Peltikattoremontti  –  Uusi peltikatto

Kun peltikaton kunto vaatii kohennusta, on vielä ratkaistava riittääkö peltikaton korjaus vai tarvitaanko peltikattoremontti ja kokonaan uusi peltikatto.  Ratkaisuun vaikuttaa katon nykyisen kunnon lisäksi usein myös se, millainen satsaus kattoon ollaan valmiita tekemään. Peltikattoremontti voidaan tehdä pienelläkin budjetilla, jos koko peltikaton uusiminen ei ole mahdollista. Asiaa kannattaa kuitenkin tarkastella hiukan laajemmasta perspektiivistä ja pitemmällä aikavälillä. Uusi peltikatto voi nimittäin ajan mittaan tulla edullisemmaksi kuin elinkaarensa päähän tulleen katon jatkuva paikkailu.  Huonokuntoinen katto on lisäksi aina riski koko rakennuksen hyvinvointia ajatellen – vuotava katto voi pahasti vaurioittaa talon muita rakenteita ja siten aiheuttaa lisäkustannuksia sekä laskea koko kiinteistön arvoa.

Kattoremontti Pro asiantuntijamme kanssa on hyvä lähteä arvioimaan oman kattonne nykyistä kuntoa ja ehostustarvetta. Ammattilaisemme tekemä peruskartoitus antaa havainnollisen kuvan kattonne mahdollisista puutteista ja huoltotarpeesta. Samalla teemme havaintoja kaikesta muustakin katolta käsin havainnoitavasta, kuten antenniin ja piippuun liittyvistä seikoista. Yhdessä voimme peruskartoituksen pohjalta arvioida eri vaihtoehtoja kattonne kunnon kohentamiseksi sekä eri vaihtoehtoihin liittyviä kustannuksia.

Peltikattoremontti - Uusi peltikatto

Peltikattoremontin hinta on sijoitus kestävään ja pitkäikäiseen kattoon

Se, kuinka paljon uusi peltikatto maksaa, ei voida antaa suoraa ja kaikissa tapauksissa paikkansapitävää vastausta. Uuden peltikaton hinta asennettuna riippuu kohteen laajuudesta ja tyypistä sekä valittavasta materiaalista ja asennuksen vaatimasta työmäärästä. Usein joudutaan korjaamaan ja uusimaan myös aluskatetta ennen varsinaisen vesikatteet asentamista. Katon pellitys vanhan katteen, esimerkiksi huopakatteen päälle on suhteellisen helposti toteutettavissa, jos vanhaa katetta ei tarvitse purkaa pois. Peltikate ei kuitenkaan sovellu erittäin loivalle tai tasakatolle, mutta tällöinkin on mahdollista katon kaltevuutta kasvattamalla valita peltikate. Uuden peltikaton hinta-arviossa on niin ikään hyvä ottaa huomioon rakennusmääräysten mukaisten turvatuotteiden ja lumiesteiden asentaminen katolle. Pakollisia turvatuotteita ovat nousutikkaiden lisäksi kiinteät lapetikkaat sekä kattosillat ja tarvittavat seisonta-alustat.  Myös sadevesijärjestelmä on usein kätevintä uusia samassa yhteydessä.  Peltikaton asennushinta muodostuu näin usean osan ja eri työvaiheiden summana. Lue lisää peltikaton hinnasta.

Joskus voidaan toteuttaa niin sanottu osittainen kattoremontti, jossa asennetaan uudet kattopellit huonokuntoisten tilalle. Tällöin katon alapuolisten rakenteiden tulee olla hyvässä kunnossa aluskatteineen kaikkineen. Rakenteiden oletetun eliniän tulee vastata uuden peltikatteen elinikää, jotta osittainen kattoremontti on järkevää. Tilanne toteutuu silloin, kun itse kate on jostain syytä kulunut nopeammin kuin muu katto, tai esimerkiksi joutunut myrskyvaurion kohteeksi.

Kattoremontista tai uuden katon asentamisesta aiheutuneista työkustannuksista saavat yksityishenkilöt kotitalousvähennyksen. Vähennyksen voi tehdä myös vanhempien tai isovanhempien käytössä olevien rakennusten remonttikuluista. Kattoremontti Pron tekemiin kattotöihin on myös mahdollista saada joustava rahoitus.

