Kuinka paljon huopakatto maksaa asennettuna avaimet käteen -palveluna?

Huopakaton hinta ei ole meillä arvailujen loppusumma. Huopakaton hinta lasketaan kattokohtaisesti ja meillä se pitää sisällään kokonaisvaltaisesti aivan kaiken katon tarkistuksesta jätteiden kuljettamiseen kaatopaikalle. Se, mitä kaikkea muuta tuohon välille mahtuu, riippuu tietysti katosta. Eli mm. siitä, minkä kokoinen ja mallinen katto on. Yksi suurimmista tekijöistä on kuitenkin katon kunto, sillä se määrittää töiden laajuutta ja materiaalimenekkiä. Vesikatteen hintahan on suhteellisen helppo määrittää katon koon perusteella, kun katetuote on ensin valittu. Muut materiaalikulut riippuvat pitkälle siitä, mitä kaikkea katolla täytyy vaihtaa uuteen. Puurakenteiden, eristeiden, kattotuotteiden ja aluskatteen vaihto ja kunnostaminen vaikuttavat materiaalikuluihin, mutta myös työn määrään.

Avaimet käteen- palvelu on meillä vakiintunut käytäntö ja tarjouksemme pitääkin sisällään aina kokonaisvaltaisen palvelun. Tämä palvelu kattaa katon kuntokartoituksen ja sen pohjalta tehdyn remonttisuunnitelman, jossa myös sinun toiveesi huomioidaan. Palvelumme ja tarjouksemme kattaa kaiken toteutusvaiheessa: työt ammattitaitoisine tekijöineen, tarvittavat työvälineet perustyökaluista erikoisvälineisiin, turvavarusteisiin ja työkoneisiin. Mikäli työ vaatii henkilönostinta tai vaikkapa rakennustelineitä, ne on jo lähtökohtaisesti laskettu tarjoukseemme eikä yllätyskuluja pääse syntymään. Palvelumme takaa sen, että tilaamme ja hankimme kaikki sovitut tarvikkeet katon kunnostamiseksi. Tuotteiden valinnasta puhumme tietysti sinun kanssasi suunnitteluvaiheessa. Vaikkapa huopakatteita löytyy markkinoilta huima määrä, joten valinnanvaraa riittää. Me autamme sopivimman katteen valinnassa ja tuotteiden hintavertailussa, laatu on hintaa oleellisempi, sillä ihan mikä tahansa kate ei ihan mille tahansa katolle käy. Varsinkin katon jyrkkyys vaikuttaa siihen, mikä kate on mahdollista ja järkevää katolle asentaa. Uuden katteen lisäksi tarvitaan muitakin tarvikkeita, kuten tiivistemassaa, nauloja, läpivientien tiivisteitä, erilaisia listoja, joskus puutavaraa ja eristeitäkin. Näiden tarvetta, laatua ja määrää voi olla paljon vaikeampi edes hahmottaa itse, ellei ole kattoja joskus ollut tekemässä. Meille menekkilaskelmat ovat osa rutiinityötä, vältyt tehokkaasti virhearvioilta, kun luotat kattoremontissa ammattilaisen apuun.

Jos haluat eristeremontin samaan urakkaan, niin meidän puolestamme se onnistuu aina. Joskus eristeitä joudutaan uusimaan muutenkin katon toiminnan varmistamiseksi. Mahdollisesti katollasi tarvittava eristeetkin on meidän tarjouksessamme huomioitu katon kunnon ja sinun toiveidesi mukaisesti. Aika usein rakennuksen omistajalla on toiveissa teettää samalla joitain asennustöitä. Se sopii meille. Yleensä onkin kustannustehokasta niputtaa asennustyöt kattoremontin yhteyteen. Älä epäröi kysellä vaikkapa aurinkopaneeleita tai kattoikkunaa, kun soitat tai lähetät tarjouspyyntösi tarjouspyyntölomakkeellamme. Me laskemme kaiken yhteen tarjoukseen. Jos sadevesijärjestelmä tai palotikkaat vaativat uusimista tai katon puurakenteita täytyy vaihtaa, niin kaikki kuuluu mukaan. Samoin työmaan huolellinen suojaus, loppusiivous, tarkistus ja jätteiden hävittäminen asianmukaisesti. Kaikki työ on meillä takuutyötä.

