Menikö kattoremontti pieleen? Itse tehty kattoremontti jäi kesken tai kattofirman tekemä kattoremontti epäonnistui?

Epäonnistunut kattoremontti voi olla epäonnistunut monista eri syistä. Esim. virheellisesti tehdyt asennukset, väärät tai huonolaatuiset materiaalit, huolimattomuusvirheet tai urakoitsijan osaamattomuudesta johtuvat virheet johtavat erilaisiin ongelmiin. Nämä ongelmat voivat laskea rakennuksen käyttömukavuutta ja aiheuttaa jopa terveydellisiä seurauksia.

Epäonnistuneen kattoremontin tunnuspiirteitä ovat eri tavoin ilmenevät vuodot, katolta irtoavat osat, katon pitämä melu esimerkiksi huonosti kiinnitettyjen peltien pitäessä ääntä tuulella jne. Epäonnistunut kattoremontti voi tarkoittaa myös väärin tehtyjä asennuksia, jolloin tuotevalmistajien myöntämät tuotetakuut eivät toteudu. Esim. katemateriaaleilla voi olla valmistajasta riippuen jopa kymmenien vuosien tuotetakuut, jotka ovat voimassa vain, jos asennus tehdään valmistajan virallisen asennusohjeen mukaisesti.

Lähes aina epäonnistunut kattoremontti johtaa uusiin korjauksiin eri mittakaavoissa. Toisinaan hyvin pienetkin virheet lähtevät kasvamaan aiheuttaen lopulta mittavan korjauksen. Kokonaan uusittukin katto voi vaatia jo muutamassa vuodessa uutta remonttia. Ellei alkuperäinen urakoitsija vastaa omista virheistään tai et yksinkertaisesti luota siihen, että työn laatu paranisi toisellekaan yrityksellä, joudut teettämään työt jollain muulla urakoitsijalla. Sama voi päteä itse tehdyn remontin virheisiin. Voimme kokemuksesta todeta, että työ on vielä haastavampaa, kun yritämme lähteä korjaamaan epäonnistuneen kattoremontin jälkiä. Lisävahinkoa ei voi tehdä ja näissä korjaustöissä on aina harmillista se, että usein vasta asennettuakin materiaalia joudutaan purkamaan ja se voi muuttua käyttökelvottomaksi. Pyrimme aina minimoimaan hävikin, mutta korjaamaan kaiken kuitenkin niin, että epäonninen kierre katkeaa meidän käyntiimme. Toisinaan korjaaminen vaatii koko katon purkua. Tiedämme, ettet kuitenkaan halua uutta pommia odottamaan vaan haluat saada kattosi kuntoon pitkäksi aikaa.

Kattoremontti Pro on valmiina auttamaan myös näissä haastavissa ja usein henkisestikin raskaissa töissä. Aloitamme työn tarkistamalla katon ja tutkimalla kaikki mahdolliset puutteet ja vauriot, koska se on luotettavin tapa mitoittaa työt oikein. Joskus pieleen menneen kattoremontin ongelma onkin juuri siinä, ettei kattoa ole tarkistettu kunnolla ja sinne on jäänyt vikoja, jotka olisi ollut helppokin korjata edellisen kattoremontin yhteydessä. Rakenteiden kestokykykin on voinut jäädä tutkimatta. Katon kunnon tarkistaminen on Kattoremontti Pro:n vakiintunut toimintamalli, joka käydään läpi kaikissa kattotöissä, eli joka kerta kun katolla käydään puhdistuksia, kunnostustöitä tai remonttia tekemässä. Tämän jälkeen työn etenemisestä keskustellaan asiakkaan kanssa.

Töihin ryhtyessämme huolehdimme aina siitä, että työmaa on hyvin suojattu, eikä mahdollinen purkujäte aiheuta haittoja rakennuksen ympäristössä. Toinen Kattoremontti Pro:n työmailla tarkkaan hoidettu seikka ovat katon ja kattomateriaalien suojaus mahdolliselta sateelta. Läpimärät kattotarvikkeet ja avatusta katosta sisään satanut vesi eivät ole hyvä lähtökohta kattoremontin onnistumiselle. Niiden hoitaminen kuntoon vain vaatii hieman viitseliäisyyttä ja kiinnostusta työn laatua kohtaan. Tällaiset seikat ovat monissa tapauksissa olleet yksi epäonnistuneen kattoremontin ja asiakastyytymättömyyden kompastuskivistä. Sitten kun meidän urakassamme tällaiset perusasiat on hoidettu kuntoon, ryhdymme toteuttamaan asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä varsinaisia kattoremontin työvaiheita. Esim. puurakenteiden vaihto, aluskatteen asennus, läpiviennit ja jiirit ovat haastavia työvaiheita myös huolellista työtä tekevälle ammattilaiselle. Yhtään kokemattomampi tekijä, kiire tai piittaamattomuus saa herkästi vahinkoa aikaan tällaisissa työvaiheissa.

