Mistä uuden tiilikaton hinta muodostuu?

Tiilikaton hinta riippuu aina kohteesta. Uuden katon rakentaminen tai vanhan katon uusiminen sisältävät tavallisesti useita muuttujia. Näiden muuttujien vuoksi on vaikeaa tehdä joka tilanteessa pätevää hinnastoa, josta jokainen voisi tarkistaa mitä oman rakennuksen katto kustantaisi. Ja vieläpä niin, että jokainen katon omistaja osaisi tuosta luultavasti erittäin massiivisesta listasta löytää juuri sen remontin, jota katto todellisuudessa vaatii. Ihan alkuun tarvitaan tieto mm. katon neliömäärästä, mutta mitä tarkempaa tietoa katosta ja rakennuksesta saamme, sitä tarkemman ja luotettavamman tarjouksen voimme laskea. Tämän vuoksi meiltä saa tarkan hinnan katon remontoinnista vain pyytämällä tarjouksen. Tiilikaton hinta riippuu siis katosta ja rakennuksesta, sillä me räätälöimme kattoremontin aina kohteen mukaan. Toimimme täyden palvelun avaimet käteen -periaatteella ja kaikki tekemämme työ on takuutyötä.

Tiilikaton hinta riippuu myös valituista tuotteista. Esimerkiksi se, valitaanko savitiilikatto vai betonitiilikatto, vaikuttaa merkittävästi katon hintaan puhtaasti materiaalikulujen näkökulmasta. Ajallisesti erilaisista materiaaleista valmistettujen tiilen asennus ei juuri toistaan eroa, mutta itse materiaalien hinnat vaihtelevat paljon kalleimpien savitiilien ja edullisimpien betonitiilien välillä. Lisäksi tiilikattoon tarvitaan mm. harjatiiliä, päätyreunatiiliä ja muita erikoistiiliä, joiden määrää ja tarvetta voi olla vaikea määritellä, ellei ole aiemmin ollut tiilikattoa tekemässä.

Lisäksi on aina huomioitava katon jyrkkyys katetuotetta valitessa. Tuotteiden valmistajat ovat asettaneet jonkin minimijyrkkyyden, jossa kate heidän tutkimustensa perusteella vielä toimii ihanteellisesti. Kukin kate on tarkoitettu minimijyrkkyydelle tai sitä jyrkemmille katoille. Me autammekin asiakasta aina oikean kattotiilituotteen valinnassa ja teemme materiaalitilaukset suoraan valmistajilta, sen mukaan mitä kanssasi sovimme. Tiilikatossa on myös muistettava huomioida korjausvara. Eli tiiltä tilataan varastoon tietyn kertoimen mukaan myös katon tulevia korjauksia varten. Näin voimme varmistua siitä, että juuri katolla käytettyä tiiltä on saatavilla katon korjauksiin vielä esim. kymmenen vuoden kuluttua.

Katto voi täysin tapauskohtaisesti vaatia monen näköisiä toimenpiteitä. Siinä missä yksi tiilikatto vaatii pelkän vesikatteen vaihdon, toinen voi vaatia laajankin kattoremontin. Tiilikaton hinta muodostuukin aina kattokohtaisesti. Vesikatteen ja aluskatteen vaihto, lahovaurioiden korjaukset, uudet asennustyöt ja monen muut ovat mahdollisia työvaiheita, jotka suoritamme siinä mittakaavassa kuin juuri sinun kattosi vaatii. Kattokohtaisesti työ vaatii tietyn määrän tarvikkeita, työvoimaa ja erityisosaamista, työkoneita ja työkaluja sekä työaikaa. Selvittääksemme juuri sinun kattosi vaatimat työt, me teemme katon tarkistuksen jo tarjouspyyntövaiheessa. Varsinkin suuremmissa kattotöissä jo ennen korjaussuunnitelman ja tarjouksen laatimista suoritettu katon katsastus helpottaa koko prosessia. Samalla sinun toiveesikin kirjataan ylös. Saat realistisesti mitoitetun remontin, jossa ei teetetä turhia työvaiheita. Voit lähettää meille tarjouspyynnön verkkosivujemme tarjouspyyntölomakkeella tai soittamalla.

