Rivitalon kattoremontti ja kattoremontin hinta

Rivitalon kattoremontti ja kattoremontin hinta ovat tiukkoja aiheita, joista usein päädytään vääntämään kättä taloyhtiön kokouspöydän ääressä. Kaikkiin kattotöihin tarvitaan pätevä tekijä, joka täyttää parhaiten juuri kyseisen kattoremonttikohteen tarpeet parhaassa hinta-laatusuhteessa. Meidän kattofirmamme Kattoremontti Pro hoitaa kaikki taloyhtiönne kattotyöt aina pienimmistä täsmäkorjauksista ja säännöllisistä vuosihuolloista mittaviin kattoremontteihin. Kartoitamme kattojenne korjaustarpeet ja luotsaamme teidätkin onnistuneesti kattourakoihin liittyvien karikoiden ja vaaranpaikkojen ohi. Olemme osaavin oppaanne matkallenne kattourakoiden säädös- ja sopimusviidakoiden läpi. Kattoremontti Pro on ammattitaitoinen, vakavarainen, luotettava ja puolueeton, käytännön työssä vankan kokemuksensa kartuttanut kotimainen kattoremonttiyritys. Teemme kaikki tarvittavat kattotyöt sataprosenttisesti avaimet käteen-periaatteella hyvää rakennustapaa, lainsäädäntöä, alan käytäntöjä ja sopimuksia noudattaen.

Toimialueemme kattaa koko Suomen. Meillä ei ole oma lehmä ojassa kattotöitä hinnoitellessamme, vaan antamamme tarjoukset perustuvat aina rehellisiin, realistisiin työsuunnitelmiin ja kustannuslaskelmiin. Sen sijaan että suurentelisimme ongelmia, korjaamme niitä. Meiltä ette saa katteettomia lupauksia, ainoastaan ammattitaitoisen palvelun ja loistavan lopputuloksen, jonka kruunaavat tunnollinen loppusiivous sekä suoraan valmistajilta saadut pitkät takuut kattotöissä käyttämillemme materiaaleille. Voitte huoletta valita rivitaloyhtiönne kattotöihin kokeneen ja pätevän urakoitsijan eli meidät, Kattoremontti Pron!

Taloyhtiön ja rivitalon kattoremontti

Rivitalon kattoremontti, järkevästi ja laatutyönä

Rivitalon kattoremontti herättää osakkaiden keskuudessa paljon kysymyksiä. Osakkailla saattaa olla epäilyksiä niin isännöitsijän kuin kattoremonttifirmojen luotettavuuden ja hinnoitteluperiaatteiden suhteen. Tyypillisimmillään kattoremonttiin haetaan kolme tarjousta, joista valitaan keskimmäinen, koska halvinta veikataan automaattisesti huonoimmaksi. Kalleimman tarjouksen tehnyttä yritystä pidetään yksinkertaisesti ahneimpana. Kattoremontin teettäminen ei kuitenkaan ole arpapeliä. Rahoille saadaan paras vastine kokeneelta, täsmälliseltä, takuuvarmasti ammattitaitoiselta ja kotimaiselta kattofirmalta, jollainen Kattoremontti Pro on. Me lupaamme sen, minkä pystymme pitämään ja pystymme pitämään sen, minkä lupaamme. Voitte kääntyä Kattoremontti Pron puoleen kaikissa taloyhtiönne vesikatteisiin ja yleisesti kattoihin liittyvissä asioissa. Meidän kauttamme saatte kaikki kattojen huollot ja korjaukset, kuntotarkastukset, suunnittelupalvelut sekä sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden asennukset, huollot ja korjaukset. Autamme teitä löytämään ratkaisun kaikkiin taloyhtiönne katto-ongelmiin.

