Huopakaton asennus

Huopakaton asennus omakotitaloon, rivitaloon tai kerrostaloon on hyvä vaihtoehto varsinkin loivien ja tasaisten kattojen ollessa kyseessä. Erittäin loivissa ja tasaisissa kohteissa huopakate on ainoa järkevä vaihtoehto. Mutta muutenkin – kohteessa kuin kohteessa – huopa-/bitumikate on materiaalina kevyt, hiljainen ja helppohoitoinen sekä mattapintaisena ympäristöönsä hyvin mukautuva. Huopakate on myös kestävä ja pitkäikäinen katemateriaali, kunhan sen kuntoa seurataan säännöllisesti ja tarvittavat puhdistus- ja korjaustoimet tehdään turhia viivyttelemättä.

Tasakattoisen huopakaton asennus poikkeaa hieman muista kattotyypeistä mm. materiaalivaihtoehtojen ja työtapojen suhteen. Tasaisen pinnan omaavaan kohteeseen asennetaan yhtenäistä, jatkuvaa huopakatepintaa, jolloin saumoja tulee katolle mahdollisimman vähän. Kaltevan katon kohdalla katevalikoima on laajempi ja tällöin esimerkiksi huopapalat ovat tyypillisiä asennettavia.  Huopakatevalikoima on viime vuosina monipuolistunut ja sen myötä materiaalin valintaan ja huopakatteen asennukseen liittyen vaaditaan paljon tietoa ja ammatillista osaamista parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Huopakaton uusiminen kannattaakin aloittaa ottamalla yhteyttä Kattoremontti Pro ammattilaisiin. Asiantuntijamme kohteessanne ja katollanne tekemien havaintojen pohjalta arvioimme yhdessä tarjolla olevia eri vaihtoehtoja huopakatteen uusimisen toteuttamiseksi. Ja samalla, kun olemme ylhäällä kattonne tilannetta arvioimassa, teemme huomioita kaikesta muustakin sieltä käsin näkyvästä, kuten piipusta, ilmanvaihtojärjestelmästä ja muista kattoläpivienneistä, antenneista, kattoturvatuotteista, sadevesijärjestelmästä jne.  Eli samalla saatte arvokasta tietoa myös muista katolta käsin havainnoitavista huoltokohteistanne.

Voit saada kauttamme rahoituksen huopakattosi asentamiseen. Muista myös yksityishenkilön oikeus kotitalousvähennykseen.

Huopakaton asennus

Huopakaton hinta asennettuna on monen tekijän summa

Huopakaton hinta asennettuna riippuu useista seikoista, esimerkiksi katettavan katon pinta-alasta ja mallista sekä kattorakenteesta ja katon yksityiskohdista, kuten kattoikkunoista ja kattoläpivientien määrästä. Huopakaton hintaan vaikuttaa myös kohteeseen valittava huopa-/bitumikatetyyppi sekä sen vaatima asennustapa. Esimerkiksi asuinrakennuksiin asennetaan usein kahdenkertainen huopakate, kun taas piharakennuksissa ja vapaa-ajan asunnoissa saattaa riittää yksi kerros katetta. Kokonaishintaan on hyvä laskea mukaan myös vanhan katteen purku tarvittaessa sekä välttämättömät aluskatteen pohjustustyöt ja varsinainen huopakatteen asennus. Sadevesijärjestelmä ja tarvittavat kattoturvatuotteet on kätevintä huoltaa ja tarvittaessa uusia huopakatteen asennuksen yhteydessä osana katon viimeistelyä.

Huopakaton asennushinta muodostuu näin useasta eri vaiheesta ja niiden vaatimista materiaaleista ja työstä. Katot ovat yksilöitä ja kunkin katon kohdalla tilanne on arvioitava tapauskohtaisesti. Huopakaton neliöhintaa vertailtaessa onkin yllätysten välttämiseksi hyvä ottaa huomioon kaikki lopulliseen hintaan vaikuttavat tekijät. Varsinkin eri yritysten pakettitarjouksissa voi olla eroja tarjouksen kattavuudessa ja työn toteutustavassa. Kuinka paljon huopakatto maksaa täysin valmiina, on hyvä aina selvittää etukäteen.