Tarjouksemme ovat aina kilpailukykyisiä, mutta eivät välttämättä aina matalimpia. Pyrimme realistisiin tarjouksiin, joilla työ on mahdollista tehdä kunnolla ja laadukkaita materiaaleja käyttäen. Tarjouksemme lasketaan katon tarkistamiseen ja asiakkaan toiveisiin perustuen, joten se on yleensä hyvin realistinen arvio koko urakan lopullisesta hinnasta. Tarjouksemme perusteella voit hakea rahoitusta, joka kattaa kulut hyvin, mutta ei ole ylimitoitettukaan. Löydät rahoitushakemuksen sivuiltamme. Kattoremontti Pro kuuluu ennakkoperintärekisteriin, joten meillä teetetyt kattourakat voi ilmoittaa veroilmoituksen kotitalousvähennyksissä. Kattoremontti Pro:n tarjouksen saa aina paperilla, hinnan ja työn sisällön kuvauksen lisäksi annamme aikatauluarviomme työhön kuluvasta ajasta.

Menikö kattoremontti pieleen

Kuka korjaa huonon kattoremontin?

Hyvin moni on kuullut kauhukertomuksia mitä kammottavimmilla tavoilla vikaan menneistä ja huonoista kattoremonteista, joissa kaikki kulut ja kärsimys kaatuvat rakennuksen omistajan niskaan ja urakoitsija pääsee kuin koira veräjästä. Emme voi väittää, etteivätkö nämäkin olisi alan arkipäivää, valitettavasti. Urakoitsijoilla on usein valtaa siinä, että asiakkaat eivät ymmärrä rakennusalasta paljoakaan eivätkä he näin pysty arvioimaan esimerkiksi materiaaleja, tarvittavia työvaiheita tai katon kuntoa itse.

Huonon kattoremontin korjausvastuu riippuu siitä, mitä asiakas ja urakoitsija ovat keskenään sopineet. Epäonnistunut kattoremontti voi jäädä asiakkaan vastuulle, joten sopimusasioissa on oltava tarkkana. Kattoremontti Pro:n sopimuksessa on aina erikseen määritelty urakoitsijan antama työtakuu, joka kattaa kaikki urakoitsijan tekemät työvaiheet ja asennustyöt. Tämä työtakuu ei ole Suomessa lain määräämä, vaan jokainen urakoitsija voi sellaisen halutessaan antaa tekemilleen töille. Tämä sopimuksessa sovittu takuu velvoittaa urakoitsijaa ihan eri tavalla, kuin teoreettinen kuluttajasuoja. Tietty korjausvastuu palveluntarjoajilla on takuusta riippumatta. Rakennus- ja remonttialalla ongelma vain on sopimusten tulkinnanvaraisuus, joka voi helposti vapauttaa tekijän vastuusta. Vaikka asia saataisiin lopulta sovittua, ei kattoa yleensä voi jättää jopa vuosien selvitystyön ajaksi huoltamatta kuntoon.

Tarjousneuvottelussa käymme läpi asiakkaan kanssa työtakuun yksityiskohdat ja ehdot, joihin voivat kuitenkin vaikuttaa muutamat muuttujat. Ellei asiakas esimerkiksi hyväksy korjaussuunnitelmaamme vaatien pelkkää vesikatteen vaihtoa, vaikka me suosittelemme vesikatteen ja aluskatteen vaihtoa, emme välttämättä voi antaa täyttä työtakuuta. Joissain tapauksissa emme myöskään voi ottaa urakkaa tehtäväksi, ellei sen laajuudesta ja yksityiskohdista päästä riittävissä määrin yhteisymmärrykseen asiakkaan kanssa. Näissä työtakuuseemme vaikuttavissa, mutta myös urakoista kieltäytymiseen johtavissa tapauksissa kyse on siitä, että emme alan pitkäaikaisena toimijana pysty takaamaan katon teknistä toimivuutta, jos sinne arviomme mukaan olisi jätettävä viallisia rakenteita ja pilaantuneita materiaaleja.