Koska meillä on kokemusta rivitalojen kattokorjauksista, tunnemme taloyhtiöiden korjausprosessit ja niiden asettamat vaatimukset. Meille toimeksiannot ovat arkipäivää, mutta jokaiselle taloyhtiölle kattoremontti on aina isompi urakka. Taloyhtiön hallituksen jäsenet tarvitsevat tietoa korjausrakennuttajan oikeuksista, vastuista ja velvoitteista. Siksi taloyhtiön hallituksen jäsenten kannattaa tutustua ainakin pääpiirteittäin alan kirjallisuuteen. Kiinteistöalan kustantamot julkaisevat hyviä oppaita ja tietopaketteja taloyhtiöiden vastuuhenkilöille. Tällaiseksi oppaaksi soveltuu esimerkiksi Juha Kulomäen kirja ”Taloyhtiö korjausrakennuttajana”. Myös me Kattoremontti Prossa tiedämme, millaisia haasteita ja solmukohtia taloyhtiöiden päätöstenteossa voi esiintyä. Siksi olemmekin koostaneet Teille tämän tietopaketin, jonka aiheena ovat rivitalon kattoremontti, kattotyöt yleisesti sekä rivitaloyhtiö kattoremontin kohteena.

Rivitalon kattoremontin hinta ja rahoitus

Rivitalon kattoremontin hinta saattaa huolestuttaa osakkaita. Kattotöiden toteuttamiseen ja niiden hintaan vaikuttavat aina kiinteistön koko, sijainti, tarvittavien töiden laajuus, toiveet kattomateriaalin suhteen, katon kaltevuusaste, joskus myös kaavoituksen asettamat rajoitteet. Kattotyössä tarvittavat materiaalit on helpompi saada matalien rakennusten katoille kuin korkeisiin kohteisiin. Tämä näkyy yleensä jonkin verran materiaalien siirtoon kuluvassa työajassa sekä tarvittavien rakennustelineiden vähäisemmässä määrässä, mikä vaikuttaa positiivisesti rivitalon kattoremontin kustannusrakenteeseen.

Kattotöille ei kannata valita tekijää pelkästään hinnan perusteella. Halvin tarjous ei aina ole huonoin, muttei välttämättä paraskaan. Vastaavasti korkein tarjous ei välttämättä kerro tarjouksen tehneen kattofirman ylivoimaisuudesta, muttei aina ylihinnoittelustakaan. Me Kattoremontti Prossa emme tuijota muiden yritysten hintoja, vaan keskitämme katseemme nimenomaan teidän rivitaloyhtiönne vesikatteiden kuntoon ja tarpeisiin. Nousemme nimittäin aina itse katolle toteamaan omin silmin vesikaton tilanteen ja kerromme teille kaikista tekemistämme havainnoista, joiden perusteella teemme tarjouksen kaikista tarpeellisista kattotöistä. Voitte pyytää Kattoremontti Prolta tarjouksen kattotöistä myös suoraan jo valmiin hankesuunnitelmanne pohjalta. Silloinkin haluamme nähdä työkohteen itse voidaksemme tehdä tilanteesta oman arviomme antaaksemme oikein mitoitetut työsuunnitelmat sekä mahdollisimman kiinteän kustannusarvion.

Kunnollisesti ja ammattitaidolla tehdyn kattoremontin hinta on varmasti kohtuullinen remontin tuottamaan hyötyyn ja arvoon suhteutettuna. Kun pyydätte meiltä tarjouksen kattotöistänne, saatte asiantuntijamme havaintoihin ja realistiseen arvioon perustuvan kustannusarvion sekä työsuunnitelman. Erittelemme laskuissamme selkeästi materiaalikustannukset ja työn osuuden. Voimme luvata, etteivät laskumme yleensä aiheuta migreeniä. Luontainen raha-asioiden ajattelusta johtuva ohimontykytys on terveydelle vaarattomampaa kuin vesikaton vuodoista ja kosteusvaurioista johtuva sisäilmaongelmien aiheuttama päänsärky. Lievennystä rivitaloyhtiön rahoitussuunnitteluun tuovat esimerkiksi pankkien tarjoamat rahoituspalvelut. Kattoremontti Pron asiakkaat voivat hakea rahoitusta Kattoremontti Prolla teettämiinsä töihin luotettavilta rahoitusalan yrityksiltä. Lisäksi omalta osaltaan taloyhtiön taloudenpidon avainroolissa on ammattitaitoinen ja luotettava tilitoimisto. Kun tilitoimisto hoitaa oman osuutensa, sen tuottamien taloustietojen pohjalta taloyhtiössä voidaan laatia rahoitussuunnitelma rivitalon laajempaakin kattoremonttia varten. Kattoremontti Pro hoitaa oman osuutensa eli katot kuntoon kaikin tavoin kaikissa taloyhtiöissä. Koska tämä työnjako on vesiselvää, kerromme vielä hieman kuivaa kattoasiaa.