Katon tarkistus tarjouspyyntövaiheessa on meillä vakio isommissa kattotöissä. Huopakaton hinta lasketaan tarkistuksen ja sinun toiveidesi pohjalta laatimamme suunnitelman mukaisesti. Me teemme katon tarkistuksen aina kun siellä käymme, myös pienempiin kattotöihin tarkistus kuuluu ilman erillistä maksua. Tällöin teemme tarkistuksen töihin saapuessamme. Mikäli löydämme katosta jotain muuta huomioitavaa tilaamasi huollon tai korjauksen lisäksi, niin kerromme asiasta sinulle automaattisesti. Jätämme samalla myös tarjouksemme töiden tekemisestä.

Silloin kun rahoitus tulee tarpeeseen, voit hakea yhtä sellaista verkkosivujemme kautta. Kotitalousvähennyskin kannattaa muistaa. Meillä teetetystä työstä voi hake kotitalousvähennystä omassa henkilökohtaisessa veroilmoituksessa.

Kuinka paljon huopakatto maksaa asennettuna?

Huopakaton hinta muodostuu työstä ja materiaaleista

Helpoimman kaavan mukaan huopakaton hinnan voi laskea työn ja materiaalien määrän mukaan. Käytännössä asia on kuitenkin hieman monimutkaisempi ja näin asianlaita on kaikissa kattotöissä. Monta eri muuttujaa vaikuttaa sekä työn, että materiaalien määrään kattokohtaisesti. Vaikkapa uuden huopakaton hinta riippuu täysin kohteesta. Tämän vuoksi tutustummekin kohteeseen mieluiten käymällä itse paikan päällä. Tutkimme katon kunnon ja kartoitamme asiakkaan ajatukset remontista samalla kertaa, molemmat näistä vaikuttavat suunnitelmiin ja näin myös huopakaton hintaan. Kun tietyt asiat on selvitetty ensin, on paikkaansa pitävän remonttisuunnitelman ja tarjouksen laatiminen helpompaa.

Huopakaton hinta muodostuu katteen ja aluskatteen materiaali- ja asennuskulujen kattokohtaisesta kokonaisuudesta. Parhaimmillaan katto vaatii vain vesikatteen vaihdon. Me suosittelemme kuitenkin myös huopakatolle aluskatteen asentamista. Kattoremontin yhteydessä aluskatteen asennus on aika pieni kuluerä siitä saatavaan lisäturvaan nähden. Yleensä vanhat katteet puretaan ja tilalle asennetaan uudet. Huopakaton tapauksessa me kuitenkin tutkimme myös mahdollisuuden, jossa vanha kate voisi jäädä uuden katteen alle. Näin se toimisi aluskatteena. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan ole ihan aina käytettävissä, sillä vanhan katteen ja katon on kaikin puolin oltava melko hyvässä kunnossa. Mikäli toteamme katon kyllin hyväksi tällaisen menetelmän hyödyntämiseen, niin tasoitamme ja puhdistamme vanhan katteen huolellisesti. Sitten asennamme uuden katteen sen päälle. Tässä on mahdollisuus säästää rahaa eri tavoin. Vaikka pohjatöitä vaaditaan, niin vanhan huopakatteen poistaminen on aina työlästä. Se on sitkeää ja äärimmäisen tiiviisti ruoteessa kiinni. Ellei purkutyötä ja uutta aluskatetta tarvita, kulueriä on vähemmän sekä työn että materiaalin kannalta tarkasteltuna. Tässä on mainio esimerkki siitä, kuinka hinta muodostuu kattokohtaisesti. Tällaiset osittaiset kattoremontit ovat nopeita ja uuden huopakaton hinta suhteellisen edullinen. Vastaavasti katto, jossa on vuotoa tai vikaa myös katteen alapuolisissa rakenteissa, on suurempi ja kalliimpi työmaa. Täydellinenkin kattoremontti voi mittaluokaltaan vaihdella paljon eri kattojen välillä, riippuen siitä onko katto vuotanut, notkahtanut tai muuten päässyt jollain tapaa heikkoon kuntoon.

