Katon korottaminen helpottaa katon huollettavuutta ja petraa ulkonäköä

Katon korottaminen on erinomainen tapa uudistaa kodin ulkonäkö ja helpottaa jatkossa katon huoltotöitä. Katon korotus ehkäisee myös vesivahinkoja, kun roskien kerääntymistä katolle ehkäistään tai vähennetään muuttamalla katon muotoa tai korottamalla kattoa. Katon korotus on rakennusalan ammattilaisten tehtävä. Kattoremontti Pro tekee kaikki kattotyöt puolestasi. Meidät tunnetaan tarkasta ja paikkansa pitävästä hinnoittelusta. Korotamme kattosi ammattitaidolla, ja sinä pääset nauttimaan tyylikkäistä lopputuloksista.

Palvelumme tunnetaan luotettavuudesta, turvallisuudesta ja helppoudesta. Tarkastamme katon kunnon aina, kun liikumme katolla. Ilmoitamme sinulle kaikista tekemistämme havainnoista, jotka liittyvät kattorakenteiden korjaustarpeisiin. Korjaamme katon kuntoon puolestasi, jolloin rakennuksesi käyttöikä pitenee ja katon alapuoliset rakenteet säilyvät terveinä. Meihin on turvallista luottaa. Käytämme vain parhaita rakennusmateriaaleja ja tarvikeaineita.

Projektin loputtua siivoamme jälkemme ja kuljetamme roskat pois itse. Huolehdimme siitä, että jälkeemme jää siistitty, huoliteltu rakennus ympäristöineen. Käytämme vain suomalaista työvoimaa ja maksamme verot sekä muut työnantajamaksut säntillisesti Suomeen. Muistathan, että sinä saat tekemistämme katon huolto- ja korjaustöistä kotitalousvähennystä verotuksessasi. Voimme järjestää rahoituksen tarvitsemillesi kattotöille. Pidä hyvä huoli rakennuksestasi, pidennä sen käyttöikää ja pyydä tarjous katon korotuksesta meiltä nyt.

Katon korotus

Omakotitalon ja rivitalon katon korotus

Kotonasi on kenties kiinnostuttu siitä, miten voisitte pidentää rakennuksen käyttöikää huoltamalla kattoa ja sen alapuolisia rakenteita säännöllisesti. Katto on kotisi kruunu, joka kannattaa pitää hyvässä kunnossa. Tämä koskee samalla tavalla omakotitaloja kuin rivitaloja. Tiesitkö, että kattoa korottamalla voit välttyä vesivahingoilta? Samalla roskien kerääntyminen katolle vähenee merkittävästi, kun katosta tehdään jyrkempi. Jyrkältä, hyväkuntoiselta katolta roskat huuhtoutuvat sadeveden mukana pois suunniteltuja poistumisreittejä pitkin. Kevät- ja syystyöt katolla helpottuvat. Jos asut tasakattoisessa talossa, sinulle voi olla tuttua sadeveden, puunlehtien, sammaleen tai jäkälän kertyminen katolle. Lumi ei poistu tasakatolta samalla tavalla kuin korotetulta, viistolta katolta. Korotettu katto on yksinkertaisesti helppohoitoisempi ja aiheuttaa vähemmän riskejä rakennuksen vesivahingoille kuin tasakatto. Rivitalon katon korotus kannattaa viedä taloyhtiön hallituksen kokoukseen seuraavalle asialistalle. Se on investointi, joka kannattaa ja maksaa itsensä takaisin pienentyneinä huoltotöiden kuluina.

Haluatko kotiisi lisää säilytystilaa? Löytyisikö kotoasi tarvetta ylimääräiselle huoneelle? Katon korotuksen yhteydessä syntyneen lisätilan valjastaminen varastotilaksi on hieman työlästä, mutta varsin toteutettavissa oleva toimenpide. Asuintilaksi välikaton rakentaminen on astetta haastavampi lupahakemuksineen ja teknillisine ratkaisuineen. Asuintilaksi välikatto on yleensä hieman liian pieni, joten tarpeena voi olla myös seinien jatkaminen ylöspäin. Arvoalueilla tai suuren lisätilan tarpeen syntyessä voi kuitenkin tämäkin työ kannattaa. Ammatitaito ja ahkera työvoima meiltä löytyy kaikkeen kotisi remontointiin.