Rivitalon kattohuolto pidentää katon käyttöikää

Säännöllinen rivitalon kattohuolto sekä viiveetön ongelmien korjaus ovat ensimmäisiä ja tärkeimpiä askel katon käyttöiän maksimoinnissa. Kätevimmin vuosihuollot hoituvat keväisin ja syksyisin. Jotta vuosihuolto ei pääse unohtumaan, kannattaa vuosihuolloista sopia Kattoremontti Pron kanssa. Säännöllisellä vuositarkastuksella kartoitamme kaikki akuutit ja pienellä viiveellä tulevat korjaus- ja huoltotarpeet, jolloin taloyhtiönne pystyy varautumaan hyvissä ajoin tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseen laajemmassakin mittakaavassa. Ennaltaehkäisy on aina taloudellisin keino estää mittavammat vauriot ja korjaustarpeiden syntyminen.

Kattohuoltoa kaivataan rivitaloalueilla jo senkin vuoksi, että matalan asutuksen läheisyydessä kasvavista puista päätyy katoille lehtiä, risuja ja muuta roskaa. Etenkin huopakaton ja tiilikaton säännöllinen puhdistaminen on tärkeä toimenpide, jotta luonto ei ala rehottaa rivitalon katolla sammaleen ja muun kasvuston muodossa. Peltikattojenkin puhdistus on suositeltavaa. Lisäksi räystäät on syytä puhdistaa, jotta vesi ohjautuu katoilta tarkoituksenmukaisesti, eikä roisku yli äyräiden. Lehdet ja muu hajoava aines maatuu räystäissä muhevaksi mullaksi, jollei sadevesijärjestelmiä putsata ja huolleta. Tällaiset toimenpiteet voidaan tietenkin suorittaa myös taloyhtiön talkoilla, mutta Kattoremontti Pron suorittamana rivitalon kattohuolto sisältää vesikatteen, katon suojapellitysten, katon läpivientien, katon turvavarusteiden ja sadevesijärjestelmän tarkastukset kuin myös vesikaton alapuolisten rakenteiden tarkastuksen, mikäli niihin järjestyy pääsy. Rivitalon kattohuolto koostuu siis kaikista toimenpiteistä, joilla varmistutaan vesikatteiden ja kattotuotteiden kunnosta, parannetaan vesikatteen kestävyyttä ja toimivuutta sekä huolehditaan sadevesijärjestelmän toimivuudesta. Taloyhtiön osakkaille tällaiset toimenpiteet ovat yleensä aikaa vievää ja onnettomuusaltista talkootoimintaa, joka kannattaa jo naapurisovunkin vuoksi antaa Kattoremontti Pron hoidettavaksi. Kun kattohuolto hoituu Kattoremontti Pron toimesta, voitte viettää pihatalkoot hyvillä mielin maanläheisemmissä merkeissä.