Katto on siis käytännössä pakko tutkia, jotta voimme antaa tarkan hinnan kattoremontillesi. Pakettiin voi mahtua pelkkä uuden vesikatteen asennus, katteiden vaihto kokonaan uusiin tai koko katon avaaminen sekä täysi remontti eristeiden ja puurakenteiden vaihtamisesta lähtien. Meille on selvää, ettet halua maksaa töistä, joita ei tarvitse tehdä. Tai jättää lahoa kattoa ja pilaantuneita eristeitä uuden vesikatteen alle. Siksi me korjaammekin katon aina sen tarpeita vastaavassa mittakaavassa, asiakkaan toiveita kunnioittaen.

Huopakaton hinta muodostuu myös katon yksityiskohdista. Työmäärään vaikuttavat mm. katon läpivientien, jiirien ja muiden yksityiskohtien määrä. Ne ovat yksinkertaisesti vain hitaita tehdä eikä näissä asioissa voi oikoa mutkia, kun halutaan tehdä hyvää jälkeä. Katon erilaiset yksityiskohdat ovat riskialttiita vuodoille, ellei niitä tehdä täsmällisesti oikein. Meillä vuotoherkkiin yksityiskohtiin paneudutaan aina erityisellä huolella, se vaatii kuitenkin riittävän työajan ja sopivien tarvikkeiden varaamista työvaihetta ajatellen. Myös rakennuksen korkeus, sijainti ja lähiympäristö vaikuttavat varsinkin työn sujuvuuteen. Tarkistamme kaikki muuttujat, kun käymme tarjouspyyntövaiheessa tutkimassa kattosi tilannetta. Jos lähiympäristö on vaikeakulkuinen, huomioimme sen työn suunnittelussa ja aikataulussa. Vaikkapa tarvikkeet on saatava tavalla tai toiselle tuotua työmaalle ja rakennuksen lähiympäristössä on liikuttava. Jos se on hidasta, se voi hidastaa hieman myös työn etenemistä.

Voit luottaa siihen, että Kattoremontti Pro:n antama huopakaton hinta perustuu kunnolla tehtyihin pohjatöihin, eli kattavaan kartoitukseen niin katon kunnon kuin sinun toiveidesikin suhteen. Asioihin perehtyminen auttaa meitä laatimaan tarjouksen, joka on mahdollista myös pitää ja joka kattaa kaikki katon vaatimat työt sekä tarvikkeet. Tarjouksemme ei siis matkan varrella muutu, ellei jotain aivan odottamatonta tule vastaan. Näissä tapauksissa pidämme kanssasi välittömän neuvonpidon ja töitä jatketaan vasta, kun olemme yhteisymmärryksessä tilanteen muuttumisesta. Meillä tarjous pitää sisällään täydellisen avaimet käteen -palvelun kaikkine työvaiheineen, tarvikkeineen, tekijöineen ja välineineen. Unohtamatta loppusiivousta ja jätteiden hävitystä.

Ajoissa tehty katon kunnostus ja kattoremontti säästää kattoa ja kuluja

Kattotöissä vitkastelulla ei yleensä voita mitään, päinvastoin. Mitä pidempään katon huoltoa lykkää, sitä suuremmaksi työmaa ja lasku käyvät. Viat eivät ratkea itsestään vaan suurin osa niistä lähinnä vain pahenee, laajenee ja syvenee. Vaikkapa pitkään jatkunut kattovuoto voi tehdä rakennuksesta lopulta käyttökelvottoman, sillä kosteus lahottaa ja homehduttaa rakenteet. Aika pitkän matkan saa kuitenkin kulkea katon vuodon alkamisesta rakennuksen lopulliseen käyttökelvottomuuteen. Siinä välillä on mahdollista tehdä paljon ja minimoida vahinkoja tehokkaasti. Minkä nopeammin töihin ryhdytään, sitä parempi kattosi ja kukkarosi kannalta!