Omakotitalon ja rivitalon katon korotus alkaa katon kuntoarviolla. Teemme kuntoarvion ja korotussuunnitelman rakennuskohtaisesti. Arvion ja suunnitelman perusteella laskemme tarkan kustannusarvion ja teemme tarjouksen. Tarjouksemme loppuhinta pitää, etkä saa yllättäviä lisälaskuja.

Omakotitalon, kesämökin ja rivitalon katon vaihto

Omakotitalon, kesämökin ja rivitalon katon vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun katon laskennallinen käyttöaikaodote on kulunut loppuun. Katon laskennalliseen käyttöaikaodotteeseen vaikuttavat monen muun tekijän lisäksi ajallaan ja hyvin tehdyt huoltotyöt. Huoltotöillä katon käyttöikä pidentyy. Lisäksi kattoon kohdistuvat rasituksen määrä vaikuttaa siihen, kuinka pitkäikäinen katto on ilman korotusta tai muuta korjausta. Esimerkiksi tasakatolle kohdistuu paljon rasitusta lumesta ja keväisin, kesäisin sekä syksyisin katolle kertyvästä irtoroskasta. Kattoalan ammattilaiset arvioivat katon vaihtotarpeen aina rakennuskohtaisesti. Viisainta on vaihtaa vesikatto ennen kuin se alkaa vuotaa. Monet vaihtavat katon myös silloin, kun halutaan välttyä tasakaton riskeiltä ja hyötyä muiden kattotyyppien parhaista puolista. Kun katto vaihdetaan ajoissa, remontti on edullisempi. Kattoremontti Pron valtuutetut asentajat ja muut rakennusalan ammattilaiset hoitavat omakotitalon ja rivitalon vaihdon alusta loppuun luotettavasti ja ammattitaidolla juuri silloin ja siten kuin sinä haluat. Vastaamme kattotuotteiden korkeasta laadusta ja turvallisuudesta.

Omakotitalon ja rivitalon katon vaihto edellyttää monenlaisia suunnitelmia ja rakennusviranomaisten määräysten huomioon ottamista. Kesäasunnon suhteen käytännöt vaihtelevat kunnittain. Korjaussuunnitelmassa huomioidaan muun muassa asuinalueesi kaavamääräykset. Myös rakennuksen ympäristö tulee huomioida korjaussuunnitelmaa laadittaessa.

Kattoremontti Pro on luotettava yhteistyökumppani katon vaihtoa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Katon vaihtoa tehdessämme kartoitamme uuden tilan tarpeen ja talon yleiskunnon. Kuuntelemme asiakas herkällä korvalla ja mukautamme remontin annettuun budjettiin. Teemme katon vaihtotyöt omakotitaloihin, rivitaloihin ja kesämökeille ammattitaidolla. Annamme mielellämme kuntoarvion katon kunnosta sekä tarvittavista toimenpiteistä ennen katon vaihtotöiden budjetin laatimista. Kun pohdit katon vaihtoa omakotitaloon, kesämökille tai rivitaloon, huolehdithan, että käytössä on talon piirustukset ja rakennekuvat.

Joskus katon vaihto edellyttää rakennuslupaa. Luvan tarve vaihtelee kunnittain. Lisäksi siihen vaikuttaa katon saneeraustöiden laajuus. Jos katon vaihto ja mahdollisesti rakennettava lisätila tuovat talolle uutta käyttötarkoitusta, rakennuslupa tarvitaan. Myös silloin, jos rakennuksen julkisivu tai väri muuttuu, tulee hankkia rakennusviranomaisen lupa korjaustöille. Samoin silloin, kun katon muoto muuttuu esimerkiksi tasakatosta harjakatoksi.

Katon korotus tai vaihto sekä niihin liittyvät työt ovat usein luvanvaraisia toimia

Katon korottaminen tai vaihto kiinnostaa rakennusviranomaisia. Ennen katon korotusta tarvitset rakennusluvan. Jos asiakkaalla ei ole valmiita suunnitelmia tai lupia, niin ei hätää. Kattoremontti Pron kautta onnistuu tarvittaessa projektin kuvaukset, rakennekuvat, arkkitehtisuunnitelmat ja rakennuslupaa tarvittavien lupa-asioiden hoitaminen.

Rakennusluvan myöntäminen edellyttää monia asiakirjoja, suunnitelmia ja rakennusalan ammattilaisia työnjohtajiksi. Ensiksi, viranomaiset odottavat sinun toimittavan heille arkkitehtisuunnitelmaa, josta käy ilmi kuvaus julkisivun muutoksesta ja mahdollisesti syntyvistä uusista sisätiloista. Jos kattoa korotetaan kattokulman muokkaamiseksi, ilman että lisää asumistilaa saadaan, niin silloin riittää astetta kevyempi lupabyrokratia. Jos lisätilaa on tulossa, tarvitsee lupahakemuksessa huomioida myös mm. LVI-suunnitelma ja sähköjärjestelmämuutokset.