Rivitalon kattosaneeraus

Rivitalon kattosaneeraus kuulostaa suurelta ja kalliilta urakalta, mutta sitä saneeraus ei välttämättä ole. Kattosaneeraus vaatii tietenkin enemmän suunnittelua, valmistautumista ja projektinhallintaa kuin pienet kattotyöt, mutta rivitaloyhtiön vastuuhenkilöiden taakkaa helpottaa, kun rivitalon kattosaneeraus tehdään Kattoremontti Pron toimesta. Meille rivitalon kattosaneeraukset ovat tuttua työtä. Kattosaneeraus pidentää parhaassa tapauksessa koko kiinteistön elinikää, koska vesikatteen vuotojen eliminoiminen ehkäisee rakenteellisten vaurioiden syntymistä. Kattosaneerauksen yhteydessä voidaan tehdä parannuksia myös paloturvallisuutta, tuuletusrakenteita, lämmöneristystä ja kattoturvatuotteita koskien. Kuten kaikki kattotyöt, rivitalon kattosaneeraus aiheuttaa tietenkin jonkin verran työn ääniä ja lisää liikettä rivitaloyhtiön tontilla, sillä edes meidän mainiot ammattilaisemme eivät muutu näkymättömiksi tai osaa sentään levitoida, eikä meillä muutenkaan leijuta pää pilvissä työajalla. Pyrimme kuitenkin aina minimoimaan kattotöistä aiheutuvaa ylimääräistä häiriötä, eivätkä saneeraustyöt vaikuta saneerauskohteiden käyttöön. Hyvällä tiedottamisella taloyhtiö pitää osakkaat ja asukkaat ajan tasalla saneerauksen etenemisestä. Me puolestamme tiedotamme taloyhtiön vastuuhenkilöitä tiiviisti aina tarpeen mukaan koko projektin ajan, jotta saneerauksen kulku on tiedossanne, eikä epätietoisuutta tai yllätyksiä pääse syntymään. Sujuvan yhteydenpidon ansiosta pystymme tarttumaan saneerauksen edetessä mahdollisesti ilmeneviin ennakoimattomiin korjaustarpeisiin ja välttämättömiin lisätöihin nopeassa tahdissa, jolloin saneerauksen aikataulu ei kärsi kehnon kommunikaation aiheuttamista viiveistä.

Rivitalon kattotyöt kaikkien taloyhtiöiden tarpeisiin

Rivitalon kattotyöt käsittävät sekä pienet että hieman suuritöisemmätkin operaatiot, joissa huolletaan, kunnostetaan ja paikataan ajan mittaan syntyneitä tai akuutteja vaurioita esimerkiksi myrskyn jäljiltä. Kattoremontti Prolle mikään kattotyö ei ole liian pieni, vaan voitte ottaa meihin yhteyttä heti tarpeen ilmetessä. Muistakaa myös ennakoida kattotöiden tarpeet vesikatteen ja kattotuotteiden säännöllisillä tarkastuksilla, jotka suoritamme rivitalokohteissa enemmän kuin mielellämme. Rivitalon kattotyöt on aina hyvä jättää meille kattotyön ammattilaisille. Vakuutukset eivät aina kata talkoovoimin toteutetuista tee-se-itse-kattotöistä aiheutuvia vahinkoja, eikä katoilla kiipeily käy kaikilta yhtä ketterästi kuin meiltä Kattoremontti Pron kavereilta, jotka kiipeilemme katoilla työksemme lähes joka päivä. Pieneltäkin vaikuttaviin kattotöihin tarvitaan oikeanlaiset työvälineet, ammattitaitoa ja kokemuksen tuomaa varmuutta, jotta virheiltä vältytään. Me teemme katolla kaikkea paitsi virheitä. Onpa kyse sitten lumen, jään tai myrskytuulen aiheuttamien vaurioiden paikkauksista, vesikatteen ja kattotuotteiden kuntoa ylläpitävistä huoltotoimista, vaurioituneiden tai pudonneiden kattotiilten korjaamisesta, tiivistyslevyjen tai kaulustiivisteiden korjauksesta tai vaihtamisesta ja irronneiden päätypellitysten, jiiripeltien ja räystäspeltien korjauksista, me hoidamme taatulla varmuudella kaikki rivitalon kattotyöt. Lisäksi meidän kauttamme onnistuvat liukkaasti myös lumenpudotukset, sillä lumimassojen ja jään pakkautuminen ei ole hyväksi rivitalojenkaan katoille. Asiallisesti hoidetut lumenluonnit ovat turvallisuustekijä niin katoilla kuin katutasossa. Maalliset lumityöt jätämme suosiolla osakkaille ja huoltoyhtiöille, sillä emme sentään tahdo omia kaikkia talven riemuja!