Peltikaton vaihto kokonaan uuteen

Peltikaton vaihto kokonaan uuteen on ajankohtaista viimeistään silloin, kun katto alkaa olla ikänsä puolesta elinkaarensa päässä ja katto on kuntokartoituksessakin osoittautunut paljon remonttia ja huoltotöitä vaativaksi.  Vaakakupissa painavat tällöin yhtäältä vanhan katon usein toistuvien kattoremonttien aiheuttamat kustannukset sekä toisaalta uuden peltikaton aiheuttama kertakustannus. Puntarointia tehtäessä on hyvä muistaa myös kunnoltaan heikohkoon kattoon aina liittyvät riskit vedenpitävyydessä sekä kattoturvallisuudessa.

Ennen uuden peltikatteen asentamista, on vanha vesikate tavallisesti purettava pois ja aluskate muokattava uuteen uskoon, asennettavaan peltikattoon sopivaksi.  Mahdollinen alapohjan lisäeristys tai tuuletuksen parantaminen alapohjassa voivat tulla kyseeseen katon perusparannuksina.  Hyvin loivien kattojen kallistusastetta on myös helpointa ja joskus hyvin perusteltuakin lisätä tässä vaiheessa.

Valitusta katteesta, katon muodosta ja läpivientien määrästä riippuu, millaiseksi varsinainen katteen asennustyö muodostuu. Hyvin jyrkillä katoilla joudutaan käyttämään apuna telineitä ja usein myös henkilönostimia.  Varsinaiseen asennustyöhön kuuluu luonnollisesti kaikki viimeistelytyö sekä pakollisten turvatuotteiden asentaminen. Usein rakennuksen sadevesijärjestelmä on samaa ikäluokkaa katon kanssa ja sen uusiminen tässä vaiheessa on kätevintä.

Kattoremontti Pro asiantuntijat ovat käytettävissänne, kun puntaroitte eri vaihtoehtoja oman kattonne kohdalla. Kokeneet ammattilaisemme hallitsevat kaikki peltikaton vaihtoon liittyvät työvaiheet jo suunnittelusta lähtien. Tekemämme peruskartoitus antaa havainnollista tietoa nykyisen kattonne tilasta ja remonttimahdollisuuksista sekä peltikaton vaihtoon liittyvistä seikoista. Sen pohjalta katon vaihtoa on hyvä lähteä suunnittelemaan.

Peltikatto ikä – Mikä on peltikaton kesto ja käyttöikä

Kuinka kauan peltikatto kestää, eli mikä on sen käyttöikä? Kun kyseessä on peltikatto, ikä sille voidaan arvioida käyttäen esimerkiksi hyväksi katevalmistajien materiaalille myöntämää teknistä takuuta. Laadukkaimpien materiaalien osalta se on useita kymmeniä vuosia, edellyttäen kuitenkin, että katon kuntoa seurataan ja että katto huolletaan säännöllisesti. Peltikaton ikä erilaisissa katemateriaaleissa voi vaihdella paljon – hinta ja laatu kulkevat tässäkin tapauksessa käsi kädessä. Halvempien ja ohuempien peltilaatujen ikäennuste on reippaasti alhaisempi kuin laadukkaampien ja paksumpien laatujen. Sama koskee peltikaton asennustyötä, mikä on aina annettava ammattilaisten hoidettavaksi.  Laadukas ja ammattitaitoinen asennustyö pidentää osaltaan peltikaton ikää.

Peltikaton käyttöikä riippuu paitsi materiaalin ja työn laadusta, myös koko katon elinkaaren aikaisesta huollosta. Peltikaton kesto on oleellisesti pidennettävissä huolellisella ja säännöllisellä hoidolla. Hyvin hoidettuna laadukas peltikatto kestääkin vähintään isältä pojanpojalle. Pitkä elinkaari yhdistettynä joutuisasti etenevään asennukseen, useimmille kukkaroille sopiviin vaihtoehtoihin sekä kohtuullisen yksinkertaisiin huoltotoimiin tekeekin peltikatteesta Suomen suosituimman vesikatemateriaalin.

Kattoremontti Pro asiantuntijamme ovat perillä eri katevaihtoehdoista ja niiden ennustettavissa olevasta eliniästä. Yhdessä ammattilaisemme kanssa voimme valita sopivan vaihtoehdon omalle katollenne.

