Taloyhtiön kattoremontti ja kattoremontin hinta

Jokaisen taloyhtiön hallituksessa tulee vääjäämättä joskus käsiteltäväksi taloyhtiön kattoremontti ja siihen liittyen kattoremontin hinta. Viime kädessä juuri hallituksen vastuulla onkin huolehtia vesikaton asiallisesta kunnosta ja turvallisuudesta. Katon vedenpitävyydestä sekä lumikuorman ja myrskyn kestävyydestä on olemassa tarkat määräykset. Lisäksi kattoon kohdistuu useita vaatimuksia niin maan pinnalla olevien kuin katolla liikkujienkin turvallisuuden takaamiseksi. Esimerkiksi katolta putoava lumi ja jää aiheuttavat joka talvi ja kevät onnettomuuksia ja vähältä piti -tilanteita. Samoin katolla olevat puutteelliset tai sieltä kokonaan puuttuvat turvarakenteet ovat riski katolla liikkujille ja aiheuttavat onnettomuuden sattuessa paitsi turhaa inhimillistä kärsimystä myös korvausvastuun taloyhtiölle.

Välttämättä ei kuitenkaan kannata katon kunnon selvittämiseksi marssittaa taloyhtiön hallitusta katolle katselmusta tekemään. Me Kattoremontti Pro ammattilaiset autamme taloyhtiötänne arvioimaan kattonne kunnon ja toteutamme tarvittavat korjaustyöt ja parannukset alan määräyksiä ja laatustandardeja noudattaen, kokemuksemme tuomalla tehokkuudella. Ja kattoremontin hintakaan ei taloyhtiön osakkaiden päätä huimaa – varsinkaan kun huolto- ja kunnostustyöt on tehty ennakoivasti ja säännöllisesti alan ammattilaisten tietotaitoa hyväksi käyttäen.

Samalla kun ammattilaisemme nousee katolle arvioidakseen taloyhtiönne kattoremontin tarvetta, hän tekee siellä havaintoja kaikesta muustakin lintuperspektiivistä näkemästään ja raportoi havainnoistaan taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle. Tavallisimpia havaintoja katon kunnon lisäksi ovat esimerkiksi talon piippuihin tai ilmanvaihtojärjestelmiin, taloyhtiön antenneihin tai räystäitä roskaaviin puihin liittyvät havainnot. Asiantuntijamme tekemä katon kuntoarviointi antaa taloyhtiöllenne arvokasta tietoa koko taloyhtiötänne suojaavan tärkeän rakenteen tilasta ja tarpeista.

Taloyhtiön ja rivitalon kattoremontti

Taloyhtiön kattotyöt kaikille kattotyypeille ja materiaaleille

Katto on taloyhtiössä yksi tärkeimpiä rakenteita, jonka kunto vaikuttaa koko rakennuksen ja sen asukkaiden hyvinvointiin. Vaativia ja riskialttiitakin kattotöitä ei kannata välttämättä lähteä tekemään osakkaiden talkootyönä, vaan taloyhtiön kattotyöt on hyvä jättää aina ammattilaisten tehtäväksi.  Ammattitaidottomasti tehdyn kattotyön seuraukset voivat lopulta tulla arvaamattoman kalliiksi taloyhtiön osakkaille. Lisäksi tulee aina pohdittavaksi eri osapuolten vastuukysymykset, jos vahinkoja sattuu tai lopputulos on ”sutta ja sekundaa” eikä täytä alan määräyksiä ja standardeja.

Meillä Kattoremontti Pro palvelussa on tarjottavana taloyhtiönne kattoremonttia ja kaikkea muuta katolla tarvittavaa huoltotyötä varten aina oman alansa kokeneet ammattilaiset sekä työssä tarvittavat laadukkaat materiaalit ja varusteet. Tiimistämme löytyy osaamista niin katon kuntokartoitukseen ja taloyhtiön kattotyön suunnitteluun kuin varsinaisen korjaus- ja huoltotyön suorittamiseenkin sen kaikkine eri vaiheineen.  Räystäitä roskaavan puun oksistoakin siistimme siinä samalla sen verran, että räystäät selviävät kunnialla niille annetusta vedenpoistotehtävästä. Katon kunnon tarkastettuamme pääsemme yhdessä arvioimaan taloyhtiönne kattotyön tarvetta.