Huopakaton kokonaishintaa mietittäessä kannattaa ottaa huomioon myös yksityishenkilöiden käytössä oleva, asennuksen työkustannuksista tehtävä  kotitalousvähennys. Vähennysoikeus on voimassa omissa sekä vanhempien tai isovanhempien käytössä olevissa kohteissa. Kiinteistön kunnon parantamiseen on tietyin ehdoin mahdollista saada tukea myös omasta kunnasta.

Kattoremontti Pro ammattilaisemme hallitsevat pitkän kokemuksen turvin koko asennusprojektin sen kaikkine eri vaiheineen ja osaamme ottaa mukaan jo kustannusarviossa kokonaishintaan vaikuttavat seikat. Hintaa pohtiessasi kannattaakin olla yhteydessä asiantuntijoihimme, niin voimme yhdessä arvioida huopakaton asennuksen hintalappua juuri oman kattonne osalta. Lue lisää huopakaton hintaan vaikuttavista tekijöistä.

Huopakaton asennus vanhan päälle voi olla mahdollista

Huopakaton asennus vanhan päälle voi joissain tapauksissa olla mahdollista, jolloin säästytään vanhan katteen purkamisesta aiheutuvasta työstä ja kustannuksista. Tällöin vanha kate toimii uuden huopakatteen alla eräänlaisena lisäeristyksenä ja varmistuksena.  Hyväkuntoinen vanha kate voi myös korvata alushuovan kahdenkertaista huopakatetta vaativissa kohteissa.

Uusi huopakate voidaan asentaa esimerkiksi vanhan, ehjän huopakatteen päälle, kunhan vanhasta katteesta mahdolliset poimut ja rypyt on tasoitettu sekä vanhan katteen kiinnitykset tarkistettu ja tarvittaessa uusittu tukevasti pohjaan. Vanhassa katteessa ei myöskään saa olla selkeitä painaumia, jotka voivat kieliä alusrakenteen huonosta kunnosta ja voivat olla seurausta rakenteissa jo edenneestä kosteusvauriosta, mikä on aina hyvä tarkistaa sekä ulkoapäin huopakatteen alla olevaa aluskatetta tutkimalla että rakennuksen sisäpuolelta

Tasakattoon tai pulpettikattoon voidaan asentaa yksi pintahuopa vanhan kattohuovan päälle, mikäli vanha kate on kauttaaltaan tarkistettu sekä ehjä ja tiivis myös läpivientien yhteydessä. Sen sijaan huonokuntoinen, kulunut ja reikiintynyt tai useammasta kohdasta selvästi vaurioitunut huopakate tulee purkaa pois, jotta sen alla olevan aluskatteen kunnosta voidaan varmistua koko katon alalta. Vaurioitunut huopakate on saattanut jo aiheuttaa vaurioita ainakin aluskatteessa, mutta mahdollisesti myös katon alla olevissa rakenteissa.

Olemme Kattoremontti Pro osaajina tehneet erilaisista huopa-/bitumikatteista hyvin monenlaisia kattoja ja alan tietotaito on monipuolisesti hallussamme.  Olipa kohteesi millainen tahansa, ammattilaistemme asiantuntemusta kannattaa käyttää hyödyksi jo huopakatteen uusimista harkitessasi. Kohteessa ja katolla tekemiemme havaintojen pohjalta voimme yhdessä miettiä asennusvaihtoehtoja juuri oman kattosi kohdalla.

Huopakaton teko on kokeneiden ammattilaisen tietotaitoa vaativaa työtä

Huopakaton teko on ammattilaisen työtä ja monivaiheinen prosessi, johon sisältyy useita erityisammattitaitoa ja pitkäaikaista kokemusta vaativia työvaiheita. Esimerkiksi jo huopa-/bitumikatteen alustan valmistelu sekä itse katteen kiinnitys vaativat korkeaa ammattiosaamista ja riittävää kokemusta. Lisäksi säädökset vaativat asentajalta tiettyjä ammattipätevyyksiä esimerkiksi kaikessa työssä, missä käytetään korkeita lämpötiloja. Huopakatetta postilaatikon sadekatosta vaativampiin kohteisiin ei välttämättä kannatakaan lähteä itse asentamaan, vaan huopakaton suunnittelu ja asentaminen pitää aina jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Ammattimaisesti suunniteltu, oikein valituista materiaaleista laadukkaasti asennettu huopakate on kestävä ja helppohoitoinen katevaihtoehto. Kattoremontti Pro ammattilaisemme tuntevat erilaisten huopa-/bitumikatteiden soveltuvuuden eri kohteisiin ja hallitsevat kaikki valmisteluvaiheeseen ja asennukseen liittyvät työvaiheet. Huopakatteen valintaa omalle katollenne kannattaakin lähteä miettimään yhdessä kokeneen ammattilaisemme kanssa.