Kun kattoa huolletaan säännöllisesti, monet viat ja vaivat pysyvät poissa. Vaikkapa katon tasainen puhdistaminen pelkästä irtoroskasta ehkäisee tehokkaasti katon sammaloitumista. Vielä katolle kasvaneen sammaleen poistaminenkin ehkäisee katteen tuhoutumista. Voimme tarvittaessa tehdä katolle sammaleentuhokäsittelyn, joka tuhoaa myös katteen sisään tunkeneet juuret eikä sammal näin ihan hetkessä pääse valtaamaan kattoa uudestaan. Voimme myös pinnoittaa katteen uudelleen mutta tämäkin vähän suurempi kattohuolto on syytä ajoittaa niin, että siitä saa kustannuksiin nähden parhaan hyödyn. Mikäli katto on päässyt heikkoon kuntoon, on pinnoitustyö mahdollista tehdä mutta kannattavaa se ei välttämättä enää ole. Pohjatyöt vievät sitä enemmän aikaa, mitä huonommassa kunnossa kattohuopa ja kattorakenteet ovat. Joskus on edullisempaa vaihtaa kokonaan uusi vesikate kuin tehdä työlästä pinnoitusta katteen ehostamiseksi käyttökuntoon. Kun kate on kulunut mutta muuten vielä käyttökelpoinen, on pinnoitustyö mitä mainioin tapa huoltaa se ja lisätä katon käyttövuosia jopa puolella!

Yksi huopakaton huolto, jota ei myöskään parane vitkuttaa on lumenpudotus. Kun huopakatolle kertyy lunta, sinne se myös jää. Kunnes aurinko keväällä alkaa sulattamaan lunta ja se tulee alas vetenä. Jos katto on jo vähän vanhempi, voi katto samalla myös vuotaa rakenteisiin, koska lumi voi tehdä yllättävääkin tuhoa katteessa. Huopakaton pinta on karhea ja katto voi olla malliltaan myös aika loiva, lumi ei siis tule itsestään juuri ikinä alas. Toisaalta se on hyvä, sillä alas tempautuva lumi tekee valitettavan usein pahaa jälkeä katteelle ja kattotuotteille. Katon lumikuorma voi kuitenkin muuttua katolle sietämättömäksi. Katollahan voi olla jopa tonneittain lunta. Varsinkin kostea lumikerros voi olla hämäävästi kasaan painunut todelliseen painoonsa nähden. Varsinkin silloin, kun katto on hyvin laaja, voi katon tilanne olla äärimmäisen tukala. Sulaessaan katon lumi valuu vetenä katteen ja lumikerroksen väliin. Sinne muodostuukin painon vuoksi usein jäätä, joka pusertaa katteen pintaan valuneen veden paineella jokaiseen koloon, mitä katossa on. Huopakatossa se tarkoittaa usein mm. katteen saumoja. Jos ne repsottavat yhtään, niiden väliin menee vettä ja sauma voi antaa periksi. Katto voi lumikuorman vuoksi myös notkahtaa, siihen voi tulla kuoppia ja vinoumia, jotka on myös korjattava pian kuntoon. Tällaiset viat säteilevät helposti yhä laajemmin ympärilleen rasittaen katon ehjiä kohtia ja rakenteita. Lisäksi kuoppiin jää vettä ja katto voi vuotaa katteen revetessä. Kaiken tämän voi välttää helposti sillä, että tilaa meiltä lumenpudotuksen ajoissa. Vaikka lumisadetta olisi vielä tiedossa niin parempi, että uusi lumi sataa tyhjälle katolle, kuin tuhannen kilon ylimääräisen taakan kuorrutteeksi. Näin kattokin saa mahdollisuuden selvitä vaikeasta talvesta ilman, että täysi kattoremontti heti kevään tullen tai jopa keskellä talvea on edessä.