Taloyhtiön kattohuolto säännöllisesti lisää katon elinikää

Säännöllisesti ja ennakoiden tehty taloyhtiön kattohuolto pidentää selvästi katon elinikää ja säästää taloyhtiönne ikäviltä yllätyksiltä. Kattoremontti Pro palvelun osana seuraamme esimerkiksi kattonne vesikatteen ja aluskatteen kuntoa sekä katon riittävää tuuletusta, jotta pienetkin ajan mittaan ongelmia aiheuttavat viat ja puutteet voidaan korjata mahdollisimman nopeasti.

Kattoremontti Pro palvelussa taloyhtiön kattohuoltoon sisältyy sovittaessa katon turvarakenteiden ja turvalaitteiden sekä vedenpoistojärjestelmän kunnon ja kiinnitysten säännöllinen seuranta. Esimerkiksi lumiesteiden ja henkilöturvalaitteiden sekä katon kiinnitysten ja vedenpoistojärjestelmän kunto on hyvä tarkistaa pari kertaa vuodessa – keväällä lumien sulamisen jälkeen ja syksyllä ennen lumisesongin alkamista. Talvikaudella katon lumikuorman seuranta ja lumen pudotus tarvittaessa katolta kuuluu myös palveluumme.

Taloyhtiön kattohuolto on kätevintä järjestää Kattoremontti Pro huoltosopimuksena, jolloin raportoimme säännöllisesti kerran tai kaksi kertaa vuodessa taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle huoltosopimuksessa määritellyistä seikoista. Näin mahdollisista korjaustarpeista saadaan tieto ajoissa ja korjauksia voidaan suunnitella ennen kuin suurempia vahinkoja pääsee syntymään.

Ennakoivan huoltosopimuksen ansiosta taloyhtiön hallitus myös täyttää velvoitteensa taloyhtiön katon osalta seuraamalla säännöllisesti sen kuntoa ja reagoimalla tarvittaessa havaittuihin puutteisiin. Pitkään siirretyt, väistämättä edessä olevat katon huoltotoimet ja remontit kun tahtovat ajan mittaan muuttua vain vaativammiksi ja siten kustannuksiltaan raskaammiksi taloyhtiölle ja sen osakkaille. Asiantuntijamme tehtyä kuntokartoituksen voimme yhdessä miettiä, minkälaisia asioita taloyhtiönne katolla on hyvä säännöllisesti seurata.

Taloyhtiön katon korjaus voi ennakoituna säästää rahaa

Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa havaittujen vikojen ja puutteiden korjaaminen on mahdollista tehdä juuri täsmäkohteisiin tarpeen mukaan kohdistuvina korjaus- ja huoltotoimina. Ennakoivaan ja säännölliseen seurantaan perustuva taloyhtiön katon korjaus voi näin huomattavastikin pidentää katon elinikää ja siirtää suurempaa kattosaneerausta tuonnemmaksi.

Me Kattoremontti Pro ammattilaiset raportoimme taloyhtiönne hallitukselle ja isännöitsijälle kuntokartoituksen tuloksena mahdollisesti havaituista vioista ja puutteista sekä teemme ehdotuksen taloyhtiön katon korjaustarpeesta silloin, kun koko kattoa ei vielä ole välttämätöntä uusia. Tämä ratkaisu on usein osakkaidenkin mieleen, jos toisena vaihtoehtona olisi koko katon laajempi saneeraus. Ammattilaisemme pystyvät arvioimaan, milloin taloyhtiön katon korjaus täsmäkorjauksena on laajempaan saneeraukseen verraten vielä katon elinikää pidentävä ja kannattava vaihtoehto.  Tekemämme kuntokartoituksen aineistoa hyväksi käyttäen voimme yhdessä miettiä kattonne mahdollista korjaus- ja huoltotarvetta.