Huopakaton huolto, korjaus ja remonttityöt Kattoremontti Prolta – ammattilaisten tehokkuutta ja laatua katollesi

Huopakaton huolto, korjaus ja remonttityöt kuuluvat huopakatteisen talon ajoittain toistuviin rutiineihin. Huopakaton elinkaareen ja käyttöikään voidaan vaikuttaa paljonkin sillä, miten säännöllisesti katon kuntoa seurataan sekä kuinka hyvissä ajoin ja laadukkaasti tarvittavat huoltotoimet tehdään. Esimerkiksi katon säännöllinen puhdistus kaikista roskista ja mahdollisesta sammaleesta sekä katolle aika ajoin tehtävä suojauskäsittely on tärkeää huopakaton elinkaaren pidentämiseksi.

Samoin katon saumausten ja läpivientien seuranta sekä seurannassa havaittujen puutteiden korjaaminen turhia viivyttelemättä ovat aivan keskeisessä roolissa huopakatteen käyttöiän pidentämiseksi. Hyvistä ja kuhunkin kohteeseen sopivista materiaaleista tehty sekä laadukkaasti pohjustettu ja asennettu huopakatto kestää hyvinkin useita kymmeniä vuosia.

Huopakaton huolto on suhteellisen helppoa, kunhan se tapahtuu säännöllisesti ja ennaltaehkäisevästi. Tarkoitus on sekä ennalta ehkäistä vaurioiden syntymistä että havaita ajoissa mahdolliset puutteet.  Perushuoltoon kuuluu mm. roskien poisto katolta ja räystäskouruista, mahdollisen sammaleen poisto, kiinnitysten ja saumausten tiiviyden tarkistaminen ja tarvittaessa uusiminen sekä myös kaikkien läpivientien yhteydessä olevien saumausten tiiviyden tarkistaminen. Aika ajoin huopakatto kannattaa lisäksi suojakäsitellä, mikä helpottaa katon puhtaanapitoa sekä vähentää katon sammaloitumista. Joitakin katetyyppejä voidaan myös maalata, jolloin maalipinnan kuntoa on seurattava ja maalaus uusittava aika ajoin.

Huopakaton korjaus tarvittaessa ilman turhaa viivyttelyä on tärkeää sekä katon että koko rakennuksen kunnon kannalta. Sisältä rakennuksesta löytyvät vuotokohdat ja vesivauriot ovat merkki katon kunnon seuraamisen ja korjauksen laiminlyönnistä. Tällainen laiminlyönti vaurioittaa rakennusta ja voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa talon asukkaiden terveyden sekä laskea koko kiinteistön arvoa. Tavallisimpia korjaustoimia huopakatolla ovat kiinnitysten ja saumausten uudistamiset sekä huopakatteessa havaittujen vaurioiden paikkaukset. Ajoissa tehty korjaustyö pidentää huopakatteen ikää ja suojaa koko rakennusta vesivuodon aiheuttamilta vaurioilta.

Huopakaton remonttityöt sisältävät jo hiukan mittavampaa perusparannusta silloin, kun huopakatteen elinkaarta halutaan vielä hiukan pidentää ennen koko katteen uusimista tai kun säännöllinen huolto on jäänyt tekemättä ja huopakatteeseen on jo ehtinyt muodostua vaurioita. Remonttityötä on tavallisesti sitä enemmän, mitä laiskemmin säännöllistä huoltoa katolla on harrastettu.   Katto voi esimerkiksi olla jo pahasti sammaloitunut ja kate useasta kohdasta vaurioitunut ja sekä kiinnityksistään että saumauksistaan ehostuksen tarpeessa.

Ammattinsa osaava Kattoremontti Pro asiantuntijamme käy katollasi tarkastamassa huopakatteen kunnon ja katolla tehtyjen havaintojen pohjalta voimme yhdessä miettiä vanhan huopakatteen kohtaloa ja tarvittavia toimia kattosi elinkaaren pidentämiseksi ja säänkestävyyden varmistamiseksi.  Voimme myös sopia katolla tietyin väliajoin tehtävistä tarkistuksista.