Meillä tehdään katon tarkistus muutenkin aina kun siellä käydään. Pienempiä tilaustöitä ja kattohuoltoja suorittaessamme tutkimme katon kuulumiset työhön ryhtyessämme. Jos jotain korjattavaa löytyy, saat tiedon siitä tarjouksemme kera. Kotitalousvähennys on haettavissa lähes kaikesta meillä teetetystä työstä. Voit hakea vähennystä omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi, kun kattotöitä seuraavan veroilmoituksen aika jälleen koittaa. Mikäli rahoitus on tarpeen, sitä voit hakea kotisivujemme kautta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

Uuden tiilikaton hinta

Tiilikaton hinta koostuu muutamista osatekijöistä

Katon remonttia suunnitteleva tietysti kokisi käteväksi löytää jo suunnitteluvaiheessa tarkan hinnaston eri remontoijien sivuilta, jotta voisi nopeasti ja helposti vertailla hintoja. Se olisikin erittäin kätevää ja säästäisi varmasti kaikilta osapuolilta aikaa. Mutta kuten jo todettu, kattoremontti on hieman monimutkaisempi hinnoitella, kuin kertoa keskenään neliömäärä katteen hinnalla. Totta kai sillä kaavalla pääsee jyvälle esimerkiksi kunkin katteen kustannuksista. Vertailumielessä se voikin antaa hyvän käsityksen eri tiilikatteiden hinnoista, kunhan muistaa huomioida ne erikoistiilet päätyihin ja harjalle sekä varatiilivaraston.

Meillä annettu tarjous, eli tiilikaton hinta muodostuu kaikista katon vaatimista työvaiheista eli työajasta sekä tietysti materiaaleista ja tarvittavista välineistä. Tarjouksemme sisältää aina kaiken, mitä katon kunnostustyö vaatii, riippumatta siitä, kuinka laaja kattoremontti kulloinkin on kyseessä. Laskemme mukaan kaikki työt suunnittelusta remontin toteutukseen ja loppusiivoukseen. Me jopa hävitämme purku- ja rakennusjätteet puolestasi täyden palvelun avaimet käteen -periaatteemme mukaisesti. Meiltä töihin saapuvat kaikki katon kannalta oleelliset työntekijät. Jos tarvitaan erikoisosaamista, me toimitamme työmaalle vaikkapa kirvesmiehen. Kattoasentajat, kattopeltisepät ja muut osaajat siis sisältyvät aina tarjoukseen. Et joudu itse etsimään tekijöitä eri työvaiheille tai makselemaan laskuja eri suuntiin.

Meidän tarjouksemme sisältää kaikki työkalut ja työkoneet. Kattokohtaisesti perustyökalujen lisäksi voidaan tarvita hyvin vaihtelevaa kalustoa. Joskus on pakko turvautua mm. henkilönostimiin. Todella korkean rakennuksen tapauksessa voimme turvautua myös nostinautoon, jotta ihmiset saadaan turvallisesti tarvittaviin kohtiin mm. räystäällä. Rakennustelineitä ei kaikissa kohteissa tarvita, mutta silloin kun tarvitaan, nekin on ennakoitu ja laskettu mukaan tarjoukseen. Nostinten ja telineiden käyttöhän vaikuttaa työaikaan. Tietysti niihin turvaudutaan vain silloin, kun niitä oikeasti tarvitaan eli töitä ei saataisi turvallisesti tai lainkaan suoritettua ilman niitä. Telineiden pystyttäminen esimerkiksi vie oman aikansa, tai nostinauton siirtely, koska sitä yleensä tarvitaan eri kohdissa kattoa.

Me hoidamme materiaalitilaukset puolestasi. Kate tilataan täysin sen perusteella mitä olemme kanssasi sopineet remonttia suunnitellessa ja tarjousta laskiessa. Me laskemme mukaan myös ne tarvikkeet, joita ei usein tajua edes käytettävänkään, ennen kuin ryhtyy kattoa remontoimaan. Eli jos rakenteita kunnostetaan, tarvitaan puutavaraa ja nauloja. Jos eristeitä uusitaan tai lisätään, tarvitaan tietysti eristettä. Vesikatteen lisäksi mahdollinen uusi aluskate sekä läpivientien tiivisteet ja muut mahdolliset tiivisteet. Kattokohtaisesti myös kattotuotteet, kuten sadevesijärjestelmä, katon turvatuotteet tikkaista kulkusiltoihin ja lumiesteisiin voivat vaatia vaihtoa tai täydennystä. Halutessasi saat tietysti vaikkapa aurinkopaneelienkin asennukset kattoremontin yhteydessä, muuttujia on siis monta pakollisista vapaavalintaisiin.