Rivitalon katon korjaus kannattaa tehdä heti, ei vuoden päästä

Rivitalon katon korjaus voidaan tarvittaessa suorittaa täsmäkorjauksena, jos vesikate muuten on pääosin hyvässä kunnossa. Kattoremontti Pro tekee kiireellisiäkin paikkauksia. Hoidamme kaikki pelti-, huopa- ja tiilikattojen korjaukset. Korjaustöiden kanssa ei koskaan kannata aikailla, jotta tilanne ei pääse äitymään pahemmaksi. Siksi taloyhtiön on pystyttävä ketterään päätöksentekoon sellaisissa tilanteissa, joihin on välittömästi puututtava. Useinhan isännöitsijällä ja taloyhtiön vastuuhenkilöillä on tähän valtuudet, mutta jos korjaustarve osoittautuukin vielä pelättyä suuremmaksi, osakkeenomistajien on aina tehtävä yhteinen päätös laajemmista korjaustöistä. Onneksi hyväkuntoisen vesikatteen paikalliset korjaustyöt tuottavat riittävän ajoissa suoritettuina lisää aikaa tehdä päätöksiä siitä, miten vesikatteen suhteen menetellään jatkossa. Mikäli esiintyy minkäänlaisia viitteitä tai täysin vesiselviä merkkejä kosteuden aiheuttamista vaurioista, me korjaamme ne asianmukaisesti ennen varsinaista vesikatteen korjausoperaatiota. Emme jätä missään tapauksessa mitään biologisia aikapommeja kytemään korjatun vesikatteen alle, vaan huolehdimme, että korjaus on kannattavaa ja sen jäljiltä rivitalonne katot ovat paremmassa kunnossa, turvallisia ja terveellisempiä kaikille asukkaille. Vaikka rivitalon katon korjaus tuottaa vesikatolle lisävuosia, korjaamalla ei koskaan saavuteta täysin uudenveroista lopputulosta. Ennemmin tai myöhemmin kattoa joudutaan jälleen korjaamaan. Lopulta on paikallaan uusia koko vesikate.

Rivitalon katon uusiminen, kun paikkaukset eivät enää auta

Rivitalon katon uusiminen tulee kyseeseen viimeistään silloin, kun vanhassa vesikatteessa alkaa olla enemmän paikkoja ja paikkauksen tarvetta kuin ehjää pintaa. Kattoremontti Pro uusii kaikentyyppiset rivitalokatot vankalla kokemuksella. Uusimistöiden yhteydessä selvitämme myös aluskatteen kunnon ja suosittelemme tarvittaessa mahdollisia korjaustöitä. Toisinaan on aiheellista esimerkiksi oikoa kattorakenteita, tehdä kokonaan uudet tuuletukset tai tehostaa ilmanvaihtoa. Rivitalon katon uusiminen ja muut katon korjaustyöt ovat loistavia tilaisuuksia yläpohjan puutteellisen eristyksen parantamiseen. Eristystä lisäämällä rivitalon energiansäästö tehostuu.         Jos nykyinen kattomateriaali vaatii paljon ylläpitotöitä, kuten erityisesti huopa- ja tiilikatot sammaleesta ja roskista sekä talvisin lumesta putsaamista, saattaa olla kustannustehokkainta vaihtaa kattomateriaali tyystin toiseen. Usein päädytään valitsemaan peltikatto, koska se on suhteellisen helppohoitoinen, kestävä ja edullinen valinta, jota talojen rakenteet kannattelevat hyvin. Rivitalon katon uusiminen kokonaan uuteen materiaaliin onnistuu pääsääntöisesti silloin, kun vaihto tapahtuu aiempaa kevyempään katemuotoon. Sen sijaan esimerkiksi peltikattoa ei aina voida uusia tiilikatoksi, koska vanhan talon rakenteet saattaisivat joutua tiilikatteen alla turhan kovalle rasitukselle. Tiilikatto ei kuitenkaan ole välttämättä poissuljettu vaihtoehto peltikatonkaan tilalle, sillä tehdasrakenteisten talojen rakenteet ovat tiilikatteenkin kestäviä. Vesikatteen materiaalin valinnassa on huomioitava lisäksi rivitalon katon malli ja kaltevuusaste, koska eri katteita koskevat erilaiset lainalaisuudet. Kattoremontti Pro tuntee vesikatteiden ominaisuudet ja niitä koskevat rajoitteet. Neuvomme teitä rivitalon katon uusimista koskevissa asioissa. Valitaan yhdessä juuri teidän rivitaloihinne parhaiten sopivat kattomateriaalit!