Peltikattoprofiili kohteen ja kukkaron mukaan

Nykyisestä tarjonnasta on helppo valita peltikattoprofiili kohteen ja kukkaron mukaan.  Erilaisten profiilivaihtoehtojen joukosta löytyy useimpiin kohteisiin soveltuva kate.  Valintaan vaikuttaa mm. katon tyyppi ja kaltevuus, esteettiset seikat ja omat mieltymykset, hiljaisuus/äänekkyys, mahdolliset alueelliset rakennusmääräykset tai muut ohjeet, kohteen käyttötarkoitus, asennustyön vaativuus jne.

Mitä loivempi katto, sitä yksinkertaisempi kate soveltuu siihen parhaiten. Eli tiilikuvioitua peltikatetta ei suositella vain hyvin loivasti nousevalle katolle, vaan silloin paras vaihtoehto on yhtenäinen, suoraprofiilinen saumakatto tai aaltopeltikatto veden ohjaamiseksi mahdollisimman tehokkaasti pois katolta. Aivan tasaiseen kattoon peltikate ei sovellu lainkaan. Silloinkin on kuitenkin mahdollista asentaa peltikatto, mikäli remontin yhteydessä katon kaltevuusastetta lisätään.

Tiilikuvioitu peltikate

Tiilikuvioitu peltikate on elävän ja kattotiiltä muistuttavan muotonsa vuoksi suosittu vaihtoehto. Peltikatto on tiilikattoon verraten äänekkäämpi sateella, mutta siihenkin on nykyään ratkaisuja, kuten vesikatteen alle asennettavat äänieristeet ja kattopellin pinnalla käytettävä kivisirote, joka vaimentaa sateen aikaansaamaa ääntä. Tiilikuvioisen peltikatteen asennustyö hyvin jyrkillä katoilla on haastavaa ja vaatii telineiden tai henkilönostimien käyttöä.

Aaltopeltikatto

Aaltopeltikatto on perinteinen katemateriaali ja kestosuosikki hyvän vedenpoisto-ominaisuutensa sekä joutuisan asennustyön ja edullisuutensa vuoksi. Pyöreä tai kulmikas aaltomuoto tekee pinnasta elävän ja hyvin ympäristöön mukautuvan.

Lukko- ja konesaumattu peltikatto

Lukko- ja konesaumattu peltikatto soveltuu useimpiin kohteisiin ja on paras vaihtoehto loivissa katoissa, jolloin vesi saadaan ohjattua tehokkaasti pois katolta yhtenäistä suoraa pintaa pitkin. Konesaumatun katon asennus on lukkosaumattua kattoa vaativampaa ja konesaumattua kattoa pidetäänkin usein asennukseltaan kestävämpänä ja tiiviimpänä lukkosaumattuun verraten.  Eri valmistajien versioissa on kuitenkin eroja, joista kannattaa keskustella Kattoremontti Pro asiantuntijan kanssa, mikäli harkitsette lukko- tai konesaumakaton valintaa. Ota yhteyttä kaikissa lukkosaumakattojen ja konesaumakattojen remonttitarpeissa suoraan meihin.

Muovipinnoitettu peltikatto

Muovipinnoitettu peltikatto oli aikanaan uutuus, jota markkinoitiin helppohoitoisena vaihtoehtona. Pelti on siinä maalattu muovipohjaisella maalilla, joka kuitenkin vuosien mittaan haalistuu ja rapisee pois pellistä.  Haalistuneen muovipinnoitetun peltikaton voi maalata, mikäli pinnoite ei vielä rapise tai lohkeile pois. Osittain lohkeilleen pinnan päälle maalaus ei kannata, koska maali ei siinä pysy. Vanha maali on tällöin poistettava kokonaan ennen uudelleenmaalausta.  Mikäli pelti on päässyt jo pahoin ruostumaan ja vaurioitumaan, on viisainta harkita koko vesikatteen vaihtamista uuteen vuotoriskin poistamiseksi.

Eri vaihtoehtoihin kannattaa tutustua yhdessä Kattoremontti Pro asiantuntijamme kanssa.  Pitkäaikainen kokemus erilaisista katoista ja kattomateriaaleista tekee ammattilaisestamme tärkeän yhteistyökumppanin, jonka kanssa voitte yhdessä vertailla eri peltikatteita ja niiden soveltuvuutta omalle katollenne.