Huonon kattoremontin korjausvastuu voikin joillain urakoitsijoilla olla hyvin heikko ja osa koko ongelmaa on se, ettei asiakas missään vaiheessa saa kovin tarkkaa tietoa korjaussuunnitelmasta. Osa urakoitsijoista toimii tietoisesti näin. Tällä tavalla toimiessa korjausprosessi on täysin omassa hallinnassa ja voittoa on mahdollista tavoitella matalimmankin tarjouksen tehneenä mm. tinkimällä materiaaleista ja työvaiheista. Aiemmin kävikin ilmi, että Kattoremontti Pro yleensä käy korjaussuunnitelman läpi asiakkaan kanssa. Hyvä urakoitsija kykenee selittämään yleistajuisesti ainakin pääpiirteittäin sen, kuinka urakka etenee ja millaisia työvaiheita suoritetaan, vaikka asiakas ei aihepiiriin olisi perehtynytkään. Hyvä urakoitsija kykenee myös perustelemaan korjaustarpeet. Asiakas joutuu yleensä luottamaan urakoitsijan asiantuntijuuteen ja ammattitaitoon, koska harvoilta löytyy itseltä riittävää osaamista katon remontointiin liittyen.

Yhteenvetona voisi todeta, että Kattoremontti Pro:n työtakuu takaa sen, että töissä mahdollisesti tehdyt virheet tullaan korjaamaan. Virheet ovat inhimillisiä, niitä voi sattua, vaikka työhön suhtauduttaisiin vakavasti ja tekijät olisivat koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia, kuten Kattoremontti Pro:lla. Meillä koko prosessi pyritään pitämään läpinäkyvänä ja urakointi eettisesti kestävällä pohjalla. Lähtökohtamme on kuitenkin tehdä huolellisesti kattoremontti, jonka jälkeen katto kestää sen mitä kuuluukin, kun sitä vain normaaliin tapaan huolletaan vuosien varrella. Toimimme täyden palvelun periaatteella, eli asiakas saa Kattoremontti Pro:n kanssa asioidessaan aina kaiken sen materiaalin, osaamisen ja työvälineet, joita katon kunnostus vaatii.

Kattoremontti Pro hoitaa kaikki kattotyöt

Kattoremontti Pro pistää kuntoon epäonnistuneet remonttityömaat rakennusten katoilla, mutta saat meiltä myös kaikki muut kattotyöt. Kattoremontit voivat tulla ajankohtaisiksi eri syistä. Katto voi kokea vahinkoja esimerkiksi myrskyn vuoksi, mutta se voi myös kulua ja hajota pikkuhiljaa vuosikymmenten saatossa. Kaikki virheellisesti tehdyt asennukset ja kattoremontit tai vialliset tuotteet muodostavat vain yhden korjaustarpeita katoille muodostavan syyrykelmän. Suoritamme kattokorjaukset niiden perimmäisestä syystä riippumatta, korjauksia voivat olla mm. katteen paikkaukset, kattoläpivientien kunnostukset tai sadevesijärjestelmän kunnostustyöt.

Kattoremontti Pro lähtee urakoita suunnittelemaan ja toteuttamaan aina siitä lähtökohdasta, että katon korjaus on suhteessa sen kuntoon. Korjaaminen on tarveperustaista ja näin järkiperäistä, ekologista ja taloudellisesti kannattavaa. Valitettavasti markkinoilla on myös niitä toimijoita, jotka pyrkivät myymään suurimman mahdollisen urakan sekä korjauksia ja tarvikkeita, joille todellisuudessa ei ole tarvetta. Meillä ei toimita näin, sillä tähtäämme kestäviin asiakassuhteisiin, emme pikavoittoihin. Toisinaan katon uusiminen on järkevin ratkaisu kustannusten noustessa korkeiksi korjaustöillä saavutettaviin etuihin nähden. Esim. silloin kun katteen pinta on kauttaaltaan heikossa kunnossa, sen kunnostamisen kulut voivat olla katteen uusimista korkeammat, eikä katon teknistä toimivuutta voida taata kuin lyhyeksi aikaa. Tällöin on järkevintä ja taloudellisinta vaihtaa uusi kate ja purkaa vanha pois.

Toisinaan kevyempi kattohuolto täyttää katon tarpeet mainiosti. Kattohuoltoon sisältyy katon kuntokartoitus, muulloin sen sisältö riippuu hieman katteesta ja asiakkaan toiveistakin. Tyypillisimpiä kattohuollon osa-alueita ovat katon ja sadevesijärjestelmän puhdistustyöt sekä pienet huolto- ja korjaustoimet, kuten katteen saumojen ja erilaisten tiivisteiden kunnostus. Katolla on myös aina erilaisia osia, joiden kiinnityksiin kiinnitämme huomioita. Esim. sadevesikourut ja kattotikkaat tarkistetaan ja kiinnitykset kiristetään kattohuoltomme yhteydessä.

Kun kaipaat kattosi tilanteeseen aidosti perehtyvää ja kestävällä tavalla toimivaa katon korjaajaa niin soittele Kattoremontti Pro:lle.