Rivitalon kattotyypit: huopakatto, tiilikatto ja peltikatto

Jokainen vesikatemateriaali on kuin supersankari. Vesikate suojelee rakennusta, sillä on omat yksilölliset vahvuutensa, mutta myös omat rajoitteensa. Vesikate ottaa vastaan koviakin iskuja, mutta vaatii joskus paikkausta ja lopulta joutaa eläkkeelle tehden tilaa uudelle, entistä ehommalle vesikatteelle. Yhtä ja ainoaa oikeaa vesikatetyyppiä ei voida rivitalollekaan määrittää, vaan erilaiset kattotyypit toimivat toinen toistaan paremmin erilaisissa kattomalleissa ja eri sijainneissa. Rivitalon kattotyypit ovat yleisimmin huopakatto, peltikatto ja tiilikatto. Kaikki edellä luetellut materiaalit ovat kulkeneet kättemme kautta lukemattomille rivitalojen katoille. Me Kattoremontti Pron tyypit tunnemme rivitalon kattotyypit oikeastaan paremmin kuin omat taskumme. Kattotyyppien profiloinnissa ja riskien kartoittamisessa olemme pätevämpiä kuin SUPO ja FBI; nuo instanssit eivät taida tietää kattoasioista mitään, kun taas me tiedämme katoista kaiken tietämisen arvoisen ja vähän enemmänkin. Siksi juuri Kattoremontti Pro on asiantuntevin valinta rivitalojen kattotöihin. Sivuillamme käsitellään eri vesikatetyyppejä laajemminkin. Lukemisen sijaan voitte myös ottaa meihin suoraan yhteyttä ja kerromme näkemyksemme rivitaloyhtiönne nykyisestä vesikatteesta.

Rivitaloyhtiö kattoremontin kohteena

Jokainen kattoremonttikohde on aina yksilöllinen, vaikka kattotyöt itsessään etenevät tiettyjen vaiheiden kautta tiettyjä työtapoja ja käytäntöjä noudattaen. Joiltain osin rivitaloyhtiö eroaa kattoremontin kohteena omakotitaloista ja kerrostaloista. Kattotöiden teettäminen on rivitalo- ja kerrostaloyhtiöissä jo lähtökohtaisesti erilainen prosessi kuin omakotitalojen kohdalla, mutta rivi- ja kerrostalot eroavat myös toisistaan. Rivitaloyhtiössä toiminta on usein yhteisöllisempää kuin kerrostaloissa, joissa kaikki osakkaat eivät välttämättä tunne toisiaan edes ulkonäöltä, eivätkä koskaan joudu toistensa kanssa tekemisiin. Rivitaloyhtiössä saattaa olla haastavaa jakaa vastuu, kustannukset ja tehdä päätökset yhdessä niiden ihmisten kanssa, jotka parhaassa tai pahimmassa tapauksessa asuvat aivan seinän takana ja joita nähdään päivittäin. Vaikka kattoremontin tarpeesta ja laajuudesta päästäisiinkin riittävään yksimielisyyteen, jonka pohjalta rivitalon yhtiökokouksessa pystytään osakkaiden kesken tekemään päätöksiä ja etenemään projektissa, soraääniltä ja suoranaisilta naapurikiistoilta ei aina vältytä. Hyväkin henki voi päätösten hetkellä rakoilla. Siksi olisikin asumismukavuuden kannalta suotavaa, että mahdolliset erimielisyydet yhteisen taloyhtiön asioissa pystyttäisiin pitämään osakkaiden ja asukkaiden henkilökohtaisten välien ulkopuolella. Sanotaan, että asiat kiistelevät, eivätkä ihmiset. Yleensä asia on juuri päin vastoin, ja remonttien kohdalla tämä on hyväkin asia, sillä kun kattotöiden tarve ja kiireellisyys on selvitetty luotettavan, objektiivisen kattoremonttiyrityksen kuten Kattoremontti Pron toimesta, tosiasiat ovat kiistattomia. Faktoista ei siis tarvitse kiistellä, sillä tiedetään, mitä on tehtävä. Päätettäväksi jää miten, kenen toimesta ja missä aikataulussa tarvittavat kattotyöt suoritetaan sekä se, millä kustannukset katetaan.