Katon neliömäärän ohessa katon kunto vaikuttaa töiden määrään ja näin myös tiilikaton hinnan muodostumiseen. Tiilikattokin on suhteellisen nopeasti uusittu, mikäli kattoremontti vaatii vain kattotuotteiden irrotuksen, vanhan vesikatteen purkamisen ja uuden asennuksen sekä kattotuotteiden asennuksen takaisin katolle. Mitä huonokuntoisempi katto, sitä useampi kerros katosta täytyy purkaa ja vaihtaa. Varsinkin katon alapuoliset rakenteet vaikuttavat asiaan paljon. Tiilikaton hintaa laskiessamme olemme selvittäneet huolellisesti mm. katon läpivientien, jiirien, lippojen ja muiden yksityiskohtien määrän. Niiden huolellinen asentaminen on yksinkertaisesti vain hitaampaa työtä, kuin varsinaisen kattopinnan latominen pakasta otetuista uusista tiilistä.

Lisäksi arvioimme piipunpellitystarpeen, pieneläinesteiden tarpeen ja toiveesi eristeremontin suhteen. Talon energiatehokkuutta on helppo lisätä kattoremontin yhteydessä ehostamalla eristekerroksia. Saat siis kaiken tarvittavan ja myös kaiken haluamasi meiltä yhdellä kertaa. Tämän vuoksi saatkin tarkan hinnan katollesi pyytämällä meiltä tarjouksen. Tutustumme kattoosi ja sen korjaustarpeisiin sekä sinun toiveisiisi tarjousta laatiessamme niin että voimme laskea realistisen mutta hyvin tarjouksen katon kuntoon laittamisesta. Avaimet käteen -palveluna, totta kai!

Aina ei tarvita täyttä kattoremonttia, kattotiilien vaihto voi ratkaista katon kunnon

Aina ei tarvita täyttä kattoremonttia, jossa pistettäisiin uusiksi kaikki katon katteista rakenteisiin ja eristeisiin. Kattotiilien vaihto uusiin voi ratkaista katon kunnon ja koko rakennuksen kohtalon, tällöin tiilikaton hinta on edullisempi. Varsinkin silloin, kun katosta on säntillisesti huolehdittu sen käyttövuosien kuluessa, katto on hyvin epätodennäköisesti vuotanut kenenkään tietämättä. Kattovuotohan voi aiheuttaa laajankin remontin kosteus- ja lahovaurioiden vuoksi. Se onkin tyypillisin syy laajalle kattoremontille. Toki tiilikaton tapauksessa on mahdollista, että katto on myös notkahtanut, sillä itse katto on hyvin painava ja runsaat lumitaakat talvi toisensa perään ovat sitä uuvuttaneet. Kaikki notkahduksetkaan eivät kuitenkaan johda massiivisiin kattoremontteihin, toisinaan saamme tilanteen korjattua mm. kiilojen avulla. Tilanne ratkaistaankin aina kattokohtaisesti.

Vesikatteen vaihtotarve voi olla vääjäämätön. Usein samalla kuitenkin vaihdetaan joko tarpeesta tai varalta myös aluskate. Aluskatteen ja vesikatteen mahdollinen käyttöikä on yleensä yhtä pitkä. Tiilikattokin on sen verran pitkäikäinen katto, että harvemmin sen jo yhden tiilikaton iän palvellut aluskate kestää toista tiilikaton ikää, eli jopa 70 vuotta. Vaikka aluskate olisi ehjä, se vaihdetaan usein jo siksikin, että se ei itsessään ole kattoremontin suurin kuluerä varsinkaan sen etuihin nähden. Aluskatetta ei voi vaihtaa purkamatta vesikatetta pois. On siis varmin ja edullisin vaihtoehto vaihtaa vesikatteen yhteydessä myös aluskate, kun katto on valmiiksi jo auki ja väki töissä.

Tilanne aluskatteen suhteen on toinen, jos tiilikatto on pakko vaihtaa ns. ennen aikojaan. Joko siksi että asennuksessa on mennyt jotain pahasti vikaan tai jostain syystä tiilierä on ollut viallinen. Tyypillisimmin kuitenkin siksi että katto on joko huollon laiminlyönnin tai täysin väärien huoltotoimien vuoksi kärsinyt niin pahasti, että se on pakko vaihtaa. Myös jokin vahinko on voinut pistää katteen niin huonoon kuntoon, että on viisainta vaihtaa se. Tällöinhän vaikkapa 10 vuotta käytössä ollut aluskate voi olla vielä täyin käypää tavaraa eikä vaadi vielä vaihtoa. Arvioimmekin aluskatteen vaihtotarpeen täysin kattokohtaisesti. Mikäli asiakas toivoo, että aluskate vaihdetaan joka tapauksessa samalla, niin se onnistuu. Ymmärrämme hyvin, että se on lopulta hyvin tärkeä osa tiilikaton toimivuutta eikä sen vaihto katon avaamisen yhteydessä ole mitenkään kallis ja pitkää aikaa vievä vaihe. Tiilikattoa ei myöskään voi maalata kovin helposti. Tiilikaton maalaus on yleensä niin työläs ja kestoltaan lyhytikäinen toimenpide, että on kannattavampaa jo vaihtaa uudet tiilet katon värin vaihtamiseksi. Tällöinkään aluskate ei aina vaadi vaihtoa.

