turvallisuus. Lumiesteet puolestaan tuovat lisämukavuutta arkeen esimerkiksi ovien yläpuolelle asennettuina ja ovat lisäksi osaltaan ehkäisemässä putoavan lumen ja jään aiheuttamia tapaturmia. Sadevesijärjestelmä on tavallisimmin samaa ikäluokkaa katon kanssa ja sen uusiminen on kätevintä tehdä kattoremontin yhteydessä.

Me Kattoremontti Pro ammattilaiset autamme rivitaloyhtiönne alkuun kattoremontin suunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa sekä viemme koko remonttiprojektin läpi asiantuntemuksella ja kokemuksella. Lopputuloksena saatte laadukkaan ja määräykset täyttävän katon, joka suojaa koko rakennusta ja on siten ylläpitämässä asuntojenne arvoa.

Kesämökin ja vapaa-ajanasunnon kattoremontin hinta

Kesämökin ja vapaa-ajanasunnon kattoremontin hintaa arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi kohteen sijainnista ja materiaalien kuljetuksesta johtuvat tekijät. Autotien päässä olevan matalan kohteen kattoremontti on aina helpompi toteuttaa kuin saaressa sijaitsevan monikerroksisen kohteen.  Rakennustelineiden ja erilaisten nostimien käyttö voi olla tarpeen asennustöiden sujumiseksi ja materiaalien kuljettamiseksi katolle turvallisesti ja tehokkaasti. Tontille pääsy, materiaalien kuljetus paikalle ja materiaalien nosto katolle on siis tarvittaessa otettava huomioon kokonaiskustannuksia arvioitaessa. Nykyisen katon kunto ja sen uudistustarve sekä valittava katemateriaali ja asennustapa vaikuttavat tietysti myös aina siihen, millaiseksi kokonaishinta muodostuu. Samoin pakollisten turvatuotteiden (tikkaat, kattosillat) ja sadevesijärjestelmien asennus on hyvä ottaa mukaan laskelmiin.

Kattoremontti Pro asiantuntijan kanssa voitte yhdessä miettiä oman vapaa-ajanasuntonne katon kuntoa ja remonttitarvetta. Ammattilaisemme tekemän arvion pohjalta löydämme varmasti parhaan ratkaisun. Lopputuloksena on katto, joka suojaa koko rakennusta säällä kuin säällä ja estää ikävien kosteusvaurioiden syntymistä.

Kattoremontin hinta, kattomateriaalillakin väliä

Kattoremontin hinta peltikatto, tiilikatto ja huopakatto vaihtoehtoina muodostuu aina hiukan eri tavalla, mikä on hyvä ottaa huomioon eri vaihtoehtoja vertailtaessa. Eri katemateriaalit vaativat kukin omanlaisensa asennustavan ja aluskaterakenteen. Lisäksi katon perusrakenne, kuten kaltevuus, asettaa omat rajoitteensa kohteeseen sopivan katemateriaalin valinnalle. Yksin ei tarvitse eri katevaihtoehtojen runsautta ja sopivuutta ihmetellä, vaan kokeneet Kattoremontti Pro asiantuntijamme opastavat teitä myös tässä asiassa.  Kannattaa muistaa myös yksityishenkilön mahdollisuus käyttää tehdyn työn osuudesta hyväksi kotitalousvähennystä omassa käytössä olevien tai vanhempien ja isovanhempien käytössä olevien rakennusten remonteissa.

Kattoremontin hinta peltikatto – Kestävä ja edullinen katto

Peltikattoremontin hinta on hinta kustannustehokkaasta katosta. Peltikattoa pidetään pitkäikäisenä katemateriaalina, jonka asennus on suhteellisen yksinkertainen ja nopea, riippuen hiukan valittavasta katetyypistä. Elinikään vaikuttaa olennaisesti se, miten säännöllisesti ja hyvin kattoa huolletaan – tehdäänkö esimerkiksi uudelleenmaalaukset ajoissa ja maalaustyön vaatimalla riittävällä ammattitaidolla. Väärillä työmenetelmillä ja sopimattomilla maaleilla tehty maalaus ei välttämättä suojaa kattoa kovinkaan pitkään. Peltikaton huoltotöihin kuuluu myös säännöllinen kiinnitysten tarkistus sekä tarvittaessa katolla heti tehtävät täsmäkorjaukset.

Peltikatteen valintaa voi rajoittaa kohteen tyyppi ja rakenne – hyvin loivaan kohteeseen tai tasakattoon peltikate ei sovellu. Rajoitteita voi joskus sisältyä myös alueellisiin rakennusmääräyksiin, joissa voidaan vaatia tietynlaista katetta käytettäväksi.