Kattoremontti Pro on oikea valinta yhteistyökumppaniksi katon korotukseen. Meidät tunnetaan kokonaisvaltaisesta palvelusta ja luotettavuudesta. Kauttamme järjestyvät kaikki asiat katon korotukseen tarvittavat asiat kuntoarviosta lopputarkastukseen asti.

Tasakatto kannattaa muuttaa eri kattomuotoon

Tasakattoja muutetaan jatkuvasti toisenlaisiin kattotyyppeihin monesta eri syystä. Tasakatoilla on korkeampi riski vesivahingoille. Tasakatto on altis mitä erilaisimmille, ajan myötä syntyville painaumille. Ehkä sinäkin olet huomannut tasakattoisen rakennuksesi katolla liikkuessasi tämän. Vesi, irtolehdet ja puiden oksat sekä lumi kertyvät painaumiin helposti. Harjakattoon verrattuna tasakatto säilöö sadevesiä katolla pidemmän aikaa. Kun kattorakenne tällaisen kulutuksen alla pettää, kaikki kosteus pääsee kulkeutumaan katon alapuolisiin rakenteisiin. Harjakatolta vesi kulkee suunnitellusti ränneihin ja ohjautuu katolta pois.

Joskus joudutaan korjaamaan aiemmin tehtyjä rakennusvirheitä. Tasakatot olivat muotia 1970-luvulla. Tuon ajan rakennuksissa oli tapana käyttää sellaisia ratkaisuja, jotka eivät täyttäisi enää tämän päivän vaatimuksia. Nykyisin ei tehdä rakennuksia, joista puuttuu aluskatteet. 1970-luvulla vielä tehtiin. Tuon ajan rakennusten yksi tyyppivirheistä ovat vesikatteen aluspuolisten rakenteiden tuuletukseen liittyvät ongelmat. Lämmöneristys ei ollut riittävän vahvaa. Kun aluskate puuttuu ja vesikatteen alapuolisten rakenteiden tuuletuksessa on ongelmia, niin riski yläpojan vesivahingoille on huomattavan korkea. Pahimmillaan yläpohja homehtuu. Liian heikko lämmöneristys aiheuttaa energiataloudellisia ikävyyksiä, kun yläpohjasta pääsee mittava määrä lämpöä ulos. Lämmitetään niin sanotusti harakoille. Lumikuormat kasautuvat paksuiksi, painaviksi kinoksiksi tasakatolle heti, kun lunta sataa. Ellei lumikuormia poisteta miesvoimin katolta, katto voi pettää lumimassojen painosta. Jos lumi jää katolle sulamaan, sulamisvesi virtaa lumen ja katon välissä niin kauan, kunnes koko lumikuorma on sulanut. Katolla jatkuvasti virtaava vesi löytää helposti tiensä vesikatteen aukkopaikkoihin. Yksikin kohta riittää siihen, että sulamisvesi alkaa aiheuttaa tuhojaan aluskatteissa.

Muutamme tasakaton harjakatoksi, pulpettikatoksi tai aumakatoksi

Tasakattojen vaihto harjakatoiksi, pulpettikatoiksi tai aumakatoiksi on tavallisimpia tekemiämme kattotöitä. Tasakattojen muuttaminen tulee yleistymään entisestään tulevaisuudessa. Kiinnostaako sinuakin kotisi ulkonäön kohentaminen, vesivahinkojen riskin pienentäminen ja katon muuttaminen helppohoitoisemmaksi? Ehkä haluat lisätilaa rakennukseen. Mikäli näin on, kannattaa katto korottaa, vaihtaa tai muuttaa katon muotoa.

Tasakatto harjakatoksi

Tasakatto voidaan muuttaa harjakatoksi. Lisäilmettä ulkopintaan ja valoisuutta sisälle saat kattoikkunoiden avulla. Rakennuksen ulkovalaistukseen voidaan yhdistää kattolyhtyjä tasakaton muuttamisen yhteydessä. Tasakattoja vaihdetaan yhä enemmän muun muassa siksi, että tasakattoisten rakennusten käyttöikä alkaa tulla loppuunsa. Tasakatto aiheuttaa ongelmia, kuten kuormittuu lumesta, vesivuotoja, roskien, sammaleen ja jäkälän kerääntymistä katolle. Lisäksi hulevesien poistuminen tasakatoilta ei useinkaan onnistu halutulla tavalla. Harjakattoinen rakennus yksinkertaisesti näyttää paremmalta kuin tasakattoinen. Uusi ja hyväkuntoinen katto mahdollistaa veden ja lumen poistumisen luonnollisesti, haluttuja reittejä pitkin.