Kattoremontti Pro rivitaloyhtiönne luottokumppaniksi

Tosiasiat eivät kiistele. Siksi kattotöiden tarve kannattaa kartoittaa takuuvarmasti puolueettomalla, kokeneella ja ammattitaitoisella yrityksellä, jollainen Kattoremontti Pro on. Jotta rivitaloyhtiö pysyy ajan tasalla mahdollisista tulevista korjaushankkeista, on hyvä teettää kuntokartoitukset ajoissa ja huolehtia rivitalon vesikatteiden vuosihuolloista, putsauksista ja pienistä korjaustöistä ajoissa esimerkiksi talven taituttua tai myrskyjen jäljiltä. Tällöin mahdollisiin vikoihin, puutteisiin ja varsinaisiin korjaustarpeisiin päästään puuttumaan ajoissa, jolloin ongelmat eivät ehdi kasvaa. Kattovaurioiden ennaltaehkäisy ja oikea ajoitus tarpeellisten kattotöiden suhteen ovat avainasemassa vesikatteiden käyttöiän maksimoinnissa. Samalla huolehditte rivitalokiinteistönne arvosta, asukkaiden omaisuudesta ja terveydestä. Etenkin rivitaloissa asuntojen väliseinien ja katon liitoskohta saattaa olla epätiivis, jolloin ilman kosteus pääsee asuintiloista yläpohjaan. Jos yläpohjan ja vesikatteen tuuletuksista ei ole huolehdittu riittävän tehokkaasti, kosteus alkaa kerääntyä ja aiheuttaa haittoja muun muassa sisäilmaan. Mikäli rivitalon asukkaiden keskuudessa esiintyy epäilyjä sisäilmaongelmista, saattaa olla aiheellista teettää myös sisätilojen kosteusmittaukset ja mahdollisesti jopa radonmittaus. Tulosten perusteella rivitaloyhtiötä luotsataan tarvittaessa terveellisempään ja myös kustannustehokkaampaan suuntaan.

Valitsemalla Kattoremontti Pron saatte sitä, mitä tilaatte:

Meidän kauttamme taloyhtiönne saa kaikki tarvittavat kattopalvelut. Kun tilaatte Kattoremontti Pron katollenne, teemme tarkat ja yksityiskohtaiset huomiot kaikista korjaus- ja huoltotarpeista ennakoiden myös tulevia korjaus- ja huoltotarpeita. Taloyhtiössä on hyvä tehdä säännölliset kuntokartoitukset, joiden sopiva aikaväli määräytyy taloyhtiön kiinteistöjen iän, huoltohistorian ja vesikatemateriaalinkin mukaan. Kun valitsette Kattoremontti Pron tekemään kattotyönne, tiedätte saavanne täsmälleen sitä, mitä tilaatte: vastineen rahoillenne ja takuuvarman lopputuloksen luotettavalta tekijältä. Meille on kunnia-asia tehdä työmme aina parhaamme mukaan. Tämä tarve syntyy puhtaasti ammattiylpeydestä. Kaikista työvaiheista laadimme myös tarvittavat dokumentit. On kaikkien asianomaisten kannalta parasta, kun tiedätte, kuinka työ etenee ja saatte tiedon kaikista kattotöiden aikana ilmenevistä seikoista välittömästi. Olemme tavoitettavissa sovitun mukaisesti ja toivomme, että käännytte puoleemme aina tarvittaessa. Kun työmme on tehty, loppusiivouksemme ansiosta pihapiirinne jää siistiin kuntoon, eikä teidän tarvitse huolehtia rakennusjätteen kuljettamisesta, tai ylimääräisistä kuljetus- ja siivouskustannuksista.

Rivitalo on rikkaus, ei mikään köyhän miehen omakotitalo. Koska ansaitsette vain parasta, valitkaa vain parasta –  valitkaa Kattoremontti Pro!