Kattoremontti Pro ammattilaisemme tekemän kartoituksen perusteella voimme yhdessä arvioida, soveltuisiko peltikate oman kattonne katteeksi ja millaisia kustannuksia kattoremontista teille aiheutuu verrattuna muihin katevaihtoehtoihin. Lue lisää peltikaton asennuksen hintaan vaikuttavista tekijöistä.

Kattoremontin hinta tiilikatto – Tyylikästä kattonäkyvyyttä

Tiilikatetta pidetään ekologisena ja pitkäikäisenä sekä hiljaisena katemateriaalina.  Tiilikatteen elinikää pidentää aika ajoin tehtävä huoltotyö, jossa tiilien pinta puhdistetaan ja pinnoitetaan uudelleen roskien ja sammalen pitämiseksi poissa katolta. Muuten tiilikate on helppo huoltaa, kunhan katon kunto tarkistetaan säännöllisesti.  Rajoitteena on tiilikatteen kohdalla katon rakenne ja tyyppi – hyvin loivaan kohteeseen tai tasakattoon tiilikate ei sovellu.

Tiilikatteen soveltuvuutta omalle katollenne on hyvä arvioida yhdessä Kattoremontti Pro ammattilaisemme kanssa. Asiantuntijamme tekemän peruskartoituksen perusteella on helppo vertailla tiilikatetta muihin vaihtoehtoihin ja arvioida kustannuksia. Lue lisää tiilikaton asennuksen hinnasta.

Kattoremontin hinta huopakatto – Hiljainen ja ympäristöön sulautuva

Kuinka paljon huopakate maksaa? Huopakate on hyvä vaihtoehto, kun halutaan hiljainen katemateriaali, joka on suhteellisen helppo ja nopea asentaa. Tasakattojen ja erittäin loivien kattojen kohdalla huopakate on ainut järkevä vaihtoehto. Huopakate vaatii säännöllistä seurantaa ja tarvittaessa heti tehtäviä täsmäkorjauksia. Hyvin hoidettuna huopakate on miellyttävä ja ympäristöön mukavasti sulautuva katemateriaali.

Kattoremontti Pro asiantuntijamme tekemän kartoituksen perusteella voimme yhdessä arvioida huopakatteen soveltuvuutta omalle katollenne sekä kattoremontista aiheutuvia kustannuksia. Lue lisää huopakaton asennushinnasta.

Mistä kaikesta on kattoremontin hinta tehty?

Hintaan vaikuttaa kattomallin ja koon mukaan myös se kuinka paljon mahdollisesti joudutaan uusimaan aluslaudoituksia ja yläpohjarakenteita, uusitaanko tai lisätäänkö yläpohjan lämpöeristeitä jne. Katolle voidaan remontin yhteydessä myös lisätä esimerkiksi kattoluukkuja, kattoikkunoita, ilmastointikoneita, kulkusiltoja, tikkaita, lumiesteitä, uusia läpivientejä, kuten tuuletushormeja tai antenneja jne. Valitut kattotuotteet vaikuttavat omalta osaltaan kattoremontin kokonaishintaan.

Kattoremontin kustannukset koostuvat pääasiassa työkustannuksista ja materiaalien sekä tarvikkeiden kustannuksista. Muita hintaan vaikuttavia tekijöitä on mm. talon korkeus. Korkeissa taloissa rakennustarvikkeiden siirtäminen katolle on hankalampaa ja vie enemmän aikaa kuin matalissa taloissa. Lisäksi korkeisiin taloihin joudutaan usein pystyttämään rakennustelineitä, jotka lisäävät kustannuksia. Matalissa taloissa katolle päästään usein tikkaiden ja henkilönostinten avulla. Myös katon kaltevuudella on merkitystä kattoremontin kustannuksissa. Rakennustarvikkeiden siirtäminen jyrkille katoille on haastavaa. Usein joudutaan pystyttämään rakennustelineet tarvikkeiden saamiseksi katolle. Jyrkälle katolle ei voida myöskään varastoida rakennusmateriaaleja, vaan ne on kuljetettava maasta katolle asennusjärjestyksessä. Tämä lisää työhön kuluvaa aikaa.

Yllätyskustannuksia voi tulla esimerkiksi silloin, kun katon aluslaudoitukset ovat luultua huonommassa kunnossa ja niitä joudutaan korvaamaan ennakoitua enemmän. Myös alakattorakenteiden kunto vaikuttaa kattoremontin laajuuteen ja siten myös hintaan.

Pyydä meiltä tarjous kattoremontista. Asiantuntijamme tulee paikan päälle arvioimaan katon kunnostustarpeen. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja saadaan realistinen arvio remontin kustannuksista. Laskun voit maksaa työn valmistuttua yhdessä tai kahdessa erässä.