Ennen kuin tasakatto muutetaan harjakatoksi, täytyy tarkistaa, salliiko tontin rakennuskaava halutun kattotyypin muutoksen. Seuraavaksi on pohdittava, tehdäänkö kattotyypin muutostyöt vain ulkonäön tai tasakaton ongelmien välttämisen vuoksi – vai onko katon muutostöille kenties muitakin tarpeita. Jos halutaan ainoastaan välttyä tasakattoisuuden ongelmilta, niin muutoksen ansiosta syntynyt uusi ullakkotila jää tyhjilleen. Toinen vaihtoehto on hyödyntää uutta vinttitilaa säilytystilana tai jopa asuinhuoneina. Vinttitilan muuttaminen asuinkäyttöön sopivaksi edellyttää sitä, että tontilla on rakennusoikeus. Silloin, kun tasakaton muuttaminen tehdään rivitaloon, on pohdittava sitäkin, miten rakennusoikeus jaetaan eri asukkaiden välillä.

Kun teemme tasakaton muutostyöt harjakatoksi, varmistamme aina, että kantavien rakenteiden kuormankantokyky on riittävällä tasolla. Teemme kuormankantokyvyn parantamisen edellyttämät muutokset tarvittaessa. Usein on niin, että rakennuksen runko on suunniteltu vain tasakaton ja sille helposti kertyvän lumikuorman suuruiseksi. Rakennesuunnittelijamme laskee tarkasti ja luotettavasti uusien rakenteiden tarpeen, samoin vanhojen rakenteiden vahvistamisen tarpeen. Saat meiltä luotettavan suunnitelman katon muutokseen liittyvistä rakenneratkaisuista, esimerkiksi kattotuoleista, helposti ja turvallisesti.

Tasakatto pulpettikatoksi

Kattoremontti Pro muuttaa tasakattoja enimmäkseen harjakatoiksi, mutta myös vaihdos pulpettikatoksi onnistuu. Pulpettikatto on persoonallinen, ilmeikäs ja toimiva ratkaisu monenlaisiin omakotitalo- ja rivitaloratkaisuihin. Pulpettikatto on huollettavuuden ja toiminnallisuuden kannalta parempi kuin tasakatto. Tasakaton veden-, lumen- ja irtoroskien kulkuun liittyvät ongelmat voidaan välttää pulpettikaton avulla.

Pulpettikatto toimii myös kesämökillä. Mikäli olet harkinnut tasakaton vaihtamista pulpettikatoksi, tiesitkin varmaan, että pulpettikatto mahdollistaa toisenlaisia ullakkotiloja kuin harjakatto. Uusiin ullakkotiloihin vaikuttaa katon kallistuskulma. Joskus matalamman kattopuoliskon puoleisen tilan hyödyntäminen on haastavaa. Haasteet voidaan ratkaista tekemällä kattoon korotus samalla, kun vaihdetaan kattotyyppiä. Toinen ratkaisu voi olla liukuovien taakse piilotettu kaapisto. Jos kattotyypillä ei haeta uutta vinttitilaa, niin pulpettikatto on oiva vaihtoehto. Katon korkeus jää matalammaksi kuin mitä harjakatolla olisi saatu aikaan.

Tasakatto aumakatoksi

Kattoremontti Pro muuttaa tasakatot aumakatoiksi asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kattotyypin vaihdoksella vältytään tasakaton aiheuttamilta ongelmilta, kuten kattorakenteiden puutteelliselta ilmanvaihdolta ja huonolta lämmöneristykseltä. Lumen, veden ja irtoroskan poistuminen katolta helpottuu. Vesivuotojen riski pienenee. Kun muutamme tasakattoja aumakatoiksi, selvitämme aina katon alapuolisten rakenteiden kunnon ja tarpeen mahdolliselle lisäeristykselle. Tasakaton muuttaminen aumakatoksi edellyttää rakennuslupaa silloin, kun katon muutostöillä halutaan lisää asuin- tai varastotilaa. Tontin rakennusoikeus kannattaa varmistaa. Saat meiltä kaikki katon muutostyöt avaimet käteen periaatteella helposti, luotettavasti ja turvallisesti.

