Mökin kattosaneeraus tuo turvaa ja luo tunnelmaa

Mökin kattosaneeraus tulee ajankohtaiseksi, kun säännöllisilläkään huoltotoimilla ja korjauksilla ei enää pystytä takaamaan katon säänkestävyyttä ja vedenpitävyyttä. Katto on selvästi tullut elinkaarensa päähän ja jatkuvat katon korjaustoimet alkavat tuntua kukkarossakin. Katon saneeraus on ykkösvaihtoehto myös silloin, kun halutaan muuttaa mökin vesikatemateriaali toiseksi tai parantaa katon rakenteellisia ominaisuuksia, kuten kaltevuutta. Tai ehkä halutaan vain luoda katon saneerauksella uutta ilmettä ja tunnelmaa mökkiin ja sen pihapiiriin. Mökin kattosaneeraus on joka tapauksessa hiukan mittavampi projekti katon tavanomaisiin huolto- ja korjaustoimiin verraten.

Hyvä tapa aloittaa mökin kattosaneerauksen suunnittelu on ottaa yhteyttä Kattoremontti Pro asiantuntijaan. Ammattilaisemme paikan päällä tekemän katselmuksen pohjalta voimme yhdessä pohtia eri vaihtoehtoja kattosaneerauksen toteuttamiseksi. Samalla kun katolle kiipeämme, tarkkailemme muutakin sieltä käsin havainnoitavaa ja saatte ajankohtaista tietoa mm. hormien ja muiden läpivientien kunnosta.

Mökin kattosaneeraus

Kattosaneerauksella mökin kattoasiat kuntoon vuosiksi eteenpäin

Vesikatteelle voidaan laskennallisesti arvioida tietty määrä käyttövuosia, jonka jälkeen on taloudellisesti kannattavaa vaihtaa kate uuteen. Käyttövuosien arviointiin vaikuttaa katemateriaalin ja sen asennuksen laadun lisäksi ratkaisevasti se, millaisille ilmasto-olosuhteille kate on alttiina, miten hyvin ja säännöllisesti kattoa huolletaan ja miten nopeasti havaitut puutteet tarvittaessa korjataan. Ilman sen kummempia laskelmiakin voi katon käyttövuosien arvioida olevan loppumaan päin, jos katolla on jatkuvasti jotain korjattavaa ja silti huoli katon kunnosta painaa mieltä.

Kattosaneeraukseen sisältyy kohteesta riippuen useampia eri työvaiheita. Tavallisimmin vanha kate puretaan ensin pois ja aluskatteen kunto tarkistetaan ennen uuden katteen asennusta. Joissain tapauksissa uusi kate voidaan asentaa myös vanhan katteen päälle – esim. ehjä vanha huopakate voidaan jättää uuden katteen alle, jos se muuten soveltuu uuteen katteeseen ja sen asennukseen. Tosin tällöinkin on aluskatteen kunto ja kosteudenpitävyys ensin varmistettava. Rakennusten kosteudenpitävyyden varmistaminen on hyvä jättää aina ammattilaisten tehtäväksi. Suuret lämpötilavaihtelut sisä- ja ulkolämpötiloissa vaativat omanlaistaan kosteuseristämistä etupäässä kesäaikaan käytettävissä rakennuksissa verraten ympärivuotisessa käytössä oleviin rakennuksiin.

Katemateriaalin vaihtuessa katteen tukirakenteita joudutaan yleensä myös hiukan muuttamaan asennuksen vaatimusten mukaisesti. Ammattilaisilta työ sujuu joutuisasti ja katteen asennus etenee mökkikohteissa useimmiten nopeasti, ellei mitään yllättäviä löydöksiä työn edetessä ilmaannu. Hyvin jyrkät katot ja korkeat rakennukset asettavat aina omat haasteensa, mutta pitkäaikaisella kokemuksella ja oikeilla varusteilla hiukan haasteellisemmistakin mökin kattosaneerauksista selvitään ongelmitta.

Vesikatteen vaihdon yhteydessä kätevintä on uusia samalla kertaa myös kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmä, jos niiden kunto ja toimivuus ei ole riittävän hyvällä tasolla. Kattoturvatuotteista varsinkin tikkaat ja katon kulkusillat on hyvä aika ajoin uusia niiden turvallisuuden varmistamiseksi. Osittain lahot tai ruosteiset askelmat muodostavat ison ja täysin tarpeettoman riskin katolla huoltoasioissa liikkuville, kuten nuohoojalle ja lumenpudottajalle.

Toimiva sadevesijärjestelmä ohjaa veden katolta hallitusti vesikourujen kautta syksytorviin ja siitä vedelle osoitettuun paikkaan riittävän etäälle pois talon läheisyydestä. Toimimaton (tai kokonaan puuttuva) järjestelmä puolestaan sallii veden valua alas suorinta reittiä pitkin – eli talon seinille ja seinän vierustoille, mistä aiheutuu ajan mittaan vaurioita niin seiniin kuin talon perustuksiinkin. Tavallisin syy sadeveden ja vettyneiden lumimassojen rakennukselle aiheuttamiin kosteusvaurioihin on – vuotavan katon lisäksi – rikkinäiset tai  sammaleen, neulasten, lehtien ja muun orgaanisen massan tukkimat räystäskourut ja syöksytorvet. Mökin kattosaneerauksen yhteydessä onkin hyvä laittaa myös sadevesijärjestelmä kuntoon ja tarvittaessa karsia roskaavaa puustoa rakennuksen vierustoilta.

Remontoimme kaikki vapaa-ajan asunnot mökeistä huviloihin

Meillä Kattoremontti Prossa on ammattinsa osaava henkilökunta ja pitkä kokemus erilaisten kattojen parissa työskentelystä. Tarjoammekin osaamistamme kaikenlaisten rakennusten kattojen huoltoihin, korjauksiin ja saneerauksiin. Kiinteistöjen perusparannusten kustannuksiin on tänä päivänä saatavilla rahoitusta monista eri lähteistä. Asiakkaanamme sinulla on mahdollisuus saada myös kauttamme rahoitusta mökin kattosaneerauksen kuluihin. Kannattaa lisäksi muistaa yksityishenkilön oikeus tehdä verotuksessa kotitalousvähennys myös vapaa-ajan asunnon kunnostuksesta aiheutuneista työkuluista.

Aloita katon saneerauksen suunnittelu ottamalla yhteyttä asiantuntijaamme, niin jutellaan tarpeistasi ja sovitaan paikan päällä tapahtuvasta katselmuksesta!