Taloyhtiön kattosaneeraus on aina jossain vaiheessa edessä

Katon tekotapa ja materiaalit, sääolosuhteet sekä katon huolto vaikuttavat kaikki yhdessä katon elinikään. Taloyhtiön kattosaneeraus on aika ajoin kuitenkin aina edessä, jolloin koko vesikaton käsittely on tehtävä. Kyse voi olla esimerkiksi vesikatteen ja alusrakenteiden uusimisesta tai kuluneen vesikatteen perusteellisesta kunnostuksesta. Peltikatosta lohkeilevat maalisuikaleet ja syöksytorvista valuva ruosteinen vesi tai tiilikatteesta tuulen mukana alas putoilevat sammaltupsaat ja tiilenpalaset antavat jo viitteitä taloyhtiön kattosaneeraustarpeesta. Tilanne alkaa olla jo kiireellinen, jos kosteutta ilmaantuu katon alapuolisiin rakenteisiin tai kuntoarvioin yhteydessä katto osoittautuu hyvin huonokuntoiseksi ja jopa asukkaille ja ympäristölleen vaaralliseksi.

Me Kattoremontti Pro ammattilaiset tunnistamme katolla tekemämme kuntoarvion perusteella taloyhtiönne katon eri elinvaiheet ja pystymme suosittelemaan taloyhtiönne hallitukselle ja isännöitsijälle juuri oikeanlaista remonttia silloin, kun koko taloyhtiön kattosaneeraus on kannattavin vaihtoehto katon saattamiseksi alan määräysten mukaiseen kuntoon.  Kattosaneerauksen yhteydessä huollamme ja uusimme tarpeen mukaan kaikki katon turvarakenteet (mm. tikkaat, kattosillat, lumiesteet) sekä tarvittaessa myös vedenpoistojärjestelmän (mm. kattokaivot, räystäät, syöksytorvet).

Kattosaneeraus kannattaa aina jättää kokeneiden ja hommansa osaavien ammattilaisten tehtäväksi. Maakuntia kiertelevien ”reppufirmojen” taustat ja osaaminen kannattaa selvittää perusteellisesti työn laadun varmistamiseksi ja jo vastuukysymystenkin vuoksi. Halvin on harvoin se paras vaihtoehto.

Meidän Kattoremontti Pro asiantuntijamme tekemä katon kuntoarvio antaa taloyhtiöllenne totuudenmukaisen kuvan katon elinvaiheesta ja kunnosta.  Yhdessä voimme sen perusteella miettiä eri vaihtoehtoehtoja katon saneeraamiseksi taas vuosiksi kuntoon.

Taloyhtiön katon uusiminen lisää asuntojen arvoa

On tilanteita, jolloin koko kattorakenteen uusiminen on paras vaihtoehto.  Taloyhtiön katon uusiminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun katon kallistusta on hyvä lisätä tai kattoa joudutaan korottamaan esimerkiksi ullakkorakentamisen vuoksi. Joskus myös myrskytuhot aiheuttavat laajempaa katon uusimistarvetta, varsinkin silloin, kun katon kunnosta ei ole asianmukaisesti huolehdittu esimerkiksi kiinnitysten kuntoa säännöllisesti tarkkailemalla.

Meidän Kattoremontti Pro ammattilaisemme suunnittelevat taloyhtiönne katon uusimisen ja räätälöivät juuri omaan tilanteeseenne parhaiten sopivan toteutustavan. Kauttamme saatte käyttöönne aina alansa osaajat jokaiseen eri työvaiheeseen sekä kaikki tarvittavat, laadukkaat materiaalit. Lopputuloksesta tulee rakennus- ja turvamääräykset täyttävä sekä laadullisesti ja esteettisesti hyvä kokonaisuus – katto, joka suojaa taloa ja sen asukkaita seuraavat vuosikymmenet.