Tiilikaton tyypilliset vaivat, viat ja remonttitarpeen määrittely

Tiilikaton säännöllinen huolto on kuin pistäisi rahaa pankkiin. Pysyt kärryillä siitä, missä kunnossa katto on ja siitä, millaisia korjaustarpeita on lähivuosina erääntymässä. Usein pystyt lykkäämään suurempia kattoremontteja vuosikausia, jopa kymmeniä vuosia. Tämä onnistuu yksinkertaisesti sillä, että huolehdit katon kunnosta säntillisesti sen sijaan että annat katon pärjätä omillaan, kunnes olohuoneen katto alkaa tiputella vettä television päälle. Katon vuoto voi vaikuttaa yhtäkkiseltä ongelmalta, mutta ellei katolle tapahdu jotain vahinkoa, kattovuoto kehittyy yleensä hitaasti. Vahinkokin aiheuttaa suurempia vaurioita huonokuntoiselle katolle. Kattoa tasaisesti huoltamalla ja tarkistamalla voi välttyä yleensä kaikenlaisilta kattovuodoilta ja minimoida myös mm. lumen tekemiä tuhoja.

Tiilikatolla erityisesti katon puhtaanapito edesauttaa katon kunnossa pysymistä. Meillä katon kausihuolto, joka tyypillisesti tehdään keväisin ja syksyisin sisältää katon ja sadevesijärjestelmän puhdistuksen irtoroskasta. Samalla tarkistamme katon kunnon. Ensin tutkimme silmämääräisesti katteen pinnan, samalla on mahdollista vaihtaa rikkoutuneet tiiletkin uusiin. Sitten tutkimme katon läpiviennit, jiirit ja muut yksityiskohdat, sillä nekin voivat vuotaa ja hajota. Lisäksi kattotuotteiden kunto ja niiden kiinnityksen pitävyys on aina tarkistuslistalla, kun katolle noustaan. Käymme läpi rännien kiinnitykset ja sen, että niiden kaato on pysynyt oikeassa kulmassa. Aina jos mahdollista vilkaisemme myös yläpohjaan, sillä sieltä vaikkapa kattovuodot näkyvät yleensä ensimmäisenä. Yläpohjassa tutkimme aluskatteen, eristeet ja yleisesti sen, näkyykö missään kosteuden jättämiä jälkiä.

Suurin ongelmahan tiilikatolla on sen roskaantuminen ja roskan edesauttama sammaloituminen. Sammal ja harvemmin myös jäkälä tuhoavat katetta tehokkaasti juurillaan. Parasta katon ylläpitoa onkin se, että katto pidetään puhtaana. Näin sammal ei pääse valtaamaan alaa ja murentamaan katetta hyvin hienosyisillä juurillaan. Mutta jos kattoon ehtii ilmestyä sammalta, hätä ei ole tämän näköinen. Meiltä löytyvät pätevät keinot sammaleen hävittämiseen. Pinnalla oleva kasvuston osahan on helppo rapsutella irti harjalla ja tämäkin toimenpide helpottaa katon tilannetta nopeasti. Sammaleen juuret kuitenkin jäävät katetiilen sisään ja ne saadaan pois vain sammaleentuhokäsittelyllä. Me teemme tuhokäsittelyn ekologisesti kestävillä aineilla ja tavoilla. Tuotteet on suunniteltu vaikuttamaan pelkästään sammaliin ja jäkäliin, mikään muu kasvi tai eläin ei aineesta kärsi. Aine on biohajoavaa.

Talvisin painava tiilikatto voi vaatia lumenpudotuksia jo paljon aiemmin, kuin kevyt peltikatto tai vielä kevyempi huopakatto. Lisäksi tiilikatto vaatii noin puolivälissä sen käyttöä uudelleenpinnoituksen. Saat Kattoremontti Pro:lta samalla vakaalla laadulla ja avaimet käteen -periaatteella kaikki katon huollot, puhdistukset ja remontit.