Katon vaihto pelti-, tiili- tai huopakattoiseen taloon

Katto voidaan vaihtaa kaikenlaisiin taloihin – niin pelti-, tiili- kuin huopakattoiseenkin rakennukseen. Kun uudesta katosta tehdään peltikatto, saadaan rakennukselle edullinen ja kestävä katto. Kotisi tai kesämökkisi katto kruunaa koko asunnon, suojelee katon alapuolisia rakenteita ja muokkaa pitkälti talon ulkonäköä. Pelikatot ovat Suomessa hyvin yleisiä. Ne ovat suhteellisen halpoja ja markkinoilla on paljon toimivia, korkealaatuisia ja kestäviä peltikattomateriaaleja. Kuumasinkitty teräspelti kestää hyvin ja on pitkäikäinen. Pelti taipuu hyvin, minkä vuoksi se sopii erinomaisesti monenlaisiin kattoprofiileihin. Peltikaton ikää voidaan jatkaa säntillisesti tehdyillä kevät- ja syyshuoltotöillä. Peltikaton asennus on rakennusalan ammattilaisten tehtävä.

Toisinaan katto vaihdetaan tiilikatoksi. Tiilikate kestää hyvin ja on ilmeikäs. Tiilen valitseminen kattomateriaaliksi kunnioittaa länsieurooppalaista rakennusperinnettä. Tiilikatto tarvitsee säännöllistä huoltoa, kuten rikkinäisten tiilien vaihtamista, katon pesua ja suojakäsittelyä sekä sammaleenpoistoa. Kattoremontti Pro huoltaa tiilikatot helposti ja luotettavasti.

Monet omakotitalojen ja rivitalojen asukkaat suosivat huopakatetta. Huopakate on melko yleinen myös kesäasunnoilla. Katon vaihtaminen huopakatoksi kannattaa teettää ammattilaisella. Silloin varmistut, että kattorakenteeksi valitaan kestävin ja asuntoosi parhaiten sopiva markkinoilla oleva huopakatteen materiaali. Huopakatto edellyttää säännöllistä huoltoa. Kattoremontti Pro pesee ja huoltaa huopakatot ammattitaidolla.

Katon korotuksen hinta arvioidaan rakennuskohtaisesti

Katon korotuksen eduista on helppo olla yksimielinen. Katon korotus kannattaa, mutta hinta voi pelottaa ja arveluttaa. Monesti katon korottamisen kannattavuutta seuraava kysymys on, mikä on katon korottamisen hinta. Hintaan vaikuttavat monet tekijät ja se arvioidaan aina rakennuskohtaisesti. Hinta-arvion tekeminen alkaa katon kunnon arviolla. Seuraavaksi laaditaan tarkka ja paikkansa pitävä korjaussuunnitelma. Tämän avulla laaditaan budjetti korotusremontille ja annetaan kilpailukykyinen, paikkansa projektiin loppuun asti pitävä hinta katon korjaus- ja muutostöille. Kuuntelemme asiakkaan toiveita materiaalien valinnassa herkällä korvalla. Vastaamme tarpeisiisi. Tehdään yhdessä haluamasilainen katto. Neuvomme ilmaiseksi siinä, mitä lupia ja suunnitelmia tarvitset. Katon kuntoarvio ja toimenpidesuunnitelma ei vielä maksa mitään. Kattoremontti Pro laskuttaa ainoastaan tehdyistä töistä ja materiaaleista. Muistathan, että saat kotitalousvähennystä kaikista tekemistämme kattotöistä.

Kun arvioit katon korotuksen tarjouksen hintaa, kannattaa arvostaa suomalaista ammattitaitoa ja pitkää kokemusta. Viisas maksaa osaamisesta, luotettavuudesta, laadusta ja turvallisuudesta. Joskus käy niin, että ensimmäisessä tarjouksessa annettu hinta osoittautuu lopulta kalleimmaksi. Kokemuksen puute tai ulkomaalaisen halpatyövoiman käyttö sekä veronkierto mahdollistavat alhaiset tarjoushinnat. Lopputulos voi olla toisenlainen kuin luotettavan, suomalaisen toimijan tekemä työ. Kokeneet ja koulutetut ammattilaisemme suunnittelevat ja toteuttavat katon korotuksen ja muut kattotyöt turvallisesti. Meihin on helppo luottaa. Pyydä tarjous kattotöistä, palvelemme mielellämme.