Taloyhtiön katon uusiminen sisältää lukuisia erilaista osaamista vaativia työvaiheita, minkä vuoksi tässäkin työssä on parasta turvautua vain alan ammattilaisiin. Liian hyvältä kuulostava tarjous voi tulla taloyhtiölle lopulta kalliiksi, jos tekijät valitaan liian kevein perustein tekijöiden luotettavuutta ja osaamistaustoja tarkistamatta.

Taloyhtiönne mahdollista katon uusimista kannattaa lähteä pohtimaan yhdessä Kattoremontti Pro asiantuntijamme kanssa.  Katon kuntokartoituksen tehtyämme meillä on kaikki tarvittavat faktat käytössä ja voimme yhdessä pohtia erilaisia vaihtoehtoja katon uusimiseksi sekä niihin liittyviä kustannuksia taloyhtiölle ja sen osakkaille.

Minkälainen katto taloyhtiöön, huopakatto, tiilikatto vai peltikatto?

Vesikatteeksi valitaan taloyhtiöön huopakatto, tiilikatto tai peltikatto, mutta valinta ei aina ole ihan yksinkertainen. Siihen on vaikuttamassa useita tärkeitä seikkoja, joista taloyhtiön hallituksen on hyvä olla selvillä, ettei katemateriaalia tule valittua pelkästään makuseikkojen tai alhaisimman hinnan perusteella.  Vaihtoehtoja mietittäessä on otettava huomioon mm. katon rakenne ja kaltevuus, alueelliset rakennusmääräykset, eri katemateriaaleihin liittyvät erityisominaisuudet, katemateriaalin huoltotarve, tarvittaviin alusrakenteisiin ja oheismateriaaleihin liittyvät vaatimukset, katemateriaalin elinkaari ja mahdollinen tekninen takuu, asennukseen liittyvät seikat jne.

Peltikatteen etuina on hyvä säänkestävyys ja pitkäikäisyys sekä nopea asennus.  Peltikate vaatii kuitenkin säännöllistä huoltoa, mm. huolella tehtävää maalausta tarpeen mukaan.   Peltikate ei sovellu hyvin loiviin kohteisiin eikä tasakattoihin. Myös alueelliset rakennusmääräykset voivat rajoittaa peltikatteen valintaa.  Tiilikatteen valinta voi perustua mm. ulkonäköseikkoihin, äänettömyyteen tai perinteen vaalimiseen. Säännöllisesti huollettuna tiilikate on pitkäikäinen ja ekologinen vaihtoehto.  Esimerkiksi sammaloitumista voidaan estää tiilikatteen aika ajoin tapahtuvalla puhdistuksella ja uudelleen pinnoittamisella. Huopabitumikate valitaan aina tasakattoisiin tai hyvin loiviin kohteisiin, mutta se soveltuu myös harjakaton katteeksi. Sen etuina ovat mm. äänettömyys ja hyvä mukautuminen ympäristöön (tumma, matta pinta) sekä suhteellisen helppo asennus.

Eri vaihtoehtojen vertailussa voi hallituksen jäsenten ja taloyhtiön osakkaiden pää helposti mennä pyörälle. Eikä ihmekään – vaihtoehtoja on tarjolla useita ja tekijöitäkin paljon. Me Kattoremontti Pro ammattilaiset haluamme antaa oman osaamisemme tässäkin vaiheessa käyttöönne.  Katon kuntokartoituksessa keräämiemme havaintojen ja omien mieltymystenne pohjalta voimme yhdessä käydä läpi eri katevaihtoehtoja, jolloin löydämme juuri taloyhtiöllenne sopivan vesikattomateriaalin ja sen vaatiman työtavan.  Katemateriaalin lisäksi on mm. tärkeää, että aluskate on kunnossa ja tehty rakennusmääräysten mukaisesti sekä valittavaan katemateriaaliin sopivalla tavalla. Jotta kokonaisuudesta tulee riittävän vesitiivis, kestävä ja koko rakennusta suojaava kruunu, ammattilaisemme varmistuvat aina myös vesikaton alapuolisen tuuletuksen riittävyydestä.